duchovní rozvoj

štítek, 109 knih


Duchovní věda a zdraví člověka

Duchovní věda a zdraví člověka

2002, R. Steiner

Soubor dvaceti přednášek, ve kterých autor nastiňuje vývoj lékařství v souvislosti s vývojem lidského vědomí v dějinách lidstva. více


Balíček v ruksaku

Balíček v ruksaku

2010, G. Andersen

Ve vyjetých kolejích nebo v Boží stopě? Když se vydáte na výpravu, nestačí být na správné cestě. Tato knížka vypráví, jaké to je znovu se nechat uchopit Boží pravdou, která vás vrátí na cestu. Mluví o ochotě dopřát sl... více


Duchovní růst

Duchovní růst

1999, S. Roman

Být svým vyšším Já. Třetí Orinova kniha z řady Život na Zemi pro ty, kteří chtějí být svým vyšším Já, kdo se chtějí dozvědět více o sobě, proč tu jsme a co máme vykonat. Kniha vám pomůže se vyladit na vyšší energie... více


O životě z víry s Anselmem Grünem

O životě z víry s Anselmem Grünem

2007, A. Grün

Každý, kdo se snaží opravdově a plně žít z víry, brzy pozná, že se mu do jeho duchovní cesty staví různé překážky. Nejsme například schopni plně docenit hloubku Boží lásky k nám, nevíme si dlouhodobě rady ve vztazích, sv... více


Moudrost Silvána z Athosu

Moudrost Silvána z Athosu

2010, S. Z Athosu

Svatého Silvána není možné si pustit blíže k srdci a zůstat nezměněn. Vyjadřuje se sice prostě, ale nedejme se zmást formou. Promlouvá k nám jako ten, kdo poznal Boha a dlouho kráčel po jeho cestách, proto má moc oslovov... více


O kontemplaci

O kontemplaci

2014, J. Šedivý

Kontemplace je pro autora zkušeností Života, který se projevuje jako jednota a láska. Přináší zároveň zkušenost Boží přítomnosti ve vlastním nitru. Vede každého člověka nejprve k sobě samému, probouzí ho a pomáhá mu nají... více


Jak dosáhneme poznání vyšších světů?

Jak dosáhneme poznání vyšších světů?

2014, R. Steiner

Základní dílo zakladatele duchovní vědy a anthroposofie Rudolfa Steinera. Autor v knize podrobně popisuje základní meditační postupy a techniky esoterního křesťanství, na které navazují jeho další spisy a přednášky. ... více


Duchovní dary v učení a praxi

Duchovní dary v učení a praxi

1991, R. Ulonska

Jak používat charismata Ducha svatého více


O Duchovních cvičeních Ignáce z Loyoly s J. A. Tetlowem

O Duchovních cvičeních Ignáce z Loyoly s J. A. Tetlowem

2006, J. A. Tetlow

Jen pro málo z nás je snadné se rozhodnout, jak žít svůj život. Ignác z Loyoly měl stejný problém, a právě duchovní cvičení mu při rozhodování pomohla. Exercicie nabízejí tuto pomoc i dnes. více


Zralost není luxus

Zralost není luxus

2008, J. Maureder

Jaká jsou kritéria pro pozitivní, láskyplný a kreativní způsob života a jak takového života dosáhnout? Při hledání odpovědi na tuto otázku vychází Josef Maureder ze spirituality sv. Ignáce z Loyoly, vede čtenáře k úsilí ... více


Poselství Jana od Kříže

Poselství Jana od Kříže

2013, A. M. Sicari

Svatého Jana od Kříže nazývají křesťané i nekřesťané velkým mystikem. Směs určitého obdivu a nepřístupnosti jeho strmé cesty však poněkud zkresluje Janovo poselství. Světec nás totiž celým svým dílem i zkušeností ujišťuj... více


Jedině milostí

Jedině milostí

2012, C. H. Spurgeon

Pozvání na cestu pokoje / Ve své knize autor jednoduchým jazykem představuje Boží plán spasení, kterému může rozumět každý člověk. Volá čtenáře k vykročení na cestu pokoje, kde je člověku průvodcem sám Ježíš Kristus. ... více


Meditační verše

Meditační verše

2008, R. Steiner

Tato sbírka přináší malý výběr z veršů Rudolfa Steinera, určený převážně k meditaci, tedy veršů, pro které zdomácnělo označení "průpovědi". Jsou však mezi nimi i přemítavé lyrické básně, také verše, jež se plně... více


Osm meditací

Osm meditací

2012, R. Steiner

Rudolf Steiner zde v osmi kapitolách, pojatých jako osobité meditace, popisuje cestu duše usilující o nadsmyslové poznání. Její prožitky i poznatky vyúsťují do představy a zření opakovaných pozemských život, které je vla... více


Energie transformace: Průvodce procesem probouzení Kundaliní

Energie transformace: Průvodce procesem probouzení Kundaliní

2002, B. Greenwell

Revoluční studie americké transpersonální psycholožky o vnitřní transformativní energii (v Indii zvané Kundaliní) čili o tzv. hadí síle. Po celá staletí ji vědomě probouzejí indičtí jógini, ale projevuje se i u mystiků v... více


1 2 3 4 5 6 >