pravoslaví, pravoslavná církev

štítek, 157 knih


Země prokletýchZemě prokletých2012, L. Lazar

Děj se otevírá legendou o Lví jámě, v jejíž hlubině zůstaly od 18. století kosti tureckých dobyvatelů. Ty se podle legendy vynořují na povrch, což ale nebrání mladým zamilovaným párům, aby toto místo vyhledávaly ke zvýše... více


LaurusLaurus2016, J. Vodolazkin

Svůj druhý román Jevgenij Vodolazkin zasadil do prostředí Rusi patnáctého století sužované morem. Hlavním hrdinou románu je středověký lékař, resp. léčitel, který za pomoci bylin a jiných přírodních produktů zachraňuje ž... více


Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otciUpřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci2001, neznámý

To, co je v západním světě běžné, že se vedle Následování Krista od Kempenského čte také „ruský Poutník“, by mělo být zvykem i u nás. Nejrozšířenější duchovní svědectví „východního člověka“ je pro své moudré doprovázení ... víceNáboženství a společnost v EvropěNáboženství a společnost v Evropě2003, R. Rémond

Vztahy mezi náboženstvím a společností tvoří podstatnou kapitolu evropských dějin: jen málo otázek totiž zaujalo v ideologických sporech a politických střetech tak významné místo. Jedná se navíc o oblast, kde se při přec... více


Nesvatí svatí a jiné příběhyNesvatí svatí a jiné příběhy2017, T. Ševkunov

Kniha Nesvatí svatí vypráví o světě, z nějž se příchozímu nechce vrátit zpět. O světě klášterů a mnichů, o hledání a nalézání, o zápasech a protivenstvích. Setkáme se tu i s humorem, se situacemi, které mají do šablonovi... více


Sůl zeměSůl země1997, P. A. Florenskij

Sůl země, aneb, Příběh o životě starce Getsemanského skitu, kněze a mnicha abby Isidora, jak ho sepsal a vyložil jeho nehodný duchovní syn. Z ruštiny do slovenštiny přeložil Ján Komorovský, do češtiny převedl Andrej Šte... více


Síla jménaSíla jména2009, K. (. Ware

V originálním výkladu Ježíšovy modlitby vystihuje metropolita Kallistos živou tradici a teologii pravoslaví. Chce nás nově oslovit naukou hésychastů, učitelů vnitřního ztišení, a dokládá, že z jejich učení a duchovní zku... více


Sloup a opora pravdySloup a opora pravdy2003, P. A. Florenskij

Jedno z nejznamenitějších náboženských děl v intelektuálním ruském prostředí, jak po stránce spekulativní - teologicky či filosoficky - tak i ve smyslu osobního svědectví, ve formě dopisů. Grandiozní eseje jsou záměrně p... více


Rozjímání o božské liturgiiRozjímání o božské liturgii1996, N. V. Gogol

Málo známé dílo velkého ruského klasika vzniklo během jeho pobytu v Paříži roku 1845. Autor osobitou formou zpřístupňuje mystérium východní liturgie. Poprvé u nás vyšlo v r. 1921 jako součást spisů N. V. Gogola v Otto... více


Cestou orthodoxieCestou orthodoxie1996, K. (. Ware

Kniha je obecným úvodem do učení, bohoslužby a života pravoslavných křesťanů. Věnuje se základním teologickým tématům, jakými jsou - Bůh skrytý a přeci zjevený, problém zla, povaha spásy, význam víry, modlitba, smrt a co... více


Blázni pro Krista : kulturní dějiny jurodstvíBlázni pro Krista : kulturní dějiny jurodství2015, S. A. Ivanov

Kniha byzantologa Sergeje A. Ivanova představuje první monografii ve světové vědě, jež se zabývá fenoménem jurodství a jurodivého chování z hlediska kulturní antropologie. Ve třinácti kapitolách se autor věnuje jurodivým... více


Žena a spása světaŽena a spása světa2011, P. N. Evdokimov

Pavel Evdokimov načrtává nejhlubšího určení ženy. Pozitivní výsledky vědeckých výzkumů antropologie, psychologie apod. zasazuje do pojmů křesťanské tradice. Muž a žena byli stvořeni pro vzájemné sdílení a Bůh k nim od po... více


Jaltský a konstantinopolský deníkJaltský a konstantinopolský deník2011, S. N. Bulgakov

Duchovní deník teologa II. Deníky Sergeje Bulgakova (1871–1944) dýchají spontánností. Krátké texty nebyly zamýšleny k publikování. Jsou záznamem vnitřních podnětů, popisují setkání, osobní zápasy. Uvádějí do autorova ... více


Jedna církevJedna církev2006, A. S. Chomjakov

Zralá studie Jedna Církev obsahuje cenné Chomjakovovy myšlenky o soubornosti (církev Božího lidu jako dokonalá a kreativní jednota, která prýští ze vztahovosti: „Kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce“ [Sk 4,32]).... více


Zajetí velké církve : dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821Zajetí velké církve : dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 18212010, S. Runciman

Podtitul: Dějiny Konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821. Jaké byly osudy řecké církve po pádu Konstantinopole do rukou Osmanů v roce 1453? Jak se vyrovnala s novými podmínkami a výzvami, jež s... více


1

Doporučené štítky

křesťanské umění náboženská perzekuce patristika příběhy Bible duchovní literatura 18.-20. století kuchařky svatá Tajina (pravoslaví) teologové náboženství