Chrudimsko

štítky

24 knih


Hrady, zámky a tvrze království českého 01 - Chrudimsko 100% Hrady, zámky a tvrze království českého 01 - Chrudimsko 1993, August Sedláček

Dosud nepřekonané dílo české kastelologie. Detailní popis hradů a tvrzí v dané oblasti, včetně historie a erbů příslušných rodů. více


Oppidum České Lhotice aneb Putování za Kelty na Chrudimsku 80% Oppidum České Lhotice aneb Putování za Kelty na Chrudimsku 2009, Tomáš Mangel

V této knížce se dozvíte kdo byli Keltové, jak, kdy a kde na našem území žili, seznámíte se i s jejich městy- oppidy a především s jediným keltským oppidem ve východních Čechách, které stávalo nedaleko obce České Lhotice... více


Barokní umění na Chrudimsku 87% Barokní umění na Chrudimsku 2011, Pavel Panoch

Kniha, vydaná u příležitosti otevření Muzea barokních soch v Chrudimi, představuje barokní památky na Chrudimsku, např. kostel na Chlumku u Luže, kostel v Heřmanově Městci, kapli v Běstvině a další, též jsou zmíněny baro... více
Pověsti z Chrudimska nesou se nocí 100% Pověsti z Chrudimska nesou se nocí 2015, Martin Koreček

Autor do knihy zařadil dvacet jedna pověstí a sepsal je tak, aby fikce jen jemně narušila jejich skutečnost a aby se Chrudim a obce v jejím nejbližším okolí představily i jinak, než jak je známe. Jen v jednom případě se ... více


Filmové a televizní Chrudimsko 80% Filmové a televizní Chrudimsko 2019, Petr Boček

Kniha shrnuje výsledky dlouholetého bádání archiváře Petra Bočka. Obsahuje přehled filmů a televizních pořadů, které se natáčely na jednotlivých místech chrudimského okresu a také osobnosti filmu a televize, které mají k... více


Chrudimsko 80% Chrudimsko 1989, Jiří Sommer

Monografie přibližuje oblast východních Čech-Chrudimsko. více


Feudální pozemková držba v předhusitském Chrudimsku 80% Feudální pozemková držba v předhusitském Chrudimsku 1997, Jaroslav Teplý

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Chrudimsko z nebe 100% Chrudimsko z nebe 2019, Milan Paprčka

Pohledem, který je vlastní jen ptákům a letcům, si nyní můžete vychutnat krásy okresu Chrudim při listování knihy s leteckými fotografiemi v ruce. V knize uvidíte unikátní letecké pohledy na město Chrudim, jeho histori... více


Chrudimsko: Utváření venkovských sídel 100% Chrudimsko: Utváření venkovských sídel 2001, Ivo Šulc

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pověsti a příběhy z Chrudimska a Nasavrcka 100% Pověsti a příběhy z Chrudimska a Nasavrcka 2006, Jan Stejskal

Ohlédnutí za dávnými událostmi malého kousku východních Čech. Jsou zde vedle sebe příběhy historicky doložené, ale i takové postavy a děje, jejichž existenci nelze zaručit. více


Včela chrudimská 80% Včela chrudimská 2016, Karel Sládek

Sonda do dějin českého včelařství od doby Aloise Thumy (1838–1914) až k současnosti. Nevšedním způsobem pojatá publikace je zajímavým exkurzem do dob revolučních změn v chovu včel v 19. století skrze díla významného vče... více


Soupis poddaných podle víry z roku 1651 Chrudimsko. Sv. 3 % Soupis poddaných podle víry z roku 1651 Chrudimsko. Sv. 3 2001, Alena Pazderová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pečetě Chrudimska 0% Pečetě Chrudimska 1989, Marcela Šášinková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Soupis poddaných podle víry z roku 1651 Chrudimsko. Sv. 1 % Soupis poddaných podle víry z roku 1651 Chrudimsko. Sv. 1 2001, Alena Pazderová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Chrudimsko 0% Chrudimsko 2003, Ivo Šulc

Publikace mapuje vývoj osídlení a způsobu přetváření krajiny člověkem v období let 1960-1989. více


Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství: Chrudimský kraj v letech 1621-1781 0% Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství: Chrudimský kraj v letech 1621-1781 2015, Ladislav Nekvapil

Rigorózní práce. Práce se zabývá fenoménem (tajného) nekatolictví ve východních Čechách a jeho vývojem v 17. a 18. století se zvláštním zřetelem na situaci v tehdejších Chrudimském kraji. Vybrané aspekty náboženských pom... více


Chrudimsko v raném středověku - vývoj osídlení a jeho proměny 0% Chrudimsko v raném středověku - vývoj osídlení a jeho proměny 1995, Jan Frolík

České země od příchodu Slovanů do roku 1936 více


Perly minulosti: Chrudimsko 0% Perly minulosti: Chrudimsko 2001, František Nesejt

Kniha představuje ve fotografiích významné památky Chrudimska. Text a popisky k fotografiím jsou v češtině, němčině a angličtině. více


Soupis poddaných podle víry z roku 1651 Chrudimsko. Sv. 2 % Soupis poddaných podle víry z roku 1651 Chrudimsko. Sv. 2 2001, Alena Pazderová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Chrudimské inspirace: Obrazy ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi 0% Chrudimské inspirace: Obrazy ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi 2010, František Nesejt

Popis knihy není zatím k dispozici. více