Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích https://www.databazeknih.cz/img/books/17_/175484/bmid_nabozensky-zivot-a-barokni-zboznost-Zma-175484.jpg 5 15 15

Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století. Tato publikace nabízí vedle úvahy o vzniku a obsahu toho, co se obvykle zahrnuje pod pojem barokní zbožnost, také informace o kultech českého baroka, o rituálech a reáliích doprovázejících náboženský život, o laických institucích a aktivitách, jakými byla náboženská bratrstva a poutě. Nezapomíná ani na problematiku umírání a smrti, jež ve studované době představovala velké duchovní téma, ale ani na nepřátele katolické církve a jejího vyznání. V závěru se pak věnuje proměnám, kterými prošel náboženský život za osvícenství a které se do jisté míry podílejí i na jeho dnešní podobě.... celý text

Přidat komentář

martin9929
27.01.2023 5 z 5

Pro čtenáře se zájmem o tuto problematiku celkem srozumitelně popsáno.

JulianaH.
02.02.2019 5 z 5

Jedna z nejlepších knih, které jsem za svoje universitní studium četla. Bavila mě od první stránky do poslední, což se mi u odborných spisů tak často nestává, a nebyla o nic méně poutavá než beletrie. Bravo, pane docente, úžasné stejně jako Vaše přednášky!


majklp
27.03.2018 5 z 5

Velice potřebná kniha, konečně mám pocit, že jsem získal základní přehled o katolicismu - rituály, odpustky, hierarchie svatých, prostě celý ten "ekosystém" týkající se katolické víry v českých zemích v době baroka. Za mne 100%.