starověký Řím

štítek, 135 knih


Bereničin závoj

Bereničin závoj

2003, J. Nahmias

Po návratu z Palestiny do Říma, kde byl triumfálně uvítán, za ním příjíždí jeho celoživotní láska Berenika. Titus jí slíbí, že z ní učiní císařovnu, ale Řím je ovládán dvorskými pletichami a rostoucí záští k ctižádostivé... více


Dějiny římské literatury

Dějiny římské literatury

2003, G. B. Conte

Komplexní přehled dějin římské literatury z pera G. B. Conta, profesora univerzity v Pise, renomovaného klasického filologa a předního znalce římské literatury, je doplněn chronologickým přehledem, podrobnou bibliografií... více


Život a literatúra v antickom Ríme

Život a literatúra v antickom Ríme

1969, J. Špaňár

1. čast: Vplyv antiky na európsku kultúru - Periodizácia - Stručný opis antického Ríma - I. Začiatky Ríma - II. Vznik mestského štátu - III. Rozkvet mestského štátu a vznik ríše - IV. Vytvorenie vojenskej diktatúry - V. ... více


Řím minulý a současný : s rekonstrukcemi

Řím minulý a současný : s rekonstrukcemi

2008, R. A. Staccioli

První originální archeologický průvodce Římem s rekonstrukcemi antických monumentů. Propojená minulost s přítomností nabízející unikátní a sugestivní dojem. více


Balkán: 2000 let mezi východem a západem

Balkán: 2000 let mezi východem a západem

1996, M. W. Weithmann

Nástin společných dějin jihovýchodní Evropy vychází z historicky sjednocujících faktorů. Publikace vysvětluje úlohu "hraničního" evropského regionu v historickém střetávání Západu s Východem.... více


Neskorá antika a kresťanstvo

Neskorá antika a kresťanstvo

2010, P. Olexák

Autor v tejto knihe predstavil prvé kresťanské storočia v kultúrnom previazaní s rímskou antikou, podal zároveň farbistý obraz tohto „prechodného obdobia“ ako plnohodnotnej epochy. V siedmich kapitolách rozoberá nové ide... více


Civilizace starověkého Středomoří. II. díl

Civilizace starověkého Středomoří. II. díl

2015, J. Burian

Ve druhém díle Civilizace starověkého Středomoří se autoři zabývají říší Alexandra Makedonského, detailně popíší Kartágo, a římské impérium a odbornou publikaci uzavřou zánikem zápodořímské říše, tedy koncem starověku. ... více


Život v starom Ríme

Život v starom Ríme

1971, G. Ürögdi

Z obsahu: Niečo z dejín, Obraz mesta, Cesty – vodovody – kanály, Správa mesta, Obyvateľstvo, Rodina a meno, Vyučovanie a škola, Hodiny – dni – mesiace, Ako a čím sa živili?, Domy- byty- bytové zariadenie, Rímska kuchyňa,... více


Atlas starověkého světa

Atlas starověkého světa

1993, M. Oliphant

Kniha podává podrobný přehled a popis významných civilizací starověku. Od Mezopotámie, přes Egypt. Persii, až po Čínu a Ameriku. více


Germanie

Germanie

1909, P. C. Tacitus

Dějiny německé říše v době vlády římského imperia v Evropě z pera nejvýznamnějšího latinského autora - Tacita. více


Koruna z trávy

Koruna z trávy

1995, C. McCullough

2. část sedmidílného cyklu z doby antického Říma. Volné pokračování románu První muž Říma popisuje nástup a vrchol moci Lucia Cornelia Sully, který se stal prvním absolutistickým diktátorem nad Římem. ... více


Říjnový kůň

Říjnový kůň

2005, C. McCullough

6. část sedmidílného cyklu z doby antického Říma. více


Armáda starého Říma

Armáda starého Říma

2010, A. Goldsworthy

Římské vojsko bylo jednou z nejúspěšnějších armád v dějinách lidstva a po organizační a taktické stránce nemělo až do moderní doby sobě rovna. Jeho houževnatost a výkonnost dokládá i řada okázalých staveb, které se dodne... více


Nero a smrt

Nero a smrt

2014, M. Weber

Antický Řím se za vlády císaře Nerona stává vlivnou říší, ale též se ocitá v dekadenci přepychu, v plamenech zmaru a bolesti lásky i úkladů. Bohatý aristokrat Calpurnius, syn významného muže impéria a nádherná Calvie v o... více


O duševním klidu

O duševním klidu

2004, L. A. Seneca

Čtvrtý svazek Senecových filozofických textů dovršuje edici jeho prozaického díla v českých překladech vydaných v Antické knihovně (AK 4; AK 51;). Dominantou tohoto závěrečného svazku je proslulá konsolace čili útěcha O ... více


1 2 3 4 5 6 >