jednota bratrská

štítky

42 knih


Prohrát slunce před svítánímProhrát slunce před svítáním2011, Václav Křístek

Křístkův román Prohrát slunce před svítáním volně navazuje na jeho úspěšnou prvotinu Cesta na poledne, v níž autor vylíčil mládí Jakuba Krčína z Jelčan a jeho strastiplnou cestu na jih Čech do rožmberských služeb. V nové... více


Slon ve švestkovém saduSlon ve švestkovém sadu2016, Václav Křístek

Třetí pokračování románů Cesta na poledne a Prohrát slunce před svítáním splétá nitky osudů mnoha osobností renesanční Evropy, sleduje lidské hemžení, alchymická bádání i krutá střetnutí, intriky a politická rozhodnutí. ... více


Na rozhraní věkůNa rozhraní věků2007, Amedeo Molnár

Kniha předního českého historika české i světové reformace profesora Amedeo Molnára „Na rozhraní věků“ přibližuje kulturní a náboženský zápas, který se odehrál v Evropě 15. a 16. století. Literárně brilantní portréty Jan... více
Filipika proti misomusůmFilipika proti misomusům1567, Jan Blahoslav

Polemické dílo Filipika proti misomusům napsal biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav v únoru 1567 v Ivančicích. Spisem kritizoval názory Jana Augusty (roku 1564 propuštěného Ferdinandem I. z křivoklátského vězení), který... více


Matouš Stach - moravský misionář v GrónskuMatouš Stach - moravský misionář v Grónsku2012, Edita Štěříková

Matouš Stach : 1711-1787 : grónský misionář, exulant z Mankovic / Jedinečné dílo renomované historičky o osobnosti Matouše Stacha, exulanta z Moravy. Po dramatickém útěku z rodných Mankovic kvůli pronásledování pro víru ... více


Husitské stoletíHusitské století2014, Pavel Soukup

Editory knihy jsou Pavel Soukup, Robert Novotný a Pavlína Cermanová. Pohled na husitství se často měnil. Po dlouhá desetiletí bylo jednostranně vyzdvihováno, po roce 1989 naopak v širším povědomí převážilo pojetí zdůr... více


Hrabě ZinzendorfHrabě Zinzendorf2000, John R. Weinlick

Kniha líčí příběh hraběte Ludvíka Mikuláše Zinzendorfa, saského šlechtice, jemuž šlechtický titul otevřel dveře k duchovnímu vlivu v Německu osmnáctého století. Zinzendorf se tak do dějin zapsal jako duchovní otec Moravs... více


Zlomený tomahawkZlomený tomahawk2018, Peter Martin Legene

Historický román z dějin jednoty bratrské, který je založen na skutečných událostech. Zachycuje životní osudy moravského misionáře Davida Zeisbergera (1721 - 1808), jeho působení mezi indiány z kmene Delavarů v Severní A... více


Víra a zbožnost jagellonského věkuVíra a zbožnost jagellonského věku2001, Josef Macek

Syntetická práce o náboženských a duchovních dějinách Čech v období vlády Jagellonců (1471–1526). Macek v této knize zkoumal mnohovrstevnatý náboženský, kulturní a společenský život dvojího lidu (katolíků a utrakvistů) v... více


Christian David - zakladatel obnovené Jednoty bratrskéChristian David - zakladatel obnovené Jednoty bratrské2012, Edita Štěříková

Christian David patří mezi největší moravské osobnosti, přesto je dosud znám a obdivován více ve světě než v České republice. Prostý tesař se stal smělým následovníkem Ježíše Krista a pro jeho víru, odvahu a vytrvalost s... více


MoravanéMoravané2009, Leontina Mašínová

Román z dějin Jednoty bratrské / Padesát let po smrti Jana Ámose Komenského vládne na Moravě katolická církev. Jen tu a tam lze nalézt zbytky věrných, kteří volí tajně vyznávat Beránka než by zradili svou víru. Bůh zacho... více


Ideální město v divočiněIdeální město v divočině2007, Markéta Křížová

Podtitul: Misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Jezuitské misie v pouštích a horách severního Mexika a misijní osady Moravské církve, pokračovatelky Jednoty bratrské v... více


Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. stoletíBěh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století1999, Edita Štěříková

Obsáhlá práce věnovaná poslední vlně nekatolických exulantů z českých zemí. Zahrnuje i vlastní životopisy exulantů, seznamy exulantských rodin, mapy, dokumentární fotografie. více


Tiší v zemiTiší v zemi2009, Leontina Mašínová

Doba husitských válek skončila, na český trůn je zvolen Jiří z Poděbrad. Už jen starší lidé vzpomínají, jaké to bylo za dob bratra Žižky v Táboře, kde všichni věřili v lepší svět a svobodně mohli vyznávat svou víru. Na k... více


Dějiny Jednoty bratrskéDějiny Jednoty bratrské1957, Amedeo Molnár

K 500. VÝROČÍ ZALOŽENÍ JEDNOTY BRATRSKÉ. Jubilejní rok živě připomněl potřebu shrnout výsledky dosavadní dějepisecké práce o Jednotě bratrské a poskytnout konečně českému čtenáři souvislý obraz jejích dějin od jejích po... více


1