baroko

štítek, 69 knih


Český barok

Český barok

1974, J. Neumann

Proti předcházejícímu vydání, které mělo spíše charakter výběrové monografie, v níž autor na vůdčích uměleckých představitelích blíže objasnil osobitost a dějinný přínos barokního umění v Čechách, se v tomto vydání snaži... více


Sochařský svět Jiřího Antonína Heinze

Sochařský svět Jiřího Antonína Heinze

2013, M. Stehlík

Monografická studie s množstvím obrazového materiálu věnovaná jednomu z hlavních představitelů moravského barokního sochařství 1.pol. 18.století - J.A.Heinzovi. více


Labuť a růže

Labuť a růže

1966, E. A. Saudek

Soubor připomíná rozlohu a mistrovství Saudkova básnického překladatelského díla. Jsou v něm zastoupeny překlady Shakespearových Sonetů, barokních básníků anglických, francouzských i německých, z romantiků pak Blake, She... více


Svaté obrázky. Pražská devoční grafika 18. a 19. století

Svaté obrázky. Pražská devoční grafika 18. a 19. století

2017, J. Lukas

Svaté obrázky představují specifický pramen poznání náboženského života v Čechách. Drobná devoční grafika umožňuje nejen vhled do postupných proměn náboženských představ věřících vrstev obyvatelstva, ale zachycuje i prom... více


Hudebníci hraběte Morzina

Hudebníci hraběte Morzina

2010, V. Kapsa

Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. Kniha pojednává téma šlechtických kapel v Čechách v době baroka na příkladu kapely hraběte Václava Morzina, známého v dějinách hudby jeho kontakty s Anto... více


Praha gotická a barokní

Praha gotická a barokní

2001, J. Staňková

V pestrobarevné mozaice slohů, kterými je poznamenaná tvář Prahy, rozhodně nejvíce dominují dva z nich - gotika a baroko. Právě jim je věnovaná kniha mapující počátky a rozšíření těchto stylů zde a jednotlivé stavební po... více


Hvězda v noci, duha ve dne

Hvězda v noci, duha ve dne

2015, G. Herbert

Kniha sestává ze čtyř dílčích antologií z děl čtyř výrazných básnických osobností evropského baroka. Tyto čtyři osobnosti tak vytvářejí pozoruhodný oblouk od senzuální poezie italské k metafyzické meditaci básníků ze sev... více


Kryštof Dientzenhofer (1655-1722). K 350. výročí narození génia českého baroka. = Christoph Dientzenhofer (1655-1722). Zum 350. Ge

Kryštof Dientzenhofer (1655-1722). K 350. výročí narození génia českého baroka. = Christoph Dientzenhofer (1655-1722). Zum 350. Ge

2005, M. Horyna

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Praha barokní

Praha barokní

2017, V. Vlnas

"Praha barokní" pokrývá historické údobí Prahy od Bílé hory po dobu osvícenství, tedy od roku 1620 do osmdesátých let 18. století. Renomovaný český historik umění Vít Vlnas při svém zpracování daného období výv... více


Krvavý rubín

Krvavý rubín

1995, J. C. Günther

Výbor z veršů jednoho z největších tvůrců německého literárního baroka. více


Cherubský poutník

Cherubský poutník

2003, J. Scheffler

Cherubský poutník patří mezi vrcholné památky křesťanské mystiky. Autor se nám může stát prostředníkem při objevování světa německy psané barokní literatury. Cherubský poutník rostl po léta ze zápasů víry jeho autora, a ... více


Dějiny odívání: Barok a rokoko

Dějiny odívání: Barok a rokoko

1997, L. Kybalová

Oděv byl ve všech historických dobách symbolem postavení jednotlivce, odrazem jeho smýšlení nebo životního stylu. Tento díl vícesvazkových Dějin odívání sleduje proměny stylu oblékání ve třech obdobích 17. a 18. století:... více


Barokní malířství v Olomouci

Barokní malířství v Olomouci

2008, M. Togner

Monografie je prvním souborným zpracováním dějin olomouckého barokního malířství. Práce je členěna do 9 kapitol zahrnujících jak svobodné malíře ve službách olomouckých biskupů, tak i malíře olomouckého malířského cechu.... více


Dějiny českého výtvarného umění II (1+2)

Dějiny českého výtvarného umění II (1+2)

1989, k. autorů

Od počátků renesance do baroka. více


České země v době baroka

České země v době baroka

1999, J. Lněničková

Stručný přehled českých dějin v době barokní, zachycující různé společenské vrstvy obyvatelstva. (2. vydání) více


1 2 3 4 5 >