alterita, jinakost

štítky

4 knih

Totalita a nekonečnoTotalita a nekonečno1997, Emmanuel Levinas

Základní a nejsystematičtější dílo židovského myslitele, žáka E. Husserla a M. Heideggera. více


Dobytí Ameriky: Problém druhéhoDobytí Ameriky: Problém druhého1996, Tzvetan Todorov

Francouzský sémiotik Tzvetan Todorov zvolil formu "příkladné historie" ke srozumitelnému pojednání o tom, jak "já" přistupuje k "druhému". Jako Bulhara rodem, od roku 1963 žijícího ve Franci... více


Postkoloniální myšlení IV.Postkoloniální myšlení IV.2013, * antologie

Výbor teoretických studií a esejů je čtvrtým svazkem série Postkoloniální myšlení. Tato série má volně chronologickou návaznost a obsahuje jak překlady ucelených knih (Frantz Fanon – Černá kůže, bílé masky a Homi K. Bhab... více
PleonasmusPleonasmus2000, Michal Vimmer

První rozsáhlá próza autora komiksu 96 hodin u Vokouna na statku. Po úvodních několika stranách, ve kterých se ještě čtenář může zachytit křovisek reality, se dostáváme do kómatu autora a futuristických vizí Evropské uni... více