historici

štítky

52 knih


Maratónský běžec 90% Maratónský běžec 1982, William Goldman

T. B. Levy je student, maratónec. V životě má spíš smůlu. A pak se navíc dostane do velmi nebezpečné situace a vůbec netuší o co jde. Postupně však pochopí, že musí vzít do ruky zbraň. Kniha byla zfilmována pod názvem M... více


V pavučinách času: Dobrodružný život našich předků 86% V pavučinách času: Dobrodružný život našich předků 2021, Jaroslav Čechura

Historik Jaroslav Čechura je bytostný vypravěč, který dovede historické děje zpřítomňovat živým a neotřelým způsobem. Činí tak ve svých knihách, odborných článcích, ale i v popularizačním rozhovorech. Kniha V pavučinách ... více


Hledání středověku. Rozhovor s Jeanem Mauricem de Montremy 88% Hledání středověku. Rozhovor s Jeanem Mauricem de Montremy 2005, Jacques Le Goff

Jacques Le Goff je i českým čtenářům dobře znám jako nejuznávanější znalec středověkých dějin a kultury. Poutavý rozhovor se slavným francouzským historikem dává příležitost nahlédnout do Le Goffovy „historické dílny“, s... více
Bloudění v čase 56% Bloudění v čase 1978, Jerzy Jesionowski

Vědeckofantastický román současného polského autora líčí příhody dvou studentů, medičky Hanky a historika Emila, kteří na přístroji času - chronobusu, objeveného v zahradě Hančina otce, cestují do minulosti i budoucnosti... více


Vixi – Paměti nezařaditelného 77% Vixi – Paměti nezařaditelného 2005, Richard Pipes

V říjnu roku 1939 utekl šestnáctiletý Richard Pipes s rodiči z nacisty okupované Varšavy. Dostali se do Spojených států, kde Pipes začal studovat na vysoké škole, vstoupil do armády Spojených států, byl skoro čtyřicet... více


Historikova historie 74% Historikova historie 2007, Aron Jakovlevič Gurevič

Kniha je autobiografií nejvýznamnějšího ruského medievalisty 20. století, v níž autor velmi kritickým způsobem mapuje ovzduší intelektuálního života v sovětském Rusku, vyhroceně hodnotí úroveň ruské medievalistiky a přin... více


Jaroslav Goll 90% Jaroslav Goll 1991, Jaroslav Marek

Prof. Ph.Dr. Jaroslav Goll (14. července 1846 Chlumec nad Cidlinou – 8. června 1929 Praha) byl významný český historik a medievalista, vlivný pedagog, diplomat, básník a překladatel. Je považován za zakladatele pozitivis... více


Slovník pro historiky a návštěvníky archivů 90% Slovník pro historiky a návštěvníky archivů 2005, Václav Rameš

Archivář Václav Rameš připravil příručku pro všechny zájemce o historii a historické studium, pro návštěvníky archivů, muzeí a knihoven. Vysvětlují se v ní pojmy z oboru archivářského, historického, z pomocných věd histo... více


Obrazy [minulosti] 67% Obrazy [minulosti] 1996, Zdeněk Vašíček

Autor svou analýzou obrazu, pojmu a různých rovin obecnosti připomíná zásadní problém, jenž Kant nazval "produktivní obrazností". Vašíčkova kniha pojednává také o archeologii a prehistorii, protože v historickém ohlédnut... více


Jan Slavík - příběh zakázaného historika 100% Jan Slavík - příběh zakázaného historika 2002, Jaroslav Bouček

Monografie představuje v současnosti pozapomenutého historika, který byl za první republiky kritizován z obou stran politického spektra a po roce 1948 definitivně umlčen. Historik Jan Slavík (1885-1978) patřil mezi nejvý... více


Jak říkat pravdu o dějinách 73% Jak říkat pravdu o dějinách 2002, Joyce Appleby

Spojené státy americké vznikly v průběhu nemnoha let na konci osmnáctého století nejen jako samostatný stát, ale také jako svébytný národ. Zatímco v Evropě se na národní totožnost pohlíželo jako na cosi daného, co bylo j... více


Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty 50% Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty 1999, Jaroslav Čechura

J. Pekař a K. Krofta patřili mezi nejvýznamnější české historiky první poloviny 20. století. Kniha je příspěvkem k poznání české historiografie, duchovní atmosféry uvedeného období i jejich odlišných názorů na klíčová ob... více


Historici, historiografie a dějepis 80% Historici, historiografie a dějepis 2016, Petr Čornej

Publikace přináší devatenáct studií, v nichž autor analyzoval problémy moderní české a částečně též světové historiografie v širokém časovém záběru od počátku 19. až na práh 21. století. V netradičním osvětlení i kontext... více


Úvod do štúdia dejepisu 70% Úvod do štúdia dejepisu 2003, Július Bartl

Druhé prepracované vydanie. Texty k jednému zo základných propedeutických predmetov štúdia dejepisu na vysokej škole. více


In memoriam Josefa Macka 100% In memoriam Josefa Macka 1996, František Šmahel

Sborník Akademie věd ČR vyšel k poctě zesnulého odborníka (zejména) na jagellonský věk, táborské husitství, italskou renesanci a německou reformaci. Historikové různých národností v něm uctili Mackovu památku v příspěvcí... více


Německá vlastivědná a historická práce na Šumpersku a Zábřežsku do roku 1945 60% Německá vlastivědná a historická práce na Šumpersku a Zábřežsku do roku 1945 2004, Eva Skoumalová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čo písal o našich dejinách Franko Sasinek 100% Čo písal o našich dejinách Franko Sasinek 2015, kolektiv autorů

Historici sa pokúsili z hľadiska modernej historiografie zhodnotiť najdôležitejšie dejepisné práce tohto najvýznamnejšieho slovenského historika 19. storočia a významného matičného činovníka. Konfrontovali niektoré Sasin... více


Josef Válka a myšlení o dějinách 100% Josef Válka a myšlení o dějinách 2022, Martin Nodl

Kolektivní monografie Josef Válka a myšlení o dějinách je věnována osobě, dílu, badatelským zájmům a obecně kulturnímu přínosu brněnského profesora středověkých a raně novověkých dějin Josefa Války (1929–2017). Josef Vál... více


Drškobraní padesátileté 100% Drškobraní padesátileté 2012, Jiří Koten

Sborník k 50. narozeninám vzácného kolegy Václava Dršky. více


Historik a diplomat Vlastimil Kybal 60% Historik a diplomat Vlastimil Kybal 2020, Jaroslav Hrdlička

Historik a diplomat Vlastimil Kybal (1880-1958) patří k předním českým osobnostem 20. století. Předkládaný titul je věnován této osobnosti. Vlastimil Kybal (1880–1958), profesor FF UK, český historik, žák Jaroslava Golla... více


Historik František Michálek Bartoš 40% Historik František Michálek Bartoš 2023, Jaroslav Hrdlička

Monografie mapuje životní běh českého historika Bartoše i jeho předků a neopomíjí žádný podstatnější detail uchovaný v pramenech. Druhá část monografie se zaměřuje na rozbor klíčových Bartošových textů a jejich ohlasů v ... více


Ad vitam et honorem: Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám 0% Ad vitam et honorem: Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám 2003, Martin Wihoda

V tomto svazku přicházejí se svými příspěvky blahopřát významnému medievistovi Jaroslavu Mezníkovi jeho kolegové a žáci. Ve čtyřech tematických oddílech jsou zařazeny příspěvky dotýkající se pramenů a historikovy práce, ... více


Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta 60% Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta 1998, Jindřich Dejmek

Kniha pracovníka Historického ústavu AV ČR podrobně rozebírá problémy, jež musela řešit čs. zahraniční politika v době mezi německou remilitarizací Porýní a mnichovskou dohodou, kdy v čele Ministerstva zahraničí stál his... více


Josef Šusta a Dějiny lidstva 80% Josef Šusta a Dějiny lidstva 2001, Jiří Lach

Studie zkoumá první českou syntézu světových dějin - Šustovy "Dějiny lidstva od pravěku k dnešku". více


Archeologie, historie, minulost 60% Archeologie, historie, minulost 2006, Zdeněk Vašíček

Kniha je autorským překladem francouzského originálu, který vyšel ve Francii v roce 1994 a navazuje na anglickou a italskou verzi. Zabývá se způsoby jakými prehistorie, historie a další společenské a humanitní vědy se sn... více


Eduard Maur. Země – paměť – lidé 100% Eduard Maur. Země – paměť – lidé 2017, Eduard Maur

Soubor studií vybraných z díla předního českého historika Eduarda Maura, jenž od roku 1962 působí na Filozofické fakultě UK a od roku 2003 zároveň na Univerzitě Pardubice, je důkazem o neobvyklém rozpětí jeho zájmů. V... více


Lexikon českých historiků 2010 0% Lexikon českých historiků 2010 2012, Radek Lipovski

Popis knihy není zatím k dispozici. více


30 rokov s politikou: Spomienky a publicistika Antona Hrnka % 30 rokov s politikou: Spomienky a publicistika Antona Hrnka 2022, Anton Hrnko

V tejto knihe nájdete autentické spomienky historika a politika Antona Hrnka na prelomové udalosti Nežnej revolúcie. Cez rozprávanie o autorovom živote, ako aj cez jeho výber publicistických článkov si čitateľ môže vytvo... více


Děkuji životu: vzpomínky a zápisy českého historika 0% Děkuji životu: vzpomínky a zápisy českého historika 2017, František Kutnar

Vzpomínky a zápisy předního českého historika Františka Kutnara (1903-1983), rodáka z Mlázovic v Podkrkonoší. Kutnar byl žákem Josefa Pekaře. Metodicky se orientoval na strukturalismus. Jako odborník na národní obrození ... více


Po československých stopách v Latinské Americe 0% Po československých stopách v Latinské Americe 2003, Vlastimil Kybal

Reprint vyd. z r. 1935 (nákladem České akademie věd a umění v Praze). Úvodní stať Vlastimil Kybal - historik v iberoamerickém světě napsal Ivo Barteček. Připraveno v rámci výzkumného záměru Filozofické fakulty Univerzi... více


Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. 0% Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. 2009, Lucie Storchová

Kolektivní monografie je výsledkem čtyřleté spolupráce badatelského týmu „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“ řešeného na FFUK v Praze. Vzniklá kniha si klade za cíl reflektovat a do značné míry synteticky zm... více


Diaspora historiografie % Diaspora historiografie 1998, Ján Mlynárik

Štúdie, články a dokumenty k dejinám československej historiografie v rokoch 1969-1989. více


Historik Daniel Rapant 0% Historik Daniel Rapant 1998, Richard Marsina

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dialogy s profesorem Pavlem Olivou 0% Dialogy s profesorem Pavlem Olivou 2003, Pavel Oliva

Dialogy s profesorem Pavlem Olivou, osobností mezinárodního významu v oboru antických studií. více


Ozvěny dávnověku 0% Ozvěny dávnověku 2014, Igor Lisový

Poznámky k portrétům badatelů zabývajících se antikou. více


Cestou necestou 0% Cestou necestou 2020, Václav Davídek

Edice dosud nepublikovaných pamětí historika, archiváře, kronikáře, etnografa, kartografa, genealoga a demografa Václava Davídka z let 1913–1973, jejichž rukopis je uložen v Národním archivu. K vydání připravila Mgr. Re... více


Profesor PhDr. Jan Burian, CSc. : bibliografie 0% Profesor PhDr. Jan Burian, CSc. : bibliografie 2011, Igor Lisový

Personální bibliografie. více


Poetika českého dějepisectví 0% Poetika českého dějepisectví 2006, Milan Řepa

Spočívá smysl dějepisných knih výhradně ve zprostředkování vědění o minulosti? Mohou historici z předchozích století zaujmout dnešní čtenáře, i když poznatky obsažené v jejich pracích již zastaraly? Proč se historie pova... více


Cyril Merhout - historik nejen Malé Strany 0% Cyril Merhout - historik nejen Malé Strany 2002, Michal Flegl

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Historici a čas % Historici a čas 2005, Jean Leduc

Podtitul: Koncepcie, otázky, diela Historik Jean Leduc patrí k vedúcim postavám novej línie francúzskych spoločenských vied. V knihe Historici a čas predkladá nezvyčajný prístup k objektu skúmania - môžeme ho nazvať m... více