zemědělství

štítky

200 knih


Dobrá země 88% Dobrá země 1993, Pearl S. Buck

Osud Wang Lunga, čínského rolníka, jeho nešťastné ženy O-lan, synů i dcer, obraz utrpení, bídy a strastí, ale především bohatě naplněného života, v němž k hodnotám nejvyšším patří půda, dobrá země, z níž jsme vzešli a do... více


Revolúcia jednej slamky 86% Revolúcia jednej slamky 2007, Masanobu Fukuoka

Masanobu Fukuoka v knihe The One-Straw Revolution vysvetľuje, ako by sa jedna z najpriemyselnejších krajín sveta, Japonsko, mohla v istom zmysle vrátiť k prvotnému poľnohospodárstvu. Fukuokov prístup je z hľadiska hlboke... více


Farmagedon 95% Farmagedon 2017, Isabel Oakeshott

Skutečná cena levného masa. Fascinující a zároveň děsivá průzkumná pouť za zavřené dveře nezvladatelného zemědělského průmyslu napříč světem - ze Spojeného království a Evropy, přes USA až do Číny, Argentiny, Peru a Mex... více
Železný věk 85% Železný věk 1976, Hésiodos

Souborné vydání díla druhého nejstaršího řeckého básníka obsahuje báseň Práce a dni, oslavující v mýtech a bájích lidskou práci, básnickou skladbu Zrození bohů, navazující na mýty o vzniku světa a vládě bohů nad ním, a e... více


Adam a Eva 69% Adam a Eva 1986, Jan Kozák

Román z rodného kraje na Litoměřicku vypráví o životě roudnického sadaře, kterému se podařilo vypěstovat broskvové sady v severních oblastech Čech. více


Sedlák pod Milešovkou 83% Sedlák pod Milešovkou 2023, Daniel Pitek

Jak se po roce 1989 změnil český venkov a kterým výzvám čelíme v souvislosti s vysychající krajinou? Nejen o těchto otázkách přemítá Daniel Pitek, soukromý zemědělec, lesník, aktivista a autor nesmírně populárního blogu.... více


Hříšný Václav 57% Hříšný Václav 1979, Bohumil Nohejl

Humorná novela na hranici reality a science fiction o vesničanovi, který je mimozemskými bytostmi unesen na vzdálenou planetu, aby zachránil jejich rod, zdegenerovaný neuváženými pokusy, a který se po řadě dobrodružství ... více


Vidlákovy kydy o zemědělství 76% Vidlákovy kydy o zemědělství 2023, Daniel Sterzik

Vybrané články z blogu Vidlákovy kydy o zemědělství, záhumenkovém zahradničení a životě na vesnici. více


Starci života 82% Starci života 2020, Zuzana Kaiserová

Na západním okraji Vysočiny, v Železných horách, začíná léto. Tři přátelé, co tu vyrostli, se v malátném bezčasí, které zdánlivě nespěje k žádnému rozuzlení, potýkají se svými problémy. Čelí postupující alkoholové závisl... více


Rok na vesnici 83% Rok na vesnici 2000, Gisela Fischer

Seznámí malé čtenáře s životem na venkovském statku, s domácími zvířaty i s nejrůznějšími zemědělskými stroji a nástroji. Poučné čtení s popisnými ilustracemi se střídá s veselými příběhy o zvířátkách. více


Dějiny selského stavu 88% Dějiny selského stavu 1949, Kamil Krofta

Přehled vývoje hospodářských a právních poměrů selského lidu od nejstaršího společenského zřízení starých Slovanů až do pol. min. stol. více


Atlas masa - příběhy a fakta o zvířatech, která jíme 63% Atlas masa - příběhy a fakta o zvířatech, která jíme 2014, kolektiv autorů

Atlas masa představuje netušené rozměry každodenních nákupů. Více a více lidí nakupuje v obchodech bio maso a zboží z místních statků, aby se vyhnuli výrobkům z industrializované živočišné výroby. Na to a mnoho dalšího p... více


Šest rostlin, které změnily svět 90% Šest rostlin, které změnily svět 2004, Henry Hobhouse

Příběh šesti rostlin (chinovníku, cukrové třtiny, čajovníku, bavlníku, bramboru a kokainovníku) ukazuje, jak významně spoluurčovaly tyto plodiny vývoj v některých částech světa a jak skrze člověka, který je pěstoval, při... více


Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914 100% Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914 2008, Kamil Rodan

Publikace je zaměřena na dějiny agrární sektoru v prostoru tzv. Rakouského Slezska v historickém období 1848-1914. Jejím cílem je přiblížit čtenářům základní vývojové tendence v zemědělství v procesu modernizace a poukáz... více


Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů (1750 - 1914) 60% Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů (1750 - 1914) 1989, Vlastimil Vondruška

Základní příručka pro odborné pracovníky, doplněná množstvím kreseb. Ve vyčerpávajícím přehledu uvádí třídění zemědělského nářadí včetně popisů, vývoje, terminologie i okolnostech jeho používání. více


Morfologie hospodářských zvířat 87% Morfologie hospodářských zvířat 1998, kolektiv autorů

Morfologie hospodářských zvířat od Františka Marvana a kol. je základní studijní literaturou pro všechny studentky a studenty zemědělství. Podává komplexní poznatky o stavbě a skladbě těla hospodářských zvířat. Využijete... více


Slovenský roľník 93% Slovenský roľník 2013, Peter Slavkovský

Pramene k štúdiu spôsobu života Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá aktivita roľníka, ktorou získaval nielen potrebné biologické hodn... více


Spokojený život na samotě 80% Spokojený život na samotě 2021, Vladimír Malý

Jak se dá krásně žít daleko od civilizace uprostřed přírody Traduje se toto: „Chlapečku, čímpak chceš jednou být?“ zeptal se mě jakýsi pán, když mi bylo pět let. Odpověď šokovala, neboť mým přáním bylo být důchodce. ... více


Základy ekologického zemědělství: podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady 100% Základy ekologického zemědělství: podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady 2014, Jiří Urban

Příručka a zároveň učebnice. 2. aktualizované vydání. více


650 let obce Hrušky 100% 650 let obce Hrušky 2018, Jaroslav Čech

Kniha širšího autorského kolektivu z řad občanů obce Hrušky (okr. Břeclav) pod vedením Jaroslava Čecha. Obsahuje řadu cenných historických fotografií a dalších materiálů, vzpomínky obyvatel obce i fotografie a texty o so... více


Budování nové epochy 70% Budování nové epochy 2014, Jakub Feige

Podtitul: Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres Jablonec nad Nisou). Mikrohistorickým přístupem je sledován postup kolektivi... více


Zemědělský kurz: Kosmické a terestrické podmínky zdravého zemědělství 100% Zemědělský kurz: Kosmické a terestrické podmínky zdravého zemědělství 2015, Rudolf Steiner

Osm přednášek Steinerova Zemědělského kurzu znamená vlastně počátek alternativního zemědělství. Steiner zde hovoří o hnojení jako oživování půdy, o homeopatické regulaci plevelů, chorob a škůdců rostlin, o speciálních bi... více


Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě 90% Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě 2010, Magdalena Beranová

Publikace našich dvou předních odborníků na tuto problematiku, historičky a archeoložky M. Beranové, která téma zpracovala do 16. století, a historika a odborného pracovníka ministerstva zemědělství A. Kubačáka (od 17. s... více


Nové cesty českého zemědělství 80% Nové cesty českého zemědělství 2008, František Čuba

Publikace se zabývá možností realizace nových programů v zemědělství, které se týkají jak vlastní zemědělské výroby, tak i nepotravinářského využití zemědělské produkce. více


Hubení plevelů odolných vůči herbicidům 60% Hubení plevelů odolných vůči herbicidům 1993, Jan Mikulka

Příručka,která vám poradí jak likvidovat rezistentní plevele a jak rezistenci předcházet. více


Rodná hrouda 80% Rodná hrouda 2006, Josef Soukup

Vývoj zemědělství v Československu v letech 1918-1948 více


Zemědělská němčina 80% Zemědělská němčina 2007, Karel Tomšík

Po cyklu lekcí německého jazyka zveřejňovaného v týdeníku Zemědělec přicházíme nyní s knihou, která obsahuje všechny uvedené lekce rozšířené a doplněné autorem publikace inženýrem Karlem Tomšíkem. Jedná se o soubor auten... více


Rostlinolékařská entomologie 100% Rostlinolékařská entomologie 2006, Hana Šefrová

Tato studijní příručka si klade za cíl shrnout ve velmi stručné podobě základní údaje o morfologii, ontogenezi, ekologických nárocích, významu a možnostech regulace početnosti hmyzích druhů a současně podává informace o ... více


Zemědělská entomologie 100% Zemědělská entomologie 1956, František Miller

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ovocnictví 60% Ovocnictví 1987, Ladislav Ivičič

Ovocnictví Učebnice pro stř. zeměd. školy stud. obor zahradnictví a vinohradnictví více


Konopí – staronový přítel člověka 60% Konopí – staronový přítel člověka 2008, Michal Ruman

Publikace si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s konopím jako technickou (nebo také hospodářskou) plodinou. Konopí nám odnepaměti poskytovalo nejrůznější suroviny, které v běžném životě potřebujeme. Bez jediného od... více


Brambory 100% Brambory 2000, Bohumil Vokál

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Příroda a čarodějové 80% Příroda a čarodějové 1979, Josef Lokaj

Povídání o povoláních v zemědělství. Vyprávění o organizaci československého zemědělství, o pracovní náplni specializovaných povolání v rostlinné, živočišné a pomocné zemědělské výrobě je doplněno nástinem vývoje země... více


Brambory 100% Brambory 1988, Václav Rybáček

Obsáhlá publikace vyšla jako monografická příručka o jednotlivých plodinách, u nás pěstovaných. Obsahuje přehled látek a pochutin, druhy brambor, rozdělení a popis odrůd, morfologii a fyziologii, půdy, hnojení, choroby, ... více


Fakta o pesticidech aneb co o nich asi nevíte... 100% Fakta o pesticidech aneb co o nich asi nevíte... 2020, Miluše Dvoržáková

Publikace Výboru pro bezpečnost potravin a důvěru spotřebitele České technologické platformy pro potraviny. Fakta o pesticidech, jejich historii, rozdělení, využití, kladech a záporech. více


Základy pastvinářství 60% Základy pastvinářství 1993, Jindřich Čítek

Zakládání a údržba pastvin, hnojení, ošetřování, stavby na pastvinách, pastva. více


Více chleba pro Evropu: Východ odpovídá 20% Více chleba pro Evropu: Východ odpovídá 1943, neznámý - neuveden

Dílo, které se z pozic německého národního socialismu pokouší o ostrou kritiku sovětského zemědělského zřízení, kolektivizace, sovchozů a kolchozů, řízených údajně lenochy a Židy. Namísto nich nabízí větší míru selské au... více


Regulace zaplevelení polí 80% Regulace zaplevelení polí 1993, Václav Kohout

Preventivní a přímé metody. Druhy a použití herbicidů. Mechanizace. Druhy nejčastějších plevelů. více


Historické rybníky České republiky: srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. století 80% Historické rybníky České republiky: srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. století 2014, Renata Pavelková

Odborná kniha pojednávající o historických rybnících identifikovaných z map 2. vojenského mapování (1836–1852). Stručně shrnuje historii budování rybníků v českých zemích, zejména se však věnuje příčinám a podrobnému pop... více


Združstevňování zemědělské malovýroby v pohraničních oblastech jižní Moravy 1949-1960 40% Združstevňování zemědělské malovýroby v pohraničních oblastech jižní Moravy 1949-1960 1988, Miroslav Grebeníček

Popis knihy není zatím k dispozici. více