filozofie práva

štítky

19 knih


Moc, peníze a právoMoc, peníze a právo2015, Jan Sokol

Moderní společnosti fungují jinak, než jak jsme byli až do roku 1989 zvyklí. Přitom předpokládají, že každý občan tomuto fungování rozumí a že se v něm nějak vyzná. Kde se bere moc a jak souvisí se svobodou? Jak vnikly p... více


Pojem političnaPojem politična2007, Carl Schmitt

Autor vycházející z pozice právního normativismu a známý svou kritikou liberalismu a parlamentarismu se ve své práci z r. 1932 zabývá analýzou a vzájemným vztahem pojmů státního a politického, přítele a nepřítele, války ... více


Základy filosofie právaZáklady filosofie práva1992, Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Nejzávažnější Hegelovo dílo, kde načrtává ideu práva. více
ZákonyZákony1997, Platón

Již nikoliv Platónův tradiční charakter Sókratés, nýbrž bezejmenný athénský host rozmlouvá v horkém prostředí Kréty spolu s místním zákonodárcem Kleiniou a spartským občanem Megillem o ideálním státním zřízení. Zákony js... více


Vlastnictví a svobodaVlastnictví a svoboda2008, Richard Pipes

Přesvědčivá studie dějin významného amerického historika (narozen 1923 v Těšíně) se zabývá historickým vývojem vlastnických práv a tím, jak tento vývoj ovlivnil rozvoj hospodářských a politických svobod ve společnosti. A... více


Filosofie právaFilosofie práva2012, Pavel Holländer

Učebnice filosofie práva pro vysoké školy. Druhé, rozšířené vydání. více


Výbor z dílaVýbor z díla1988, Thomas Hobbes

Výbor z díla anglického filozofa materialisty, sociálního myslitele a teoretika státu obsahuje spisy O tělese, O člověku, O občanu a je doplněn Hobbesovými Námitkami k úvahám o první filozofii René Descarta.... více


Smysl konzervatismuSmysl konzervatismu1993, Roger Scruton

Základní politologické dílo anglického myslitele. Rozsáhlá práce jedinečná nejen u nás, kde jde o první knihu svého druhu vůbec. Kniha je základní prací o konzervativním myšlení a zároveň přímou aplikací tohoto myšlení n... více


Politická theologiePolitická theologie2012, Carl Schmitt

Kniha z roku 1922 začíná Schmittovou slavnou definicí "Suverén je ten, kdo rozhoduje o výjimečném stavu", o překročení vlády zákona ve veřejném zájmu. Název knihy je odvozen z tvrzení (3. kapitola), že "vš... více


Když se práva berou vážněKdyž se práva berou vážně2001, Ronald M. Dworkin

Dnes klasické dílo právní a politické filosofie je ucelenou studií o lidských právech a liberálním pojetí právního státu. Dworkin předestírá své teze o přirozenoprávním konceptu a staví se do opozice vůči konceptu poziti... více


Problémy legitimity v pozdním kapitalismuProblémy legitimity v pozdním kapitalismu2000, Jürgen Habermas

Knihu, která již patří do dějin praktické filozofie 20. století, lze chápat jako paradigmatickou interpretaci a kritiku sociálního stavu v rámci tzv. "západního marxismu" 60. let. více


Ríša právaRíša práva2014, Ronald M. Dworkin

Ríša práva, ktorá je jednou z najdôležitejších prác v rámci filozofie práva, sa po prvý raz dostáva k čitateľom v slovenskom preklade Dezidera Kamhala. Popredný americký filozof Ronald Dworkin v nej predstavuje svoju teó... více


Pojem právaPojem práva2010, Herbert Lionel Adolphus Hart

Herbert Lionel Adolphus Hart (1907–1992), někdejší profesor právní teorie Oxfordské univerzity, patří mezi nejvýznamnější postavy právní filozofie 20. století a jeho kniha Pojem práva radikálním způsobem změnila tradiční... více


Nástin filosofie práva: úvahy strukturálníNástin filosofie práva: úvahy strukturální2000, Pavel Holländer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Proměny hermeneutického myšleníProměny hermeneutického myšlení2010, Jaroslav Hroch

Cílem této knihy je postihnout vznik, formování a vývojové proměny teorií rozumění a hermeneutických koncepcí v rámci dějin novodobé filosofie. První část publikace je dějinným úvodem do problematiky, který sleduje vývoj... více


1