erby, znaky, heraldika

štítky

151 knih


Vademecum pomocných věd historických 92% Vademecum pomocných věd historických 1994, Ivan Hlaváček

Publikace přibližuje jednotlivé disciplíny (paleografie, chronologie, genealogie, historická metrologie, diplomatika, kodikologie, sfragistika, heraldika, epigrafika, numizmatika). Druhé, doplněné vydání. více


České erby 93% České erby 1988, Josef Janáček

Druhé, rozšiřené vydání. Pro čtenáře od 9 let. Příručka obsahuje vyobrazení, popis erbů a charakteristiku příslušných šlechtických rodů. více


České země za posledních Přemyslovců 87% České země za posledních Přemyslovců 1999, Zdeněk Bígl

Stručný průvodce života na přemyslovském královském dvoře, na šlechtických hradech, v církvi, ve městech i na vesnici. (3. vydání) více
Můj stát: Putování s českým lvem za sedmi státními symboly 97% Můj stát: Putování s českým lvem za sedmi státními symboly 2016, Martin Velíšek

Zábavná a poučná knížka zkušené dvojice autorů a výtvarníků seznamuje čtenáře se symboly české státnosti, jako jsou například vlajka, hymna, pečeť či státní znak. Zabývají se jejich původem a významem či využitím a nabíz... více


Heraldika 89% Heraldika 1986, Milan Buben

Víte, co je to heraldika? Ne, nemusíte odpovídat definicí. Ostatně, v knížce jich najdete hned několik i s vysvětlením. Název pochází od slova herold, což byl znalec znaků a erbovních zvyklostí, který také prověřoval jej... více


Bohatýrské zvěsti 73% Bohatýrské zvěsti 2013, Adolf Wenig

Třiadvacet legend a pověstí, které zaznamenávají příběhy vztahující se k českým šlechtickým erbům. více


Česká heraldika 87% Česká heraldika 1978, Zdeněk Zenger

Populárně vědecká knížka názorně seznamuje se základními pravidly heraldiky, jež se vytvářela po staletí a která je nutno při její tvorbě znát a zachovat. Ve zvláštní části pojednává o heraldice, která má platnost i v na... více


Český znak 75% Český znak 1970, Josef Petráň

Stručný, nicméně fundovaný výklad vývoje české heraldické symboliky má na zřeteli převážně znak panovnický, zemský a státní. Autor pozoruje jeho proměny ve spleti našich dějin, ukazuje, jak byl vypodobňován na různých ma... více


Encyklopedie heraldiky 87% Encyklopedie heraldiky 2003, Milan Buben

Světská a církevní titulatura a reálie. Čtvrté, opravené a doplněné vydání. Autor pro toto vydání celý text znovu důkladně zrevidoval, doplnil několik desítek hesel nových a rozšířil i řadu stávajících. Svým záběrem se... více


Heraldika 92% Heraldika 2007, Karel VI. Schwarzenberg

Heraldice jako zřejmě nejpopulárnější z pomocných věd historických bylo již věnováno nemálo publikací. Kniha Karla VI. ze Schwarzenbergu však mezi nimi zaujímá výjimečné místo. Její autor spojil v sobě starobylou rodovou... více


Jak poznávat kulturní památky 82% Jak poznávat kulturní památky 1986, Jaroslav Herout

V kapitolách bohatě il. knihy je vysvětleno, co vše pojem kulturní památka zahrnuje, jak se určuje jejich stáří i co např. vyjadřují erby na nich. více


Hrady, zámky a tvrze království českého 05 - Podkrkonoší 87% Hrady, zámky a tvrze království českého 05 - Podkrkonoší 1995, August Sedláček

Dosud nepřekonané dílo české kastelologie. Fotoreprint původního vydání z roku 1887. Detailní popis hradů a tvrzí v dané oblasti, včetně historie a erbů příslušných rodů více


Panorama vlajek světa 93% Panorama vlajek světa 2018, Emilie Morin

Proč jsou některé vlajky jednoduché a jiné tvoří mnoho drobných detailů? Jakou roli na nich hrají barvy a co symbolizují pruhy, hvězdy či kříže? Existují nějaká pravidla pro užívání vlajek a kdy je vlajka vyvěšena na půl... více


Lexikon české šlechty 83% Lexikon české šlechty 1999, Jan Halada

Nové vydání Lexikonu české šlechty - předchozí tři díly vyšly v rozmezí let 1992-1994 - shrnuje původních šest set hesel a přidává k tomu ještě dalších sto. Čtenářům se tak dostává 700 populárně podaných statí o nejvýzna... více


Hrady, zámky a tvrze království českého 06 - Podbrdsko 100% Hrady, zámky a tvrze království českého 06 - Podbrdsko 1995, August Sedláček

Dosud nepřekonané dílo české kastelologie. Fotoreprint původního vydání z roku 1889. Detailní popis hradů a tvrzí v dané oblasti, včetně historie a erbů příslušných rodů. více


Panoptikum symbolů, značek a znamení 83% Panoptikum symbolů, značek a znamení 1992, Milan Mysliveček

Abecedně řazená hesla v této knize tvoří pestrý seznam symbolů na různých znacích, značkách a znameních. Zrcadlí v sobě celý svět. Jejich význam je však mnohdy skrytý a často jen pomocí fantazie nalezneme stopy vedoucí k... více


Městské znaky v českých zemích 94% Městské znaky v českých zemích 1985, Jiří Čarek

Obrazová publikace s popisem městských znaků 983 lokalit, které od 14. století získaly právo užívat znak. více


Hrady, zámky a tvrze království českého 03 - Budějovsko 100% Hrady, zámky a tvrze království českého 03 - Budějovsko 1994, August Sedláček

Dosud nepřekonané dílo české kastelologie. Fotoreprint původního vydání z roku 1905. Detailní popis hradů a tvrzí v dané oblasti, včetně historie a erbů příslušných rodů více


Hrady, zámky a tvrze království českého 01 - Chrudimsko 100% Hrady, zámky a tvrze království českého 01 - Chrudimsko 1993, August Sedláček

Dosud nepřekonané dílo české kastelologie. Detailní popis hradů a tvrzí v dané oblasti, včetně historie a erbů příslušných rodů. více


Hrady, zámky a tvrze království českého 02 - Hradecko 100% Hrady, zámky a tvrze království českého 02 - Hradecko 1994, August Sedláček

Dosud nepřekonané dílo české kastelologie. Fotoreprint původního vydání. Detailní popis hradů a tvrzí v dané oblasti, včetně historie a erbů příslušných rodů. více