numismatika

štítky

91 knih


Vademecum pomocných věd historických 92% Vademecum pomocných věd historických 2002, Ivan Hlaváček

Publikace přibližuje historickovědní disciplíny: paleografie, chronologie, genealogie, historická metrologie, diplomatika, kodikologie, sfragistika, heraldika, epigrafika, numizmatika. Třetí opravené a doplněné vydání. více


Základy numismatiky 90% Základy numismatiky 1986, Emanuela Nohejlová-Prátová

2. doplněné vydání více


Od pražského groše ke koruně české 98% Od pražského groše ke koruně české 2000, Petr Vorel

Podtitul: Průvodce dějinami peněz v českých zemích. Hlavní dějovou osu tvoří "životní osudy" pražského groše a jeho přímých potomků od roku 1300 do našich časů. Přibližuje historické souvislosti, které provázely peníz... více
Peníze celého světa 84% Peníze celého světa 1981, Bohuslav Hlinka

Slovník měnových jednotek a platidel všech zemí světa a všech dob, doplněný obsáhlejší úvahou o tom, co to jsou peníze, jakou roli hrály kdysi, co představují dnes a jaká bude jejich úloha v budoucnu. více


Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky 92% Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky 2006, Zdeněk Petráň

Druhé vydání zásadního díla, které v přehledných encyklopedických heslech pojednává jak o všech známých ražbách, včetně zahraničních, které u nás obíhaly, tak vysvětluje celou numismatickou terminologii, popisuje jednotl... více


Nejstarší české mince I. 92% Nejstarší české mince I. 1970, František Cach

České denáry do mincovní reformy Břetislava I. Vydala Numismatická společnost československá v Praze jako členský tisk více


Numismatika a notafilie 60% Numismatika a notafilie 2017, Miloš Kudweis

Populárně-naučná kniha Numismatika a notafilie s podtitulem Základy sběratelství zájmových předmětů by měla pomoci začínajícím i pokročilým sběratelům orientovat se ve vybraném oboru sběratelství. Největší část knihy je ... více


První české mince 96% První české mince 1998, Zdeněk Petráň

Publikaci je doplněna 178 obrázky mincí, množstvím grafů a genealogických schemat, a to vše na 239 stranách. Níže přinášíme seznam vybraných kapitol v knize: Kauza tzv. Svatováclavského denáru Které jsou nejstarší č... více


Papírová platidla Československa 1919-1993, České republiky, Slovenské republiky 1993-2003 95% Papírová platidla Československa 1919-1993, České republiky, Slovenské republiky 1993-2003 2003, Jan Bajer

Katalog a ceník všech papírových platidel platných na našem území (Československo, Čechy a Morava 1939 - 1945, Slovensko 1939 -1945, Česká republika, Slovenská republika) od roku 1919 do roku 2003. Katalog obsahuje také ... více


Peniaze 100% Peniaze 1993, Joe Cribb

Spoznajte históriu peňazí od strieborných ingotov a mušlí až po moderné počítačové peniaze. Nový, originálny a vzrušujúci pohľad na mnohotvárny svet peňazí. Dokonalé a verné fotografie egyptských strieborných platidiel, ... více


Numismatika: Peníze v českých zemích 40% Numismatika: Peníze v českých zemích 2009, Jiří Nolč

Vstupte do dějin naší země a podívejte se, ve které době se užívaly jaké peníze. Naše publikace vás povede chronologicky od počátku, kdy ještě fungoval směnný obchod, všimne si mincí keltských, denárů, které zavedli Přem... více


Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.-17. století (1472-1717) 87% Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.-17. století (1472-1717) 2009, Petr Vorel

Hlavním tématem této knihy jsou dějiny evropského peněžního oběhu v 16. a 17. století, a to především role stříbra v tomto systému. Ta se totiž výrazně lišila od role zlata, i když se oba drahé kovy po dlouhá staletí par... více


Od českého tolaru ke světovému dolaru 100% Od českého tolaru ke světovému dolaru 2003, Petr Vorel

Kniha popisuje zrození tolaru a jeho cestu v evropském a světovém peněžním oběhu 16.-20. století. více


Portrét na starovekých minciach 67% Portrét na starovekých minciach 1979, Elena Minarovičová

Stručný přehled o portrétních vyobrazeních na mincích starého Řecka, Říma a ranné Byzance nalezených na území bývalé ČSSR. Doplněno kvalitními fotografiemi včetně barevných. více


Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí 100% Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí 2008, Zdeněk Petráň

Nejen v české, ale i ve světové literatuře unikátní kniha tím, že obsahuje úplný výčet všech císařů i císařoven starého Říma (mezi 27 před Kr.– 476 po Kr.), ať už panovali se souhlasem senátu či bez něj, a v drtivé větši... více


Mince starověkého Řecka a Říma 100% Mince starověkého Řecka a Říma 2006, Karel Kurz

Historická pracoviště i další zájemci o antické mincovnictví dostávají touto publikací do rukou vysoce odborné dílo, vypracované na špičkové úrovni srovnatelné se zahraničními pracemi podobného zaměření. Základem knihy s... více


Kronika peňazí na Slovensku 100% Kronika peňazí na Slovensku 2009, kolektiv autorů

Vo vedomí obyvateľov Slovenska nepochybne zarezonuje fakt, že zavedením eura sa definitívne uzavrie používanie platidiel zviazaných s konkrétnymi historickými štátnymi útvarmi, ktoré dosiaľ jestvovali na slovenskom území... více


Boskovický poklad - nález mincí z období třicetileté války 90% Boskovický poklad - nález mincí z období třicetileté války 2014, Dagmar Grossmannová

Katalog ke stejnojmenné výstavě více


Jak sbírat mince 100% Jak sbírat mince 1972, Jindřich Marco

Populárně psaná příručka chce být jakýmsi úvodem, který má vzbudit zájem o numismatiku a sbírání mincí. Pojednává o různých způsobech získávání mincí pro sbírky, o jejich čištění, restaurování a ukládání. Vypráví o paděl... více


Papírové peníze na území Československa 1762-1975 100% Papírové peníze na území Československa 1762-1975 1977, Julius Sém

Kniha popisující vznik a vývoj papírových platidel na našem území. Obsahuje základní historické a popisné údaje k jednotlivým platidlům, včetně obrazové příohy více


Bankovky a mince České národní banky 1993-1994 70% Bankovky a mince České národní banky 1993-1994 1994, Leopold Surga

Vznik české měny po rozpadu Československa. více


Poznávame a sbírame papírové peníze 100% Poznávame a sbírame papírové peníze 1974, Julius Sém

Základní a nejznámější příručka pro sběratele papírových platidel. Obsahuje historický přehled a technické aspekty bankovek a státovek. více


Encyklopedie řecko-baktrijských a indo-řeckých panovníků z pohledu jejich mincí 100% Encyklopedie řecko-baktrijských a indo-řeckých panovníků z pohledu jejich mincí 2010, Michal Mašek

Historie a katalog Řecko-Batrijských a Indo-Řeckých mincí, stručný popis, metrologické údaje. Autor knihy je přední český numismatik a předseda České numismatické společnosti Michal Mašek více


Římské rody - Mýty a legendy na mincích 90% Římské rody - Mýty a legendy na mincích 2014, Jiří Veselský

Publikace se pokouší odpovědět na mnohé historické otázky, které každého člověka napadají, když pohlédne na kteroukoliv minci z obdobé římské republiky. V úvodní části nalezneme seznam „monetálů“, vysvětlení zkratek po... více


Keltské mince na Slovensku 80% Keltské mince na Slovensku 1978, Eva Kolníková

Kniha sleduje historii keltského mincovnictví na Slovensku. Obsahuje 53 čb a 25 barevných fotografií a cizojazyčná résumé. více


Příběhy biblických mincí 100% Příběhy biblických mincí 2021, Michal Mašek

Výraz biblické mince působí na první pohled jako označení jasně definovaného souboru nominálů z časově přesně omezeného úseku a platící na jednom území. Zájemce však při bližším studiu zjistí, že se jedná o roztříštěné a... více


Sbíráme mince 100% Sbíráme mince 2010, Pavel Frouz

Prakticky zaměřená příručka přináší základní informace o sbírání mincí a o všem, co s mincemi a platidly obecně souvisí. V jednotlivých kapitolách popisuje historii peněz (včetně detailního přehledu jejich vývoje na naše... více


Starosti s papírovými penězi ČSR za 2. světové války. Díl 2., Československé státovky a bankovky "londýnské emise" 100% Starosti s papírovými penězi ČSR za 2. světové války. Díl 2., Československé státovky a bankovky "londýnské emise" 1983, Miroslav Mixa

Varianty a okolnosti vzniku československých státovek tzv. Londýnské emise více


Budování československé měny po první světové válce 100% Budování československé měny po první světové válce 1979, Jaroslav Šůla

O vzniku československé měny. více


Nejstarší české mince II. 100% Nejstarší české mince II. 1972, František Cach

České a moravské denáry od mincovní reformy Břetislava I. do doby brakteátové Vydala Česká numismatická společnost v Praze jako členský tisk více


Krása české mince 100% Krása české mince 1955, Emanuela Nohejlová-Prátová

Kniha seznamuje s historickým vývojem a výtvarnou stránkou české mince od 1. pol. 10. stol. (kovové peníze Keltů a Římanů obíhající předtím na našem území nebyly totiž provenience české) až do r. 1857, kdy byla v Praze u... více


Státní tiskárna cenin 100% Státní tiskárna cenin 1988, Josef Brýdl

Historie Státní tiskárny cenin, kniha vydána k 60. výročí založení tiskárny. pojednává o historii instituce, počátku a vzniku naší měny a tisku bankovek více


Deset let Národní banky Československé 100% Deset let Národní banky Československé 1937, kolektiv autorů

Kniha vzniklá k desetiletému jubileu vzniku naší centrální banky, obsahuje kapitoly: Československá měna, vznik a vývoj; Organisace a správa; Politika cedulové banky; Bilanční a výkazová data, Hospodářský obraz Českoslov... více


Bankovní vzory a perforace papírových platidel Československa 1919-1993 60% Bankovní vzory a perforace papírových platidel Československa 1919-1993 2010, Vít Karasiewicz

Kniha pojednávající o bankovních vzorech papírových platidel československa v letech 1918 - 1993 více


Numismatický sborník 26/1 100% Numismatický sborník 26/1 2013, neznámý - neuveden

Numismatický sborník 26/1 (2011) navazuje svým obsahem na předchozí svazky. V čísle je zveřejněno několik studií zabývajících se numismatickou problematikou od keltských mincí do raného novověku. Svazek jako obvykle uzav... více


Čištění a konzervace mincí 80% Čištění a konzervace mincí 1992, Jan Bukvic

Příručka uvádí různé způsoby čištění mincí (také medailí, žetonů a ostatního kovového sběratelského materiálu) metodicky podle druhu kovu. V jednotlivých kapitolách se dozvíme, jak čistit zlato, stříbro, měď, nikl, zine... více


České bankovky a mince 1993-2012 100% České bankovky a mince 1993-2012 2012, Leopold Surga

Kniha rekapituluje a komentuje vývoj oběhu peněz, změny bankovek a vydávání mincí od počátku příprav rozdělení československé měny do května roku 2012. Na první části, popisující aktivity SBČS a ČNB v období června 1992 ... více


Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300 - 1471 100% Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300 - 1471 1953, Karel Castelin

Monografie sleduje vývoj českých mincí, hlavně drobných, od mincovní reformy r. 1300, kterou byl zaveden stříbrný pražský groš, směnitelný na 12 drobných stříbrných mincí, "parvů". Podrobně je sledováno postupné zhoršová... více


Měnová politika v české historii 100% Měnová politika v české historii 2001, František Vencovský

Historie monetární politiky v českých zemích více


Encyklopedie české numismatiky 60% Encyklopedie české numismatiky 1996, Zdeněk Petráň

Podrobná publikace s rejstříkovým seznamem všech termínů týkajících se české numismatiky. více