řecká filozofie

štítek, 35 knih


Nejstarší řecká filosofie: filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem

Nejstarší řecká filosofie: filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem

1995, J. Patočka

Přednášky z antické filosofie. více


Platón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk

Platón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk

2005, G. Reale

Přední italský historik starověké filosofie předkládá v tomto filosofickém bestselleru (jen v Itálii 20 vydání) “nové paradigma” výkladu Platóna, jež má své kořeny v práci tübigenských badatelů K. Gaisera a H. Krämera. Ú... více


Mezi mořem a nebem

Mezi mořem a nebem

2011, Z. Kratochvíl

Podtitul: Odkaz iónské archaické vnímavosti Obrat k archaické moudrosti nemá být jenom pokusem o sestup k velice starým a rafinovaně „primitivním“ způsobům vnímání i poznávání. Spíš chce otevřít jakousi stereoskopii r... více


Sókratés

Sókratés

1980, F. C. Kessidi

Čtivá Sókratova monografie odhalující smysl jeho učení. Autor se snaží vysvětlit Sókratovo pojetí filozofie, jeho dialog a dialektiku a seznamuje čtenáře s jeho etickými myšlenkami. více


Kulturní a duchovní kořeny Evropy: Za obrození evropského člověka

Kulturní a duchovní kořeny Evropy: Za obrození evropského člověka

2005, G. Reale

Autor vydává spis v době, kdy vzniká preambule k evropské Ústavě a v předznamenání upozorňuje na její nedostatky: chybí odkazy ke křesťanským pilířům Evropy, neznáme se k vlastním kořenům. Preambule odkazuje na kulturní,... více


Příběhy řecké filozofie

Příběhy řecké filozofie

2006, L. De Crescenzo

Podtitul: Sokrates a ti druzí Již jste někdy drželi v ruce knihu, podle níž se můžete připravit na zkoušku na vysoké škole a která je zároveň stejně zábavná – a možná i zábavnější – než nejlepší humoristické romány? P... více


Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón

Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón

2005, Platón

Chronologicky navazující dialogy. V prvním jde Sókrates k soudu, ve druhém je souzen a ve třetím čeká v cele na vykonání rozsudku a odmítá útěk. Páté, opravené vydání. více


Obrana Sokratova

Obrana Sokratova

1929, Platón

Obrana Sókrata, tedy Sókratova řeč před athénským soudem, pojednává o postavení a významu filozofa ve společnosti. Erna Janská, vyzdobil Cyril Bouda, více


Výchova, zřejmost, vědomí

Výchova, zřejmost, vědomí

1995, Z. Kratochvíl

Pojetí výchovy se vyvíjí od prvních filosofických systémů, které se zabývaly možností poznání světa a tedy zobecnění zkušenosti, která se mohla dále předávat v generacích. Proto se kniha odvíjí od řeckého myšlenkového sv... více


Politika I.

Politika I.

1999, Aristotelés

Spolu s Platónovou Ústavou nejdůležitější kniha evropské tradice politické filosofie. Nový český překlad M. Mráze v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřený úvodní studií a poznámkami. více


Co je antická filosofie?

Co je antická filosofie?

2017, P. Hadot

V nakladatelství Vyšehrad vychází další práce známého francouzského filosofa, historika a klasického filologa Pierra Hadota (1922–2010), vynikajícího znalce antického myšlení. V roce 2010 již vyšlo Závoj Isidin / Esej o ... více


Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po Descarta

Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po Descarta

2009, Z. Kratochvíl

Dějiny filosofie od archaického Řecka do konce evropské renesance sledované v kontextu dějin vědy, náboženství a kultury jako celku. Na rozdíl od jiných dějin filosofie je zde kladem důraz na dobový rámec výkladu filosof... více


Filosofie v tragickém období Řeků

Filosofie v tragickém období Řeků

1994, F. W. Nietzsche

„Filosofie v tragickém období Řeků“ je dílko pocházející z Nietzscheovy pozůstalosti a vzniklé v mladém tvůrčím období kolem r. 1873. Rok předtím vyšlo jeho „Zrození tragédie z ducha hudby“ – jedná se tedy o dobu, kdy se... více


Závoj Isidin: Esej o dějinách ideje přírody

Závoj Isidin: Esej o dějinách ideje přírody

2010, P. Hadot

Významná esej francouzského znalce novoplatónské filosofie. „Nikdo ze smrtelníků neodhalí můj závoj“, stálo prý na podstavci sochy bohyně Isidy v Egyptě. Tento romantiky oblíbený motiv, symbolizující odhalení tajemství ... více


Evropa, římská cesta

Evropa, římská cesta

1994, R. Brague

Autor představuje své myšlenky o Evropě, jejím vývoji, kultuře a společnosti. Zamýšlí se nad významem evropanství, stejně jako nad funkcí náboženství v minulosti a současnosti. více


1 2 3 >