myšlení

štítek, 39 knih


Myšlení: rychlé a pomaléMyšlení: rychlé a pomalé2012, D. Kahneman

Daniel Kahneman, psycholog, držitel Nobelovy ceny za ekonomii, nás v průlomové práci, označované Nassimem Talebem za stejně významné dílo, jakým byl kdysi Freudův „Výklad snů“, seznamuje se dvěma systémy, které řídí to, ... více


Meditace o první filosofiiMeditace o první filosofii2010, R. Descartes

Klasické dílo novověké filosofie vychází v novém překladu s paralelním latinským textem a poznámkami, obsahujícími mimo jiné hlavní odchylky francouzského autorizovaného překladu od původní latinské verze. ... více


Informace, komunikace a myšleníInformace, komunikace a myšlení2008, J. Cejpek

Úvod do informační vědy. Dotisk druhého, rozšířeného vydání. více
Přejme si být štíhlíPřejme si být štíhlí2011, P. Franckh

Tělo si na nic nehraje - reaguje, a sice na sebemenší nervové impulzy. Dokonce i jediná myšlenka způsobí "skutečný zázrak". Tato síla myšlení a přesvědčení nám může přinést prospěch a "štíhlé myšlení"... více


Člověk jako osoba - Filosofická antropologieČlověk jako osoba - Filosofická antropologie2016, J. Sokol

Předkládaná kniha je souhrnem úvah k tématu filosofické antropologie, jež autor původně přednesl v rámci přednáškových kurzů pro budoucí učitele a vychovatele na Karlově univerzitě v Praze. Sestává ze tří částí, které se... více


Silvova metoda kontroly mysliSilvova metoda kontroly mysli1996, J. Silva

Našim čtenářům se dostává do rukou druhé české vydání dnes již klasické knihy autorů Josého Silvy a Philipa Mieleho, a to v roce padesáti let trvání výzkumů Silvovy metody ovládání vlastní mysli (Silva Mind ControlR) a o... více


Zdroj: Otevřete svou mysl, změňte si životZdroj: Otevřete svou mysl, změňte si život2019, T. Swart

Otevřete mysl, využijte potenciál svého mozku a zásadním způsobem změníte svůj život. Kniha, postavená na nových vědeckých poznatcích ohledně neuvěřitelné neuroplasticity mozku, obsahuje konkrétní plán sestávající ze čt... více


Jednorozměrný člověkJednorozměrný člověk1991, H. Marcuse

Marcuseho kniha Jednorozměrný člověk se stala jedním z manifestů studentského hnutí na sklonku 60. let 20. století. Autor v díle dochází k závěru, že moderní přetechnizovaná společnost je sice společností blahobytu, avša... více


Proč hlupák zůstává hlupákem? A další psychologické fenoményProč hlupák zůstává hlupákem? A další psychologické fenomény2019, D. Lacko

Kniha se skládá ze třinácti tematických esejí z oblasti kognitivní a sociální psychologie i dalších příbuzných vědeckých disciplín. Vzhledem ke své populárně-naučné formě je publikace vhodná nejenom pro studenty a odborn... více


Fenomenologie duchaFenomenologie ducha1960, G. W. F. Hegel

Toto Hegelovo obsahově velmi bohaté dílo vešlo do kultury 19. a 20. století zejména skvělými rozbory antropogeneze a intersubjektivity, stejně jako filosofickým výkladem některých klíčových etap lidských dějin (antická p... více


Psychologie dítětePsychologie dítěte2010, J. Piaget

Útlá knížka o psychologii dítěte shrnuje hlavní výsledky pětačtyřicetileté práce ženevské psychologické školy. Jean Piaget v ní spolu se svou žákyní a nástupkyní na ženevské univerzitě Bärbel Inhelderovou podává syntetic... více


Úvod do filosofického myšleníÚvod do filosofického myšlení2007, L. Benyovszky

Široce koncipovaná vysokoškolská učebnice filosofie. V pěti oddílech podává čtenáři přehled o základních tématech evropské filosofie a konkrétních způsobech jejich zpracování. Sleduje interpretace bytí, přírody, člověka,... více


Pasti v myšlení a jak do nich nespadnoutPasti v myšlení a jak do nich nespadnout2012, R. Dobelli

Lidský mozek je adaptovaný na dobu, kdy jsme žili jako lovci a sběrači. Svět, který lidstvo od té doby vybudovalo, je však zásadně odlišný. Kvůli tomu se soustavně dopouštíme chyb v myšlení, které mohou být zničující pro... více


Cesta k filosofickému myšleníCesta k filosofickému myšlení2001, J. M. Bocheński

Filosof a politolog Józef Maria Bocheński si v odborném světě získal mezinárodní uznání jako badatel v oblasti logických zákonů. Narodil se roku 1902 v Polsku. Od r. 1945 byl profesorem katolické univerzity ve Freiburgu,... více


Slovník filozofických pojmů současnostiSlovník filozofických pojmů současnosti2011, J. Olšovský

Třetí, rozšířené a aktualizované vydání slovníku odráží základní posuny v současném myšlení; současnost je zde míněna ve smyslu důležitosti veškerého dosavadního podstatného filozofického myšlení pro dnešek. Přístupnou f... více


1

Doporučené štítky

smyslové vnímání logické myšlení psychologie Silvova metoda intuice sebeuvědomování vědomí pohybová aktivita kritika metafyzika