Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

štítky

158 knih


Hovory s T. G. Masarykem 90% Hovory s T. G. Masarykem 1969, Karel Čapek

Kniha vznikla na základě rozhovorů vedených v období let 1926 - 1927, vycházela postupně, po částech v letech 1928, 1931 a 1935. Čapek dokázal zachytit zpoetizované vzpomínky, názory a myšlenky TGM velmi citlivě a s úcto... více


Jiný T.G.M 91% Jiný T.G.M 2018, Pavel Kosatík

Masaryk pro 21. století Masarykův plastický obraz pojmenovává jeho imponující vlastnosti a polemicky se vyrovnává s jeho omyly. Líčí prezidenta Masaryka jako ideového rváče na cestě za vizemi, o jejichž mravní oprávně... více


Ideály humanitní; Demokratismus; Problém malého národa 87% Ideály humanitní; Demokratismus; Problém malého národa 1968, Tomáš Garrigue Masaryk

Soubor 3 drobných prací vzniklých z přednášek - "Ideály humanitní", "Problém malého národa" a "Demokratismus v politice". Společným prvkem je tu humanita, kterou sleduje v průběhu českých dějin jako neslábnoucí pramen ve... více
Čtení o TGM 89% Čtení o TGM 1969, Karel Čapek

Povídání o TGM, citáty TGM, rozhovory s TGM. více


100 x TGM 90% 100 x TGM 2017, Pavel Kosatík

100 moudrých i vtipných, slavných i neznámých, ale vždy zajímavých výroků T. G. Masaryka, které mohou být užitečné a posloužit k zamyšlení i v současnosti. Malá čítanka Masarykových výroků s komentářem a výkladem, která ... více


Ano, Masaryk 92% Ano, Masaryk 2002, Zdeněk Mahler

Životopis významného českého filozofa a zakladatele československé státnosti. Rekapitulace dětství, dospívání, studií, univerzitního působení, rukopisných sporů, hilsneriády, publikační činnosti, vstupu do politiky, e... více


TGM 89% TGM 2018, Zdeněk Ležák

Tomáš Garrigue Masaryk ve stostránkovém životopisném komiksu vzniká k příležitosti 80. výročí úmrtí našeho nejvýznamnějšího státníka 20. století. Komiks sleduje veřejný i soukromý Masarykův život a zaměřuje se na klíčové... více


Charlotta: Žena T.G.M. 93% Charlotta: Žena T.G.M. 2018, Lenka Slívová

Masarykovi byli moderní pár. Oba byli velcí idealisté, přemýšliví, kosmopolitní. Rebelovali v oblasti náboženství, manželství i výchovy dětí. Ne všechno, ale tehdejší společnost dokázala přijmout. TG Masaryk se dokáza... více


Utajená láska prezidenta Masaryka : Oldra Sedlmayerová (1884-1954) 85% Utajená láska prezidenta Masaryka : Oldra Sedlmayerová (1884-1954) 2017, Petr Zídek

První životopis ženy, která v roce 1928 navázala intimní vztah s prezidentem Masarykem, přináší naprosto neznámý příběh spisovatelky, básnířky, publicistky a veřejné aktivistky Oldry Sedlmayerové. Životní příběh, jenž je... více


Císařův prezident 65% Císařův prezident 2015, Dušan Spáčil

Podtitul: Tajemství rodiny Tomáše Garrigua Masaryka. Císař František Josef I. a prezident Tomáš Garrigue Masaryk – mají tyto dvě významné osobnosti našich dějin něco společného? Již od počátku minulého století se vyno... více


Tomáš Garrigue Masaryk 91% Tomáš Garrigue Masaryk 2006, Renáta Fučíková

Je to vůbec první kniha, která osobu T. G. Masaryka zpřístupní dětem a mládeži. Text knihy, který si psala sama ilustrátorka a byl odborně redigován, je živě propojen s ilustracemi, které mají blízko ke klasické ilustrac... více


T.G. Masaryk ve fotografii 93% T.G. Masaryk ve fotografii 2003, Karel Čapek

Úvodní krásná slova obstaral Karel Čapek. Uspořádal Jaromír Hořec. Vydáno ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím. více


Československo 1918-1938 91% Československo 1918-1938 1999, Pavel Augusta

Stručný souhrn o Československu v odbobí první republiky, s kapitolami o demokracii, T. G. Masarykovi, Praze, světové hospodářské krizi, módě, žurnalistice, sokolském hnutí, zbrojním průmyslu a česko-německých vztazích p... více


Osudové setkání 1913 90% Osudové setkání 1913 2016, Ladislav Větvička

Vídeň, leden roku 1913. V zakouřené kavárně se náhodně potkávají čtyři muži. Masaryk, Uljanov, Džugašvili a Hitler. Mrazivý román Ladislava Větvičky, 250 stran. K dostání na e-mailu autora: ladislav.vetvicka@centrum.cz více


Tomáš Garrigue Masaryk očima slečny Alice a mistra Viktora 92% Tomáš Garrigue Masaryk očima slečny Alice a mistra Viktora 2017, Tomáš Němeček

První prezident samostatného Československa působí na všech fotografiích velice vážně. Však také vykonal velice vážné a pro naši vlast velice zásadní věci. Leckdo ale možná neví, že jako student byl pěkné kvítko – provok... více


Byli a bylo 86% Byli a bylo 2003, František Langer

Langerovy spisy pokračují svazkem autorových pamětí. Jádro svazku tvoří autorovy vzpomínky Byli a bylo, vydané v roce 1963, v nichž František Langer jedinečným způsobem evokuje atmosféru Strany mírného pokroku v mezích z... více


Nová Evropa 69% Nová Evropa 1994, Tomáš Garrigue Masaryk

Na přelomu věků, kdy Evropa směřuje k nové jednotě, dostane čtenář knihu pozoruhodně aktuální, obohacenou předmluvou Jaroslava Šabaty. více


Republika v nebezpečném světě 92% Republika v nebezpečném světě 2005, Jiří Kovtun

V roce 1990 se spisovatel Jiří Kovtun pustil do své životní literární práce, kterou psal celých patnáct let: při postupném studiu archivů kongresové knihovny ve Washingtonu, kde pracuje, a nově přístupných archivů v Česk... více


Tomáš Garrigue Masaryk 87% Tomáš Garrigue Masaryk 2004, Alain Soubigou

Obsáhlý životopis prvního prezidenta Československa Obsáhlý životopis dodnes rozporně hodnoceného prvního prezidenta Československa z pera francouzského historika, profesora pařížské Sorbonny. Mimo svou vlast byl Masary... více


Tomáš Garrigue Masaryk - Známý i neznámý 72% Tomáš Garrigue Masaryk - Známý i neznámý 2017, Vladimír Liška

Klíčové, dramatické a záhadné momenty ze života T. G. Masaryka První československý prezident T. G. Masaryk byl složitou a jedinečnou osobností a dobrat se objektivní pravdy o něm, jeho díle i činech není jednoduché. Ta... více


Tomáš G. Masaryk 73% Tomáš G. Masaryk 1968, Milan Machovec

Biografie prvního československého presidenta s ukázkami z Masarykových spisů, doplněná o černobílé dokumentární fotografie. 32-008-68 více


Masarykův triumf: Příběh konce velké války 89% Masarykův triumf: Příběh konce velké války 1987, Jiří Kovtun

První, exilové vydání knihy Masarykův triumf vydává rodina Škvoreckých pod záštitou Sixty-Eight Publishers v Torontu k 50. výročí smrti TGM. Obálku s použitím fotografie Masarykovy busty od Jiřího Hanzálka navrhla Barbor... více


TGM: Proč se neřekne pravda? 76% TGM: Proč se neřekne pravda? 1996, Jindřiška Smetanová

Ze vzpomínek dr. Antonína Schenka, osobního tajemníka prezidenta T. G. Masaryka v letech 1928 - 1937. více


Cesty dětí do staletí 2 aneb Jak se Běla a Kuba seznámili s našimi panovníky 96% Cesty dětí do staletí 2 aneb Jak se Běla a Kuba seznámili s našimi panovníky 2015, Kateřina Schwabiková

První díl Cesty dětí do staletí aneb Jak Běla a Kuba poznávali naši historii se dostal do výběru Nejlepší knihy dětem za rok 2012/2013. A je tu pokračování putování Běly a Kuby pomocí stroje času do minulosti naší země! ... více


TGM: Komiksový příběh 74% TGM: Komiksový příběh 2018, Amálie Kovářová

Osudy prvního československého prezidenta v komiksu. Tomáš Garrigue Masaryk byl významný filozof, politik a především první prezident Československé republiky. Kniha tuto osobnost představuje v roli státníka, ale pood... více


Císařův levoboček 36% Císařův levoboček 2018, David Glockner

Mladý Tomáš Masaryk je zaměstnán jako hofmistr syna významného vídeňského bankéře. Během návštěvy Lipska, kde slaví první úspěchy svým pojednáním o sebevraždách, však narazí na stopu temného tajemství ohledně svého původ... více


Charlotta Masaryková ve stínu... 44% Charlotta Masaryková ve stínu... 2016, Michaela Košťálová

Charlotta Garrigue, provdaná Masaryková (1850-1923), byla historicky první dámou naší republiky, přičemž z tohoto společenského postavení je také veřejnosti nejznámější. Přesto právě zde platí jakési dvojí vidění. Charlo... více


Dni žalu 96% Dni žalu 1937, Karel Čapek

Památník o sklonku života, o nemoci, smrti a pohřbu presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. S černobílými fotografiemi. více


Masarykovy vražedkyně: Ženy, zachráněné v období první republiky prezidentskou milostí od trestu smrti 84% Masarykovy vražedkyně: Ženy, zachráněné v období první republiky prezidentskou milostí od trestu smrti 2015, Ivo Pejčoch

Kniha Masarykovy vražedkyně se pokouší přinést pohled na dosud historicky nezpracované téma, nejzávažnější kriminalitu žen v meziválečném období. Odtud pochází i název publikace poukazující na vlastní obsah. Námětem j... více


Chudý chlapec, který se proslavil 85% Chudý chlapec, který se proslavil 1990, Jan Herben

Kniha o T. G. Masarykovi. více


Hilsneriáda a TGM: 1899-1939 68% Hilsneriáda a TGM: 1899-1939 1939, Jan Rys (p)

Rysova kniha o hilsneriádě a o roli pozdějšího československého prezidenta Masaryka v ní čekala na své druhé vydaní sedmasedmdesát let. Oficiální česká histografie a režijní propaganda (at už komunistická anebo liberální... více


Duch a čin 86% Duch a čin 1937, Emil Ludwig

Rozmluvy s T. G. Masarykem. více


Rodokmen a soukromí TGM 54% Rodokmen a soukromí TGM 2013, Michaela Košťálová

Kniha objevuje tvář prvního československého prezidenta z nevšedního úhlu pohledu, výhradně z jeho soukromí. Čtenář knihy získá ucelený, mnohdy detailně vykreslený pohled na civilní život T. G. Masaryka. Například pro ja... více


Tomáš Garrigue Masaryk: Myslitel a prezident 77% Tomáš Garrigue Masaryk: Myslitel a prezident 2017, František Emmert

Pedagog, filozof, politik, první československý prezident. Tomáš Garrigue Masaryk je osobnost, která se nesmazatelně zapsala nejen do našich dějin. Tato unikátní publikace mapuje jeho život, ale i dobu, ve které žil: Dět... více


T. G. M. - Malé historky o velkém muži 93% T. G. M. - Malé historky o velkém muži 1934, Josef Mach

Z dobových zážitků a vzpomínek na veselé a humorné epizody života Tomáše Garique Masaryka (Realista, Nebát se ... , Všemu an kořen, Šaty nedělají člověka, Za revoluce: T. G. M. a vojáci, na cestách, T. G. M. a děti, T. G... více


TGM 70% TGM 2014, František Emmert

Nová kniha o prvním československém prezidentovi T. G. Masarykovi obsahuje kromě základního textu také různé zajímavosti a především nově objevené písemnosti vlastnoručně psané TGM. Kniha je doprovázena množstvím obrazov... více


Student a politika 67% Student a politika 1990, Tomáš Garrigue Masaryk

Řeč prof. Dr. T. G. Masaryka na veřejné schůzi pořádané studentskou organizací České strany pokrokové v Hlaholu dne 6. března 1909. více


Z lánského deníku (1929 – 1937) 90% Z lánského deníku (1929 – 1937) 1997, Anna Gašparíková Horáková

Vzpomínky Anny Gašparíkové Horákové, osobní archivářky a knihovnice prezidenta T. G. Masaryka. více


Úsměvy T. G. Masaryka 68% Úsměvy T. G. Masaryka 1999, Jaromír Hořec

Edice pamětí, vzpomínek a dokumentů k osobnosti prezidenta T.G. Masaryka. Soubor se skládá ze tří částí, redigoval Jaromír Hořec: Ivan Herben: Malé historky o velkém muži Vladimír Thiele: Šťastné dny s Aristotelem Ka... více


V hluboké úctě a oddanosti 92% V hluboké úctě a oddanosti 1999, Karel Čapek

Výbor z korespondence T. G. Masaryka s Karlem Čapkem. více