apologetika

štítky

13 knih


Více než tesař 71% Více než tesař 1990, Josh McDowell

Autor knihy Více než tesař neobyčejně poutavou formou shrnuje Ježíšův život a praktickým, srozumitelným způsobem předkládá historické důkazy, které objektivně dokládají jeho život, skutky a poslání. Tato přehledná publik... více


Filipika proti misomusům 63% Filipika proti misomusům 1567, Jan Blahoslav

Polemické dílo Filipika proti misomusům napsal biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav v únoru 1567 v Ivančicích. Spisem kritizoval názory Jana Augusty (roku 1564 propuštěného Ferdinandem I. z křivoklátského vězení), který... více


Boží řeč 88% Boží řeč 2012, Francis Collins

Vědec předkládá důkazy ve prospěch víry Doktor Francis Collins působí ve funkci vedoucího Projektu lidského genomu a patří k vědcům světového renomé. Podílí se na výzkumu DNA neboli kódu života, ale je to také člověk neo... více
Čestně o Bohu. Debata pokračuje 65% Čestně o Bohu. Debata pokračuje 2006, John A. T. Robinson

Druhé české vydání proslulé kontroverzní knížky (první vyšlo v roce 1969), jež každého čtenáře vyprovokuje k vlastnímu úsudku. Základní záměr knížky dále rozkrývá připojená Robinsonova padesátistránková stať, jež shrnuje... více


Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari 90% Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari 2013, Jehuda Ha-Levi

Kniha Kuzari neboli Kniha odpovědí a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství je obhajobou rabínského judaismu z pera Jehudy ha-Leviho, andaluského učence 12. století. Kniha je uvedena příběhem, v němž králi Chazarů ... více


Pobídka Řekům 100% Pobídka Řekům 2001, Klement Alexandrijský

Řecko-české komentované vydání jedné z nejvýznamnějších raně křesťanských apologií. více


Kresťanská apologetika do vrecka 100% Kresťanská apologetika do vrecka 2016, Peter Kreeft

Apologetika, čiže obrana viery, sa týka každého kresťana. Svoju vieru potrebuje obhájiť nielen v rozhovoroch s druhými, ale predovšetkým sám pred sebou. Peter Kreeft je profesorom filozofie a zároveň autorom mnohých kníh... více


Tak toto je Boh? Odpovede na desať najčasťejších argumentov proti kresťanstvu 80% Tak toto je Boh? Odpovede na desať najčasťejších argumentov proti kresťanstvu 2016, Michael Ots

„Väčšina otázok, ktoré o Bohu dostávam, sa netýka ani tak Boha samotného a Jeho existencie ako Jeho charakteru," vysvetľuje Michael Ots. „Aký je to Boh? Ako môže byť dobrý, keď schvaľuje vojny, dopúšťa utrpenie, obmedzuj... více


O smrti pronásledovatelů 0% O smrti pronásledovatelů 2019, Lucius Caecilius Firmianus Lactantius

Stěžejním dílem církevního otce Lucia Cae(ci)lia Firmiana Lactantia (260-325), jenž působil jako učitel rétoriky v Diocletianově sídelním městě Nikomédii a později jako vychovatel Constantinova syna Crispa, bylo obsáhlé ... více


Apologetika - obhajoba křesťanské víry 0% Apologetika - obhajoba křesťanské víry 2019, John Frame

Tato kniha je rozsáhlou úpravou a rozšířením díla Apologetics to the Glory of God (1994) známého teologa Johna Framea, která vnáší světlo do poselství a metody opravdové křesťanské apologetiky a jejích důkazů, obrany i ú... více


Polemika judaismu s islámem ve středověku /Šelomo ibn Adret a Šimon ben Cemach Duran 0% Polemika judaismu s islámem ve středověku /Šelomo ibn Adret a Šimon ben Cemach Duran 2015, Daniel Boušek

Kniha se soustřeďuje na středověkou židovskou apologetiku s islámem, a to zejména na dílo dvou jejích čelných představitelů: barcelonského rabína Šelomo ibn Adreta (cca 1235 – 1310) a rabína Šimona ben Cemach Durana (136... více


Antialkorán 0% Antialkorán 1989, Václav Budovec Z Budova

Dílo české předbělohorské literatury je vášnivou obranou křesťanství proti islámské ideologii. K vyd. připravila, předml. napsala, poznámkami a vysvětlivkami, ediční poznámkou, slovníčkem a rejstříkem opatřila Noemi R... více