myšlení

štítky

53 knih


Myšlení: rychlé a pomalé 85% Myšlení: rychlé a pomalé 2012, Daniel Kahneman

Daniel Kahneman, psycholog, držitel Nobelovy ceny za ekonomii, nás v průlomové práci, označované Nassimem Talebem za stejně významné dílo, jakým byl kdysi Freudův „Výklad snů“, seznamuje se dvěma systémy, které řídí to, ... více


Vlny 86% Vlny 2019, Virginia Woolf

Román Vlny, poprvé publikovaný v roce 1931, patří k nejvýraznějším z experimentální tvorby Virginie Woolfové. Ústřední roli v něm má šest postav, vedoucích monology: Bernard, Susan, Rhoda, Luis, Jinny a Neville. Důležitá... více


Meditace o první filosofii 77% Meditace o první filosofii 2010, René Descartes

Klasické dílo novověké filosofie vychází v novém překladu s paralelním latinským textem a poznámkami, obsahujícími mimo jiné hlavní odchylky francouzského autorizovaného překladu od původní latinské verze. více
Informace, komunikace a myšlení 84% Informace, komunikace a myšlení 2008, Jiří Cejpek

Úvod do informační vědy. Dotisk druhého, rozšířeného vydání. více


Přejme si být štíhlí 89% Přejme si být štíhlí 2011, Pierre Franckh

Tělo si na nic nehraje - reaguje, a sice na sebemenší nervové impulzy. Dokonce i jediná myšlenka způsobí "skutečný zázrak". Tato síla myšlení a přesvědčení nám může přinést prospěch a "štíhlé myšlení" - takže ideální pos... více


Člověk jako osoba - Filosofická antropologie 82% Člověk jako osoba - Filosofická antropologie 2016, Jan Sokol

Předkládaná kniha je souhrnem úvah k tématu filosofické antropologie, jež autor původně přednesl v rámci přednáškových kurzů pro budoucí učitele a vychovatele na Karlově univerzitě v Praze. Sestává ze tří částí, které se... více


Nástin dějin evropského myšlení: Od Thaleta k Rousseauovi 92% Nástin dějin evropského myšlení: Od Thaleta k Rousseauovi 2002, Ivo Tretera

Historický úvod do filosofie od profesora dějin filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Kniha se snaží srozumitelným způsobem poskytnout na minimální ploše maximum informací, a to od nejstarších dob až po o... více


Zdroj: Otevřete svou mysl, změňte si život 78% Zdroj: Otevřete svou mysl, změňte si život 2019, Tara Swart

Otevřete mysl, využijte potenciál svého mozku a zásadním způsobem změníte svůj život. Kniha, postavená na nových vědeckých poznatcích ohledně neuvěřitelné neuroplasticity mozku, obsahuje konkrétní plán sestávající ze čt... více


Silvova metoda kontroly mysli 80% Silvova metoda kontroly mysli 1996, José Silva

Našim čtenářům se dostává do rukou druhé české vydání dnes již klasické knihy autorů Josého Silvy a Philipa Mieleho, a to v roce padesáti let trvání výzkumů Silvovy metody ovládání vlastní mysli (Silva Mind ControlR) a o... více


Uživatelská příručka k vaší mysli 93% Uživatelská příručka k vaší mysli 2014, Shawn T. Smith

Jak se mysl snaží omezovat vaše chování a potenciál? Jak mysl využívá pesimismu jako systému řízení chyb? Jak nad myslí převzít vládu, když se vás pokouší blokovat? Jakým způsobem s vámi mysl promlouvá? Jak si od svý... více


Jednorozměrný člověk 73% Jednorozměrný člověk 1991, Herbert Marcuse

Marcuseho kniha Jednorozměrný člověk se stala jedním z manifestů studentského hnutí na sklonku 60. let 20. století. Autor v díle dochází k závěru, že moderní přetechnizovaná společnost je sice společností blahobytu, avša... více


Psychologie dítěte 59% Psychologie dítěte 2010, Jean Piaget

Útlá knížka o psychologii dítěte shrnuje hlavní výsledky pětačtyřicetileté práce ženevské psychologické školy. Jean Piaget v ní spolu se svou žákyní a nástupkyní na ženevské univerzitě Bärbel Inhelderovou podává syntetic... více


Proč hlupák zůstává hlupákem? A další psychologické fenomény 74% Proč hlupák zůstává hlupákem? A další psychologické fenomény 2019, David Lacko

Kniha se skládá ze třinácti tematických esejí z oblasti kognitivní a sociální psychologie i dalších příbuzných vědeckých disciplín. Vzhledem ke své populárně-naučné formě je publikace vhodná nejenom pro studenty a odborn... více


Pasti v myšlení a jak do nich nespadnout 69% Pasti v myšlení a jak do nich nespadnout 2012, Rolf Dobelli

Lidský mozek je adaptovaný na dobu, kdy jsme žili jako lovci a sběrači. Svět, který lidstvo od té doby vybudovalo, je však zásadně odlišný. Kvůli tomu se soustavně dopouštíme chyb v myšlení, které mohou být zničující pro... více


Bůh je mrtev, nic není dovoleno 92% Bůh je mrtev, nic není dovoleno 2023, Tereza Matějčková

Co je to rodina? Co svoboda? Existují opravdu jen dvě pohlaví? A proč jsme všichni tak unaveni? V knize Bůh je mrtev, nic není dovoleno, jež zahrnuje eseje psané v letech 2022 a 2023 pro Týdeník Echo, se filozofka Tereza... více


Úvod do filosofického myšlení 85% Úvod do filosofického myšlení 2007, Ladislav Benyovszky

Široce koncipovaná vysokoškolská učebnice filosofie. V pěti oddílech podává čtenáři přehled o základních tématech evropské filosofie a konkrétních způsobech jejich zpracování. Sleduje interpretace bytí, přírody, člověka,... více


Cesta k filosofickému myšlení 75% Cesta k filosofickému myšlení 2001, Józef Maria Bocheński

Filosof a politolog Józef Maria Bocheński si v odborném světě získal mezinárodní uznání jako badatel v oblasti logických zákonů. Narodil se roku 1902 v Polsku. Od r. 1945 byl profesorem katolické univerzity ve Freiburgu,... více


Fenomenologie ducha 88% Fenomenologie ducha 1960, Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Toto Hegelovo obsahově velmi bohaté dílo vešlo do kultury 19. a 20. století zejména skvělými rozbory antropogeneze a intersubjektivity, stejně jako filosofickým výkladem některých klíčových etap lidských dějin (antická p... více


Slovník filozofických pojmů současnosti 88% Slovník filozofických pojmů současnosti 2011, Jiří Olšovský

Třetí, rozšířené a aktualizované vydání slovníku odráží základní posuny v současném myšlení; současnost je zde míněna ve smyslu důležitosti veškerého dosavadního podstatného filozofického myšlení pro dnešek. Přístupnou f... více


Velké postavy západního myšlení 95% Velké postavy západního myšlení 1997, Ian P. McGreal

Skupina odborníků z prestižních amerických univerzit ve 116 medailonech vybraných západních myslitelů zachycuje vývoj, jímž euroamerické myšlení prošlo za posledních pětadvacet staletí - od Parmenida po Camuse - v celé j... více