islám

štítek, 223 knih


Islám & islamismus v České republice

Islám & islamismus v České republice

2011, L. Lhoťan

Předkládaná publikace mapuje vývoj české muslimské komunity a její ovlivnění saúdskoarabským islamismem (wahabismem). Přináší komplexní zpracování působení různých organizací po roce 1989. V knize je popsán vývoj muslims... více


Islám v Brně

Islám v Brně

2011, T. Melichárek

Předkládaná publikace mapuje vývoj brněnské muslimské obce a její integraci do českého kulturního prostředí. Přináší komplexní zpracování působení obce po roce 1990, jehož součástí je analýza jejího obrazu ve všech relev... více


Encyklopedie náboženství

Encyklopedie náboženství

1997, G. Murrer

Přehledná informace o náboženstvích a duchovních proudech z celého světa. *Více než 2500 hesel * *Základní pojmy z religionistiky * Jednoduchá orientace v textu * Spolupráce předních odborníků na českém vydání... více


Geometrická koncepce v islámském umění

Geometrická koncepce v islámském umění

2008, I. As-Said

Tato publikace se soustřeďuje na aspekt islámského umění, který je poněkud méně známý a do jisté míry opomíjený, přesto však základní. Pravdou je, že využití geometrických schémat jako základu kompozice není jen jeho výl... více


Monoteistická náboženství a stát

Monoteistická náboženství a stát

2009, K. Sládek

Vztah náboženství a politicko-státní moci se v průběhu dějin výrazně měnil. Transformace politických systémů a státních útvarů, od zásadních zlomů, jakým byl přerod antické společnosti ve středověkou, či pozdější vznik n... více


Vybrané stati I. Čína a Evropa, Mohamed

Vybrané stati I. Čína a Evropa, Mohamed

2006, V. S. Solovjov

V osobě Vladimíra Solovjova se poprvé setkáváme s vizí integrovat západní intelektualismus a východní kontemplaci do syntéze, která v sobě obsahuje vědu, filosofii a náboženství. Jeho myslitelské impulzy nás stále překva... více


Hidžra. Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí

Hidžra. Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí

2006, M. Mendel

Předmětem této knihy je náboženská emigrace v dějinách islámských zemí - společenský jev, který je znám z judaismu, křesťanství, ale zejména z islámu, kdy určitá náboženská pospolitost se rozhodne protestovat proti stáva... více


Stíny minaretů - Islám a muslimové jako předmět

Stíny minaretů - Islám a muslimové jako předmět

2016, O. Beránek

Během nemnoha let se islám ze vzdáleného a exotického předmětu rozprav odborníků a publicistů stal tématem vskutku celonárodním. Diskuse o muslimech často představují pouhou část širších střetů, bez jejichž mediálních i ... více


Islámský stát: Cesta k moci

Islámský stát: Cesta k moci

2017, F. A. Gerges

Jeden z nejvýznamnějších světových expertů na problematiku muslimského extremismu, rodák z Libanonu vyučující mezinárodní vztahy v Londýně, podává zasvěcený a do hloubky jdoucí portrét této zlověstné organizace. Počátky ... více


Divadelní scénář: Osudové setkání 1913

Divadelní scénář: Osudové setkání 1913

2017, L. Větvička

Divadelní hra podle knihy "Osudové setkání 1913". V lednu roku 1913 se ve vídeňské kavárně Café Central potkávají čtyři muži. Nejmladším u stolu je třiadvacetiletý malíř Adolf Hitler, nejstarším třiašedesátilet... více


Vlast naše Západ

Vlast naše Západ

2011, L. Frýbort

Nekorektní eseje a fejetony z let 2006-2011 Soubor svěže psaných úvah spisovatele a publicisty, žijícího od 70. let v Hannoveru, reaguje na naléhavé a bohužel mnohdy tabuizované problémy dnešního globalizovaného svět... více


Apokalypsa v Islámu

Apokalypsa v Islámu

2011, J. Filiu

Autor zmiňuje nejen apokalyptické vize v Koránu a klasických pramenech muslimské tradice, ale také aktuální literární produkci, která aplikuje vizi konce věku na současný svět. Čtenář má rovněž možnost dozvědět se o klíč... více


Zahalená hrozba - Moc muslimských matek a hranice tolerance

Zahalená hrozba - Moc muslimských matek a hranice tolerance

2018, Z. Ramadani

„Islám k Německu nepatří,“ říká Zana Ramadani. „Muslimové k Německu patří – ale jen když se přizpůsobí jeho společnosti.“ To se však nemůže zdařit, dokud se na dnešní západní svět budou aplikovat překonaná pravidla předm... více


Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu

Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu

2017, P. Fendek

Pro současnou historickou epochu Evropy reprezentovanou EU je charakteristická imigrace ze zemí třetího světa, zvláště muslimů, která nabyla takového masového charakteru, že ji můžeme nazvat invazí. Evropské národy a Evr... více


Svatá válka v islámu

Svatá válka v islámu

1986, A. a. Masih

Brožura seznamuje čtenáře s ideovým porozuměním konceptu války jako takové, vysvětluje nejrůznější pochopení slova válka v koránu, ne němž islám staví. Ukazuje, kdo všechno jsou podle koránu nepřátelé islámu, proti nimž ... více


1 2 3 4 5 6 >