apologetika

štítky

12 knih


Více než tesařVíce než tesař1990, Josh McDowell

Autor knihy Více než tesař neobyčejně poutavou formou shrnuje Ježíšův život a praktickým, srozumitelným způsobem předkládá historické důkazy, které objektivně dokládají jeho život, skutky a poslání. Tato přehledná publik... více


Boží řečBoží řeč2012, Francis Collins

Vědec předkládá důkazy ve prospěch víry Doktor Francis Collins působí ve funkci vedoucího Projektu lidského genomu a patří k vědcům světového renomé. Podílí se na výzkumu DNA neboli kódu života, ale je to také člověk neo... více


Filipika proti misomusůmFilipika proti misomusům1567, Jan Blahoslav

Polemické dílo Filipika proti misomusům napsal biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav v únoru 1567 v Ivančicích. Spisem kritizoval názory Jana Augusty (roku 1564 propuštěného Ferdinandem I. z křivoklátského vězení), který... více
Čestně o Bohu. Debata pokračujeČestně o Bohu. Debata pokračuje2006, John A. T. Robinson

Druhé české vydání proslulé kontroverzní knížky (první vyšlo v roce 1969), jež každého čtenáře vyprovokuje k vlastnímu úsudku. Základní záměr knížky dále rozkrývá připojená Robinsonova padesátistránková stať, jež shrnuje... více


Pobídka ŘekůmPobídka Řekům2001, Klement Alexandrijský

Řecko-české komentované vydání jedné z nejvýznamnějších raně křesťanských apologií. více


Kresťanská apologetika do vreckaKresťanská apologetika do vrecka2016, Peter Kreeft

Apologetika, čiže obrana viery, sa týka každého kresťana. Svoju vieru potrebuje obhájiť nielen v rozhovoroch s druhými, ale predovšetkým sám pred sebou. Peter Kreeft je profesorom filozofie a zároveň autorom mnohých kníh... více


Tak toto je Boh? Odpovede na desať najčasťejších argumentov proti kresťanstvuTak toto je Boh? Odpovede na desať najčasťejších argumentov proti kresťanstvu2016, Michael Ots

„Väčšina otázok, ktoré o Bohu dostávam, sa netýka ani tak Boha samotného a Jeho existencie ako Jeho charakteru," vysvetľuje Michael Ots. „Aký je to Boh? Ako môže byť dobrý, keď schvaľuje vojny, dopúšťa utrpenie, obm... více


Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako KuzariKniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari2013, Jehuda Ha-Levi

Kniha Kuzari neboli Kniha odpovědí a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství je obhajobou rabínského judaismu z pera Jehudy ha-Leviho, andaluského učence 12. století. Kniha je uvedena příběhem, v němž králi Chazarů ... více


AntialkoránAntialkorán1989, Václav Budovec Z Budova

Dílo české předbělohorské literatury je vášnivou obranou křesťanství proti islámské ideologii. K vyd. připravila, předml. napsala, poznámkami a vysvětlivkami, ediční poznámkou, slovníčkem a rejstříkem opatřila Noemi R... více


O smrti pronásledovatelůO smrti pronásledovatelů2019, Lucius Caecilius Firmianus Lactantius

Stěžejním dílem církevního otce Lucia Cae(ci)lia Firmiana Lactantia (260-325), jenž působil jako učitel rétoriky v Diocletianově sídelním městě Nikomédii a později jako vychovatel Constantinova syna Crispa, bylo obsáhlé ... více


Apologetika - obhajoba křesťanské víryApologetika - obhajoba křesťanské víry2019, John Frame

Tato kniha je rozsáhlou úpravou a rozšířením díla Apologetics to the Glory of God (1994) známého teologa Johna Framea, která vnáší světlo do poselství a metody opravdové křesťanské apologetiky a jejích důkazů, obrany i ú... více


Polemika judaismu s islámem ve středověku /Šelomo ibn Adret a Šimon ben Cemach DuranPolemika judaismu s islámem ve středověku /Šelomo ibn Adret a Šimon ben Cemach Duran2015, Daniel Boušek

Kniha se soustřeďuje na středověkou židovskou apologetiku s islámem, a to zejména na dílo dvou jejích čelných představitelů: barcelonského rabína Šelomo ibn Adreta (cca 1235 – 1310) a rabína Šimona ben Cemach Durana (136... více