baroko

štítky

153 knih


Temno 83% Temno 1956, Alois Jirásek

Klasické dílo české literatury detailně líčí dramatické období vrcholící protireformační moci ve 20. letech 18. století v Praze a na Skalce u Opočna. více


Tovaryšstvo Ježíšovo 83% Tovaryšstvo Ježíšovo 1990, Jiří Šotola

Prozaická prvotina Jiřího Šotoly je metaforický román o rekatolizaci slavatovského panství Košumberk během 17. století a nástupu baroka v Čechách. Odvěký konflikt mezi člověkem a ideologií ožívá v typickým šotolovským zp... více


Krev na paletě 89% Krev na paletě 1975, Miloš Kočka

Román Krev na paletě přibližuje životní osudy Michelangela Merisiho, který později proslul jako mimořádně nadaný malíř Caravaggio (1571–1610). Vynikající vypravěč Miloš Kočka si svým strhujícím dílem o malíři, jehož divo... více
Myšlenky 89% Myšlenky 1973, Blaise Pascal

Výbor ze stěžejního filosofického díla francouzského filosofa, matematika a fyzika. Nedokončené dílo (doplňující jeho Listy provinciálovi, útočící proti jezuitům), v němž se autor snaží zharmonizovat realitu společnosti ... více


Tvář baroka 83% Tvář baroka 2013, Zdeněk Kalista

Esejistická knížka z pera vynikajícího českého historika Zdeňka Kalisty je zároveň jeho knihou poslední – jejího vydání se autor již nedočkal. Ve svých pětasedmdesáti letech Kalista začal náhle ztrácet zrak, což mu znem... více


Temno: Stručná historie 84% Temno: Stručná historie 2022, Ivana Čornejová

Málokterá etapa českých dějin vzbuzovala a vzbuzuje u historiků tak protikladné soudy jako doba pobělohorská. Podle jedněch tragická epocha spojená s násilnou rekatolizací a emigrací elit. Podle druhých čas monumentální ... více


Divadlo světla 79% Divadlo světla 2020, Anne Delaflotte Mehdevi

Barokní Praha, počátek 18. století. Slávek je jediným dítětem stavebního mistra, který pracuje pro význačné architekty. Slávkova rodina přežije mor a před ním samotným se otevírá nadějná budoucnost, pak ho však málem při... více


České země v době baroka 90% České země v době baroka 1999, Jitka Lněničková

Stručný přehled českých dějin v době barokní, zachycující různé společenské vrstvy obyvatelstva. (2. vydání) více


TAM 78% TAM 2021, Naďa Pischová

Historická fikce s psychologickými prvky a detektivní zápletkou. V několika dějových vrstvách propojuje různorodé postavy svérázných charakterů a osudů a vyústí překvapivým rozuzlením. Anna a Tomáš přijíždějí do sudet... více


Rtuť 81% Rtuť 2008, Neal Stephenson

V prvním díle trilogie BAROKNÍ CYKLUS představuje Neal Stephenson baroko jako kolébku současné technologické civilizace. Svět vysoké politiky 17. století je plný intrik a žádné významné rozhodnutí se neobejde bez šifrova... více


Dějiny odívání: Barok a rokoko 91% Dějiny odívání: Barok a rokoko 1997, Ludmila Kybalová

Oděv byl ve všech historických dobách symbolem postavení jednotlivce, odrazem jeho smýšlení nebo životního stylu. Tento díl vícesvazkových Dějin odívání sleduje proměny stylu oblékání ve třech obdobích 17. a 18. století:... více


Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích 99% Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích 2013, Jiří Mikulec

Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století. Tato... více


Dějiny českého výtvarného umění II (1+2) 91% Dějiny českého výtvarného umění II (1+2) 1989, kolektiv autorů

Od počátků renesance do baroka. více


Kéž hoří popel můj 86% Kéž hoří popel můj 1967, Václav Černý

Výbor z poezie evropského baroka sestavený Václavem Černým (který také napsal doslov a poznámky o autorech) Antologie v překladech Otokara Fischera, Gustava Francla, Františka Halase, Vladimíra Holana, Jindřicha Hořejší... více


Po stopách baroka v Čechách 95% Po stopách baroka v Čechách 2017, Martin Bedřich

Knížka uvádí mladé čtenáře do světa barokních Čech a představuje jim nejen jejich bohatou kulturu, ale i způsob, jak se tehdy žilo. Děti se v ní seznámí s principy barokního umění, architektury, sochařství, malířství a l... více


Cherubský poutník 85% Cherubský poutník 2003, Johannes Scheffler

Cherubský poutník patří mezi vrcholné památky křesťanské mystiky. Autor se nám může stát prostředníkem při objevování světa německy psané barokní literatury. Cherubský poutník rostl po léta ze zápasů víry jeho autora, a ... více


Architektura českých zemí – Baroko 91% Architektura českých zemí – Baroko 2005, Petr Dvořáček

Barokní architektura má u nás zcela mimořádný význam. Stavebních památek z tohoto období je největší množství a zachovaly se v nejlepším stavu. Navíc ze všech slohů jedině tento natolik srostl s naším kulturním prostředí... více


Umění baroka 87% Umění baroka 2006, Thomas R. Hoffmann

Umění baroka Jak je poznáme? Omnia est vanitas - Všechno je marnost či Všechno pomíjí. Toto starozákonní bědování zřejmě nejlépe popisuje rozporuplnost barokního pohledu na svět. V některých oblastech Evropy sázela mocen... více


Stručné dějiny biologie 93% Stručné dějiny biologie 2017, Stanislav Komárek

Kniha, která zahrnuje dějiny biologie od prvopočátků do objevení struktury DNA (1953), může svou stručností a přehledností zaujmout nejen biology z profese, ale i všechny zainteresované laiky z řad vzdělanějšího čtenářst... více


Básnické dílo 83% Básnické dílo 1994, Bedřich Bridel

Souborné vydání díla jednoho z nejvýznamnějších českých barokních básníků. K vydání připravil a předmluvu napsal Milan Kopecký. Vyd. u příležitosti 375. výročí narození F. Bridela. více


Rembrandt 74% Rembrandt 2003, Michael Bockemühl

Tajemství odhalené formy Rembrandtův malířský rukopis prošel za čtyřicet čtyři léta tvůrčího období mimořádně dalekosáhlými proměnami. Z téměř neohrabaných či divokých začátků vyrostl bohatý rejstřík nesrovnatelné malíř... více


Den pro císaře a jiné lidi 63% Den pro císaře a jiné lidi 2015, Jaroslav Boček

Šest vzájemně historicky spjatých novel, které zabírají více jak sto let českých dějin a postihují období, kdy se rozkládal renesanční a manýristický životní postoj a v těžkých konfliktech se rodil barokní člověk. Autent... více


Urozený podivín Špork 83% Urozený podivín Špork 2009, Jiří Svetozar Kupka

Román o významné osobnosti barokní doby, mecenáši a ctiteli umění i zřizovateli mnoha důležitých institucí, hraběti Františku Antonínu Šporkovi. Autor tohoto životopisného a zároveň historického románu vykreslil i obraz... více


Poslední z rodu Medicejských 71% Poslední z rodu Medicejských 1994, Dominique Fernandez

Román o osudu posledních Medicejů využívá historickou kulisu dekadentní barokní Florencie k vyjádření úzkosti a skepse člověka přelomu 20. století. více


Barokní člověk a jeho svět 69% Barokní člověk a jeho svět 2004, Rosario Villari

Další z edice Člověk a jeho svět přináší dvanáct portrétů postav charakteristických pro období baroka, období velkého vzepětí duchovního a náboženského i vznícené smyslovosti, náboženských válek i počátků moderní vědy. E... více


Barok a rokoko 91% Barok a rokoko 1972, Michael Kitson

Kniha o umění v barokní době. Zasvěcený a jasný výklad znalce doprovází 100 barevných a 100 černobílých pečlivě vybraných ilustrací. více


Italští umělci v Praze 91% Italští umělci v Praze 1986, Pavel Preiss

Celkový přehled mnohotvárné umělecké aktivity Italů v Praze od počátku 16. do sklonku 18. stol., obsahující kromě vůdčí architektury také malířství, sochařství (především štukatérství) a různorodou sféru uměleckých řemes... více


České barokní korunovace 80% České barokní korunovace 2010, Jiří Hrbek

Panovnické korunovace v době baroka patřily k nejvýznamnějším slavnostem, které tehdejší Čechy (a částečně i Morava) zažily. Nebyly ale pouhou okrasou ani zbytečným ceremoniálním momentem. Přinášely do českých zemí nové ... více


Dientzenhoferové 83% Dientzenhoferové 1998, Mojmír Horyna

Monografie pěti generací českých barokních architektů a stavitelů německého původu a přehled jejich staveb. Historie rodu Dientzenhoferů a jejich působení v Evropě, zejména v Německu a Čechách. Medailony jednotlivých ar... více


Škola noci 97% Škola noci 1978, Zdeněk Hron

Anglická renesanční a barokní poezie. Obsahuje díla těchto autorů: T. Wyat -- H. Howard -- G. Gascoigne -- E. de Vere -- P. Sidney -- F. Grenville -- H. Constable -- S. Daniel -- M. Drayton -- E. Spenser -- E. Dyer --... více


Český barok 100% Český barok 1974, Jaromír Neumann

Proti předcházejícímu vydání, které mělo spíše charakter výběrové monografie, v níž autor na vůdčích uměleckých představitelích blíže objasnil osobitost a dějinný přínos barokního umění v Čechách, se v tomto vydání snaži... více


Barokní náboženská bratrstva v Čechách 77% Barokní náboženská bratrstva v Čechách 2000, Jiří Mikulec

Náboženská bratrstva patří k dosud málo poznaným fenoménům společenského života barokní doby. Byla projevem pro nás nepochopitelné duchovní exaltovanosti nebo spíše snahou o projevení loajality vůči poměrům? Historik Jiř... více


Ctihodná Marie Elekta Ježíšova - Po stopách španělské mystiky v českém baroku 92% Ctihodná Marie Elekta Ježíšova - Po stopách španělské mystiky v českém baroku 1992, Zdeněk Kalista

Monografie věnovaná významné osobonosti barokní spirituality. Jméno Marie Elekty nám samo o sobě nic neříká. Nepatřila prostě k významným osobnostem, o kterých se mluví dlouhá staletí. A nás od ní děli několik set let, p... více


Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda 80% Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda 2008, Josef Vojvodík

Obsáhlá studie zabývající se barokními a manýristickými projevy v české avantgardě. Kniha získala Magnesii Literu za nejlepší naučnou knihu roku 2009. více


Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře 88% Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře 1983, Jiří Rak

Monografie o životě a díle, ale i o době, přátelích a spolupracovnících Bohuslava Balbína. Na konci knihy jsou připojeny ukázky z děl barokních dějepisců, věnované husitství. více


Prodromus Moravographiae. To gest: Předchůdce Morawopisu 90% Prodromus Moravographiae. To gest: Předchůdce Morawopisu 1663, Tomáš Pešina z Čechorodu

Prodromus Moravografie. To jest: Předchůdce Moravopisu obsahující celkový výtah všeho toho, co v tomtéž Moravopisu, který na světlo se hotový, obšírně položeno bude. Za tím napřed vyslaný od svého authora, M. Tomáše Jana... více


Chuť a vůně baroka 90% Chuť a vůně baroka 2016, Miroslava Kuntzmannová

Knížka vydaná v rámci projektu Západočeské baroko seznamuje prostřednictvím receptů s kuchařským uměním doby barokní. Nahlíží do kuchyně různých společenských vrstev a pro čaje, likéry či masti také do klatovské lékárny. více


Století andělů a ďáblů 80% Století andělů a ďáblů 1994, Zdeněk Kalista

Obsáhlé dílo Zdeňka Kalisty zasazuje barokní fenomén do jihočeské krajiny, aby ukázalo projevy stylu v jeho konkrétnosti, v sepětí s určitými lidmi a místy důvěrně známými. V první kapitole se zabývá doznívajícím huma... více


Co Bůh není, mrzí mne 65% Co Bůh není, mrzí mne 2005, Zdeněk Hron

Vedle Michny a Bridela třetí tón v barokním akordu naší edice antologie Co Bůh není, mrzí mne přináší kromě duchovní lyriky z četných kancionálů (Šteyer, Božan, Kadlinský, Komenský) rovněž výběr ze sporadicky dochovaných... více


Václav Vavřinec Reiner - Dílo, život a doba malíře českého baroka 100% Václav Vavřinec Reiner - Dílo, život a doba malíře českého baroka 2013, Pavel Preiss

Monografie předního znalce českého a středoevropského barokního umění prof. Preisse věnovaná jednomu z nejvýznamnějších malířů této epochy mnohonásobně přesahuje autorovu práci z roku 1970. Preiss chronologicky a velmi d... více