myšlení

štítek, 30 knih


Velké postavy západního myšleníVelké postavy západního myšlení1997, I. P. McGreal

Skupina odborníků z prestižních amerických univerzit ve 116 medailonech vybraných západních myslitelů zachycuje vývoj, jímž euroamerické myšlení prošlo za posledních pětadvacet staletí - od Parmenida po Camuse - v celé j... více


Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomíPřednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí1996, E. Husserl

"Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí" nejenže čtenáře seznamují s vůdčími pojmy Husserlova vypracování konstituce povahy času, ale zároveň předvádějí způsob samotné fenomenologické deskripce dan... více


Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti – Feuersteinův program instrumentálního obohaceníVytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti – Feuersteinův program instrumentálního obohacení2014, R. Feuerstein

Feuersteinův program Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, profesora kognitivní a pedagogické psychologie, a jeho spolupracovníků je základním teoretickým dílem popisujícím metodu, která rozvíjí kognitivní funk... více


Od názoru k vířeOd názoru k víře2004, G. Marcel

Studie významného francouzského filozofa zkoumají některé aspekty myšlení a jednání člověka. První studie se věnuje samotné podstatě reflexe a myšlení člověka coby základu filozofického uvažování. Druhý text zkoumá po... více


Myšlení, rychlé a pomaléMyšlení, rychlé a pomalé2012, D. Kahneman

Daniel Kahneman, psycholog, držitel Nobelovy ceny za ekonomii, nás v průlomové práci, označované Nassimem Talebem za stejně významné dílo, jakým byl kdysi Freudův „Výklad snů“, seznamuje se dvěma systémy, které řídí to, ... více


Fenomenologie DuchaFenomenologie Ducha1960, G. W. F. Hegel

Toto Hegelovo obsahově velmi bohaté dílo vešlo do kultury 19. a 20. století zejména skvělými rozbory antropogeneze a intersubjektivity, stejně jako filosofickým výkladem některých klíčových etap lidských dějin (antická p... více


Slovník filozofických pojmů současnostiSlovník filozofických pojmů současnosti2011, J. Olšovský

Třetí, rozšířené a aktualizované vydání slovníku odráží základní posuny v současném myšlení; současnost je zde míněna ve smyslu důležitosti veškerého dosavadního podstatného filozofického myšlení pro dnešek. Přístupnou f... více


Informace, komunikace a myšleníInformace, komunikace a myšlení2008, J. Cejpek

Úvod do informační vědy. Dotisk druhého, rozšířeného vydání. více


Člověk jako osoba - Filosofická antropologieČlověk jako osoba - Filosofická antropologie2016, J. Sokol

Předkládaná kniha je souhrnem úvah k tématu filosofické antropologie, jež autor původně přednesl v rámci přednáškových kurzů pro budoucí učitele a vychovatele na Karlově univerzitě v Praze. Sestává ze tří částí, které se... více


Úvod do filosofického myšleníÚvod do filosofického myšlení2007, L. Benyovszky

Široce koncipovaná vysokoškolská učebnice filosofie. V pěti oddílech podává čtenáři přehled o základních tématech evropské filosofie a konkrétních způsobech jejich zpracování. Sleduje interpretace bytí, přírody, člověka,... více


Uživatelská příručka k vaší mysliUživatelská příručka k vaší mysli2014, S. T. Smith

Jak se mysl snaží omezovat vaše chování a potenciál? Jak mysl využívá pesimismu jako systému řízení chyb? Jak nad myslí převzít vládu, když se vás pokouší blokovat? Jakým způsobem s vámi mysl promlouvá? Jak si od svý... více


Cesta k filosofickému myšleníCesta k filosofickému myšlení2001, J. M. Bocheński

Filosof a politolog Józef Maria Bocheński si v odborném světě získal mezinárodní uznání jako badatel v oblasti logických zákonů. Narodil se roku 1902 v Polsku. Od r. 1945 byl profesorem katolické univerzity ve Freiburgu,... více


Cesta posíleníCesta posílení2009, B. J. Marciniak

Kniha známé autorky o Plejáďanech multidimenzionálními bytostmi, které se k nám hlásí jako příbuzní a nabízejí vedení během naší bouřlivé transformace vědomí. Tato kniha nás již vybízí, abychom se postavili odvěkým silám... více


5 elementů efektivního myšlení5 elementů efektivního myšlení2014, E. Burger

Osvojte si pět jednoduchých návyků a budete si pamatovat vše bez problémů Buďte úspěšnější díky lepšímu myšlení – géniové totiž nemají žádný zvláštní dar, pouze jinak myslí. V této knize naleznete techniky, díky nimž ob... více


O lidech a životěO lidech a životě2018, F. Koukolík

Nová kniha Františka Koukolíka vznikla jako záměr předat vlastní životní zkušenost svým vnoučatům. Autor se v ní pokusil zachytit, čím se zabývá přes půl století. Seskupil tu svá tradiční témata, zformuloval je však stru... více


1 2 >