kolaborace

štítek, 16 knih


Návrat

Návrat

1953, J. Kloboučník

Stylem, přístupným 8-10letým čtenářům zachytil autor osudy českého proletářského chlapce, kterému v r. 1943 gestapo popravilo oba rodiče a dalo jej "na vychování" do rodiny nacistického důsto... více


Francie v temných letech 1940–1944

Francie v temných letech 1940–1944

2006, J. Jackson

Komplexní historie Francie v období nacistické okupace za druhé světové války podává obraz života země v nejširším měřítku, všímá si nejen německé okupační politiky, kolaborace a odboje, ale i každodenního života v okupo... více


Hamsun

Hamsun

2003, P. O. Enquist

Kniha známého švédského dramatika a spisovatele je věnována životu Knuta Hamsuna, jedné z nejrozporuplnějších a nejzajímavějších postav moderní norské literatury. Kniha, která se stala předlohou stejnojmenného filmu, ... více


Dům v temnotách

Dům v temnotách

1948, T. Vesaas

Na pomezí prózy a poezie zachytává pomocí metaforických obrazů a zkratek jeden z nejvýznamnějších norských spisovatelů, Tarjei Vesaas, zkušenost Norů z druhé světové války. více


Romeo, Julie a tma

Romeo, Julie a tma

1958, J. Otčenášek

Novela o lásce tragicky končící v časech smutně proslulé heydrichiády, kdy temno doby neúprosně zasahuje do citů a myšlenek mládí toužícího po plném a jasném životě. více


Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945

Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945

1999, T. Pasák

Dějiny českého fašismu a jeho politické reprezentace v letech 1922-1945. Český aktivismus a kolaborace za protektorátu. Monografie. Mezinárodní fašismus. Evropské fašistické režimy, hnutí a strany. Český fašismus a jeho... více


Spalovač mrtvol

Spalovač mrtvol

2007, L. Fuks

Slavný příběh o spalovači mrtvol, podivínském Karlu Kopfrkinglovi, je podobenstvím o patologickém vývoji malého člověka k přijetí zla. Filmové zpracování z roku 1968 patří ke zlatému fondu české kinematografie.... více


Slovenská armáda 1939 - 1945

Slovenská armáda 1939 - 1945

2003, B. Nakládal

Publikace přibližuje čtenáři slovenskou armádu a její činnost v letech 1939 až 1944, její organizaci, organizaci armádního dělostřelectva, obrněných jednotek, letectva, i Hlinkovy gardy, tak i bojové nasazení slovenských... více


Mluv, nebo zemřou

Mluv, nebo zemřou

1981, J. Glückselig

Román z prostředí českého podhorského městečka na jaře r. 1945, v jehož blízkosti operuje partyzánská jednotka, rozvíjí dramatický příběh ilegálních pracovníků, z nichž několik se zradou kolaborantů dostává do spárů gest... více


Případ Václava Talicha. K problému národní očisty a českého heroismu

Případ Václava Talicha. K problému národní očisty a českého heroismu

2014, J. Křesťan

Po skončení druhé světové války byl dirigent Václav Talich obviněn z kolaborace. Za inspirátora bývá označován ministr Zdeněk Nejedlý. Publikace si všímá korektních vztahů mezi nimi v meziválečném období. Talich byl člen... více


Základní otázky rétoriky

Základní otázky rétoriky

1988, V. Kubát

„Jazyk je tým nejdůležitějším prostředkem styku mezi lidmi.“ V. I. Lenin „Zaposlouchejme se do těchto vět a posuďme která věta je vhodnější: Soudruh Novák je členem Káesčé. Soudruh Novák je členem Komunistické stran... více


Pohroužení

Pohroužení

1995, D. Strož

Hra o revoluci v pěti obrazech s předscénami. více


Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939 - 1945

Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939 - 1945

2009, kolektiv autorů

Predkladaná publikácia sa zaoberá zložitou problematikou prelínania sa základných existenčných pozícií kolaborácie a odporu u jednotlivých štátov, národov, skupín obyvateľstva či jednotlivých osobností. Práve na opisoch ... více


O duchovnom kolaborantstve

O duchovnom kolaborantstve

2015, A. Matuška

Výber z Matuškových statí a brilantných esejí o mravných či nemravných činoch v hraničných politických a osobných situáciách. Texty založené na mravnom imperatíve z nich robia nový celok. Pritom nemoralizuje, vie o ľudsk... více


Aktéři, kulisy a propadliště války a okupace

Aktéři, kulisy a propadliště války a okupace

2016, E. Hruška

Pohnuté životní osudy nepříliš známých osobností českých dějin let 1939-1945. Výklady věnované různým zajímavostem tohoto historického období. // Autor sleduje život kolaborantů a konfidentů gestapa (např. parašutista Ka... více


1 2 >