konzervatismus

štítky

43 knih


Umění vládnout 89% Umění vládnout 2003, Margaret Thatcher

Bývalá britská premiérka se ve své knize Umění vládnout (Statecraft, 2002) věnuje geopolitice a mezinárodní strategii a má ambici podat praktický návod k patřičné zahraniční politice pro nejbližší budoucnost. Její pr... více


Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře 83% Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře 2002, Roger Scruton

Inspirativní sbírka esejů předkládá teorii moderní kultury a obhajobu kultury v její vyšší a kritičtější podobě. Kniha plná přesných a břitkých formulací i suchého britského humoru. více


Úžas, radost a paradoxy života podle G. K. Chestertona 97% Úžas, radost a paradoxy života podle G. K. Chestertona 2014, Gilbert Keith Chesterton

Chesterton je především básníkem ohromující lidské přirozenosti a veselým, hravým mystikem lidské existence i její podivuhodné každodennosti. Dobro, krása, pravda a také všechny ctnosti včetně humoru jsou pro něho extati... více
Úvahy o revoluci ve Francii 87% Úvahy o revoluci ve Francii 1997, Edmund Burke

Nejznámější dílo „zakladatele“ moderního konzervatismu. Burkova kniha, byť od jejího prvního vydání uplynulo již více jak dvě stě let, je dosud považována za nejkonzistentnější výpověď o konzervativních postojích k polit... více


Konzervatismus dnes - Politika, společnost a zdravý rozum v době nerozumu 62% Konzervatismus dnes - Politika, společnost a zdravý rozum v době nerozumu 2019, František Mikš

Je konzervatismus stále nosný ideový proud, nebo už své hlavní „bitvy“ v globalizované společnosti dávno prohrál? Může nás dnes ještě nějak inspirovat? Autoři v knize shrnují své politicko-filosofické úvahy, které del... více


Konzervatismus 78% Konzervatismus 1993, Robert Nisbet

Americkému filosofu a sociologu Robertu Nisbetovi se v této čtivé analytické rozpravě podařilo téměř nemožné: precizně definovat a srozumitelně vysvětlit politický konzervatismus. Konzervatismus patří spolu se socialisme... více


Konzervativní revoluce: Ideové základy nové konzervativní pravice 88% Konzervativní revoluce: Ideové základy nové konzervativní pravice 2022, Andrej Duhan

Konzervatismus je na Západě v krizi. Za posledních třicet let se obsahově vyprázdnil a do značné míry se zpronevěřil svým fundamentům. Nechal se kolonizovat liberalismem či přímo libertariánstvím. Mnozí konzervativci pře... více


Roky na Downing Street 93% Roky na Downing Street 1996, Margaret Thatcher

Autobiografie lady Thatcherové je věnována jedenácti a půl letům její činnosti v úřadu ministerské předsedkyně Velké Británie více


Slovník politického myšlení 89% Slovník politického myšlení 1999, Roger Scruton

Slovník, obsahující přes 300 hesel, představuje čtivý vhled do politického myšlení. Je mimořádně užitečný pro studenty politických věd, filozofie a práv a pro všechny, kteří se zajímají o myšlenky a názory, jež vytvářejí... více


Prezident, papež a premiérka: Trojice, která změnila svět 89% Prezident, papež a premiérka: Trojice, která změnila svět 2007, John O´Sullivan

Podtitul : Trojice, která změnila svět. Byli to tři manažeři středního významu a nikdo si nepředstavoval, že se někdo z nich dostane až na vrchol. Ronald Reagan byl na prezidenta už moc starý - a vždy příliš konzervativ... více


Politické neziskovky a jejich boj proti západní civilizaci 89% Politické neziskovky a jejich boj proti západní civilizaci 2021, Robert Kotzian

Kniha popisuje a analyzuje fenomén progresivisticky zaměřených politických neziskových organizací, pro něž úmyslně používá hovorové označení „politická neziskovka“. Nejprve je vymezeno téma a základní pojmy, pak jsou nav... více


Kultura pro Evropu 100% Kultura pro Evropu 2015, Adriano Romualdi

Malý sumář antidemokratických tradic více


Jak být konzervativec 63% Jak být konzervativec 2021, Roger Scruton

Co znamená být konzervativec v době, která je ke konzervatismu tak skeptická? Jak žít po boku našich „kanonizovaných předků“, když je dnes tak běžné odmítat jejich kulturní, náboženský a politický odkaz? Mohou konzervati... více


Smysl konzervatismu 87% Smysl konzervatismu 1993, Roger Scruton

Základní politologické dílo anglického myslitele. Rozsáhlá práce jedinečná nejen u nás, kde jde o první knihu svého druhu vůbec. Kniha je základní prací o konzervativním myšlení a zároveň přímou aplikací tohoto myšlení n... více


Liberalismus konce 20. století 44% Liberalismus konce 20. století 1994, Jan Sokol

Sborník z konference Liberalismus konce 20. století. více


Byzantinismus a Slovanstvo 80% Byzantinismus a Slovanstvo 2012, Konstantin Nikolajevič Leonťjev

Kniha Byzantinismus a Slovanstvo je nejznámější prací K. Leonťjeva, který patří mezi nejpozoruhodnější, ale také nejkontroverznější ruské myslitele. Byl zatracován jako zrádce lidstva a ruský Nietzsche, a stejně tak vych... více


Šiel som až na hranu 85% Šiel som až na hranu 2019, Vladimír Palko

Dialóg medzi ľuďmi s úplne odlišnými názormi sa často nezaobíde bez obviňovania, zosmiešňovania či vzájomných útokov. Konzervatívci nerozumejú, prečo liberáli premýšľajú tak, ako premýšľajú, a liberáli nechápu konzervatí... více


Jedině to je přesné 85% Jedině to je přesné 2017, Alain Finkielkraut

Úvahy o společenských proměnách současné Francie Francie, podobně jako celá Evropa, se v posledních letech mění k nepoznání. Jak máme těmto proměnám rozumět? Jak se v novém světě vyznat a co očekávat? Odpovědi na tyt... více


Duch demokratického kapitalismu 80% Duch demokratického kapitalismu 1992, Michael Novak

Studie o křesťanských ideálech, které tvoří základní morální principy demokratické společnosti a jsou jejím hlavním vývojovým stimulem. více


Margaret Thatcherová 1925-2013 80% Margaret Thatcherová 1925-2013 2013, Václav Klaus

Sborník textů věnovaných politickým názorům i celkovému významu premiérky Margaret Thatcherové. Součástí textu jsou rovněž úryvky pamětí této výrazné britské političky. více


Konzervativní myslitelé 90% Konzervativní myslitelé 1994, Roger Scruton

Konzervativní myslitelé : výbor esejů z britského konzervativního čtvrtletníku The Salisbury Review / uspoř. Roger Scruton ; překlad [z angl.] Petr Jochman více


Stíny levicového liberalismu 100% Stíny levicového liberalismu 2022, Jiří Fuchs

Tématem knihy je politická filosofie, jejíž výklad probíhá na základě konfrontace s aktuálně převládající politickou ideologií Západu - levicovým liberalismem. Ukazuje se, že ideologie levicového liberalismu zásadně koli... více


Ošklivost demokracie a jiné eseje 50% Ošklivost demokracie a jiné eseje 2009, Ryszard Legutko

První český výbor esejů jedné z nejvýraznějších postav současného politického myšlení. Kniha představuje průřez esejistickou tvorbou Ryszarda Legutka od osmdesátých let až do současnosti. V první části publikace se autor... více


Konzervatismus: Znovuobjevení 100% Konzervatismus: Znovuobjevení 2022, Yoram Hazony

Kniha předního oborníka na vývoj západního myšlení Yorama Hazonyho podává velmi důležitou odpověď na otázku, co jsou skutečné nadčasové hodnoty, které je třeba hájit pro zachování naší civilizace. Hazonyho rozbor, který ... více


Filosofie svobody 80% Filosofie svobody 1998, Michael Novak

Autoritativní režimy zosobňují neproduktivní hospodářský systém, neboť ekonomiku podřizují dohledu, čímž potlačují lidskou činorodost. K prosperitě může vést pouze demokratický kapitalismus, který princip svobodného trhu... více


České konzervativní myšlení (1789-1989) 80% České konzervativní myšlení (1789-1989) 2007, David Hanák

Kniha s podtitulem Český konzervatismus a jeho proměny za dvě stě let obsahuje podle anotace vše podstatné z českého konzervatismu za období 1789-1989. Publikace má přinášet vyčerpávající výčet českého konzervatismu a je... více


Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení 20% Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení 2009, * antologie

Kniha popisuje historii moderního německého a rakouského konzervativního myšlení jakožto hnutí, určujícího politický, literární a filosofický diskurs. Sleduje klíčové body vývoje: první konzervativní projevy v romantismu... více


Konzervativní smýšlení 100% Konzervativní smýšlení 2000, Russell Kirk

Obšírný exkurs do dějin idejí. Konservativní smýšlení popisuje intelektuální rozpoložení či charakterový typ, který v otázkách lidského údělu a existence miluje věci trvalé a pečuje o ně. více


Vzpoura proti revoluci dvacátého století 60% Vzpoura proti revoluci dvacátého století 2003, Roman Joch

Kniha kromě informací o americkém konzervativním hnutí seznamuje čtenáře s dílem jednoho z nejoriginálnějších amerických myslitelů Franka S. Meyera. Jeho přínos rozvoji konzervativního myšlení je představen prostřednictv... více


Politický řád 80% Politický řád 2007, David John Levy

Filozoficko-sociologická studie o podstatě politiky, politického řádu a ideologie z pera britského filozofa a sociologa konzervativní myšlenkové orientace. Levy rozvíjí zejména podněty Maxe Schelera, Nicolaie Hartmanna a... více


Proti systému!: Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století 20% Proti systému!: Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století 2020, Antonín Háka

Kniha přináší z větší části doposud nezpracovaný pohled na českou antisystémovou krajní pravici v jejím více než stoletém vývoji. První část sleduje odmítavou reakci českého radikálního konzervativismu, fašismu i nacioná... více


Potrebujeme NATO? - Bezpečnostné otázky pohľadom konzervatívcov a libertariánov 20% Potrebujeme NATO? - Bezpečnostné otázky pohľadom konzervatívcov a libertariánov 2003, Martin Thomay

Publikácia je záznamom diskusie medzi Romanom Jochom, Matúšom Petríkom a Martinom Thomayom, ktorá sa uskutočnila 4. decembra 2003 v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika v Bratislave. Moderátorom diskusie bol Jaroslav... více


Cesta národního konzervatismu % Cesta národního konzervatismu 2022, Viktor Orbán

Myšlenky autorů směřují ke dvěma cestám: cestě liberalismu a cestě národního konzervatismu. Cesta liberalismu má svůj počátek na konci 17. století v myšlenkách Johna Locka a končí snahami nadnárodních finančních a moc... více


Sociální stát % Sociální stát 1993, Miloš Večeřa

Východiska, vymezení, etapy vývoje. Učebnice propojující dějiny státu, filosofii, sociologii, politologii a právo. Učebnice pro posluchače právnických fakult. více


Demokratický kapitalizmus Michaela Novaka % Demokratický kapitalizmus Michaela Novaka 2015, Adrián Michalík

Práca pojednáva o teórii demokratického kapitalizmu neokonzervatívneho katolíckeho amerického filozofa a teológa Michaela Novaka. více


Realismus 0% Realismus 1993, David John Levy

Kniha významného britského filosofa Davida J. Levyho nese podtitul „Pojednání o interpretaci a společenské realitě“. Práce se pohybuje v oblasti filosofie a sociologie vědění a v mnohém rozvíjí a doplňuje Levyho myšlenky... více


Problém slobody v diele Edmunda Burka Úvahy o revolúcii vo Francúzsku % Problém slobody v diele Edmunda Burka Úvahy o revolúcii vo Francúzsku 2016, Adrián Michalík

Monografia analyzuje a interpretuje základné názory a argumenty, ktoré vo svojom diele rieši E. Burke. Zameriava sa pritom špeciálne na analýzu a interpretáciu problému slobody na základe udalostí Francúzskej revolúcie. více


Novakov demokratický kapitalizmus s ľudskou tvárou % Novakov demokratický kapitalizmus s ľudskou tvárou 2019, Tadeáš Mikuláš Král

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu % Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu 2009, Roman Míčka

Kniha se v kontextu širokého spektra křesťanského sociálního myšlení, se zaměřením na dílo amerického katolického neokonzervativce Michaela Novaka, zabývá vztahem křesťanských hodnot a politicko-ekonomického systému demo... více


Láska je Orientácia: Pozdvihnime dialóg s LGBT komunitou % Láska je Orientácia: Pozdvihnime dialóg s LGBT komunitou 2022, Andrew Marin

Ide o jednu z najdôležitejších diskusií v súčasnej cirkvi. A najkontroverznejších. Andrew Marin do nej vnáša svieži, vľúdny a novátorský hlas. Nevníma túto tému len ako nejakú pálčivú „otázku“ – vidí za ňou tvár, priateľ... více