rané křesťanství

štítek, 58 knih


Hlas vo vetre

Hlas vo vetre

2016, F. Rivers

Prvá kniha úspešnej trilógie V znamení leva − Hlas vo vetre vracia čitateľov do prvého storočia a predstavuje im nezabudnuteľnú postavu − Hadašu. Táto mladá otrokyňa zmietaná láskou k príťažlivému aristokratovi sa drží s... více


Didaché - Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům

Didaché - Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům

1994, neznámý

Nekanonická kniha Nového zákona více


Seznamujeme se s Písmem svatým

Seznamujeme se s Písmem svatým

2007, F. Castronovo

Bible je nejznámější knihou na světě. Je přeložena do různých jazyků, ale pro mnoho lidí zůstává vzhledem ke svému náročnému obsahu a rozmanitosti žánrů velmi vzdálená. Tato kniha představuje jakési minimum základních i... více


Antické křesťanství

Antické křesťanství

2009, P. Kitzler

Podtitul: Liturgie, rétorika, antropologie. Příspěvky shromážděné v tomto sborníku zazněly jako referáty na patristické konferenci, která se konala v Olomouci ve dnech 7.-8. listopadu 2008 pod patronací Centra pro prá... více


Miscellanea patristica

Miscellanea patristica

2007, V. Hušek

Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi. Příspěvky shromážděné v tomto sborníku zazněly jako referáty na setkání mladých patrologů, které se konalo v říjnu roku 2006 ... více


Rodinná encyklopedie Bible

Rodinná encyklopedie Bible

2010, P. Atkinson

Chronologicky uspořádané a bohatě ilustrované kapitoly obsahují přehledné mapy, srovnávací tabulky a popisky. Přibližují tak dnešnímu čtenáři obraz starozákonní i novozákonní doby a uvádějí jej do historického, geografic... více


Ježíš Nazaretský - Poselství a historie

Ježíš Nazaretský - Poselství a historie

2001, J. Gnilka

Nahlédnutí do exegetického procesu hledání autentické osobní skutečnosti Ježíše Krista. Vzájemné srovnání jednotlivých evangelií a biblických a mimobiblických pramenů poskytuje autorovi kritéria k přesnému odlišení původ... více


Dobrý boj - Deník svatého Pavla

Dobrý boj - Deník svatého Pavla

2003, D. Gurney

Kniha Dobrý boj vypráví příběh apoštola Pavla, prvního z těch, kdo přinesli křesťanské poselství z Judska do světa. Autor své dramatické životopisné líčení sestavuje z toho, co je o Pavlovi z Tarsu známo z Nového zákona.... více


Neskorá antika a kresťanstvo

Neskorá antika a kresťanstvo

2010, P. Olexák

Autor v tejto knihe predstavil prvé kresťanské storočia v kultúrnom previazaní s rímskou antikou, podal zároveň farbistý obraz tohto „prechodného obdobia“ ako plnohodnotnej epochy. V siedmich kapitolách rozoberá nové ide... více


Pobídka Řekům

Pobídka Řekům

2001, K. Alexandrijský

Řecko-české komentované vydání jedné z nejvýznamnějších raně křesťanských apologií. více


Leona, stotníkova žena

Leona, stotníkova žena

2015, J. Oke

Román o dramatických udalostiach stojacich pri zrode kresťanstva a zároveň veľmi osobný príbeh Leony, prinútenej k zásnubám, ktoré nikdy nechcela, a priťahovanej vierou, ktorú nikdy nečakala ...Keď jej rodina príde o vše... více


Longinovo kopí

Longinovo kopí

2014, L. de Wohl

Román sahající od života v palácích Římské říše až po neklidné Judsko, kde střet lásky a zrady, pomsty a výkupného sebedarování vrcholí Kristovým ukřižováním. Je to příběh nejdramatičtější popravy na světě, přičemž hlavn... více


Doba Ježíše Nazaretského

Doba Ježíše Nazaretského

2008, M. Ryšková

Historicko-teologický úvod do Nového zákona. Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je však věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problema... více


Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákona

Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákona

2000, U. Struppe

Přehledný, srozumitelný a didakticky koncipovaný úvod do Starého a Nového zákona představuje víru Izraele i křesťanské církve v živě vylíčeném dobovém rámci. více


Ježíšova dynastie : skryté dějiny Ježíše, jeho královské rodiny a zrození křesťanství

Ježíšova dynastie : skryté dějiny Ježíše, jeho královské rodiny a zrození křesťanství

2007, J. Tabor

Kniha amerického biblisty a religionisty podává nový pohled na osobnost Ježíše Krista, a to zejména na základě studia raných křesťanských dokumentů i současných archeologických výzkumů v Izraeli. Autor na základě vše... více


1 2 3 4 >