Slováci a Maďaři

štítky

84 knih


Čachtická paní 85% Čachtická paní 2022, Jožo Nižnánsky

Příběh Alžběty BÁTHORYOVÉ, který věrně popsal Jožo Nižnánsky v románu ČACHTICKÁ PANÍ, se odehrává na rozhraní 16. a 17. století a čerpá ze skutečných událostí. Děj je nabitý nejen zajímavýmí a dobovými fakty, ale je před... více


Dejiny Uhorska a Slováci 83% Dejiny Uhorska a Slováci 2012, Ivan Mrva

Vydavateľstvo Perfekt si dovoľuje čitateľskej verejnosti predstaviť prvé slovenské dejiny Uhorska, ktorého súčasťou boli aj Slováci. I keď sa o to pokúsili v minulosti viacerí autori, vždy išlo iba o zlomok z tohto obdob... více


Rozštiepená minulosť: Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov 70% Rozštiepená minulosť: Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov 2013, József Demmel

Kniha sa novým, nezaujatým zrakom mladých budapeštianskych historikov pozerá na súžitie Slovákov a Maďarov a s neľútostným pohľadom na obe strany hľadá pravdu o konkrétnych udalostiach bez toho, aby plodila ďalšie zbytoč... více
Maďarské (seba)klamy 73% Maďarské (seba)klamy 2003, Jerguš Ferko

Viacgeneračná slovenská skúsenosť s Maďarmi a najmä s ich politikmi hovorí, že tomuto spolužitiu treba v záujme pokoja a mieru venovať nadštandardné úsilie... ...a ešte dúfam, že po morálnom vyrovnaní naše národy čak... více


Tajné dejiny Slovenov a Uhorska. Uhri boli Slovania 52% Tajné dejiny Slovenov a Uhorska. Uhri boli Slovania 2017, Oskár Cvengrosch

Táto objavná a originálna kniha je skutočne výnimočná svojim obsahom a aj poslaním. Prečo? Hlavným prínosom knihy je úplne nový pohľad na našu históriu. Ide o unikátny objav, ktorý zásadným spôsobom mení históriu nášho n... více


Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938 – 1939 100% Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938 – 1939 2019, Pavel Mičianik

Kniha zachytáva málo známe udalosti Malej vojny, ktorú viedlo horthyovské Maďarsko proti Slovensku v rokoch 1938 - 1939. Keďže Mníchovská dohoda nenaplnila maďarské územné požiadavky voči Česko-Slovensku, Maďarsko sa od ... více


Z ďalekých ciest 90% Z ďalekých ciest 2008, Alexander Mach

Fragmenty z memoárov. Alexander Mach (11. 11. 1902 Slovenský Meder, dnes Palárikovo – 15. 11. 1980 Bratislava) sa už počas teologického štúdia v Trnave angažoval po boku A. Hlinku v ľudáckom hnutí ako organizátor, no... více


Hedviga 80% Hedviga 2010, Marie Vrabcová

Kniha sa usiluje zhrnúť okolnosti útoku na Hedvigu Malinovú a udalosti štyroch rokov, ktoré odvtedy uplynuli, s osobitým dôrazom na spoločenské a politické súvislosti prípadu. Udalosti vyrozprávajú samotní hlavní aktéri ... více


Odsúdení na dohodu 80% Odsúdení na dohodu 2011, Jozef Hajko

Publicista Jozef Hajko sa v knihe Odsúdení na dohodu venuje spoločnej histórii dvoch susediacich národov. Pri svojej práci čerpal nielen z historickej, ale aj beletristickej literatúry. Okrem základných historických udal... více


Slovenské dejiny III. 80% Slovenské dejiny III. 2015, Peter Podolan

Tretí diel edície Slovenské dejiny približuje obdobie od roku 1780 do roku 1914. Autorská dvojica ponúka prehľadný obraz tzv. dlhého 19. storočia, na ktorého začiatku sa začal proces formovania moderného slovenského náro... více


Zrcadlo Slowenska 80% Zrcadlo Slowenska 1844, Benjamin Pravoslav Červenák

Zaujímavý spisok pliešovského rodáka k histórii Slovenska. So staťou venovanou starému slovanskému náboženstvu. více


Maďarská minulosť a prítomnosť 100% Maďarská minulosť a prítomnosť 1928, Géza Surányi

So zvláštnym zreteľom na pomery maďarskej menšiny v Československej republike. více


O Slovákoch a Maďaroch: 100 otázok a 99 odpovedí 80% O Slovákoch a Maďaroch: 100 otázok a 99 odpovedí 1997, Viliam Fábry

Snahou autora a vydavateľa je, aby súbor odpovedí poskytol čitateľovi objektívny obraz o národnostnej problematike a predkladanými argumentami mu pomohol zorientovať sa v diskusiách a polemikách, ktoré sa k tejto téme a ... více


Slováci v maďarskej politike v rokoch 1918-1939 100% Slováci v maďarskej politike v rokoch 1918-1939 1996, Ladislav Deák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slováci a Maďari 80% Slováci a Maďari 2011, Zoltán Pástor

Predkladaná monografia je syntetickým pohľadom na viac ako tisícročie vzájomnej koexistencie a konfrontácií, s dôrazom na retrospektívu bilaterárnych politických vzťahov za ostatné dvadsaťročie. více


Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938-1945 100% Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938-1945 2008, Martin Hetényi

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Politický profil Jánosa Esterházyho 100% Politický profil Jánosa Esterházyho 1995, Ladislav Deák

Slovenský historik Ladislav Deák v tejto publikácii čitateľovi približuje život a politickú dráhu maďarského menšinového politika Jánosa Esterházyho. Tento politik aktívne participoval na aktivitách, ktoré mali za cieľ r... více


(Zjednotená) maďarská strana na Slovensku 1939 - 1945 100% (Zjednotená) maďarská strana na Slovensku 1939 - 1945 2011, Martin Hetényi

Monografia je výsledkom viacročného archívneho výskumu k životu maďarskej minority v prvej Slovenskej republike, vzťahu štátneho režimu k jej jednotlivým zložkám a rôznym slovensko-maďarským koreláciám v tomto tragickom ... více


Zápas Slovákov v Maďarsku za národnostné práva (1945-1948) 100% Zápas Slovákov v Maďarsku za národnostné práva (1945-1948) 1997, Ján Bobák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slováci a Maďari - Čo nám Maďari ukradli 60% Slováci a Maďari - Čo nám Maďari ukradli 2017, Milan Ivanka-Vacovský

Čím hlbšie som načieral do maďarskej literatúry a dejín Uhorska, tým viac sa rozrastal počet tých Slovákov a Nemaďarov vôbec, ktorí budovali uhorský štát a maďarskú kultúru. Akýže to boli Maďari? Maďari aj dnes ešte radi... více


Utrpenie Slovákov: Predvojnové Slovensko do roku 1914 80% Utrpenie Slovákov: Predvojnové Slovensko do roku 1914 2006, Karel Kálal

Karol Kálal - slovakofil, pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach a po roku 1918 pôsobil ako ministerský tajomník pre výchovu na Slovensku, neskôr bol riaditeľom obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. Bol literárne i or... více


Od Trianonu po malú vojnu - Maďari a Slováci medzi dvoma vojnami 1918 - 1939 80% Od Trianonu po malú vojnu - Maďari a Slováci medzi dvoma vojnami 1918 - 1939 2010, Ladislav Deák

Maďarská agresia proti Slovensku v r. 1939. Postavenie Slovákov na okupovanom území. Ako sa v Maďarsku falšovali štatistiky. více


Vyhubit – Obraz slovenského utrpení 100% Vyhubit – Obraz slovenského utrpení 1907, K. Targo (p)

Maďarizace Slovenska. více


Zámery iredenty v plnej nahote 0% Zámery iredenty v plnej nahote 1999, Milan Ferko

Ohlasy osobností politického a spoločenského života na hanopis, ktorý prispel k dezinformácii o Slovensku, o živote maďarskej komunity na jeho území. Nepodpísaný autor knihy Maďari na Slovensku sa priznal vydavateľov... více


Maďaři ve válce a po válce 0% Maďaři ve válce a po válce 1937, Josef Teichman

Odoborný, historický pohled na šovinistickú politiku maďarských představitelů před první světovou válkou, během války a po válce v kontextu se vznikem Československa a slovenskou otázkou. více


Zaorané masové hroby % Zaorané masové hroby 2022, Géza Dunajszky

Autor knihy Géza Dunajszky není historik. Jako investigativní novinář nabral odvahu a ohlédl se za tabuizovanými tématy, která od roku 1945 zatěžují mírové soužití Slováků a Maďarů, respektivě Čechů – Slováků a Maďarů.... více


Mráz prichádza z juhu 0% Mráz prichádza z juhu 1998, Vladimír Ferko

Súbor článkov s problematikou slovensko-maďarských vzťahov. Zostavovateľ publikácie a autor fotografií Dr. Ján Kubáň více


K dejinám Slovákov v Maďarsku 1919-1945 0% K dejinám Slovákov v Maďarsku 1919-1945 1996, Lóránt Tilkovszky

Správy vládneho komisára a iné hlásenia ; pramene o inšpekciách slovenských obcí z hľadiska národnostnej politiky. více


O krajine a vlasti starých Slovákov 0% O krajine a vlasti starých Slovákov 2012, Ján Doruľa

Kniha predkladá poznatky opierajúce sa o výsledky výzkumov v tých oblastiach slovenských dejín, jazyka a kultúry, ktoré sa v našej súčasnosti stali predmetom politického záujmu a s ním spojených "odborných" a publicistic... více


Od Trianonu po Košice: K maďarskej otázke v Československu 0% Od Trianonu po Košice: K maďarskej otázke v Československu 1970, Juraj Purgat

Trianon a Košice, obrazne povedané, tvoria historický rámec, v ktorom autor sleduje a objasňuje otázku maďarskej národnosti v Československu. Štvrťstoročné obdobie, ktoré autor zachycuje, je nesmierne zložité a plné pro... více


Vstup Slovákov medzi slobodné národy 0% Vstup Slovákov medzi slobodné národy 2006, Štefan Janšák

Toto dielo z pera Štefana Janšáka, významného slovenského historika, archeológa, múzejníka a autora populárno-vedeckých, memoárových a historických monografií patrí medzi najzaujímavejšie memoárové práce jedného z priamy... více


Maďarizácia 0% Maďarizácia 2006, Karel Kálal

Maďarská štátna idea Maďari a sloboda Školy Cirkev Župy a obce Štátne úrady, osobitné súdy Železnice, pošty a telegrafy Priemysel a obchod Zemania a židia A teraz niečo o židoch Spoločnosť a spolky Slovenská l... více


Slovenský rozchod s Maďarmi roku 1918 0% Slovenský rozchod s Maďarmi roku 1918 1929, Milan Hodža

Dokumentárny výklad o jednaniach Milana Hodžu ako čs. splnomocnenca s Károlyiho maďarskou vládou v novembri a decembri 1918 o ústup maďarských vojsk zo Slovenska. více


Slovensko-maďarský pomer vo svetle vedy 0% Slovensko-maďarský pomer vo svetle vedy 1944, Ján Stanislav

Popis knihy není zatím k dispozici. více


V šesťročnom zajatí: Spomienky na roky 1938-1945 0% V šesťročnom zajatí: Spomienky na roky 1938-1945 1994, Emanuel Teodor Böhm

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pravda o 1100-ročnom susedstve % Pravda o 1100-ročnom susedstve 1996, Ladislav Deák

Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 18.-19.6.1996 v Bratislave. více


Tolstoj a Björnson ve slovenském zápase proti maďarizaci % Tolstoj a Björnson ve slovenském zápase proti maďarizaci 1997, Štěpán Jan Kolafa

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí 0% Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí 2012, Štefan Šutaj

Práca sa systematicky zaoberá problematikou postavenia maďarskej menšiny na Slovensku v troch základných líniách: nastoľuje ju ako problematiku vedeckého výskumu; v historických kontextoch povojnového riešenia maďarskej ... více


Slovenskí kolaboranti v službách maďarskej iredenty / 1920-1938 / % Slovenskí kolaboranti v službách maďarskej iredenty / 1920-1938 / 1998, Fraňo Ruttkay

Autor sa v knihe zaoberá maďarskými iredentistickými hnutiami a organizáciami, fungujúcimi od roku 1920 do roku 1938, ktoré ku dosiahnutiu svojich cieľov používali násilné prostriedky a vytvárali ilegálne ozbrojené skupi... více


Kovačica pamätá % Kovačica pamätá 2007, kolektiv autorů

Zborník z vedeckého sympózia konaného 18. 5. 2007 v Kovačici pri príležitosti 100. výročia Kovačicského procesu. Vedecké štúdie, články v ľudových kalendároch a dobovej tlači, spomienky detí účastníkov opisujú príčiny to... více