studie

štítky

196 knih


Anatomie lidské destruktivity 88% Anatomie lidské destruktivity 1997, Erich Fromm

V jedné ze svých nejslavnějších knih vysvětluje Fromm vlastní pojetí destruktivity a různých forem agrese a poukazuje na podmínky vzniku takového chování. více


Tisíc tváří hrdiny 88% Tisíc tváří hrdiny 2018, Joseph Campbell

Klasická Campbellova práce uvádí příklady mytických příběhů, ukazuje na nich pravdy skryté za náboženskými a mytologickými postavami a nechává z nich vyplynout obecně platné významy. Posláním hrdiny je vydat se na cestu ... více


Tajuplná vražda - Případ Leopolda Hilsnera 88% Tajuplná vražda - Případ Leopolda Hilsnera 1994, Jiří Kovtun

Zpracováním i pojetím výjimečná práce americkočeského historika, překladatele a publicisty Jiřího Kovtuna (bývalého novináře Svobodné Evropy a bývalého vedoucího pracovníka Kongresové knihovny ve Washingtonu). Historické... více
Sexuální deviace 91% Sexuální deviace 2008, Petr Weiss

Sexualita představuje jeden ze základních individuálních i interpersonálních motivů v životě každého jedince. Navzdory tomu, jak důležitou roli hraje sexualita v osobnostním vývoji člověka, se jí v současné psychologii (... více


Nacionalismus 85% Nacionalismus 2003, Ernest André Gellner

Sociologické pojednání nachází kořeny současné podoby nacionalismu v principech modernity. Dnešní podoba veškerých evropských národů i samotného nacionalismu má svůj původ v určitém historickém období. Zosobňují totiž n... více


Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu 68% Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu 2017, Michal Pullmann

Stejně jako Lipany nebo Bílá hora nebyla ani tzv. normalizace jen temnou skvrnou na našich dějinách. Chceme-li na toto historické období pohlédnout bez předsudků, musíme obrátit pozornost od samotné represe ke společensk... více


Židovský stát 78% Židovský stát 2009, Theodor Herzl

Podtitul: Pokus o moderní řešení židovské otázky Zásadní text sionistického hnutí interpretuje řešení židovské otázky z hlediska dobové reality devatenáctého století. Problémy židovského etnika nesouvisí s osobn... více


Psychologie dítěte 60% Psychologie dítěte 2010, Jean Piaget

Útlá knížka o psychologii dítěte shrnuje hlavní výsledky pětačtyřicetileté práce ženevské psychologické školy. Jean Piaget v ní spolu se svou žákyní a nástupkyní na ženevské univerzitě Bärbel Inhelderovou podává syntetic... více


Sůl země 89% Sůl země 1997, Pavel Alexandrovič Florenskij

Sůl země aneb Příběh o životě starce Getsemanského skitu, kněze a mnicha abby Isidora, jak ho sepsal a vyložil jeho nehodný duchovní syn. Z ruštiny do slovenštiny přeložil Ján Komorovský, do češtiny převedl Andrej Štefa... více


Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu 81% Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu 2008, Benedict Anderson

Kniha amerického politologa a historika, specialisty na kultury jihovýchodní Asie (Thajsko, Indonésie, Filipíny), si klade zásadní otázku, proč v dobách komunistického internacionalismu a následné globalizace přežívá a s... více


Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). III., Náboženství, magie, osvícenství 83% Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). III., Náboženství, magie, osvícenství 2006, Richard van Dülmen

Závěrečný díl rozsáhlé trilogie je věnován otázkám víry, ale i magie a osvícenského přesvědčení o rozhodující roli rozumového poznání. Autor analyzuje vztah jedince ke společnosti a jeho místo v jejích strukturách, důsle... více


Formování moderního národa 67% Formování moderního národa 2003, Miloš Řezník

Studie o vzniku moderních evropských národů, o historickém nacionalismu a o vlivu evropských národních hnutí 19. stol. na vznik národních států. Práce se věnuje vzniku občanské společnosti a formování moderních evropský... více


Dnešek je váš, zítřek je náš 62% Dnešek je váš, zítřek je náš 1990, Pavel Tigrid

Jak napovídá podtitul knihy : Dělnické revolty v komunistických zemích autor v knize mapuje a komentuje protestní akce zaměřené proti komunistickému režimu přímo z řad dělnické třídy, především se ale zaměřuje na situaci... více


Žena ať v církvi promluví 75% Žena ať v církvi promluví 2022, Zdeněk Jančařík

Přestože se během pontifikátu papeže Františka mluví častěji o větší roli žen v církvi a ženy se dostávají dokonce do řídicích rolí v některých vatikánských nebo jiných církevních úřadech, stále existují tabu, která jsou... více


Konflikty mezi lidmi 66% Konflikty mezi lidmi 2008, Jaro Křivohlavý

Konflikty mezi lidmi vznikají a budou vznikat neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Profesor Křivohlavý popisuje jednotlivé druhy konfliktů jako jsou například konflikty představ, náz... více


Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). I., Dům a jeho lidé 92% Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). I., Dům a jeho lidé 1999, Richard van Dülmen

Třídílná práce saarbrükenského kulturního historika je komplexním zobrazením světa lidí katolického a protestanského novověku. Dülmen velice citlivě a srozumitelně dnešním čtenářům zpřístupňuje všechny stránky každodenní... více


Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). II., Vesnice a město 96% Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). II., Vesnice a město 2006, Richard van Dülmen

Druhý díl trilogie saarbrückenského profesora Richarda van Dülmena je věnován problematice každodenního života v městském a venkovském prostředí v průběhu 16.–18. století. Autor na základě velice rozsáhlého pramenného ma... více


Demokracie v Americe I. 93% Demokracie v Americe I. 1992, Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville ve svém proslaveném díle "Demokracie v Americe" jako první pochopil rozporuplnou povahu rovnosti a demokracie, její tendenci „požírat samu sebe“ standardizací podmínek i smýšlení až k jakési tyranii... více


Demokracie v Americe II. 95% Demokracie v Americe II. 1992, Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville ve svém proslaveném díle Demokracie v Americe (I. díl 1835, II. díl 1840) jako první pochopil rozporuplnou povahu rovnosti a demokracie, její tendenci "požírat samu sebe" standardizací podmínek i sm... více


Mních 70% Mních 1953, Karel Hynek Mácha

Studii o Mníchovi napsal a Máchův text do oddílů uspoř. Oldřich Králík. více