starověké Řecko

štítky

272 knih


Antigona 70% Antigona 1983, Sofoklés

Sofokles, ktorý zaujímal stredné miesto v trojhviezdí aténskych tragikov (Aischylos, Sofokles, Euripides), vytvoril pre grécku tragédiu nové možnosti tým, že k pôvodným dvom hercom, vystupujúcim v tragédii, pridal tretie... více


Médeia 74% Médeia 2010, Eurípidés ze Salamíny

Tragický příběh královské dcery Médeiy, pomsty a boje o zachování cti, který vede až k vraždě vlastních dětí, v jednom z nejslavnějších antických dramat. Vychází v překladu F. Stiebitze jako 67. svazek edice D. více


Odysseia 84% Odysseia 1984, Homér

Vrcholné dílo antického období. Z řečtiny přeložil Rudolf Mertlík, ilustroval Jan Bauch. 01-005-84 více
Ílias 87% Ílias 1980, Homér

Epos o trojské válce, zobrazující ve 24 zpěvech dobrodružství, válečné i milostné příběhy Agamemmona, Achillea, Odyssea, Parida, Heleny, Hektora aj. i svět olympských bohů, vychází v novém, moderním překladu. Na obálce ... více


300 84% 300 2005, Frank Miller

300: Bitva u Thermopyl. Perská armáda - síla tak nesmírná, že se při jejím pochodu zachvívá zem - se vydala rozdrtit Řecko, jediný ostrov rozumu a svobodz v moři mysticismu a tyranie.Mezi Řeckem a touto ničivou vlnou ... více


Bohové a hrdinové antických bájí 94% Bohové a hrdinové antických bájí 1970, Vojtech Zamarovský

Příručka, zpracovaná formou slovníkových hesel, zachycuje přes 500 postav řecké a římské mytologie, s jejichž jmény se moderní člověk stále setkává na stránkách tisku, v literatuře, výtvarném umění atd. Autor připojil k ... více


Ohnivá brána 91% Ohnivá brána 2001, Steven Pressfield

Strhující vyprávění o hrdinském boji za svobodu Řecka proti ohromující perské přesile u Thermopyl. Velice plasticky je zobrazena Sparta a její hrdá vojácká mentalita, jako poslední místo v Řecku, kde se čas zastavil v ho... více


Písně z Lesbu 77% Písně z Lesbu 2013, Sapfó

„Někteří praví, že Múz je devět; jak málo jsou dbalí! Zde je i Sapfó z Lesbu: ejhle, to desátá jest!“ – Platón Z Lesbu, půvabného „ostrova vína a zpěvu“, zazněly v dávných dobách písně, jež náleží k nejkrásnějším, jak... více


Sokrates 88% Sokrates 1977, Josef Toman

Historie nám o starořeckém Sokratovi říká leccos, ale evokovat jeho osudy a jeho dobu v živé, konkrétní názornosti může jen romanopisec, důkladně poučený o faktech a tato fakta zároveň doplňující uměleckou fantazií. Tako... více


Pán se stříbrným lukem 92% Pán se stříbrným lukem 2009, David Gemmell

V Pánu se stříbrným lukem, prvním dílu epické trilogie Troja, David Gemmell kombinuje pronikavě živoucí popisy s bohatstvím historických detailů v nepřekonatelném, dech beroucím díle lásky a nenávisti, ctižádosti i soupe... více


Řecký zázrak 94% Řecký zázrak 2000, Vojtech Zamarovský

Kniha vás zve na výlet do Hellady – do slavných antických měst – Athén, Sparty, Mykén, Knósu, Théb, Olympie. Delf a mnoha dalších, do mest proslulých už před věky, do země, kde žili lidé rovní bohům i sobě navzájem, do z... více


A dívky mlčely 76% A dívky mlčely 2019, Pat Barker

Jak by byl Homérův slavný hrdinský epos líčený z pohledu žen? Přesně tak jej vypráví Bríseovna, urozená dívka královské krve, nyní otrokyně a Achilleova konkubína. Inteligentní, vzdělaná a sebevědomá dcera krále Brísea p... více


Řecké mýty 88% Řecké mýty 2004, Robert Graves

V této knize naleznete všechny řecké mýty i různé variace na ně. Ke každé kapitole náleží výkladový komentář. Kniha vychází z četných příruček o řeckých mýtech z devatenáctého a dvacátého století. Soubor mýtů řeckých ... více


Král musí zemřít / Býk přichází z moře 94% Král musí zemřít / Býk přichází z moře 1974, Mary Challans Renault

Dvojice těsně na sebe navazujících románů, jež zpracovávají antickou pověst o attickém hrdinovi Théseovi, odvíjí před čtenářem obraz antického světa a bájného Labyrintu. Anglická autorka (nar. 1905), proslulá svými histo... více


Zlatý osel 81% Zlatý osel 1960, Lucius Apuleius

Proslulý dobrodružný román z 2. století vypráví o osudech mladého muže, který byl kouzlem proměněn v osla. Děj je proložen četnými historkami o strašidlech, intrikách, zločinech i příběhy milostnými a podává pestrý obraz... více


Dobrodružstvá Gréka Melikla 86% Dobrodružstvá Gréka Melikla 1989, Witold Makowiecki

Skvelý historicko-dobrodružný román pre mládež. Dej sa odohráva v 6. storočí pred n. l. v starovekom Grécku a Egypte. Šestnásťročný Melikus sprevádza na putovaní po krajinách Blízkeho Východu médskeho kňaza a diplomata N... více


Lev Makedonský 92% Lev Makedonský 2007, David Gemmell

První kniha duologie Lev Makedonský. Stará věštkyně Tamis procházela stále dokola možné budoucnosti. V každé z nich ohrožovaly Řecko temné síly, strašlivé zlo hodlalo znovu vstoupit do světa. Budoucnost chovala pouze j... více


Afghánské tažení 89% Afghánské tažení 2008, Steven Pressfield

TADY SE S NÁMI NEPŘÍTEL NEUTKÁVÁ V ŘÁDNÉ BITVÉ, JAK TO ČINILY ARMÁDY, S NIMIŽ JSME BOJOVALI V MINULOSTI… I KDYŽ HO PORAZÍME, ON SE NESMÍŘÍ S NAŠÍ SVRCHOVANOSTÍ, ALE BUDE SE VRACET ZNOVU A ZNOVU. NENÁVIDÍ NÁS SE ZARPUTILO... více


Tři útěky z Korintu 86% Tři útěky z Korintu 1961, Witold Makowiecki

Děj knihy nás přivádí do šestého století před naším letopočtem. Příběh opět popisuje osudy mladého námořníka Melikla, ale tentokrát se v centru dění objevuje mladý hoch, jménem Diossos. Ten se chce s Meliklovou pomocí po... více


Zlaté rouno 85% Zlaté rouno 1997, Robert Graves

Román ze starého Řecka z doby před trojskou válkou, kdy došlo ve starém Řecku k přeměně matriarchální společnosti ve společnost řízenou muži. Z tohoto historického konfliktu vyrůstá legenda o Argonautech, kteří se v čel... více