přírodní národy

štítek, 33 knih


Zrození duhy. Indiánská poezieZrození duhy. Indiánská poezie1978, L. Novák

Parafráze indiánské poezie od Ladislava Nováka. První oddíl – Z plání a pralesů – podává čtenáři v širokém výběru poezii lovců, sběračů a primitivních zemědělců z rozlehlých oblastí Severní, Střední, v menší míře i Ji... více


Přežili . . . !Přežili . . . !2010, M. Annax

Kniha popisuje život posledních žijících kmenu ,ktere neznají žádnou civilizaci. více


Pravěk a umění přírodních národůPravěk a umění přírodních národů1972, A. Lommel

Obrazová publikace seznamuje s uměním pravěkých a přírodních národů. Kniha má 103 barevných a 107 černobílých ilustrací. Doslov napsal Dr. Josef Wolf. Přeloženo z anglické verze "Landmarks of the World's Art: Preh... více


Mezi PapuánciMezi Papuánci1954, N. N. Miklucho-Maklaj

Deníkové záznamy z pobytu na Nové Guiney. Výbor z velkého Miklucho-Maklajova díla, vydaného Akademií věd SSSR v roce 1950, obsahuje deníky tří Maklajových cest na Novou Guineu, koncem minulého století. Autor chtěl pra... více


Umění australských domorodců: za posledními lidmi doby kamennéUmění australských domorodců: za posledními lidmi doby kamenné2011, J. Jelínek

AUSTRALSKÁ EXPEDICE MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1969 V každodennosti muzejní práce, v onom víru sbírkotvorné, expoziční, publikační, badatelské a restaurátorské činnosti jsou projekty velkých vědeckých expedicí vždy poč... více


Náboženství IndiánůNáboženství Indiánů1925, Č. Loukotka

Čestmír Loukotka se v této knize vyšlé jako „II.díl přehledných dějin náboženských soustav celého světa“ věnuje náboženství domorodých skupin Ameriky od arktických Eskymáků na severu po obyvatele Patagonie na jihu.... více


Indiánská encyklopedieIndiánská encyklopedie1994, M. Zelený – Atapana

Bohatě ilustrovaná encyklopedie zahrnuje minulosti i současnost původních obyvatel Ameriky. více


Umění přírodních národůUmění přírodních národů1957, J. Čapek

Rozsáhlá studie o umění přírodních národů a jeho vlivu na moderního člověka. Úvod do poznání výtvarné tvorby přírodních národů Afriky, Oceánie a předkolumbovské Ameriky. Úvodní kapitola postihuje vztahy mezi etnickým u... více


Objevy v TasíliObjevy v Tasíli1962, H. Lhote

Bohatě ilustrovaná zpráva o nálezech obrazů ve skalních sídlištích pravěkých lidí na Sahaře z pera vedoucího archeologické expedice. Objevy skýtají bohatství údajů z prehistorie Sahary, rozšiřují naše vědomosti o tamější... více


Šamanismus a nejstarší techniky extázeŠamanismus a nejstarší techniky extáze1997, M. Eliade

Šamanizmus je súčasne mystikou, mágiou a náboženstvom v širšom slova zmysle. Autor k nemu pristupuje z hľadiska histórie náboženstva. Snaží sa čitateľa zoznámiť s rôznymi historickými i kultúrnymi aspektami a v hlavných ... více


Dotknout se zeměDotknout se země1999, T. C. McLuhan

Podtitul: indiánský pohled na vlastní bytí O tom, jak Indiáni ztratili svou vlastní zemi a jak neztráceli důvěru ve sliby bílého muže jejich vlastními slovy. Fotografie Edward S. Curtis. více


Písně Vrbovýho proutku (eskymácká poezie)Písně Vrbovýho proutku (eskymácká poezie)1965, *. antologie

Eskymácká či – jak se dnes říká – inuitská poezie shrnutá v souboru Písně Vrbovýho proutku okouzluje prapůvodní prostotou lidských hodnot, jež sdílíme všichni bez ohledu na to, k jaké rase nebo kultuře na tomto světě pat... více


Dědeček OgeDědeček Oge2004, P. Brzáková

Podtitul: Učení sibiřského šamana. Příběh o proměně obyčejného člověka v kmenového léčitele přibližuje praktiky sibiřských šamanů. více


Rytíř černého plemene: cesty Miklucho-MaklajeRytíř černého plemene: cesty Miklucho-Maklaje1949, N. N. Miklucho-Maklaj

Záznamy deníku rus. cestovatele ze sedmdesátých let 19. stol., kdy pobýval na březích zálivu Astrolabie na Nové Guinei a zabýval se studiem rostlinstva, zvířectva, podnebí a zvl. domorodého obyvatelstva, Papuánů. Líčí po... více


Poslední svědkové pravěkuPoslední svědkové pravěku1970, J. Wolf

Populární výklad o kultuře lidí, kteří dosud žijí na úrovni doby kamenné. Současný český antropolog a etnolog vytvořil touto knihou „úvod do studia přírodních národů“. Porovnává formy života, zvyky a hmotnou i duchovn... více


1 2 3 >