hermeneutika

štítek, 54 knih


Čtení obrazůČtení obrazů2008, A. Manguel

O čem přemýšlíme, když se díváme na umění? V myšlenkově bohaté knížce se autor – spisovatel, editor a překladatel – zamýšlí nad strategiemi „čtení“ výtvarných děl. Předkládá nápadité, přitom srozumitelné interpretace... více


RétorikaRétorika2010, Aristotelés

Jako filozofická odpověď na dobovou výzvu sofistiky Aristotelova Rétorika tvoří nevyčerpatelný zdroj poučení pro prakticky orientované činitele ve sféře veřejné; ve svých rozborech duševních pohnutek podává základy ontol... více


Andrej RublevAndrej Rublev2006, R. Bird

Podrobná esej amerického rusisty Roberta Birda o kultovním snímku Andreje Tarkovského, která zeširoka zkoumá různé stránky filmu: jeho historii, okolnosti vzniku, vazby na dějiny ruského (sovětského) umění, různé verze s... víceŠifry transcendenceŠifry transcendence2000, K. Jaspers

. K. Jaspers je nejvýznačnějším představitelem poválečného německého křesťansky zaměřeného existencialismu. Na rozdíl od Heideggera se vždy stavěl proti nacismu a měl proto i morální právo podílet se na velké duchovní re... více


Úvod do hermeneutikyÚvod do hermeneutiky1997, J. Grondin

Snahou autora je zprostředkovat úvod do filosofických dimenzí hermeneutiky (s odhlédnutím od jejích aplikací v jednotlivých vědách, např. ve filologii, teologii, historii a sociálních vědách). více


Hlubinné vrtyHlubinné vrty2008, J. Heller

Rozbory biblických statí a pojmů. Profesor Jan Heller, starozákoník a religionista, nazval svou poslední knihu Hlubinné vrty a ještě ji, krátce před smrtí, sám koncipoval. Jak název napovídá, jde o dílo věnované hlubš... více


Jak číst Bibli s porozuměnímJak číst Bibli s porozuměním2012, G. D. Fee

Autoři této knihy nás srozumitelným a praktickým způsobem seznamují se zásadami výkladu různých biblických textů a zvláště kladou důraz na rozlišování jednotlivých literárních druhů (např. starozákonní vyprávění, mudrosl... více


Výklad Bible v církviVýklad Bible v církvi2007, Papežská biblická komise

Dokument Papežské biblické komise z 15. dubna 1993. Biblická exegeze plní v církvi a ve světě nepostradatelný úkol. Kdo se chce dobrat smyslu biblických textů, jak jim vždy rozuměla církev, a zároveň se nechat oslovit... více


Interpretácia a nadinterpretáciaInterpretácia a nadinterpretácia1995, U. Eco

Přednášky významného italského myslitele Umberta Eca o podstatě interpretace a polemické příspěvky současných filozofů k těmto textům. více


Hermeneutika mystériaHermeneutika mystéria2010, C. V. Pospíšil

Struktury myšlení v dogmatické teologii. Tak jako jiné vědy má i dogmatická teologie vlastní metodu a způsoby řešení problémů. Do této metody nepatří jen rozumové uchopení pravd víry či dokazování jejich vzájemné prov... více


Úvod do biblické hermeneutikyÚvod do biblické hermeneutiky2001, M. Oeming

Německý teolog Manfred Oeming se ve svém Úvodu do biblické hermeneutiky pokouší podat přehled všech současných způsobů výkladu Bible a vyváženě je zhodnotit. Ke každému z nich uvádí jeden příklad interpretace biblického ... více


O pokladu v srdci EvropyO pokladu v srdci Evropy2011, Z. Neubauer

Podtitul: Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře Jak se naučit opět vidět poselství duchovních obrazů. Výklad filosofa a biologa Zdeňka Neubauera směřuje především k osvojení symbolické řeč... více


Hermeneutická etikaHermeneutická etika2004, J. Payne

Rozbor schemat lidského chování. více


Křesťanská vzdělanostKřesťanská vzdělanost2004, A. Augustinus

Ústředním tématem Augustinova díla je biblická exegeze a její vztah k pohanské učenosti, která se rozvíjí vedle výkladu teorie znaku a metody homiletiky, kazatelského umění. V teorii znaku navazuje Augustin na platonismu... více


Úkol hermeneutikyÚkol hermeneutiky2004, P. Ricoeur

Eseje o hermeneutice. Dva články Paula Ricoeura „Úkol hermeneutiky“ a „Hermeneutická funkce odstupu“ se nacházejí v Ricoeurově díle Du texte a l’action a představují souvislý výklad historie moderní filosofické hermeneu... více


1

Doporučené štítky

gotika antická literatura spiritualita bioetika diskurz, rozprava ekumenismus oltářní obrazy exegeze fenomenologie středověká filozofie