židovská filozofie

štítky

40 knih


Obrazy dobra a zla 90% Obrazy dobra a zla 1994, Martin Buber

Teoretická meditace nad zlem a dobrem v aspektu rozhodování a zrání člověka na životní cestě. více


Totalita a nekonečno 88% Totalita a nekonečno 1997, Emmanuel Levinas

Základní a nejsystematičtější dílo židovského myslitele, žáka E. Husserla a M. Heideggera. více


Hebrejské člověkosloví 98% Hebrejské člověkosloví 1996, Milan Balabán

Odborná studie evangelického teologa rozebírá hebrejské náboženské myšlení, které vychází především z interpretace knih Starého zákona. Konfrontuje s filozofií M.Heideggera. více
Židé a slova 78% Židé a slova 2015, Amos Oz (p)

Proč jsou slova právě pro Židy tak důležitá? Izraelský prozaik Amos Oz a historička Fania Oz-Salzbergerová se pokoušejí zodpovědět tuto i řadu příbuzných otázek výpravou do historie židovského národa a nabízejí poutavý v... více


Etika a nekonečno 91% Etika a nekonečno 2009, Emmanuel Levinas

Výbor z esejů, rozhovorů a talmudických výkladů. Zpočátku je Lévinas pod vlivem filosofie Husserlovy a Heideggerovy, později se však od obou těchto filosofů odklání a zdůrazňuje prioritu vztahu k bližnímu před Heidegger... více


Malá kniha židovské moudrosti 63% Malá kniha židovské moudrosti 1996, Martin Horan

Kapesní vydání zásad, moudrostí, aforismů, citátů a stěžejních myšlenek židovského učení. více


Rabínská moudrost 56% Rabínská moudrost 2001, Isidor Hirsch

Podtitul: Dle Talmudu sepsal J. Hirsch. více


Davidova hvězda 80% Davidova hvězda 1995, Gerhard Gershom Scholem

Českému čtenáři se konečně dostává do rukou výběr z díla význačného vědce a myslitele Gershoma Scholema (1897-1982), jehož spisy tvoří základní práce o židovské mystice – kabale a jehož eseje nám přibližují duchovní kvas... více


Počátky kabaly 100% Počátky kabaly 2009, Gerhard Gershom Scholem

Gershom Scholem (1897-1982), jeden z nejvýznamnějších židovských myslitelů 20. století, v tomto díle podrobně analyzuje původ a raná stadia vývoje kabaly, což je bezesporu jednou z nejobtížnějších a nejdůležitějších otáz... více


Nové myšlení 93% Nové myšlení 1994, Franz Rosenzweig

Jedná se o komentář autora ke své filosofii, kterou presentoval v rozsáhlém díle Hvězda vykoupení. více


Podstata člověka : O ohrožení lidské legitimity 87% Podstata člověka : O ohrožení lidské legitimity 2017, Rémi Brague

O ohrožení lidské legitimity O tom, že je člověk jakožto biologický druh ohrožen, není pochyb: tři největší hrozby představují zbraně hromadného ničení, znečišťování životního prostředí a demografické vymírání. Ohrože... více


Hebrejské myšlení 100% Hebrejské myšlení 1993, Milan Balabán

Souborné, upravené vydání pěti sešitů, jež postupně vycházely samizdatem v letech 1984-1986. Kniha se zabývá vnější a vnitřní strukturou (především starozákonní) bible, a hebrejským pojetím víry (pravdy). Text je doplněn... více


Erotika kabbaly 53% Erotika kabbaly 1991, Jiří Langer

V knize popsal Jiří Langer deset skvostných esejů o pravé podstatě židovské mystiky. vychází poprvé v českém překladu.Jde například o erotiku písma a řeči, horní světy a jejich erotiku, atd. více


Osm kapitol o lidské duši a mravním konání 90% Osm kapitol o lidské duši a mravním konání 2001, Maimonides (Moše ben Majmon)

Texty stredovekého židovského mysliteľa sú výkladom o etike, morálke, viere a náboženstve. více


Moše ben Majmon - Maimonides : filozof, právník a lékař 100% Moše ben Majmon - Maimonides : filozof, právník a lékař 2014, Dita Rukriglová Valová

Rozsáhlá monografie představuje tři stěžejní témata myšlenkového odkazu Moše ben Majmona (lat. Maimonides, 1138–1204): řecko-arabskou filozofii, náboženské právo judaismu a hippokratovsko-galénovskou medicínu. Hlavním cí... více


Lévinas a metafyzika 90% Lévinas a metafyzika 2004, Tomáš Tatranský

Mnohovrstevné dílo židovského filozofa Emmanuela Lévinase (1906–1995) svým důrazem na transcendenci a etiku představuje originální a radikální pokus o přehodnocení téměř veškeré tradice klasické metafyziky. Autor se v té... více


Míra lidství. Rosenzweig a Lévinas 100% Míra lidství. Rosenzweig a Lévinas 1998, Bernhard Casper

Výbor ze statí jednoho z nejlepších znalců a interpretů díla F. Rosenzweiga a E. Lévinase poskytuje úvod do společných oblastí jejich myšlení v konfrontaci s filosofií Bubera, Heideggera, Kanta aj. Vybrala a uspořádala J... více


Židovská jedinečnost a filosofie 90% Židovská jedinečnost a filosofie 1992, Catherine Chalier

Překlad francouzské přednášky "Singularité juive et philosophie", proslovené na Letní univerzitě - Bechyně 1991, kterou v červenci uspořádala francouzská Asociace Jana Husa společně s pražským Filosofickým ústavem ČSAV. ... více


Příběhy z osmého obvodu 90% Příběhy z osmého obvodu 2006, Giorgio Pressburger

Příběhy italských židovských autorů, bratrů Pressburgerových tvoří vzpomínky na jejich rodnou čtvrť, osmý obvod v Budapešti, na zdejší židovské obyvatele a jejich osudy v době od první světové války až po rok 1956. Příbě... více


Výběr z korespondence 80% Výběr z korespondence 2010, Maimonides (Moše ben Majmon)

Zo židovskej arabštiny a hebrejštiny přeložili, k vydaniu pripravili a úvodné štúdie napísali Daniel Boušek a Dita Rukriglová. Publikácia je reprezentatívnym výberom jedenástich listov židovského rabína, lekára a filozof... více