filozofie práva

štítky

27 knih


Moc, peníze a právo 87% Moc, peníze a právo 2015, Jan Sokol

Moderní společnosti fungují jinak, než jak jsme byli až do roku 1989 zvyklí. Přitom předpokládají, že každý občan tomuto fungování rozumí a že se v něm nějak vyzná. Kde se bere moc a jak souvisí se svobodou? Jak vnikly p... více


Pojem politična 86% Pojem politična 2007, Carl Schmitt

Autor vycházející z pozice právního normativismu a známý svou kritikou liberalismu a parlamentarismu se ve své práci z r. 1932 zabývá analýzou a vzájemným vztahem pojmů státního a politického, přítele a nepřítele, války ... více


Zákony 73% Zákony 1997, Platón

Již nikoliv Platónův tradiční charakter Sókratés, nýbrž bezejmenný athénský host rozmlouvá v horkém prostředí Kréty spolu s místním zákonodárcem Kleiniou a spartským občanem Megillem o ideálním státním zřízení. Zákony js... více
Vlastnictví a svoboda 63% Vlastnictví a svoboda 2008, Richard Pipes

Přesvědčivá studie dějin významného amerického historika (narozen 1923 v Těšíně) se zabývá historickým vývojem vlastnických práv a tím, jak tento vývoj ovlivnil rozvoj hospodářských a politických svobod ve společnosti. A... více


Základy filosofie práva 93% Základy filosofie práva 1992, Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Nejzávažnější Hegelovo dílo, kde načrtává ideu práva. více


Výbor z díla 80% Výbor z díla 1988, Thomas Hobbes

Výbor z díla anglického filozofa materialisty, sociálního myslitele a teoretika státu obsahuje spisy O tělese, O člověku, O občanu a je doplněn Hobbesovými Námitkami k úvahám o první filozofii René Descarta. více


Filosofie práva 90% Filosofie práva 2012, Pavel Holländer

Učebnice filosofie práva pro vysoké školy. Druhé, rozšířené vydání. více


Smysl konzervatismu 87% Smysl konzervatismu 1993, Roger Scruton

Základní politologické dílo anglického myslitele. Rozsáhlá práce jedinečná nejen u nás, kde jde o první knihu svého druhu vůbec. Kniha je základní prací o konzervativním myšlení a zároveň přímou aplikací tohoto myšlení n... více


Politická theologie 72% Politická theologie 2012, Carl Schmitt

Kniha z roku 1922 začíná Schmittovou slavnou definicí "Suverén je ten, kdo rozhoduje o výjimečném stavu", o překročení vlády zákona ve veřejném zájmu. Název knihy je odvozen z tvrzení (3. kapitola), že "všechny důležité ... více


Když se práva berou vážně 95% Když se práva berou vážně 2001, Ronald M. Dworkin

Dnes klasické dílo právní a politické filosofie je ucelenou studií o lidských právech a liberálním pojetí právního státu. Dworkin předestírá své teze o přirozenoprávním konceptu a staví se do opozice vůči konceptu poziti... více


Pojem práva 100% Pojem práva 2010, Herbert Lionel Adolphus Hart

Herbert Lionel Adolphus Hart (1907–1992), někdejší profesor právní teorie Oxfordské univerzity, patří mezi nejvýznamnější postavy právní filozofie 20. století a jeho kniha Pojem práva radikálním způsobem změnila tradiční... více


Chrestomatie ke studiu filosofie práva 100% Chrestomatie ke studiu filosofie práva 2011, Ignác Antonín Hrdina

Antologie právně filosofických textů je určena ke studiu filosofie a teorie práva.Obsahuje české překlady textů významných právních filosofů od antiky až po současnost. Texty jsou řazeny chronologicky a pro přehlednost i... více


Úvod do právní filozofie: (základní pojmy) 60% Úvod do právní filozofie: (základní pojmy) 1998, Tatiana Machalová

Učebnice právní filozofie pro právnické obory VŠ. více


Problémy legitimity v pozdním kapitalismu 80% Problémy legitimity v pozdním kapitalismu 2000, Jürgen Habermas

Knihu, která již patří do dějin praktické filozofie 20. století, lze chápat jako paradigmatickou interpretaci a kritiku sociálního stavu v rámci tzv. "západního marxismu" 60. let. více


Ríša práva 80% Ríša práva 2014, Ronald M. Dworkin

Ríša práva, ktorá je jednou z najdôležitejších prác v rámci filozofie práva, sa po prvý raz dostáva k čitateľom v slovenskom preklade Dezidera Kamhala. Popredný americký filozof Ronald Dworkin v nej predstavuje svoju teó... více


Nástin filosofie práva: úvahy strukturální 80% Nástin filosofie práva: úvahy strukturální 2000, Pavel Holländer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Přirozené právo a dějiny % Přirozené právo a dějiny 2020, Leo Strauss

Ve svém nejznámějším díle Přirozené právo a dějiny Leo Strauss popisuje a hodnotí důvody, které vedly k odmítnutí přirozeného práva. Vysvětluje důsledky tohoto odmítnutí i to, proč argumenty proti přirozenému právu nejso... více


Právní filozofie 0% Právní filozofie 1993, Miloš Večeřa

Vybrané problémy pro 9. semestr. Tato knížka je vydávána jako učební pomůcka určená výlučně pro studenty právnické fakulty v Brně. Není proto ani vědeckým sborníkem, ani jinou formou odborné publikace. Jde o prostý přep... více


Proměny hermeneutického myšlení 0% Proměny hermeneutického myšlení 2010, Jaroslav Hroch

Cílem této knihy je postihnout vznik, formování a vývojové proměny teorií rozumění a hermeneutických koncepcí v rámci dějin novodobé filosofie. První část publikace je dějinným úvodem do problematiky, který sleduje vývoj... více


Meze základních práv v České republice 0% Meze základních práv v České republice 2018, Martin Madej

Ústava garantuje základní práva a možnost se jich dovolat před nezávislými soudy. Kdo ale vlastně učí, co to které základní právo znamená? Ústavní soud ČR prosazuje už přes dvě desetiletí doktrínu, podle které máme širo... více