náboženská perzekuce

štítky

98 knih


Diabol v zrkadle 89% Diabol v zrkadle 2016, Juraj Červenák

Nad Viedňou, niekdajším sídlom cisára, sa sťahujú mračná. Špióni biskupa Khlesla zavetrili stopu protestantského sprisahania, ktorého cieľom je likvidácia najvyšších katolíckych hodnostárov. Obeťou prvého útoku sa stane ... více


S Bohem v Rusku 89% S Bohem v Rusku 2014, Walter Ciszek

Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. Po vstupu k jezuitům se přihlásil k misijní práci v Rusku a přijal východní obřad. Když vypukla II. světová válka, byl právě v polské oblasti obsazené Rudou armádou. ... více


Tichá srdce – kláštery a jejich lidé 91% Tichá srdce – kláštery a jejich lidé 2013, Alena Ježková

Nejhlubší sonda do historie i současnosti našich klášterů a do dosud tabuizovaného života lidí v nich. Autorkou této výjimečné knihy je renomovaná spisovatelka Alena Ježková. Více než pět let shromažďovala písemné podkla... více
Krok do tmavé noci 97% Krok do tmavé noci 2016, Miloš Doležal

Podtitul: Příběhy faráře Josefa Toufara, jeho vrahů a čihošťského zázraku se zprávami archeologa, antropologů a soudního lékaře o exhumaci a identifikaci těla P. Josefa Toufara. 25. února 1950. Po celé republice probí... více


Temno: Stručná historie 84% Temno: Stručná historie 2022, Ivana Čornejová

Málokterá etapa českých dějin vzbuzovala a vzbuzuje u historiků tak protikladné soudy jako doba pobělohorská. Podle jedněch tragická epocha spojená s násilnou rekatolizací a emigrací elit. Podle druhých čas monumentální ... více


Tichá srdce 2 - příběhy míst a lidí 96% Tichá srdce 2 - příběhy míst a lidí 2015, Alena Ježková

Druhý díl úspěšné knihy Tichá srdce (Práh, 2013). Po zmapování historie a současnosti šesti řeholních řádů v Čechách a na Moravě přichází pokračování zaměřené na působení maltézských rytířů, templářů, augustiniánů, karme... více


A přece budu blízko 92% A přece budu blízko 2016, Luděk Navara

Život a mučednická smrt kněží Jana Buly a Václava Drboly od Babic. Je třicátého dubna 1951. Pro faráře Jana Bulu si do Rokytnice na Třebíčsku přijíždí tajná policie. Čeká ho cesta do vyšetřovny v Jihlavě, kruté mučení... více


Stalo se v Adventu 73% Stalo se v Adventu 1991, Rudolf Ströbinger

Již několik let se stupňovalo pronásledování římskokatolické církve komunistickým režimem. V předvečer roku, v němž měl začít jeden z největších církevních procesů byl státní bezpečností inscenován na Českomoravské vysoč... více


Vůle Boží - zbožná fráze? 93% Vůle Boží - zbožná fráze? 2004, Ladislav Kubíček

Rukopis knihy odevzdal P. MUDr. Ladislav Kubíček do tisku jen několik dnů před svou smrtí. Své krédo „Radost mi působí konat Tvou vůli“ zde autor dokumentuje na příbězích vlastního života. Čtenář si tak může připomenout ... více


Nebeský muž 91% Nebeský muž 2005, Paul Hattaway

Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna / Kniha Nebeský muž je silně dramatický příběh, který popisuje, jak Bůh uchopil mladého, hladovějícího chlapce z chudé vesnice v provincii Henan a použil si j... více


V nepřátelském táboře 85% V nepřátelském táboře 1991, Josef Korbel

"Kniha vypráví otřesný a pravdivý životní příběh autora, důstojníka Armády spásy, který byl ve svém domově v Brně zatčen komunistickou Státní bezpečností a odsouzen k dvanácti letům vězení jako "člověk nebezpečný svým si... více


Strach buší na dveře: Příběh kněze ve spárech StB 73% Strach buší na dveře: Příběh kněze ve spárech StB 2013, Marie Šulcová

Novela o různých podobách strachu, odvahy, pýchy a pokory inspirovaná skutečným případem. Příběh charismatického kněze, donuceného během normalizace ke spolupráci s StB. Autorka se inspirovala skutečným případem kněze, ... více


Útek sestry Cecílie 92% Útek sestry Cecílie 2011, William Brinkley

Vzrušujúci príbeh hrdinskej rehoľníčky. Podľa rozprávania sestry Cecílie napísal William Brinkley. Skutočný príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorá v prestrojení unikla desiatke policajtov a niekoľko mesiacov sa skrývala,... více


Sejdeme se v nebi – Životní příběh mladého kněze Jana Buly 96% Sejdeme se v nebi – Životní příběh mladého kněze Jana Buly 2003, Jiří Mikulášek

Vyprávění o životě mladého kněze Jana Buly, jedné z obětí tzv. babického procesu z 50. let minulého století. více


Když není motorka, lépe chodit pěšky: po stopách P. Josefa Toufara 98% Když není motorka, lépe chodit pěšky: po stopách P. Josefa Toufara 2020, Miloš Doležal

V knize autora Miloše Doležala, Toufarova životopisce, navštívíme místa, provázaná se životem, činností a smrtí jedné z prvních obětí komunistického režimu u nás – faráře z Vysočiny Josefa Toufara (1902 – 1950), dnes ved... více


Ne vším jsem byl rád – Vlastní životopis 96% Ne vším jsem byl rád – Vlastní životopis 2001, Václav Vaško

Vlastní životopis a současně svědectví, které mapuje naše moderní dějiny. Autorovy osudy totiž v mnohém připomínají cesty, kterými se po druhé světové válce ubírala celá naše společnost. více


Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska 91% Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska 2005, Monika Elšíková

Anastáz Opasek, arciopat benediktinského kláštera v Břevnově, pohledem spisovatelky a režisérky Moniky Elšíkové, která měla možnost být Anastázi Opaskovi v posledních letech jeho života nablízku. Kniha vznikla ještě za ž... více


Do akce jde Titus! 93% Do akce jde Titus! 2019, Jozef Luscoň

Životopisný román o blahoslaveném Titovi Zemanovi, salesiánovi, který v 50. létech 20. století pomáhal spolubratrům i dalším dostat se za hranice, aby mohli pokračovat ve studiu kněžství. Byl však chycen, nespravedlivě o... více


Slavík za mříží 90% Slavík za mříží 2013, Jiří Miček

Dramatický příběh kněze-salesiána, Václava Filipce, který usiluje o svobodu v padesátých letech 20. století v Československu - uniká před Státní bezpečností. Románové zpracování má základ v reálném osudu a pohybuje se na... více


Zapomenutí svědkové : osudy lidí Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938-1989 94% Zapomenutí svědkové : osudy lidí Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938-1989 2015, Vít Lucuk

Vzpomínky třiceti tří lidí z období 2. světové války, komunismu, sovětské okupace… Jde o jedinečné lidské osudy, je to kniha o zapomenutých hrdinech, o lidech, kteří se báli, nacházeli a ztráceli sílu, obětovali se za to... více