10.-12. století

štítky

7 knih


České země za prvních Přemyslovců v 10.-12. století. I. díl, Čeleď sv. Václava 76% České země za prvních Přemyslovců v 10.-12. století. I. díl, Čeleď sv. Václava 2011, David Kalhous

Kniha o dějinách raného středověku se vždy potýká s nedostatkem pramenů, ale i tak jsou mnohá svědectví nepovšimnuta a četné možnosti nevyužity. Proto se autor zaměřil i na možnosti méně tradiční interpretace pramenů. St... více


České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, II. díl: Svět doby knížecí 78% České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, II. díl: Svět doby knížecí 2013, David Kalhous

Zatímco první díl knihy České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století se věnoval spíše politickým dějinám, sledoval počátky přemyslovské moci a zabýval se snahou Přemyslovců získat pro svůj rod co nejprestižnější p... více


Historie o starých norských králích 77% Historie o starých norských králích 2014, Vladimír P. Polách

Kniha Historie o starých norských králích přináší komentovaný překlad kroniky prvního známého norského historika, mnicha Theodorika, který se v ní vrací k norským dějinám od dob krále Haralda Krásnovlasého († 930) po rok... více
Meč a kríž: Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10.-12. storočie) 90% Meč a kríž: Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10.-12. storočie) 2022, Dušan Zupka

Krajiny strednej Európy prešli medzi 10. až 12. storočím obdobím zásadných zmien. Táto transformácia sa nevyhla ani oblasti výkonu moci, kde sa naplno prejavila úzka spolupráca vojensko-politických a duchovných elít. Sym... více


Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové 100% Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové 2018, Jakub Razim

Publikace je věnována jednomu z „velkých“ témat českých právních dějin, poměru středověkých Čech a říše, které se v našich končinách těší letité akademické tradici a jehož potenciál nebyl dosud ani zdaleka vyčerpán. V... více


Jen pekla se bojím: Staroseverská křesťanská literatura % Jen pekla se bojím: Staroseverská křesťanská literatura 2022, * antologie

Staroseverská literatura je českému čtenáři známa především díky textům s pohanskými náměty: mytologickým a hrdinským písním Starší Eddy, pohanským skaldským básním a ságám o dávnověku. Méně známo už je, že po své christ... více


Česká mince v době románské % Česká mince v době románské 1975, Jarmila Hásková

Popis knihy není zatím k dispozici. více