ontologie

štítek, 27 knih


Bytí a časBytí a čas2002, M. Heidegger

Ve svém stěžejním díle si autor položil tradiční otázku po bytí zásadně novým způsobem. To jej přivedlo k přehodnocení dosavadní filosofické tradice. Výklad lidského bytí ve světě, k němuž v tomto díle dospěl, představuj... více


Oáza štěstíOáza štěstí1992, E. Fink

Dva eseje německého filozofa přibližují význam a ontologii hry. více


Filosofické dílo sv. I. – Útěcha z ontologieFilosofické dílo sv. I. – Útěcha z ontologie2007, E. Bondy (pseudonym)

Opravené vydání autorova základního filosofického textu (1967), v němž poprvé definoval nesubstanční ontologický model jako východisko svých dalších úvah. víceOhrožená kultura - Od evoluční ontologie k ekologické politiceOhrožená kultura - Od evoluční ontologie k ekologické politice1997, J. Šmajs

Autor přichází s novým konceptem evoluční ontologie, jejíž procesuální pojetí bytí umožňuje pochopit to, co se dnes se světem děje. Na pozadí pomalé přirozené evoluce života ukazuje rychlou, přírodu poškozující evoluci k... více


Humanismus nestačíHumanismus nestačí2008, S. Žižek

Knížka se skládá z rozhovoru se Slavojem Žižkem a z jeho dosud nezveřejněného textu „K materialistické teologii“, v němž Žižek načrtává obrysy nové ontologie. více


Úvod do filosofického myšleníÚvod do filosofického myšlení2007, L. Benyovszky

Široce koncipovaná vysokoškolská učebnice filosofie. V pěti oddílech podává čtenáři přehled o základních tématech evropské filosofie a konkrétních způsobech jejich zpracování. Sleduje interpretace bytí, přírody, člověka,... více


Totalita a nekonečnoTotalita a nekonečno1997, E. Lévinas

Základní a nejsystematičtější dílo židovského myslitele, žáka E. Husserla a M. Heideggera. více


Slovník filozofických pojmů současnostiSlovník filozofických pojmů současnosti2011, J. Olšovský

Třetí, rozšířené a aktualizované vydání slovníku odráží základní posuny v současném myšlení; současnost je zde míněna ve smyslu důležitosti veškerého dosavadního podstatného filozofického myšlení pro dnešek. Přístupnou f... více


O humanismuO humanismu2000, M. Heidegger

Dopis o humanismu je i přes svůj nevelký rozsah jedním z ústředních textů Heideggerova filosofického úsilí, neboť provádí bytostnou destrukci pojmů "člověk" a "humanismus" v horizontu fundamentální on... více


Anaximandrův výrokAnaximandrův výrok2012, M. Heidegger

Sv. 11: Studie z roku 1946 pochází ze sbírky textů vydané autorem v roce 1950 pod názvem Holzwege. Studie promýšlí jeden z nejstarších filosofických výroků, podává jeho výklad a zdůvodňuje jeho svérázný překlad. Autor se... více


Filosofické dílo sv. III – Příběh o příběhuFilosofické dílo sv. III – Příběh o příběhu2009, E. Bondy (pseudonym)

Rozsáhlá studie z přelomu milénia, v níž se autor pokouší syntetizovat ontologická a etická východiska východních filosofií, zejména buddhismu a taoismu, s nesubstančními proudy filosofie západní. Nejde o konzistentní sy... více


Drama evoluceDrama evoluce2000, J. Šmajs

Fragment evoluční ontologie. teprve v epoše globální informační společnosti a kasírovaného kapitalismu lépe vidíme, že čím více se technická civilizace vzdaluje svému původnímu biologickému základu, tím více o jejím osud... více


Filosofická propedeutika 1. dílFilosofická propedeutika 1. díl1999, L. Benyovszky

Kniha podává ucelený úvodní přehled o problematice a povaze západoevropského filosofování. Filosofická propedeutika je rozvržena do dvou svazků a je zamýšlena jako úvod do vysokoškolského studia filosofie.... více


Hermeneutická svobodaHermeneutická svoboda1994, G. Figal

Obsahuje eseje: O mlčení textů. K hermeneutickému pojmu interpretace a Esej o svobodě. Ontologické úvahy s praktickým zaměřením. V prvním zmíněném eseji Figal zkoumá charakter, postavení a možnosti interpretace k jej... více


Násilí a metafyzikaNásilí a metafyzika2003, J. Derrida

Čtyři studie francouzského filozofa. Dvě z nich jsou věnovány rozboru díla dvou autorů, s nimiž se mohl český čtenář seznámit v překladech: E. Lévinase a M. Foucaulta, další dvě jsou věnované Husserlovi a J. Roussettovi.... více


1

Doporučené štítky

kultura německá filozofie 20. století porozumění politika násilí andělé alterita, jinakost svědomí pravda