Slováci a Maďaři

štítky

67 knih


Dejiny Uhorska a SlováciDejiny Uhorska a Slováci2012, Ivan Mrva

Vydavateľstvo Perfekt si dovoľuje čitateľskej verejnosti predstaviť prvé slovenské dejiny Uhorska, ktorého súčasťou boli aj Slováci. I keď sa o to pokúsili v minulosti viacerí autori, vždy išlo iba o zlomok z tohto obdob... více


Maďarské (seba)klamyMaďarské (seba)klamy2003, Jerguš Ferko

Viacgeneračná slovenská skúsenosť s Maďarmi a najmä s ich politikmi hovorí, že tomuto spolužitiu treba v záujme pokoja a mieru venovať nadštandardné úsilie... ...a ešte dúfam, že po morálnom vyrovnaní naše národy čak... více


Z ďalekých ciestZ ďalekých ciest2008, Alexander Mach

Fragmenty z memoárov. Alexander Mach (11. 11. 1902 Slovenský Meder, dnes Palárikovo – 15. 11. 1980 Bratislava) sa už počas teologického štúdia v Trnave angažoval po boku A. Hlinku v ľudáckom hnutí ako organizátor, no... více
Rozštiepená minulosť: Kapitoly z histórie Slovákov a MaďarovRozštiepená minulosť: Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov2013, József Demmel

Kniha sa novým, nezaujatým zrakom mladých budapeštianskych historikov pozerá na súžitie Slovákov a Maďarov a s neľútostným pohľadom na obe strany hľadá pravdu o konkrétnych udalostiach bez toho, aby plodila ďalšie zbytoč... více


Tajné dejiny Slovenov a UhorskaTajné dejiny Slovenov a Uhorska2017, Oskár Cvengrosch

Táto objavná a originálna kniha je skutočne výnimočná svojim obsahom a aj poslaním. Prečo? Hlavným prínosom knihy je úplne nový pohľad na našu históriu. Ide o unikátny objav, ktorý zásadným spôsobom mení históriu nášho n... více


Slovenské dejiny III.Slovenské dejiny III.2015, Peter Podolan

Tretí diel edície Slovenské dejiny približuje obdobie od roku 1780 do roku 1914. Autorská dvojica ponúka prehľadný obraz tzv. dlhého 19. storočia, na ktorého začiatku sa začal proces formovania moderného slovenského náro... více


Malá vojna - Maďarska proti Slovensku 1938-1939Malá vojna - Maďarska proti Slovensku 1938-19392019, Pavel Mičianik

Kniha zachytáva málo známe udalosti Malej vojny, ktorú viedlo horthyovské Maďarsko proti Slovensku v rokoch 1938 - 1939. Keďže Mníchovská dohoda nenaplnila maďarské územné požiadavky voči Česko-Slovensku, Maďarsko sa od ... více


O Slovákoch a Maďaroch: 100 otázok a 99 odpovedíO Slovákoch a Maďaroch: 100 otázok a 99 odpovedí1997, Viliam Fábry

Snahou autora a vydavateľa je, aby súbor odpovedí poskytol čitateľovi objektívny obraz o národnostnej problematike a predkladanými argumentami mu pomohol zorientovať sa v diskusiách a polemikách, ktoré sa k tejto téme a ... více


Slováci a MaďariSlováci a Maďari2011, Zoltán Pástor

Predkladaná monografia je syntetickým pohľadom na viac ako tisícročie vzájomnej koexistencie a konfrontácií, s dôrazom na retrospektívu bilaterárnych politických vzťahov za ostatné dvadsaťročie. více


Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938-1945Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938-19452008, Martin Hetényi

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Odsúdení na dohoduOdsúdení na dohodu2011, Jozef Hajko

Publicista Jozef Hajko sa v knihe Odsúdení na dohodu venuje spoločnej histórii dvoch susediacich národov. Pri svojej práci čerpal nielen z historickej, ale aj beletristickej literatúry. Okrem základných historických udal... více


Slováci a Maďari - Čo nám Maďari ukradliSlováci a Maďari - Čo nám Maďari ukradli2017, Milan Ivanka-Vacovský

Čím hlbšie som načieral do maďarskej literatúry a dejín Uhorska, tým viac sa rozrastal počet tých Slovákov a Nemaďarov vôbec, ktorí budovali uhorský štát a maďarskú kultúru. Akýže to boli Maďari? Maďari aj dnes ešte radi... více


Vyhubit – Obraz slovenského utrpeníVyhubit – Obraz slovenského utrpení1907, K. Targo (pseudonym)

Maďarizace Slovenska. více


Maďarská minulosť a prítomnosťMaďarská minulosť a prítomnosť1928, Géza Surányi

So zvláštnym zreteľom na pomery maďarskej menšiny v Československej republike. více


Zámery iredenty v plnej nahoteZámery iredenty v plnej nahote1999, Milan Ferko

Ohlasy osobností politického a spoločenského života na hanopis, ktorý prispel k dezinformácii o Slovensku, o živote maďarskej komunity na jeho území. Nepodpísaný autor knihy Maďari na Slovensku sa priznal vydavateľov... více


1