studie

štítky

149 knih


Anatomie lidské destruktivityAnatomie lidské destruktivity1997, Erich Fromm

V jedné ze svých nejslavnějších knih vysvětluje Fromm vlastní pojetí destruktivity a různých forem agrese a poukazuje na podmínky vzniku takového chování. více


Tajuplná vražda - Případ Leopolda HilsneraTajuplná vražda - Případ Leopolda Hilsnera1994, Jiří Kovtun

Zpracováním i pojetím výjimečná práce americkočeského historika, překladatele a publicisty Jiřího Kovtuna (bývalého novináře Svobodné Evropy a bývalého vedoucího pracovníka Kongresové knihovny ve Washingtonu). Historické... více


Sexuální deviaceSexuální deviace2008, Petr Weiss

Sexualita představuje jeden ze základních individuálních i interpersonálních motivů v životě každého jedince. Navzdory tomu, jak důležitou roli hraje sexualita v osobnostním vývoji člověka, se jí v současné psychologii (... více




NacionalismusNacionalismus2003, Ernest André Gellner

Sociologické pojednání nachází kořeny současné podoby nacionalismu v principech modernity. více


Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismuCo byla normalizace? Studie o pozdním socialismu2017, Michal Pullmann

Stejně jako Lipany nebo Bílá hora nebyla ani tzv. normalizace jen temnou skvrnou na našich dějinách. Chceme-li na toto historické období pohlédnout bez předsudků, musíme obrátit pozornost od samotné represe ke společensk... více


Židovský státŽidovský stát2009, Theodor Herzl

Podtitul: Pokus o moderní řešení židovské otázky Zásadní text sionistického hnutí interpretuje řešení židovské otázky z hlediska dobové reality devatenáctého století. Problémy židovského etnika nesouvisí s osobn... více


Sůl zeměSůl země1997, Pavel Aleksandrovič Florenskij

Sůl země, aneb, Příběh o životě starce Getsemanského skitu, kněze a mnicha abby Isidora, jak ho sepsal a vyložil jeho nehodný duchovní syn. Z ruštiny do slovenštiny přeložil Ján Komorovský, do češtiny převedl Andrej Šte... více


Psychologie dítětePsychologie dítěte2010, Jean Piaget

Útlá knížka o psychologii dítěte shrnuje hlavní výsledky pětačtyřicetileté práce ženevské psychologické školy. Jean Piaget v ní spolu se svou žákyní a nástupkyní na ženevské univerzitě Bärbel Inhelderovou podává syntetic... více


Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismuPředstavy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu2008, Benedict Anderson

Kniha amerického politologa a historika, specialisty na kultury jihovýchodní Asie (Thajsko, Indonésie, Filipíny), si klade zásadní otázku, proč v dobách komunistického internacionalismu a následné globalizace přežívá a s... více


Konflikty mezi lidmiKonflikty mezi lidmi2008, Jaro Křivohlavý

Konflikty mezi lidmi vznikají a budou vznikat neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Profesor Křivohlavý popisuje jednotlivé druhy konfliktů jako jsou například konflikty představ, náz... více


Dnešek je váš, zítřek je nášDnešek je váš, zítřek je náš1990, Pavel Tigrid

Jak napovídá podtitul knihy : Dělnické revolty v komunistických zemích autor v knize mapuje a komentuje protestní akce zaměřené proti komunistickému režimu přímo z řad dělnické třídy, především se ale zaměřuje na situaci... více


Formování moderního národaFormování moderního národa2003, Miloš Řezník

Studie o vzniku moderních evropských národů, o historickém nacionalismu a o vlivu evropských národních hnutí 19. stol. na vznik národních států. Práce se věnuje vzniku občanské společnosti a formování moderních evropský... více


Demokracie v Americe I.Demokracie v Americe I.1992, Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville ve svém proslaveném díle "Demokracie v Americe" jako první pochopil rozporuplnou povahu rovnosti a demokracie, její tendenci „požírat samu sebe“ standardizací podmínek i smýšlení až k jaké... více


Demokracie v Americe II.Demokracie v Americe II.1992, Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville ve svém proslaveném díle Demokracie v Americe (I. díl 1835, II. díl 1840) jako první pochopil rozporuplnou povahu rovnosti a demokracie, její tendenci "požírat samu sebe" standardizací pod... více


Výbor z díla: Básně / PrózaVýbor z díla: Básně / Próza1950, Jiří Wolker

Výbor díla, ze svazku klasikové. "Nesmírně čestná a krásná úloha připadla J.W. v historii naší literatury a národa vůbec: je básníkem raného mládí komunismu v naší vlasti," říká v předml. F. Nečásek, nastiňuje... více


1 ...