řecká filozofie

štítky

65 knih


Obrana Sokratova 89% Obrana Sokratova 1929, Platón

Obrana Sókrata, tedy Sókratova řeč před athénským soudem, pojednává o postavení a významu filozofa ve společnosti. Erna Janská, vyzdobil Cyril Bouda, více


Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón 91% Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón 2005, Platón

Chronologicky navazující dialogy. V prvním jde Sókrates k soudu, ve druhém je souzen a ve třetím čeká v cele na vykonání rozsudku a odmítá útěk. Páté, opravené vydání. více


Ústava 81% Ústava 1993, Platón

Dialog Ústava (řecky Πολιτεία, latinsky De republica – odtud mezinárodně užívané označení Rep.), napsaný kolem roku 380 př. n. l., je jedním z vrcholných Platónových děl a jedním z nejdůležitějších a nejslavnějších textů... více
Gorgias 81% Gorgias 1992, Platón

Gorgias je jeden z Platónových dialogů. Zabývá se rozdílem mezi uměním (skutečné dobro) a zběhlostí (zdánlivé dobro, lest), a tím i problémem spravedlnosti. „Veškeré vědění oddělené od spravedlnosti není moudrost, ale le... více


Příběhy řecké filozofie 93% Příběhy řecké filozofie 2004, Luciano De Crescenzo

Dotisk v roce 2006 pod stejným ISBN. Již jste někdy drželi v ruce knihu, podle níž se můžete připravit na zkoušku na vysoké škole a která je zároveň stejně zábavná – a možná i zábavnější – než nejlepší humoristické ro... více


Filosofie v tragickém období Řeků 87% Filosofie v tragickém období Řeků 1994, Friedrich Nietzsche

„Filosofie v tragickém období Řeků“ je dílko pocházející z Nietzscheovy pozůstalosti a vzniklé v mladém tvůrčím období kolem r. 1873. Rok předtím vyšlo jeho „Zrození tragédie z ducha hudby“ – jedná se tedy o dobu, kdy se... více


Počátky řeckého myšlení 76% Počátky řeckého myšlení 1993, Jean-Pierre Vernant

Obraz proměny řeckého světa a myšlení mezi 12. a 5. stol. př. Kr., mezi zánikem mykénské palácové civilizace a vznikem klasické řecké polis. více


Politika I. 86% Politika I. 1999, Aristotelés

Spolu s Platónovou Ústavou nejdůležitější kniha evropské tradice politické filosofie. Nový český překlad M. Mráze v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřený úvodní studií a poznámkami. více


Metafyzika 76% Metafyzika 2003, Aristotelés

Jeden ze základních textů řecké filosofie. Co je vlastně skutečné? Jednotlivé nebo obecné? Platón tvrdil, že skutečnost přísluší pouze obecným idejím a jednotlivosti jsou jen nedokonalé z nich odvozené napodobeniny. Podl... více


Předsókratovští filosofové 92% Předsókratovští filosofové 2004, Geoffrey Stephen Kirk

Výklad v knize s podtitulem Kritické dějiny s vybranými texty autoři pojali formou interpretecí, které vycházejí z různých pramenů a svědectví k dané látce, respektive k jednotlivým předsókratikům, navíc je podrobují kri... více


Řecké mýty: Mytologie a filosofie 91% Řecké mýty: Mytologie a filosofie 2020, Luc Ferry

Filosof a univerzitní profesor Luc Ferry předkládá v tomto díle rozbor řeckých mýtů a jejich přínos moderní době. Nejedná se ale o pouhé převyprávění klasických řeckých mýtů, jak je tomu v doposud jediné ucelené knize v ... více


Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po Descarta 86% Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po Descarta 2009, Zdeněk Kratochvíl

Dějiny filosofie od archaického Řecka do konce evropské renesance sledované v kontextu dějin vědy, náboženství a kultury jako celku. Na rozdíl od jiných dějin filosofie je zde kladem důraz na dobový rámec výkladu filosof... více


Co je antická filosofie? 95% Co je antická filosofie? 2017, Pierre Hadot

V nakladatelství Vyšehrad vychází další práce známého francouzského filosofa, historika a klasického filologa Pierra Hadota (1922–2010), vynikajícího znalce antického myšlení. V roce 2010 již vyšlo Závoj Isidin / Esej o ... více


Rétorika 77% Rétorika 2010, Aristotelés

Jako filozofická odpověď na dobovou výzvu sofistiky Aristotelova Rétorika tvoří nevyčerpatelný zdroj poučení pro prakticky orientované činitele ve sféře veřejné; ve svých rozborech duševních pohnutek podává základy ontol... více


Chvála antické filosofie 85% Chvála antické filosofie 2019, Pierre Hadot

Francouzský filosof a přední znalec antického myšlení a filosofie Pierre Hadot ve své krátké, ale hutné přednášce postihuje podstatu antické filosofie. Hadot objasňuje, co v řecko-římském světě znamenalo být filosofem, a... více


Příběhy starší řecké filozofie 78% Příběhy starší řecké filozofie 2010, Luciano De Crescenzo

Podtitul: Pythagoras, Herakleitos a ti druzí Již třetí kniha Luciana De Crescenza, která je věnovaná známým i méně známým postavám filozofie. Tentokrát jsou to myslitelé doby před Sokratem, např. Thales, matematik Pyt... více


Výchova, zřejmost, vědomí 87% Výchova, zřejmost, vědomí 1995, Zdeněk Kratochvíl

Pojetí výchovy se vyvíjí od prvních filosofických systémů, které se zabývaly možností poznání světa a tedy zobecnění zkušenosti, která se mohla dále předávat v generacích. Proto se kniha odvíjí od řeckého myšlenkového sv... více


Řecká filosofie klasického období 82% Řecká filosofie klasického období 2000, Andreas Graeser

podtitul: sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés Klasická encyklopedie řecké filosofie. Jako začátek klasického období řecké filosofie označuje 6. a 5. století př. n. l. Autor dává do souvislosti všechn... více


Sókratés 93% Sókratés 1980, Feocharij Charlampijevič Kessidi

Čtivá Sókratova monografie odhalující smysl jeho učení. Autor se snaží vysvětlit Sókratovo pojetí filozofie, jeho dialog a dialektiku a seznamuje čtenáře s jeho etickými myšlenkami. více


Rady manželské / Útěcha ženě / O lásce 71% Rady manželské / Útěcha ženě / O lásce 1973, Plútarchos

V knížce, tvořené třemi drobnými spisy, se řecký filosof a spisovatel zabývá problémy lásky a manželství. Rady manželské jsou přístupně a zajímavě psaným souborem mravních naučení pro harmonické manželství a obsahově jim... více