jednota bratrská

štítky

45 knih


Prohrát slunce před svítáním 74% Prohrát slunce před svítáním 2011, Václav Křístek

Křístkův román Prohrát slunce před svítáním volně navazuje na jeho úspěšnou prvotinu Cesta na poledne, v níž autor vylíčil mládí Jakuba Krčína z Jelčan a jeho strastiplnou cestu na jih Čech do rožmberských služeb. V nové... více


Na rozhraní věků 85% Na rozhraní věků 2007, Amedeo Molnár

Kniha předního českého historika české i světové reformace profesora Amedeo Molnára „Na rozhraní věků“ přibližuje kulturní a náboženský zápas, který se odehrál v Evropě 15. a 16. století. Literárně brilantní portréty Jan... více


Slon ve švestkovém sadu 78% Slon ve švestkovém sadu 2016, Václav Křístek

Třetí pokračování románů Cesta na poledne a Prohrát slunce před svítáním splétá nitky osudů mnoha osobností renesanční Evropy, sleduje lidské hemžení, alchymická bádání i krutá střetnutí, intriky a politická rozhodnutí. ... více
Filipika proti misomusům 63% Filipika proti misomusům 1567, Jan Blahoslav

Polemické dílo Filipika proti misomusům napsal biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav v únoru 1567 v Ivančicích. Spisem kritizoval názory Jana Augusty (roku 1564 propuštěného Ferdinandem I. z křivoklátského vězení), který... více


Matouš Stach - moravský misionář v Grónsku 80% Matouš Stach - moravský misionář v Grónsku 2012, Edita Štěříková

Matouš Stach : 1711-1787 : grónský misionář, exulant z Mankovic / Jedinečné dílo renomované historičky o osobnosti Matouše Stacha, exulanta z Moravy. Po dramatickém útěku z rodných Mankovic kvůli pronásledování pro víru ... více


Husitské století 83% Husitské století 2014, Pavel Soukup

Editory knihy jsou Pavel Soukup, Robert Novotný a Pavlína Cermanová. Pohled na husitství se často měnil. Po dlouhá desetiletí bylo jednostranně vyzdvihováno, po roce 1989 naopak v širším povědomí převážilo pojetí zdůr... více


Hrabě Zinzendorf 88% Hrabě Zinzendorf 2000, John R. Weinlick

Kniha líčí příběh hraběte Ludvíka Mikuláše Zinzendorfa, saského šlechtice, jemuž šlechtický titul otevřel dveře k duchovnímu vlivu v Německu osmnáctého století. Zinzendorf se tak do dějin zapsal jako duchovní otec Moravs... více


Ideální město v divočině 85% Ideální město v divočině 2007, Markéta Křížová

Podtitul: Misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Jezuitské misie v pouštích a horách severního Mexika a misijní osady Moravské církve, pokračovatelky Jednoty bratrské v... více


Dějiny Jednoty bratrské 90% Dějiny Jednoty bratrské 1957, Amedeo Molnár

K 500. VÝROČÍ ZALOŽENÍ JEDNOTY BRATRSKÉ. Jubilejní rok živě připomněl potřebu shrnout výsledky dosavadní dějepisecké práce o Jednotě bratrské a poskytnout konečně českému čtenáři souvislý obraz jejích dějin od jejích po... více


Víra a zbožnost jagellonského věku 100% Víra a zbožnost jagellonského věku 2001, Josef Macek

Syntetická práce o náboženských a duchovních dějinách Čech v období vlády Jagellonců (1471–1526). Macek v této knize zkoumal mnohovrstevnatý náboženský, kulturní a společenský život dvojího lidu (katolíků a utrakvistů) v... více


Poslední paní Hlohovská 55% Poslední paní Hlohovská 1949, Karolina Světlá (p)

Selský příběh z roku 1775 o zrušení roboty a o tažení sedláků do Prahy ke svým vrchnostem, aby se s pány domluvili. Páni však povstání potlačili silou. Historickým podkladem romaneskního děje je doba Josefa II. Ústřední... více


Zlomený tomahawk 55% Zlomený tomahawk 2018, Peter Martin Legene

Historický román z dějin jednoty bratrské, který je založen na skutečných událostech. Zachycuje životní osudy moravského misionáře Davida Zeisbergera (1721 - 1808), jeho působení mezi indiány z kmene Delavarů v Severní A... více


Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století 87% Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století 1999, Edita Štěříková

Obsáhlá práce věnovaná poslední vlně nekatolických exulantů z českých zemí. Zahrnuje i vlastní životopisy exulantů, seznamy exulantských rodin, mapy, dokumentární fotografie. více


Moravané 73% Moravané 2009, Leontina Mašínová

Román z dějin Jednoty bratrské / Padesát let po smrti Jana Ámose Komenského vládne na Moravě katolická církev. Jen tu a tam lze nalézt zbytky věrných, kteří volí tajně vyznávat Beránka než by zradili svou víru. Bůh zacho... více


Christian David - zakladatel obnovené Jednoty bratrské 87% Christian David - zakladatel obnovené Jednoty bratrské 2012, Edita Štěříková

Christian David patří mezi největší moravské osobnosti, přesto je dosud znám a obdivován více ve světě než v České republice. Prostý tesař se stal smělým následovníkem Ježíše Krista a pro jeho víru, odvahu a vytrvalost s... více


Tiší v zemi 100% Tiší v zemi 2009, Leontina Mašínová

Doba husitských válek skončila, na český trůn je zvolen Jiří z Poděbrad. Už jen starší lidé vzpomínají, jaké to bylo za dob bratra Žižky v Táboře, kde všichni věřili v lepší svět a svobodně mohli vyznávat svou víru. Na k... více


Komenský mu říkal synu 90% Komenský mu říkal synu 2019, Hana Hlouchová

Unikátní publikace "Komenský mu říkal synu" je první ucelenou prací o Petru Figulovi Jablonském, zeti a spolupracovníkovi Jana Amose Komenského. Příběh Petra Figula je velice silným životním svědectvím. Předčí ho snad už... více


Žena v Jednotě bratrské 100% Žena v Jednotě bratrské 1941, Anna Císařová-Kolářová

Obsahuje informace o ženách aktivně působících v Jednotě bratrské. Zásady, postavy, dědictví. více


Jednota bratrská v obrazech: 1457-1957 80% Jednota bratrská v obrazech: 1457-1957 1957, Radim Kalfus

Obrazové album, vydané k 500. výročí založení jednoty bratrské, přináší dokumentární snímky míst a měst, kde vznikla, kde rozvíjela svou činnost i kam se její příslušníci uchylovali v době pronásledování, dále snímky bra... více


In monte oliveti: Litomyšl a knižní kultura Jednoty bratrské  v 16. století 100% In monte oliveti: Litomyšl a knižní kultura Jednoty bratrské v 16. století 2022, Jiří Just

Publikace vznikla v rámci dlouhodobého výzkumu dějin knižní kultury jednoty bratrské, který probíhá v Historickém ústavu AV ČR. Její první část shrnuje některé konkrétní výsledky tohoto výzkumu (knihtisk v Litomyšli v pr... více


Truchlivý I.-IV. 20% Truchlivý I.-IV. 1916, Jan Amos Komenský

Čtyři díly „rozmlouvání zkormoucené duše“, v nichž se Truchlivý (alter ego Komenského) snaží dobrat smyslu utrpení jednotlivce a národa, najít naději a směr ve světě rozvráceném válkou. Forma rozhovoru umožňuje klást pal... více


Jan Augusta v letech samoty 1548-1564 80% Jan Augusta v letech samoty 1548-1564 1942, Jakub Bílek

Biografie Jana Augusty, biskupa Jednoty bratrské. více


555 let Jednoty bratrské v datech 100% 555 let Jednoty bratrské v datech 2015, Evald Rucký

Kniha pojednává o historii Jednoty bratrské od předchůdců reformátorů a jejího vzniku až do dnešní doby. Dílo je strukturováno chronologicky podle dat, kdy se staly důležité události. více


Bratr Lukáš - bohoslovec jednoty 80% Bratr Lukáš - bohoslovec jednoty 1948, Amedeo Molnár

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jak potůček v jezeře 100% Jak potůček v jezeře 2009, Edita Štěříková

O dějinách Moravané v Jednotě bratrské, církve vzniklé v 18. století a dnes rozvětvené téměř po celém světě, existuje bohatá, především cizojazyčná literatura. Jak už jméno napovídá, v jejích kořenech lze hledat dědictví... více


Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620) 80% Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620) 2014, Tabita Landová

Kniha Tabity Landové podává ucelený přehled o podobě základních bohoslužebných forem Jednoty bratrské v Čechách a na Moravě od jejích počátků kolem roku 1457 až do bitvy na Bílé hoře r. 1620. Autorka mapuje historický... více


Jednota bratrská - zbožnost, mravnost, tolerance: Odkaz české reformace evropské duchovní kultuře, 550. výročí vzniku (1457-2007) 0% Jednota bratrská - zbožnost, mravnost, tolerance: Odkaz české reformace evropské duchovní kultuře, 550. výročí vzniku (1457-2007) 2007, Jan Kumpera

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Okna do duše 0% Okna do duše 1922, Josef Novotný

Obrazy z českobratrského života. více


Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku: Archiv Matouše Konečného Svazek III 0% Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku: Archiv Matouše Konečného Svazek III 2021, Jiří Just

Publikace je věnována šlechtickým stoupencům historické jednoty bratrské v době 16. a první poloviny 17. století. V úvodní části její autoři sledují proces formování bratrské šlechtické obce, rodové konfesní tradice, vý... více


Hesla jednoty bratrské 2017 0% Hesla jednoty bratrské 2017 2016, neznámý - neuveden

Hesla jednoty bratrské na rok 2017. Jeden starozákonní a jeden novozákonní citát na každý den. více


Prsten věrnosti % Prsten věrnosti 2008, Josef Pěnčík

Vlastivědné vypravování ze středověkých a novějších dějin Kralic nad Oslavou a jednoty bratrské. Tato vlastivědná publikace se obrací do dějin Kralic nad Oslavou, volnou formou stručně nastiňuje dějiny kralické tvrze ... více


S poutnickou holí 0% S poutnickou holí 1936, Leontina Mašínová

O Jednotě bratrské. Dějepisná četba pro mládež od 11 do 13 let. Úprava: Ladislav Sutnar více


O podstatu křesťanství a dědictví Jednoty Bratrské 0% O podstatu křesťanství a dědictví Jednoty Bratrské 1948, František Michálek Bartoš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Hesla Jednoty bratrské 2020 0% Hesla Jednoty bratrské 2020 2019, kolektiv autorů

Útlá knížka, která neodmyslitelně patří k duchovnímu odkazu Jednoty bratrské. Jde o biblické verše na každý den, vždy losem přidělené ke konkrétnímu datu. Tiskem jsou Hesla publikována nepřetržitě již od roku 1730. Spolu... více


Denní čtení 2018 0% Denní čtení 2018 2017, kolektiv autorů

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské Příručka Denní čtení vychází v této podobě už pošesté. Úvahy vycházejí z pera autorů Církve bratrské, Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické, Evangelické cír... více


Více sluší poslouchati Boha než lidí - Několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími % Více sluší poslouchati Boha než lidí - Několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími 2015, Edita Štěříková

V letošním roce vzpomínáme nejen 600. výročí upálení mistra Jana Husa, nýbrž i 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů. Jak ukazuje nová práce badatelky Edity Štěříkové, obě výročí, ač jsou od sebe vzdálena pět se... více


Přerov - Na Marku: Příběh jednoho místa: svědectví archeologických pramenů, aneb, Kudy kráčel Komenský 0% Přerov - Na Marku: Příběh jednoho místa: svědectví archeologických pramenů, aneb, Kudy kráčel Komenský 2016, Jiří Lapáček

Publikace vás seznámí s celým příběhem náměstí „Na Marku", kde Jednota v předbělohorské době měla sbor a školu, a kde studoval a posléze učil i sám Jan Amos Komenský. Skrze vyprávění autorů i bohatý obrazový doprovod se ... více


Boleslavští bratří 0% Boleslavští bratří 1952, Amedeo Molnár

Dějiny Jednoty bratrské více


Jednota bratrská v Lešně 0% Jednota bratrská v Lešně 2012, Edita Štěříková

Činnost Jednoty bratrské v polském Lešně a počátky polské větve této církve. více


O původu Jednoty bratrské a řádu v ní % O původu Jednoty bratrské a řádu v ní 1928, Jan Blahoslav

Historicko-apologetické dílo pojednává vznik Jednoty bratrské za účelem obhajoby její existence. Autorovým záměrem je podat důkaz, že Jednota „z Boha jest“. Dílo je kompilací starších písemných pramenů i ústních svědectv... více