hinduismus

štítky

51 knih


Pí a jeho život 85% Pí a jeho život 2004, Yann Martel

Po tragickém ztroskotání japonské nákladní lodi Tsimtsum, převážející bývalého ředitele zoo s rodinou i jeho zvířata z Indie do Kanady, se na rozbouřené hladině Tichého oceánu pohupuje osamělý záchranný člun. Posádka člu... více


Bhagavadgíta neboli zpěv vznešeného 92% Bhagavadgíta neboli zpěv vznešeného 1998, neznámý - neuveden

Moudrost staré Indie – nejvýznamnější posvátná kniha hinduismu. Kniha představuje skvost filozofické literatury. Je trestí duchovní moudrosti staré Indie, obsahuje zákony univerzální existence. Z několika překladů v t... více


Hluboká řeka 81% Hluboká řeka 2019, Šúsaku Endó

Román japonského autora Šúsakua Endóa se zaměřuje na hledání smyslu života tváří v tvář utrpení. Endó, kterého celý život zajímala náboženská zkušenost, v této knize rozšiřuje záběr a vedle křesťanství a buddhismu zahrnu... více
Bhagavad-gītā taková, jaká je 74% Bhagavad-gītā taková, jaká je 1998, Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda

Šrí Krišna přednesl sedm set veršů Gíty, aby vedl svého důvěrného přítele Ardžunu v nelehké životní situaci. Moudrost Bhagavad-gíty ale nebyla určena jen jemu. Všichni mají stejné právo ji vyslyšet, neboť přináší pozn... více


Prolínání světů 83% Prolínání světů 2006, Tomáš Halík

Podtitul: „Ze života světových náboženství“ Tato kniha svým názvem, částí textu i obrázků poukazuje k osmnáctidílnému cyklu pořadů o pěti světových náboženstvích, který byl vytvořen v letech 2005–2006 a který v druhém... více


Mahábhárata – největší duchovní epos všech dob 87% Mahábhárata – největší duchovní epos všech dob 2002, Krishna Dharma

Mahábhárata (= velké vyprávění o Bharatovcích) je rozsáhlý staroindický epos o 110 000 dvojverších. Jedná se pravděpodobně o nejrozsáhlejší literární dílo na světě. Epos obsahuje myšlenky náboženského, filozofického a my... více


Čarodějův učedník 66% Čarodějův učedník 2013, Evald Flisar

Čarodějova učedníka můžeme číst jako dobrodružný příběh o putování mladého muže po exotických Himálajích i jako filozofické, meditativní zamyšlení nad hledáním vlastního já. Tento román od slovinského autora Evalda Flisa... více


Mahábhárata aneb Velký boj 82% Mahábhárata aneb Velký boj 1988, Vladimír Miltner

• podle staroindického orig. vypráví Vladimír Miltner Převyprávění rozsáhlého indického eposu umožňuje především mladým čtenářům seznámení s jedním ze silných zdrojů indických tradic a myšlení. více


Touha po absolutnu - Svatí muži Indie 96% Touha po absolutnu - Svatí muži Indie 2003, Viliam Poltikovič

Kniha je určena nejen zájemcům o Indii a východní kultury, ale i těm, kdo hledají duchovní poznání a smysl bytí i veškerého stvoření. Vždyť Indie prostřednictvím buddhismu a jógy ovlivnila nejen celou Asii, ale v několik... více


Bohové s lotosovýma očima 87% Bohové s lotosovýma očima 1997, Dušan Zbavitel

Hinduistické mýty v indické kultuře tří tisíciletí. více


Hinduismus 81% Hinduismus 2001, Stephen Cross

Kniha popisuje systematickým způsobem základní okruhy hinduistického učení počínaje védami, přes upanišady až po jednotlivé školy hinduistické filosofie. Kromě jasného a věcného přehledu samotného tématu je pro ni charak... více


Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti 80% Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti 1993, Dušan Zbavitel

Ve své nejnovější knize se náš přední indolog zabývá vývojem hinduismu především jako duchovního fenoménu. Provází nás jeho počátky (literárně zachycených v upanišadách), jednotlivými filosofickými školami i naukami různ... více


Hinduista od zrození do zrození 87% Hinduista od zrození do zrození 1997, Hana Preinhaelterová

Vyprávění české indoložky provádí čtenáře hlavními etapami hinduistova života. Na pozadí tohoto vyprávění autorka konfrontuje indickou společnost s evropskou a popisuje specifické rysy indické kultury. více


Sběratel světů 82% Sběratel světů 2008, Ilija Trojanow

Sběratel světů je příběhem britského poručíka Richarda Burtona, jednoho z nejzvláštnějších podivínů 19. století: místo aby za svého pobytu v koloniích dbal anglického životního stylu a vyhnul se každé námaze, učil se mís... více


Numerologie a něco z tantry, arjuvédy i astrologie 80% Numerologie a něco z tantry, arjuvédy i astrologie 1995, Harish Johari

Harish Johari, vědec a expert v umění tantry, znalec hinduismu a hinduistického podání arjuvédy a astrologie, zde poprvé uvádí numerologický systém kombinace číselných hodnot s astrologickými údaji a předkládá rozbor jed... více


Obžaloba člověka 72% Obžaloba člověka 2022, Sávitrí Déví Mukherdží

Kniha zkoumá vztah ke zvířatům a přírodě vůbec v různých dějinných obdobích a kulturních okruzích, od křesťanského Západu přes starověké státy po současnou Indii, již autorka dobře zná z vlastní zkušenosti. Nezůstává vša... více


Lexikon východní moudrosti: buddhismus, hinduismus, taoismus, zen 93% Lexikon východní moudrosti: buddhismus, hinduismus, taoismus, zen 1996, kolektiv autorů

Lexikon východní moudrosti je původem německý slovník, který obsahuje okolo 4000 hesel s tematikou východních náboženství. Lexikon mimo jiné poskytuje důležitý standardizovaný vzor pro přepis termínů z orientálních ja... více


William Carey 96% William Carey 2001, Sam Wellman

Narodil se roku 1761 v Anglii a krátce po své ordinaci baptistickým kazatelem odplul do Indie, kde přinesl duchovní ovoce, které je podle dnešních měřítek obrovské a neuvěřitelné. William Carey obracel lidi ke Kristu, „k... více


Sádhaná - Naplnění života 96% Sádhaná - Naplnění života 1930, Rabíndranáth Thákur

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Reinkarnace 84% Reinkarnace 1996, Jean-Louis Siémons

Zevrubná a seriózní kniha učebnicového typu, v níž autor rozebírá rozmanité přístupy k problematice reinkarnace z hlediska spiritismu, hinduismu, buddhismu, teosofie, antiky i křesťanství. Shromažďuje důkazy pro reinkarn... více


Moudrost hinduistických guruů 70% Moudrost hinduistických guruů 1999, Timothy Freke

Knížka v kvalitní grafické úpravě zavede čtenáře do hlubin duchovního poznání Matky Indie, od odloučení k souladu, od sobectví k službě, od zmatené mysli k otevřenému srdci, od iluzí k lásce. více


Bengálské mýty 70% Bengálské mýty 2007, T. Richard Blurton

Příběhy obsažené v této knize většinou vycházejí z hinduistické tradice a vyskytuje se v nich mocná bohyně Durgá, jejíž svátek se slaví každý podzim; mladý bůh Kršna, v Bengálsku proslulý svým erotickým flirtováním; arch... více


Z ašramu do kláštera 60% Z ašramu do kláštera 2012, Joseph-Marie Verlinde

Autor líčí svou životní pouť a hledání vlastní duchovní cesty. Od adepta transcendetní meditace, žijícího několik let v indickém ašramu po boku svého gurua Maharšiho, až po svou konverzi ke křesťanství, která jej přived... více


Malá encyklopedie hinduismu 80% Malá encyklopedie hinduismu 1996, Karel Werner

Encyklopedie poslouží jako slovník pojmů a termínů užívaných v hinduistických textech a v knihách hinduistických, akademických i popularizujících autorů při výkladu nauk hinduismu. Úvod podává souhrnný obraz historického... více


Guru zemřel 100% Guru zemřel 2001, Rabindranath R. Maharaj

Mezi předky Rabindranatha R. Maharadže bylo mnoho brahmínských kněží a guruů. Také on sám byl vychován jako jogín. Živě a věrně líčí hinduistický život a místní obyčeje. Na pozadí probíhá jeho zápas, zda zvolit hinduismu... více


Sňatek mezi Východem a Západem 93% Sňatek mezi Východem a Západem 1997, Bede Griffiths

Sňatek mezi Východem a Západem je jednou z legendárních knih. Je to radostná oslava života a náboženství v Indii, oslava mystické zkušenosti společné všem kulturám. V každé velké náboženské tradici, píše autor, je absolu... více


Ó Matko Lakšmí, dej mi dar! 100% Ó Matko Lakšmí, dej mi dar! 2007, Hana Preinhaelterová

Ženské obřadnictví odevždy patřilo k hinduismu právě tak jako rituály kněží – bráhmanů. Přesto donedávna zůstávalo skryto ve vnitřních částech domů nejen před cizinci a nehinduisty, ale – ve svých nejmagičtějších projeve... více


Encyklopedie náboženství 90% Encyklopedie náboženství 1997, G. Murrer

Přehledná informace o náboženstvích a duchovních proudech z celého světa. *Více než 2500 hesel * *Základní pojmy z religionistiky * Jednoduchá orientace v textu * Spolupráce předních odborníků na českém vydání více


Bozi, bráhmani, lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu 80% Bozi, bráhmani, lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu 1964, Dušan Zbavitel

Kolektivní dílo českých indologů přístupně a namnoze značně podrobně osvětluje podstatu a historický vývoj hinduismu. Tento, v literatuře stále ještě neurčitý pojem má v životě Indie hluboký význam a vliv, a to nejen jak... více


Pouť za nektarem nesmrtelnosti 60% Pouť za nektarem nesmrtelnosti 1982, Samareš Basu

Částečně fiktivní, částečně prožité putování moderně vzdělaného Inda na mahákumbhmélu, nejnavštěvovanější a nejslavnější hiduistickou pouť, kde hinduisté mohou jednou za šest let na soutoku Gangy a Jamuny omočit svá těla... více


Hinduismus: Základní texty východních náboženství I. 100% Hinduismus: Základní texty východních náboženství I. 2007, Dušan Zbavitel

První část čtyřsvazkového díla zahrnuje některé hymny a písně z véd, výňatky z komentářů bráhman, výběr z upanišad, vybrané partie ze šáster, Bhagavadgítu, několik dalších kratších textů z Mahábháraty a ukázky z purán. J... více


Křesťanství a hinduismus 90% Křesťanství a hinduismus 1997, Hans Küng

Srozumitelné, odborně fundované seznámení s neevropskými náboženstvími. Výzva k dialogu, porozumění a smíření. více


Bhagavadgíta 80% Bhagavadgíta 1920, neznámý - neuveden

Vydání z roku 1920 v překladu Pavly Maternové pro lid český - sborník vybrané, poučné a vzdělávací četby. Jedna z nejposvátnějších a nejvýznamnějších knih hinduistické Indie vůbec, nedílná součást eposu Mahábháraty, o... více


Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy 100% Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy 2011, Rudolf Steiner

Jakkoli předčí Bahagavadgíta Listy Pavlovy uměleckou brilantností, obě díla jsou obsahově na vrcholné úrovni. Listy Pavlovy přinášejí poselství nové doby, jaké se však ještě nenachází v Bhagavadgítě. A tím je smysl a výz... více


Hinduismus - Experimenty s posvátnem 60% Hinduismus - Experimenty s posvátnem 1997, David M. Knipe

Titul, který se pokouší přístupnou formou přinést vlastní výklad toho, co pod pojmem hin­duismus lze nalézt. Knipe neusiloval o kom­plexní zachycení fenoménu hinduismu, to považoval za úkol přesahující síly jednot­livce,... více


Dcery bohyně - Svaté ženy Indie 100% Dcery bohyně - Svaté ženy Indie 1997, Linda Johnsen

Tato kniha nás zve na cestu hledání ženské tváře Boha. Kniha nás provází fascinujícím objevováním velkých světic dnešní Indie, které své božství dokazují vlastními životy. Společně s ní se seznamujeme s posvátnými texty ... více


V jednotě s Bohem 100% V jednotě s Bohem 2011, Jagadguru Mahavatar Babaji

Epištoly a dopisy napsané metodou božského přenosu. Božský účel těchto epištol je podat jasným, jednoduchým a současným jazykem nekomplikovanou, světlem ozářenou duchovní cestu. Babaji v nich osvětluje stezku pro transf... více


Encyklopedie hinduismu 100% Encyklopedie hinduismu 2008, Karel Werner

Zárodkem této encyklopedie je autorova publikace A Popular Dictionary of Hinduism (Curzon Press, London 1994, 1997), které se dostalo ocenění u čtenářské obce anglosaského světa. Oproti anglickému vydání populárního slo... více


Slepá sova 60% Slepá sova 1977, Sádek Hedájat

Novela, v ktorej autor tvorivo stavil prvky niektorých východných učení, najmä hinduizmu, s filozofickými problémami moderného západného sveta, konfrontuje čitateľa s neľútosťou, až ničivou analýzou ľudského vedomia i st... více


Výroky Šrí Rámakršny 100% Výroky Šrí Rámakršny 2000, Rudolf Skarnitzl

Kniha představuje téměř kompletní sbírku jeho učení. Obsahuje 1120 výroků a podobenství, jenž tvořily základy Mistrových poučení žáků a byly shromážděny z veškeré dostupné literatury. Předkládané dílo obsahuje i pečlivě ... více