studie

štítek, 140 knih


Anatomie lidské destruktivityAnatomie lidské destruktivity1997, E. Fromm

V jedné ze svých nejslavnějších knih vysvětluje Fromm vlastní pojetí destruktivity a různých forem agrese a poukazuje na podmínky vzniku takového chování. více


Tajuplná vražda - Případ Leopolda HilsneraTajuplná vražda - Případ Leopolda Hilsnera1994, J. Kovtun

Zpracováním i pojetím výjimečná práce americkočeského historika, překladatele a publicisty Jiřího Kovtuna (bývalého novináře Svobodné Evropy a bývalého vedoucího pracovníka Kongresové knihovny ve Washingtonu). Historické... více


Sexuální deviaceSexuální deviace2008, P. Weiss

Sexualita představuje jeden ze základních individuálních i interpersonálních motivů v životě každého jedince. Navzdory tomu, jak důležitou roli hraje sexualita v osobnostním vývoji člověka, se jí v současné psychologii (... více
NacionalismusNacionalismus2003, E. A. Gellner

Sociologické pojednání nachází kořeny současné podoby nacionalismu v principech modernity. více


Židovský státŽidovský stát2009, T. Herzl

Podtitul: Pokus o moderní řešení židovské otázky Zásadní text sionistického hnutí interpretuje řešení židovské otázky z hlediska dobové reality devatenáctého století. Problémy židovského etnika nesouvisí s osobn... více


Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismuCo byla normalizace? Studie o pozdním socialismu2017, M. Pullmann

Stejně jako Lipany nebo Bílá hora nebyla ani tzv. normalizace jen temnou skvrnou na našich dějinách. Chceme-li na toto historické období pohlédnout bez předsudků, musíme obrátit pozornost od samotné represe ke společensk... více


Sůl zeměSůl země1997, P. A. Florenskij

Sůl země, aneb, Příběh o životě starce Getsemanského skitu, kněze a mnicha abby Isidora, jak ho sepsal a vyložil jeho nehodný duchovní syn. Z ruštiny do slovenštiny přeložil Ján Komorovský, do češtiny převedl Andrej Šte... více


Psychologie dítětePsychologie dítěte2010, J. Piaget

Útlá knížka o psychologii dítěte shrnuje hlavní výsledky pětačtyřicetileté práce ženevské psychologické školy. Jean Piaget v ní spolu se svou žákyní a nástupkyní na ženevské univerzitě Bärbel Inhelderovou podává syntetic... více


Konflikty mezi lidmiKonflikty mezi lidmi2008, J. Křivohlavý

Konflikty mezi lidmi vznikají a budou vznikat neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Profesor Křivohlavý popisuje jednotlivé druhy konfliktů jako jsou například konflikty představ, náz... více


Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismuPředstavy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu2008, B. Anderson

Kniha amerického politologa a historika, specialisty na kultury jihovýchodní Asie (Thajsko, Indonésie, Filipíny), si klade zásadní otázku, proč v dobách komunistického internacionalismu a následné globalizace přežívá a s... více


Dnešek je váš, zítřek je nášDnešek je váš, zítřek je náš1990, P. Tigrid

Jak napovídá podtitul knihy : Dělnické revolty v komunistických zemích autor v knize mapuje a komentuje protestní akce zaměřené proti komunistickému režimu přímo z řad dělnické třídy, především se ale zaměřuje na situaci... více


Formování moderního národaFormování moderního národa2003, M. Řezník

Studie o vzniku moderních evropských národů, o historickém nacionalismu a o vlivu evropských národních hnutí 19. stol. na vznik národních států. Práce se věnuje vzniku občanské společnosti a formování moderních evropský... více


Demokracie v Americe I.Demokracie v Americe I.1992, A. d. Tocqueville

Alexis de Tocqueville ve svém proslaveném díle "Demokracie v Americe" jako první pochopil rozporuplnou povahu rovnosti a demokracie, její tendenci „požírat samu sebe“ standardizací podmínek i smýšlení až k jaké... více


Demokracie v Americe II.Demokracie v Americe II.1992, A. d. Tocqueville

Alexis de Tocqueville ve svém proslaveném díle Demokracie v Americe (I. díl 1835, II. díl 1840) jako první pochopil rozporuplnou povahu rovnosti a demokracie, její tendenci "požírat samu sebe" standardizací pod... více


Výbor z dílaVýbor z díla1951, J. Wolker

Výbor díla, ze svazku klasikové. "Nesmírně čestná a krásná úloha připadla J.W. v historii naší literatury a národa vůbec: je básníkem raného mládí komunismu v naší vlasti," říká v předml. F. Nečásek, nastiňuje... více


1 ...

Doporučené štítky

erotika marxismus restituce starověké Řecko proletářská poezie ženské hrdinky tlumočení, překládání česká filozofie občanská svoboda závislost, narkomanie