Starý zákon

štítek, 153 knih


Výkladový slovník biblických jmenVýkladový slovník biblických jmen2003, J. Heller

Kniha shrnuje a završuje výsledky autorova mnohaletého, ba celoživotního bádání na poli biblické onomatologie. Správné porozumění významu biblických jmen skýtá hlubší vhled do textu a tím může podnětně ovlivnit jeho inte... více


PradějinyPradějiny2010, J. Beneš

Rozhovory rozhlasového redaktora P. Vaďury s teologem, biblistou a předním znalcem teologie a exegeze Starého zákona J. Benešem o prvních jedenácti kapitolách Bible, které obsahují příběhy o stvoření, konflikt Kaina a Áb... více


Bible, kterou četl JežíšBible, kterou četl Ježíš2005, P. Yancey

Autor si klade zásadní otázku: zda starozákonní literatura – pro svou syrovost – stojí vůbec za přečtení. Jedním dechem nabízí odpověď – svou nekonvenční interpretaci obtížných míst některých starozákonních knih: Jóba, D... více


EliášEliáš1992, A. von Speyr

Eliáši, kdybys tu byl a viděl, jak Baalovi služebníci vztyčují modly a zřizují posvátná návrší, jaké slovo by nám Bůh dal skrze tebe? Eliáši! Připozdívá se a koruna stromu naší víry má už daleko ke kořenům. Nemáme odvahu... více


Výklady ke Starému zákonu I.Výklady ke Starému zákonu I.1991, M. Bič

Knihy Pentateuch: Genesis* Exodus* Leviticus* Numeri* Deuteronomium* Genesis (hebrejsky בראשית‎‎, Be-rešit, „Na počátku“) – Začíná popisem stvoření (řecky genesis) světa a člověka. Hlavní částí je vyprávění o praotc... více


Výklady ke Starému zákonu II.Výklady ke Starému zákonu II.1996, M. Bič

Knihy výpravné: Jozue* Soudců* Rút* I. Samuelova* II. Samuelova* I. Královská* II. Královská* I. Paralipomenon* II. Paralipomenon* Ezdráš* Nehemjáš* Ester* více


Výklady ke Starému zákonu III.Výklady ke Starému zákonu III.1998, M. Bič

Knihy naučné: Jób* Žalmy* Přísloví* Kazatel* Píseň písní* více


Poezie Starého zákonaPoezie Starého zákona2002, neznámý

Kniha obsahuje původní překlady starozákonní poezie, kterým spisovatel Viktor Fischl dokázal vdechnout krásu jazyka, na jaký jsme z jeho knih zvyklí. Šest biblických knih v jednom svazku: Kniha Job, Kniha žalmů, Kniha Př... více


Bůh milosrdný, nebo trestající?Bůh milosrdný, nebo trestající?2016, G. I. Vlková

Stránky Starého zákona se doslova hemží krutostí. Snad by se to dalo ještě nějak skousnout, kdyby se jednalo pouze o činy zlovolných lidí, kteří se Bohu vzpírají. Jenže ve Starém zákoně je to sám Bůh, kdo velmi často jed... více


StvořeníStvoření2012, N. Edwards

Otáčejte s dětmi stránku za stránkou a poznávejte život Adama a Evy v zahradě Eden. Když otočíte celou knížku a roztáhnete ji, uvidíte velký obrázek Božího stvoření. Není vhodné pro děti do 10 měsíců. Leporelo... více


PentateuchPentateuch2006, neznámý

Pentateuch: Pět knih Mojžíšových: český katolický překlad / [překlad Václava Bognera zrevidovali, doplnili a výkladovými poznámkami opatřili Jaroslav Brož ...ad.]. Spolu s poznámkovým aparátem a kvalitně psanými úvody... více


Předobrazy Krista ve Starém zákoněPředobrazy Krista ve Starém zákoně2007, T. Petráček

Publikace přináší zamyšlení nad životem a činy patnácti starozákonních postav, které jsou určitými předobrazy Krista. Některé úvahy se týkají tradičních postav (Abrahám, Samson, David atd.), jiné si všímají neobvyklých o... více


První zákon - Židovská bible a křesťanéPrvní zákon - Židovská bible a křesťané1999, E. Zenger

Ze skutečnosti, že novozákonní autoři stále znovu formulují a legitimují své vyznání o Kristu pomocí starozákonních textů, v žádném případě nevyplývá, že tím pokládají Starý zákon za překonaný. Naopak je třeba říci: Prot... více


Rodinná BibleRodinná Bible2007, neznámý

Bohatě ilustrovaná Rodinná Bible je sestavena tak, aby byla vhodná pro nejrůznější věkové skupiny dětí. více


Výklady ke Starému zákonu V.Výklady ke Starému zákonu V.1996, M. Bič

Knihy deuterokanonické: Tóbijáš* Júdit* Ester* Moudrost* Sírachovec* Báruk* Přídavky k Danielovi* I. Makabejská* II. Makabejská více


1 2 3 4 5 6 >