náboženská perzekuce

štítek, 56 knih


Diabol v zrkadleDiabol v zrkadle2016, J. Červenák

Nad Viedňou, niekdajším sídlom cisára, sa sťahujú mračná. Špióni biskupa Khlesla zavetrili stopu protestantského sprisahania, ktorého cieľom je likvidácia najvyšších katolíckych hodnostárov. Obeťou prvého útoku sa stane ... více


Tichá srdce – kláštery a jejich lidéTichá srdce – kláštery a jejich lidé2013, A. Ježková

Nejhlubší sonda do historie i současnosti našich klášterů a do dosud tabuizovaného života lidí v nich. Autorkou této výjimečné knihy je renomovaná spisovatelka Alena Ježková. Více než pět let shromažďovala písemné podkla... více


S Bohem v RuskuS Bohem v Rusku2014, W. Ciszek

Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. Po vstupu k jezuitům se přihlásil k misijní práci v Rusku a přijal východní obřad. Když vypukla II. světová válka, byl právě v polské oblasti obsazené Rudou armádou. ... víceTichá srdce 2 - příběhy míst a lidíTichá srdce 2 - příběhy míst a lidí2015, A. Ježková

Druhý díl úspěšné knihy Tichá srdce (Práh, 2013). Po zmapování historie a současnosti šesti řeholních řádů v Čechách a na Moravě přichází pokračování zaměřené na působení maltézských rytířů, templářů, augustiniánů, karme... více


Nebeský mužNebeský muž2005, P. Hattaway

Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna / Kniha Nebeský muž je silně dramatický příběh, který popisuje, jak Bůh uchopil mladého, hladovějícího chlapce z chudé vesnice v provincii Henan a použil si j... více


Vůle Boží - zbožná fráze?Vůle Boží - zbožná fráze?2004, L. Kubíček

Rukopis knihy odevzdal P. MUDr. Ladislav Kubíček do tisku jen několik dnů před svou smrtí. Své krédo „Radost mi působí konat Tvou vůli“ zde autor dokumentuje na příbězích vlastního života. Čtenář si tak může připomenout ... více


Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze OpaskaOpat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska2005, M. Elšíková

Anastáz Opasek, arciopat benediktinského kláštera v Břevnově, pohledem spisovatelky a režisérky Moniky Elšíkové, která měla možnost být Anastázi Opaskovi v posledních letech jeho života nablízku. Kniha vznikla ještě za ž... více


V nepřátelském tábořeV nepřátelském táboře1991, J. Korbel

Autor byl v roce 1949 odsouzen na 12 let vězení pro svou víru v Boha a pro činnost v Armádě spásy. Popisuje zde 10 krutých let v čs. věznicích a táborech s mocnými projevy Boží milosti. více


Ne vším jsem byl rád – Vlastní životopisNe vším jsem byl rád – Vlastní životopis2001, V. Vaško

Vlastní životopis a současně svědectví, které mapuje naše moderní dějiny. Autorovy osudy totiž v mnohém připomínají cesty, kterými se po druhé světové válce ubírala celá naše společnost. více


Sejdeme se v nebi – Životní příběh mladého kněze Jana BulySejdeme se v nebi – Životní příběh mladého kněze Jana Buly2003, J. Mikulášek

Vyprávění o životě mladého kněze Jana Buly, jedné z obětí tzv. babického procesu z 50. let minulého století. více


Dům na skále 3Dům na skále 32008, V. Vaško

Podtitul: Církev vězněná 1950 - 1960. Třetí díl tetralogie Dům na skále soustřeďuje svou pozornost na procesy v 50. letech a je výmluvným svědectvím o životě za mřížemi těch, kteří se za nimi ocitli z ideových důvodů.... více


Dům na skále 2Dům na skále 22007, V. Vaško

Podtitul: Církev bojující 1950 - květen 1960. Druhý díl publikace Dům na skále – který nese podtitul Církev bojující, 1950 – květen 1960 – pojednává o snahách komunistického režimu podrobit si církev násilím: o vraždě... více


Dům na skále 1Dům na skále 12004, V. Vaško

Podtitul: Církev zkoušená 1945 - začátek 1950. Autor mluví o období zápasu církve se státním aparátem v letech 1945-1950. Podrobně informuje o církvi v době velké zkoušky, o době, která byla určující pro všechna dalš... více


Nebyl jsem hrdinaNebyl jsem hrdina2002, B. V. Holota

Vzpomínky na totalitu 1950 - 1989. S podtitulem Vzpomínky na totalitu 1950-1989 vychází životní ohlédnutí františkána P. Holoty, které svou vtipností a moudrostí navazuje na podobné vzpomínky kněží (František Hobizal,... více


Valdenští: evropský rozměr jejich vzdoruValdenští: evropský rozměr jejich vzdoru1991, A. Molnár

Valdenští patřili mezi první skupiny lidí v Evropě, které měly překlad Písma svatého. Staletí před reformací vlastnili v rukopisech překlad Bible ve svém mateřském jazyce. Měli ryzí a nefalšovanou pravdu, a proto se stal... více


1

Doporučené štítky

teologové Moravané 20.-21. století premonstráti detektivky emigrace osobnosti vnitřní konverze Sovětský svaz komunistický režim