polemiky

štítky

19 knih


Islám a budoucnost toleranceIslám a budoucnost tolerance2016, Sam Harris

Jsou radikální muslimové opravdu v menšině? Jak malá je tato menšina? Zastává umírněná většina liberální hodnoty? Kdo je vlastně onen často vzývaný „umírněný“ muslim? A je islám mírumilovné náboženství, které bylo „unese... více


Proč nejsem muslimProč nejsem muslim2005, Ibn Warraq

Ibn Warraq ve své knize Proč nejsem muslim předkládá hořkou pravdu o islámu, aniž by se snažil ji nějak přislazovat. Je vzdělaný a celá jeho kniha je dobře doložena. Pouští se do západních intelektuálů, kteří namísto aby... více


Filipika proti misomusůmFilipika proti misomusům1567, Jan Blahoslav

Polemické dílo Filipika proti misomusům napsal biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav v únoru 1567 v Ivančicích. Spisem kritizoval názory Jana Augusty (roku 1564 propuštěného Ferdinandem I. z křivoklátského vězení), který... více
Anti-Gide neboli Optimismus bez pověr a ilusíAnti-Gide neboli Optimismus bez pověr a ilusí1951, Stanislav Kostka Neumann

Páté vydání kritické polemiky ze stalinistických pozic s názory Andrého Gida a jeho knihy Návrat ze SSSR. více


Kříž JidášůvKříž Jidášův1988, Lubomír Tomek

Románová parafráze Nového zákona, psaná jako dialog mezi náboženským dogmatem a životní realitou. Ježíše, který je zde zastáncem neměnných náboženských dogmat a vyžaduje jednoznačnou víru a poslušnost. Jeho protihráče... více


Pěticípá totalita: 100 let KSČ v rozhovorechPěticípá totalita: 100 let KSČ v rozhovorech2021, * antologie

Od plamenných idejí k vyhaslé ideologii. Kniha rozhovorů a polemických diskusí. V květnu 1921 byla založena KSČ. Stoleté výročí vybízí k tomu, abychom si položili otázky vztahující se k minulosti, současnosti, a i bud... více


Morálka v dialogu - Křesťanský pohled na morální problémy dneškaMorálka v dialogu - Křesťanský pohled na morální problémy dneška2006, Jiří Skoblík

Autor dlouhá léta přednáší křesťanskou etiku a morální teologii na Univerzitě Karlově. V různých médiích zároveň systematicky reaguje na aktuální etické problémy dnešních lidí, globalizovaného světa a naší i světové círk... více


Třikrát evoluce versus stvořeníTřikrát evoluce versus stvoření2004, James Porter Moreland

Jak teorie poznání obecně ovlivňuje vztah mezi vědou a teologií? Všichni si ze školních lavic zajisté pamatujeme tzv. evoluční teorii, která – zjednodušeně řečeno – hovoří o vzniku života prostřednictvím nahodilého vý... více


Neexistující Al-AndalusNeexistující Al-Andalus2010, Rosa María Rodríguez

Kritická studie o vztahu Západu a islámu, kulturní identitě a multikulturní společnosti. Mezinárodně oceňovaná španělská spisovatelka, profesorka filosofie a feministka se v této eseji polemicky věnuje dnes tolik aktuál... více


Horný vidiek / FelvidékHorný vidiek / Felvidék2014, Béla Grünwald

Polemika Bélu Grünwalda a Michala Mudroňa o slovenskej identite: Po 136 rokoch sa slovenskému čitateľovi v preklade konečne dostáva do rúk mýtom a legendami opradená práca zvolenského podžupana Bélu Grünwalda Horný vi... více


Venkov je součástí mé bytostiVenkov je součástí mé bytosti2012, Josef Knap

Publikace Venkov je součástí mé bytosti přináší cenný literárně-historický materiál v podobě vydaných i dosud nevydaných textů českého meziválečného spisovatele, rodáka z Podůlší na Jičínsku, Josefa Knapa (1900–1973). Vý... více


Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověkuPolemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku2013, Ibn Hazm

První část knihy tvoří editorova studie pojednávající o historickém vývoji polemiky, kterou islám od svého vzniku vedl s „vlastníky Písma“, tj. křesťany a především Židy. V průběhu staletí se tato polemika, kterou započa... více


Otevřený dopis dr. Augustinu SmetanoviOtevřený dopis dr. Augustinu Smetanovi1850, Franz Schneider

Veřejná polemika katechety pražské německé reálky P. Franze Schneidra s českým filosofem Augustinem Smetanou, který vystoupil z řádu křižovníků. Schneider postupně rozebírá Smetanovy argumenty, které bývalý kněz uveřejni... více


Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa?Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa?1965, Milan Machovec

Polemika, zda má M. Jan Hus být rehabilitován. Husa se zmocnili i komunisté a učinili z něj sociálního reformátora, což přesvědčivě dokumentuje kniha Milana Machovce z r. 1963 Bude katolická církev rehabilitovat Jana Hus... více


Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia FelixeAdversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe1970, Ladislava Říhová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1