kroniky

štítky

154 knih


Kosmova kronika česká 77% Kosmova kronika česká 2005, Kosmas

Kosmas bývá nazýván prvním českým dějepiscem. Jeho slavné třídílné Letopisy české byly napsány latinsky v letech 1110–1125 a dodnes si uchovaly neobyčejnou svěžest nejen jako první kronika českého národa, ale také pro sv... více


World of Warcraft: Kronika 1 94% World of Warcraft: Kronika 1 2016, Chris Metzen

Fenomenální fantasy svět Warcraft u nás znovu naplno ožije spolu s velkofilmem Warcraft: První střet. Než se tak stane, můžete se seznámit se světem a historií tohohle magického vesmíru v první knize ze série World of Wa... více


Dalimilova kronika 75% Dalimilova kronika 2005, Dalimil

Podnázev: Pařížský zlomek latinského překladu. Dalimilova kronika je nejstarší česky psaná veršovaná kronika, jedno ze stěžejních děl českého písemnictví. Pochází z počátku 14. století, záznamy končí rokem 1314, exist... více
World of Warcraft: Kronika 2 94% World of Warcraft: Kronika 2 2017, Chris Metzen

Druhá část obsáhlé encyklopedie ze světa World of Warcraft. S potěšením oznamujeme další přírůstek do „těžce“ populární série WoW Kronik. Druhý svazek odhalí ještě více detailů o tomto herním vesmíru, jeho historii a ... více


Tanec ve stínech 86% Tanec ve stínech 2011, Alexej Pechov

Druhý díl trilogie Kroniky Sialy. Dobrodružná výprava cynického zlodějíčka Harolda a jeho nesourodého doprovodu pokračuje! Mohou hbité zlodějské prsty a důvtip zachránit celý svět? Mír v Siale a životy jejích obyvat... více


Historie českých zemí 92% Historie českých zemí 2009, Petr Čornej

Kniha je prvním dílem historické edice. Moderní a bohatě ilustrovaná publikace (více než 400 ilustrací) populární formou seznamuje s historí Českých zemí od nejstarších dob po současnost. 4. vydání. více


Zbraslavská kronika 93% Zbraslavská kronika 1976, Petr Žitavský

Latinsky psaná kronika opata zbraslavského kláštera Petra Žitavského Chronicon aulae regiae je důležitým pramenem pro poznání předhusitské doby. Začíná vyprávěním o vládě a tragickém konci Přemysla Otakara II. a je doved... více


Kronika filmu 93% Kronika filmu 1995, kolektiv autorů

Od prvních pokusů bratří Lumierů před 100 lety přes 'továrnu na sny' Hollywood až po Jurský park Stevena Spielberga - velké kino vždy silně fascinovalo lidi na celém světě. Tuto fascinaci se pokouší zachytit Kronika film... více


Krhútská kronika 90% Krhútská kronika 2003, Ervín Hrych

V rámci vyprávění o historii, charakteru a zvycích neexistujícího národa se autor s jiskřivou fantazií pustil do sarkastické kritiky absurdní společenské reality počátku šedesátých let a pomocí této fikce se dotkl i ožeh... více


Historie česká 73% Historie česká 1998, Enea Silvio Piccolomini

Historie česká (Historia Bohemica) Eney Silvia Piccolominiho byla v době svého vzniku a pak po dlouhou dobu vůbec nejúspěšnějším dílem o starých českých dějinách. Enea svou Historii českou sepsal v polovině 15. století, ... více


Kronika Čechů 88% Kronika Čechů 2011, Kosmas

Nejstarší český letopisec, pražský kanovník Kosmas, se narodil kolem poloviny 11. století a zemřel 21. října 1125. Ve svém latinsky psaném díle Kronika Čechů shromáždil dostupné údaje z ústní a literární tradice, histori... více


Paměti 81% Paměti 1996, Mikuláš Dačický z Heslova

Kronika kutnohorských patricijských rodů Práchnanských a Dačických dokumentuje a komentuje významné události od poloviny 15. století do roku 1626. více


Kronika česká 82% Kronika česká 1819, Václav Hájek z Libočan

Na vlastní útraty a vydávání pána rytíře Jana Ferdinanda z Schönfeldu. Kronika uvádí dějiny Českých zemí od „Pojití národa českého“ (potopy světa) ke korunovaci Ferdinanda Habsburského roku 1527, kterou své vyprávění ... více


Tajemství českých kronik 91% Tajemství českých kronik 2003, Petr Čornej

Přední český historik Petr Čornej ve své knize o době husitské analyzuje dobové materiály a napravuje řadu fikcí a omylů, které se do obrazu husitství v českém povědomí dostaly již v době národního obrození a které zde b... více


Kronika 90% Kronika 2008, Dětmar z Merseburku

Kronikářské dílo merseburského biskupa Dětmara, napsané přibližně v letech 1013–1018, je jedním z nejobsáhlejších pramenů k dějinám střední Evropy kolem roku 1000. Zahrnuje nejen podrobný výklad východofranských (německý... více


Kroniky doby Karla IV. 93% Kroniky doby Karla IV. 1987, Karel IV. Lucemburský

Životopis Karla IV. (Vita Caroli), Kronika, Kronika pražského kostela, Kronika česká, Kronika římská a česká, Rodokmen Lucemburků, Přemyslovců, Askánců Kniha poskytuje čtenářům české překlady všech základních vyprávěcíc... více


Křížové výpravy očima arabských kronikářů 92% Křížové výpravy očima arabských kronikářů 2010, * antologie

Výběr z kronik sedmnácti arabských historiků (např. Ibn al-Athír, Bahá'-ad-Dín, Abú Šámá, Abú 'l-Fidá', Usáma ibn Munkiz, Ibn al-Qalánisí, Kamal-ad-Dín, Ibn Wásil či Maqrízí) líčí události spjaté s křížovými výpravami a ... více


Tatársky vpád 97% Tatársky vpád 2008, Richard Marsina

Výber zo stredovekých kroník, cestopisov a listín so sprievodnými štúdiami odborníkov. Ponúka dobrodružné, no súčasne autentické čítanie o jednej z najväčších tragédií našich predkov v stredoveku. Kniha vychádza pri p... více


Pokračovatelé Kosmovi 83% Pokračovatelé Kosmovi 1974, Kanovník Vyšehradský

Edice zahrnuje dvě kronikářská sepsání 12. století-Mnicha sázavského a Kanovníka vyšehradského, bezprostředně navazující na Kosmovu kroniku a Druhé pokračování Kosmovo, jak bývá označován soubor kronikářských záznamů, sj... více


Barchesterské věže 76% Barchesterské věže 1986, Anthony Trollope

Román anglického klasika 2. poloviny 19. století je zdánlivě idylickou, humornou burleskou z anglického maloměsta. Dějově jednoduchá kronika katedrálního městečka oplývá množstvím nejrůznějších postav a těží z prosté ... více


O boji králů a údělu spravedlivých 91% O boji králů a údělu spravedlivých 1986, Řehoř z Tours

Monumentální dějiny Libri historiarum, známější jako Historia Francorum, začínají stvořením světa a popisují dějiny až do roku 591. Zejména současným dějinám se Řehoř věnuje podrobně, a jeho dílo je tak jedním z nejdůlež... více


Gótské dějiny / Římské dějiny 85% Gótské dějiny / Římské dějiny 2012, Jordanes

Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germá... více


Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách 86% Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách 2009, Václav Černý

Kniha Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách je druhým vydáním původní antologie starofrancouzských historických a memoárových textů, které před téměř půlstoletím vybral, přeložil a pečlivě okoment... více


Příběh Amleta, prince jutského, jak jej ve své dánské kronice zapsal Saxo Grammaticus 88% Příběh Amleta, prince jutského, jak jej ve své dánské kronice zapsal Saxo Grammaticus 1996, Saxo Grammaticus

Všem milovníkům Shakespearova díla nabízíme v útlé knížce původní příběh o Hamletovi z dánské kroniky Gesta Danorum, napsané kolem r. 1200. Tato kronika byla vydána za humanismu v Paříži a právě ona se stala předlohou, z... více


Kořeny věků 93% Kořeny věků 2013, Václav Flesar

Kronika rodu Flesarů od 20 let 15. století do 20. let 20. století. Pan Václav Flesar z Jimramova zpracoval zápisky svých předků, které psali a předávali si z generace na generaci po dobu pěti století. Historie rodu Flesa... více


Zpáteční voda 82% Zpáteční voda 1947, Jan Morávek

Morávkova románová kronika Zpáteční voda je široký obraz ze života autorova rodného Posázaví, odehrávající se v časovém rozmezí od sedmdesátých let osmnáctého století až ke sklonku století devatenáctého. Do příběhů někol... více


Velesova kniha 58% Velesova kniha 2002, Alexander I. Asov

Svatoruské védy Sepsal mudrc Jagajlo Gan z rodu Stargorodských, v Novgorodě Velikém, v Suroži a Kyjevě v IX. století. Překlad a vysvětlivky A. I. Asov. Velesova kniha je Svatým písmem Slovanů. více


Husitská kronika – Píseň o vítězství u Domažlic 80% Husitská kronika – Píseň o vítězství u Domažlic 1979, Vavřinec z Březové

Jeden z nejcennějších pramenů pro počátky husitství informuje o prvních projevech revolučního hnutí přes propuknutí bouří v Praze, založení Tábora a první léta husitských válek do prosince 1421. Autorem kroniky je mistr ... více


Kronika protektorátu 97% Kronika protektorátu 2021, Jiří Padevět

Represe – rezistence – holocaust – státní a okupační správa – kolaborace – bojové operace – kultura – všední život Kniha Kronika protektorátu zachycuje den po dni události ve státní správě, odboji či kultuře. Kroniko... více


Ulrich Richental – Kostnická kronika 91% Ulrich Richental – Kostnická kronika 2009, František Šmahel

Kostnická kronika: historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov. Unikátna kniha – stredoveká kronika kostnického mešťana Ulricha Richentala, ktorá rozpráva o j... více


Pán žernovů 73% Pán žernovů 1977, Josef Sekera

Starosvětsky laděná kronika venkovských rodů a postav, bytostně zakořeněných ve svém kraji. Děj se odehrává na vesnici pod Železnými horami a na Čáslavsku na sklonku 19. století. více


Historie o starých norských králích 77% Historie o starých norských králích 2014, Vladimír P. Polách

Kniha Historie o starých norských králích přináší komentovaný překlad kroniky prvního známého norského historika, mnicha Theodorika, který se v ní vrací k norským dějinám od dob krále Haralda Krásnovlasého († 930) po rok... více


Svět za tří českých králů 87% Svět za tří českých králů 1987, Marek Bydžovský z Florentina

Ferdinand, Maxmilián, Rudolf II. Zápisky Marka Bydžovského z Florentina, profesora KU, zychycují obraz světa jak ho viděl vzdělaný Čech v 2. polovině 16. století. Zachycují senzační historky, důvěryhodné zprávy z nejrůzn... více


Dobytí Konstantinopole 72% Dobytí Konstantinopole 2013, Geoffroi de Villehardouin

Podtitul: Dva příběhy o čtvrté křížové výpravě. Autorem, kroniky o dobytí Konstantinopole křižáky v průběhu 4. křížové výpravy a zároveň nejstaršího francouzsky psaného historicko-prozaického textu, který přežil do m... více


Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (1) - vydání textu a veškerého textového materiálu 72% Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (1) - vydání textu a veškerého textového materiálu 1988, Bohuslav Havránek

Kniha se zabývá problematikou tzv. Dalimilovy kroniky, jako je autorství, datace a jiné. Velmi zajímavým způsobem přibližuje dosavadní výsledky zkoumání této kroniky. více


Povídky a novely / Italské kroniky 72% Povídky a novely / Italské kroniky 1959, Stendhal (p)

Malé prózy čerpající námětově z příběhů zapsaných starými italskými kronikáři ze 16. a 17. století, plné dramatických tragických osudů lidí, kteří nebyli poutáni konvencemi a jejichž život se řídil velkými vášněmi a city... více


Kronika Českých zemí 1. -  8. 100% Kronika Českých zemí 1. - 8. 2003, kolektiv autorů

Osvědčeným kronikářským způsobem kniha zachycuje historii Čechů a Moravanů od vzniku prvních států na našem území přes vládu Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců i Habsburků na českém trůně až k vzniku samostatného česko... více


Kronika anonymného notára kráľa Bela (Gesta Hungarorum) 92% Kronika anonymného notára kráľa Bela (Gesta Hungarorum) 2000, neznámý - neuveden

Najstaršia uhorská kronika, koncipovaná ako historický román. Rozpráva o príchode starých Maďarov do Karpatskej kotliny a dobytí Veľkej Moravy, za čo sa v 19. storočí dostala do kliatby slovenských národovcov, ktorá pret... více


Prostopravda / Paměti 72% Prostopravda / Paměti 1955, Mikuláš Dačický z Heslova

Historicky a umělecky cenný literární odkaz pokrokového humanistického básníka konce 16. a počátku 17. století zahrnuje sbírku mravoličných a mravoučných veršování „Prostopravdu“, která vznikla v letech 1619–1620, a kron... více


Kronika Jána z Turca 96% Kronika Jána z Turca 2018, Ján z Turca

V origináli ručne písaná a stredovekým autorom Jánom z Turca ilustrovaná kniha je úžasným svedectvom našej minulosti, ozdobou každej knižnice. Do slovenského prekladu Júliusa Sopka sa začíta každý milovník mimoriadnych t... více