duše - štítek


Duše zvířat a lidí

Duše zvířat a lidí

2010, P. Smith

Jak zvířata prožívají svůj odchod z tohoto světa? Jak k nám promlouvají po své smrti? Jak se můžeme s jejich duchem spojit? Ztráta zvířecího společníka může být velice bolestivým zážitkem. Pokud se však na smrt zvířete p... více


Tajemství lidské duše

Tajemství lidské duše

2004, E. Cayce

Autor ve svých výkladech hovoří o tajemství duše, problému dobra a zla, moci našich myšlenek a citů, duchovním rozvoji, přípravě na příchod Ježíše Krista a o dalších zajímavých tématech. více


Jeskyně nymf

Jeskyně nymf

1993, P. z. Tyru

V Jeskyni nymf filosof formou alegorického výkladu Homérovy Odyssey (XII, 102—112) odhaluje podstatu fenoménu vtělování duší. více


O duši, šílenství a genialitě

O duši, šílenství a genialitě

2012, J. Vacek

Tato kniha je kniha o duši, o nemocech duše a o genialitě od biblického starověku až po současnost. Géniové jsou vzácným kořením lidského pokolení. Jejich kreativita překračuje obvyklé hranice. A právě to vyvolává ned... více


Očistec I.

Očistec I.

2004, F. Mráček

Smysl očistce. Proč se duše kontaktují? Délka očišťování. Jak pomoci duším v očistci. Pravdivost výpovědí duší v očistci. Působení zlého ducha při zjevení duší. Druhy očistcových utrpení. Místo očišťování. Radosti duší v... více


Očistec II.

Očistec II.

2010, F. Mráček

Očistec existuje. Je to dar Boží lásky. I když v něm duše prožívají muka lásky, která se dříve označovala jako očistcový oheň, touží je prožít v plnosti, aby mohly vstoupit do věčné blaženosti. V knize Očistec II. je st... více


Síla stromů: Zalesnění duše

Síla stromů: Zalesnění duše

2014, M. Perlman

Michael Perlman zkoumá symboliku stromů, stromy mytologické a pohádkové, stromy snové, stromy literární. A zjišťuje, jakou úlohu hrají v duševním životě. Tento obvyklý psychologický přístup však rozšiřuje o výpovědi řady... více


Jak spolupracovat se svou duší

Jak spolupracovat se svou duší

2015, A. Koršunov

Koršunov velmi hezky a inspirativně povídá o tom, jak se nebát změn a růst; ujišťuje nás, že všechno se nám děje jenom proto, abychom pochopili, kdo jsme; učí, jak být šťastný, ale uvádí i „spolehlivé“ způsoby, jak být n... více


Meditace

Meditace

2008, S. Chinmoy

S jednoduchostí a srozumitelností, které jsou charakteristickým znakem knih Sri Chinmoye, vás tato kniha provede od začátečnické úrovně koncentrace až po pokročilá cvičení kontemplace. Každá kapitola navíc obsahuje zvláš... více


Duše východu - duchovní cestopis

Duše východu - duchovní cestopis

1995, V. Poltikovič

Duchovní cestopis se zaměřuje na nejrůznější projevy duchovního života na území Indie. více


Člověk a duše

Člověk a duše

1995, C. G. Jung

Přes tisíc citátů z celoživotního díla švýcarského psychiatra, psychologa, psychoterapeuta a jednoho z nejvýznamějších myslitelů dvacátéo století Carla Gustava Junga, které kniha obsahuje, představuje jistém smyslu ducho... více


Uzdrav svá vnitřní zranění

Uzdrav svá vnitřní zranění

2011, L. Bourbeau

Autorka dokazuje, že všechny problémy - ať již fyzického, emocionálního nebo mentálního rázu - vznikají v závislosti na pěti základních zraněních: odmítnutí, opuštění, ponížení, zradě a křivdě. Díky podrobnému popisu těc... více


O radostech lidské duše s Maxem Kašparů

O radostech lidské duše s Maxem Kašparů

2001, M. Kašparů

Krátké, radostné meditace věnované radostem všedního dne, a tomu, jak je nalézat. více


Špinavá práce

Špinavá práce

2007, C. Moore

Černohumorná fantasy o ušlápnutém obchodníčkovi, který se stal poslem Smrti. Hrdinou je zakřiknutý starožitník Charlie Asher, submisivní trouba, s nímž jeho okolí, tedy především ženy, hladce postrkují a přesto (nebo sp... více


Reinkarnace

Reinkarnace

1996, J. Siémons

Zevrubná a seriózní kniha učebnicového typu, v níž autor rozebírá rozmanité přístupy k problematice reinkarnace z hlediska spiritismu, hinduismu, buddhismu, teosofie, antiky i křesťanství. Shromažďuje důkazy pro reinkarn... více


1 2 3 >