christianizace

štítky

27 knih


Muž, který rozuměl hadí řeči 88% Muž, který rozuměl hadí řeči 2011, Andrus Kivirähk

V románě Muž, který rozuměl hadí řeči (2007) uvádí Kivirähk čtenáře do 13. století, do doby christianizace Estonska. Líčí tu komunitu lesních lidí, která se postupně rozpadá, neboť její členové odcházejí do vesnice, aby ... více


Historie o starých norských králích 77% Historie o starých norských králích 2014, Vladimír P. Polách

Kniha Historie o starých norských králích přináší komentovaný překlad kroniky prvního známého norského historika, mnicha Theodorika, který se v ní vrací k norským dějinám od dob krále Haralda Krásnovlasého († 930) po rok... více


Non Angli sed Angeli: Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie 88% Non Angli sed Angeli: Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie 2013, Petr Polehla

Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s osudy několika svatých tohoto období prostřednictvím vybranýc... více
… a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni 84% … a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni 1999, Einhardus

Základ knihy tvoří překlad Einhardova Životopisu Karla Velikého. Ten je opatřen úvodem a doplňujícími kapitolami věnovaným christianizaci germánských národů. Souběžný latinský a český text díla Vita Caroli Magni. více


Christianizace a utváření křesťanské monarchie 95% Christianizace a utváření křesťanské monarchie 2013, kolektiv autorů

Kolektivní práce desítky předních medievistů zkoumá počátky křesťanství v severní, střední a východní Evropě od počátku 9. do konce 12. století. Autoři v ní analyzují proces nahrazování pohanských kultů křesťanstvím, po... více


Světec a šaman 70% Světec a šaman 2011, Jitka Komendová

Podtitul: Kulturní kontexty ruské středověké legendy Hlavním hrdinou monografie je ruský misionář Stěfan Permský tak, jak jej líčí obšírná legenda sepsaná na přelomu 14. a 15. století Jepifanijem Moudrým. Kniha však n... více


Metodov boj 93% Metodov boj 2012, Richard Marsina

Tretie a rozšírené vydanie publikácie sa koncentruje na pôsobenie sv. Metoda v rámci byzantskej misie v rokoch 863 - 885. Monografia čerpá z rozsiahleho pramenného materiálu a odbornej literatúry. Knihu dopĺňa bohatý ilu... více


Pohané a křesťané: Christianizace českých zemí ve středověku 73% Pohané a křesťané: Christianizace českých zemí ve středověku 2019, František Šmahel

Soubor dvanácti studií z pera kolegů a přátel prof. PhDr. Petra Sommera, DrSc., je sondou do dějin christianizace Čech a Moravy od raného středověku do počátku 16. století. Autoři v jednotlivých esejích osvětlují podobu ... více


Veľký omyl Veľká Morava 40% Veľký omyl Veľká Morava 1994, Dominik Hudec

Autor prehodnocuje stredoveké pramene i súčasné vedecké publikácie, archeologické nálezy a na ich základe oznamuje niektoré doterajšie omyly v slovenskej, českej i maďarskej historiografii. více


Vita Anskarii 100% Vita Anskarii 2021, Rimbert

Rimbert, autor pramene Vita Anskarii, se narodil neznámého roku ve Flandrech. Hambursko-brémský arcibiskup Ansgar přiměl jeho rodiče, aby mu dopřáli vzdělání, díky němuž se stal knězem. Toto vzdělání čerpalo z tradic kar... více


Kristianizácia prvých storočí: okolnosti, procesy a zmeny mentality 33% Kristianizácia prvých storočí: okolnosti, procesy a zmeny mentality 2015, Peter Olexák

Historická monografia sa venuje témam ako: Kresťania a svet náboženských predstáv. Reakcia pohanstva na kresťanstvo. Formovanie kresťanskej identity. Ku koreňom dobročinnosti. Priepasť medzi Bohom a démonmi. Biskup... více


Byzantské misie aneb Je možné udělat z „barbara“ křesťana? 93% Byzantské misie aneb Je možné udělat z „barbara“ křesťana? 2012, Sergej Arkaďjevič Ivanov

Publikace se věnuje dějinám misií během celé tisícileté existence Byzantské říše. Přináší rovněž odpovědi na mnoho dosud nezodpovězených otázek, mj. jaké byly největší úspěchy byzantských misií, co mělo společného byzant... více


Počátky křesťanství u východních Slovanů 100% Počátky křesťanství u východních Slovanů 1997, Jan Blahoslav Lášek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Tisíc a padesát let pražského biskupství 70% Tisíc a padesát let pražského biskupství 2023, kolektiv autorů

Kniha věnovaná 1050. výročí založení pražského biskupství je dílem domácích i zahraničních specialistů. První blok studií zasazuje téma první české diecéze do středoevropských souvislostí karolínské a otonské říše, souvi... více


Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu 90% Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu 1996, Miloš Šolle

Autor sleduje postupnou christianizaci střední Evropy a zejména našeho území v 10. století, přednostně se věnuje Vojtěchu Slavníkovci. více


Od antiky k stredoveku 90% Od antiky k stredoveku 2009, Marek Babic

Publikácia si kladie za cieľ voviesť čitateľa do vzdialeného historického obdobia neskorej antiky. Je koncipovaná tak, aby poskytla orientáciu v komplikovanom čase a na rozľahlom priestore, kde na seba narazili veľké civ... více


Církevní misie v dějinách Velké Moravy 80% Církevní misie v dějinách Velké Moravy 1963, Vladimír Vavřínek

Zevrubné výklady o politických, ekonomických, kulturních a církevních poměrech se opírají větší měrou o archeologické nálezy než o skrovné písemné doklady. Pokoušejí se s poměrnou kritičností rozuzlit spletité mocenské v... více


Svätí slovanskí sedmopočetníci 100% Svätí slovanskí sedmopočetníci 2010, Andrej Škoviera

Táto historická monografia sa prelomovo komplexne zaoberá známymi učeníkmi Cyrila a Metoda. Autor skúma ich životy, dielo i odkaz. Pomenovaním svätí sedmopočetníci či svätí slovanskí sedmopočetníci (sedempočetníci) sa oz... více


Christianizácia západných Slovanov s osobitným zreteľom na Slovensko 100% Christianizácia západných Slovanov s osobitným zreteľom na Slovensko 1999, Peter Sedlák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Křesťanská misie v 16.-18. století 100% Křesťanská misie v 16.-18. století 2001, Jiřina Kubíková

Křesťanska misionářská tradice je stará jak samo křesťanství. Šíření evangelií bylo jednou z náplní prvních vyznavačů. Během středověku se prostřednictvím misií z křesťanských center christianizují pohanské kraje Evropy.... více