pravoslaví, pravoslavná církev

štítky

190 knih


Laurus 75% Laurus 2016, Jevgenij Vodolazkin

Svůj druhý román Jevgenij Vodolazkin zasadil do prostředí Rusi patnáctého století sužované morem. Hlavním hrdinou románu je středověký lékař, resp. léčitel, který za pomoci bylin a jiných přírodních produktů zachraňuje ž... více


Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci 93% Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci 2001, neznámý - neuveden

To, co je v západním světě běžné, že se vedle Následování Krista od Kempenského čte také „ruský Poutník“, by mělo být zvykem i u nás. Nejrozšířenější duchovní svědectví „východního člověka“ je pro své moudré doprovázení ... více


Nesvatí svatí a jiné příběhy 94% Nesvatí svatí a jiné příběhy 2017, Tichon Ševkunov

Kniha Nesvatí svatí vypráví o světě, z nějž se příchozímu nechce vrátit zpět. O světě klášterů a mnichů, o hledání a nalézání, o zápasech a protivenstvích. Setkáme se tu i s humorem, se situacemi, které mají do šablonovi... více
Náboženství a společnost v Evropě 87% Náboženství a společnost v Evropě 2003, René Rémond

Vztahy mezi náboženstvím a společností tvoří podstatnou kapitolu evropských dějin: jen málo otázek totiž zaujalo v ideologických sporech a politických střetech tak významné místo. Jedná se navíc o oblast, kde se při přec... více


Sůl země 89% Sůl země 1997, Pavel Alexandrovič Florenskij

Sůl země aneb Příběh o životě starce Getsemanského skitu, kněze a mnicha abby Isidora, jak ho sepsal a vyložil jeho nehodný duchovní syn. Z ruštiny do slovenštiny přeložil Ján Komorovský, do češtiny převedl Andrej Štefa... více


Síla jména 92% Síla jména 2009, Kallistos (Timothy) Ware

V originálním výkladu Ježíšovy modlitby vystihuje metropolita Kallistos živou tradici a teologii pravoslaví. Chce nás nově oslovit naukou hésychastů, učitelů vnitřního ztišení, a dokládá, že z jejich učení a duchovní zku... více


Rozjímání o božské liturgii 75% Rozjímání o božské liturgii 1996, Nikolaj Vasiljevič Gogol

Málo známé dílo velkého ruského klasika vzniklo během jeho pobytu v Paříži roku 1845. Autor osobitou formou zpřístupňuje mystérium východní liturgie. Poprvé u nás vyšlo v r. 1921 jako součást spisů N. V. Gogola v Otto... více


Zo záhrady Bohorodičky 100% Zo záhrady Bohorodičky 2019, Cherubím Karampelas

Kniha je autentickou výpoveďou mladého mnícha, ktorý sa rozhodol pre život na Svätej hore Atos v Grécku. Atos sa nazýva aj mníšskou republikou. Existuje vyše tisíc rokov. Je centrom pravoslávnej duchovnosti. V knihe auto... více


Nebeský žebřík 89% Nebeský žebřík 2015, Ióannés Klimakos

Nebeský žebřík byzantského mystika Ióanna Klimaka je dnes shodně považován za jedno z nejvlivnějších děl východní i západní asketiky. Spis se těšil mimořádné oblibě již od svého vzniku v 7. století a zanechal výraznou st... více


Sloup a opora pravdy 100% Sloup a opora pravdy 2003, Pavel Alexandrovič Florenskij

Jedno z nejznamenitějších náboženských děl v intelektuálním ruském prostředí, jak po stránce spekulativní - teologicky či filosoficky - tak i ve smyslu osobního svědectví, ve formě dopisů. Grandiozní eseje jsou záměrně p... více


Izák Syrský a jeho duchovní odkaz 97% Izák Syrský a jeho duchovní odkaz 2010, Ilarion Alfejev (p)

Izák Syrský, jeden z největších křesťanských mystiků všech dob, žil v 7. století jako mnich-poustevník v oblasti Mezopotámie (území dnešního Iráku a Íránu). V předkládané knize je analyzováno Izákovo asketické a mystické... více


Dej krev a získáš Ducha: Životní příběh a duchovní odkaz athoského starce Josefa Hesychasty 96% Dej krev a získáš Ducha: Životní příběh a duchovní odkaz athoského starce Josefa Hesychasty 2018, Václav Ventura

Starec Josef Hesychasta patří k nejvýznamnějším osobnostem současného pravoslaví. Ovlivnil sám i prostřednictvím svých žáků podstatně život na Athosu, a nejen tam. Kláštery v Americe jsou toho dokladem. Jeho duchovní odk... více


Žena a spása světa 100% Žena a spása světa 2011, Pavel Nikolajevič Evdokimov

Pavel Evdokimov načrtává nejhlubšího určení ženy. Pozitivní výsledky vědeckých výzkumů antropologie, psychologie apod. zasazuje do pojmů křesťanské tradice. Muž a žena byli stvořeni pro vzájemné sdílení a Bůh k nim od po... více


Cestou orthodoxie 88% Cestou orthodoxie 1996, Kallistos (Timothy) Ware

Kniha je obecným úvodem do učení, bohoslužby a života pravoslavných křesťanů. Věnuje se základním teologickým tématům, jakými jsou - Bůh skrytý a přeci zjevený, problém zla, povaha spásy, význam víry, modlitba, smrt a co... více


Jedna církev 88% Jedna církev 2006, Aleksej Stepanovič Chomjakov

Zralá studie Jedna Církev obsahuje cenné Chomjakovovy myšlenky o soubornosti (církev Božího lidu jako dokonalá a kreativní jednota, která prýští ze vztahovosti: „Kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce“ [Sk 4,32]).... více


Blázni pro Krista: Kulturní dějiny jurodství 72% Blázni pro Krista: Kulturní dějiny jurodství 2015, Sergej Arkaďjevič Ivanov

Kniha byzantologa Sergeje A. Ivanova představuje první monografii ve světové vědě, jež se zabývá fenoménem jurodství a jurodivého chování z hlediska kulturní antropologie. Ve třinácti kapitolách se autor věnuje jurodivým... více


Život starca Paisija Svätohorského. 1. diel 100% Život starca Paisija Svätohorského. 1. diel 2012, Jeromních Isaak

Kniha Život starca Paisija Svätohorského opisuje strhujúci život jedného z najväčších askétov 20. storočia, ktorý bol veľkou osobnosťou gréckeho národa. Žil na Svätej Hore Atos v Grécku, kde za ním prichádzali tisíce ľud... více


Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů 90% Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů 2013, Matěj Pavlík

Obnovené vydání knihy biskupa Gorazda II. Kromě zpracování životních osudů a díla svatých bratrů Cyrila a Metoděje se autor věnuje také vývoji jurisdikční otázky v křesťanské církvi od doby apoštolské do velkého rozkolu ... více


Zajetí velké církve: Dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821 90% Zajetí velké církve: Dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821 2010, Steven Runciman

Jaké byly osudy řecké církve po pádu Konstantinopole do rukou Osmanů v roce 1453? Jak se vyrovnala s novými podmínkami a výzvami, jež s sebou muslimská nadvláda přinesla? Jak dokázala po čtyři staletí uchovat byzantské d... více


Byzantské misie aneb Je možné udělat z „barbara“ křesťana? 95% Byzantské misie aneb Je možné udělat z „barbara“ křesťana? 2012, Sergej Arkaďjevič Ivanov

Publikace se věnuje dějinám misií během celé tisícileté existence Byzantské říše. Přináší rovněž odpovědi na mnoho dosud nezodpovězených otázek, mj. jaké byly největší úspěchy byzantských misií, co mělo společného byzant... více