starověké Řecko

štítek, 161 knih


AntigonaAntigona1983, Sofoklés

Sofokles je jeden z najväčších starogréckych dramatikov. V jeho hrách dominuje ľudská vôľa, psychológia jednotlivých postáv a z nej vyplývajúce antagonizmy a konflikty, ktorých povaha býva práve tak osobná ako spoločensk... více


MédeiaMédeia2010, Eurípidés ze Salamíny

Tragický příběh královské dcery Médeiy, pomsty a boje o zachování cti, který vede až k vraždě vlastních dětí, v jednom z nejslavnějších antických dramat. více


OdysseiaOdysseia1984, Homér

Vrcholné dílo antického období. Z řečtiny přeložil Rudolf Mertlík, ilustroval Jan Bauch. víceÍliasÍlias1980, Homér

Epos o trojské válce, zobrazující ve 24 zpěvech dobrodružství, válečné i milostné příběhy Agamemmona, Achillea, Odyssea, Parida, Heleny, Hektora aj. i svět olympských bohů, vychází v novém, moderním překladu. Na obálce ... více


3003002005, F. Miller

Perská armáda - síla tak nesmírná, že se při jejím pochodu zachvívá zem - se vydala rozdrtit Řecko, jediný ostrov rozumu a svobodz v moři mysticismu a tyranie.Mezi Řeckem a touto ničivou vlnou zkázy stojí malá skupinka t... více


Ohnivá bránaOhnivá brána2001, S. Pressfield

Strhující vyprávění o hrdinském boji za svobodu Řecka proti ohromující perské přesile u Thermopyl. Velice plasticky je zobrazena Sparta a její hrdá vojácká mentalita, jako poslední místo v Řecku, kde se čas zastavil v ho... více


Písně z LesbuPísně z Lesbu2013, Sapfó

„Někteří praví, že Múz je devět; jak málo jsou dbalí! Zde je i Sapfó z Lesbu: ejhle, to desátá jest!“ – Platón Z Lesbu, půvabného „ostrova vína a zpěvu“, zazněly v dávných dobách písně, jež náleží k nejkrásnějším, jak... více


SokratesSokrates1977, J. Toman

Historie nám o starořeckém Sokratovi říká leccos, ale evokovat jeho osudy a jeho dobu v živé, konkrétní názornosti může jen romanopisec, důkladně poučený o faktech a tato fakta zároveň doplňující uměleckou fantazií. Tako... více


Řecké mýtyŘecké mýty2004, R. Graves

V této knize naleznete všechny řecké mýty i různé variace na ně. Ke každé kapitole náleží výkladový komentář. Kniha vychází z četných příruček o řeckých mýtech z devatenáctého a dvacátého století. Soubor mýtů řeckých ... více


Dobrodružstvá Gréka MeliklaDobrodružstvá Gréka Melikla1989, W. Makowiecki

Skvelý historicko-dobrodružný román pre mládež. Dej sa odohráva v 6. storočí pred n. l. v starovekom Grécku a Egypte. Šestnásťročný Melikus sprevádza na putovaní po krajinách Blízkeho Východu médskeho kňaza a diplomata N... více


Zlaté rounoZlaté rouno1997, R. Graves

Román ze starého Řecka z doby před trojskou válkou, kdy došlo ve starém Řecku k přeměně matriarchální společnosti ve společnost řízenou muži. Z tohoto historického konfliktu vyrůstá legenda o Argonautech, kteří se v čel... více


Sapfó: román o básnířce, která milovala ženySapfó: román o básnířce, která milovala ženy2003, S. Obermeier

Sapfó, jejíž jméno máme spojeno s ženskou homosexualitou a lesbickými vztahy, je v knize představena jako uvažující, samostatná, sebevědomá žena, která získala přesvědčení, že nejen muži mají právo na kompletní vzdělání.... více


DějinyDějiny2004, Hérodotos

Spis („Dějiny aneb devět knih dějin nazvaných Músy“) řeckého historika Hérodota z 5. století př. n. l.. Jedná se o dílo, jež již svým názvem „Zpráva o pátrání“ napovídá, že v něm jsou shrnuta Hérodotova geografická a his... více


Souboj s BohySouboj s Bohy2001, S. Pressfield

Román o Alkibiadovi a Peloponéské válce. Skrze svoji kariéru potkal žoldnéř Polemidás řadu význačných osobností své doby, včetně filozofa Sókrata, státníka Perikla, velitele Níkia, spartského generála Lýsandra. Polemi... více


HetéraHetéra2003, P. Vandenberg

Když se poprvé setkal slavný athénský vojevůdce Themistoklés s mladičkou zajatkyní Dafné, přikázal, aby ji prodali na trhu s otroky... Život jí zachránil Themistoklesův sok Aristeidés, který dívce určil osud hetéry. Them... více


1 ...

Doporučené štítky

estetika starověké civilizace katalogy výstav učivo středních škol Aristoteles anglická literatura kulturní dějiny Trója řecké báje řecká mytologie