religiozita, zbožnost

štítky

42 knih


Proměněné sny 82% Proměněné sny 2006, Petra Dvořáková

Deset rozhovorů o iluzích a deziluzích, které přináší víra. Knížka rozhovorů Petry Dvořákové je dobrá. Proč? Především je to v podstatě dokument o jedné křesťanské generaci. Máme před sebou materiál, jehož platnost ne... více


Co je bez chvění, není pevné 80% Co je bez chvění, není pevné 2010, Tomáš Halík

Ve čtrnácti meditativních textech, inspirovaných zážitky a dojmy z cest po světě, rekapitulací vlastního života i některými otázkami filozofie náboženství, se Tomáš Halík zamýšlí nad základními otázkami, které vytyčují p... více


Církevní dějiny - Antika a středověk 92% Církevní dějiny - Antika a středověk 2013, Václav Drška

Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání cír... více
Evropské duchovní dějiny 73% Evropské duchovní dějiny 2000, Friedrich Heer

Průřez vývojem evropského náboženského a filosofického myšlení od konce antiky do XIX. století. Kniha rakouského historika, autora řady monografií a zejména velkých syntéz, je právě takovou širokou syntézou myšlenkových ... více


Obrazy z kulturních dějin americké religiozity 93% Obrazy z kulturních dějin americké religiozity 2010, Martin C. Putna

Podoby náboženství v americké společnosti mohou fascinovat svou mnohostí až nepřehledností. Autor, dlouhodobě se zabývající vztahem kultury a náboženství, nabízí přehledný klíč: probírá hlavní americké církve a duchovní ... více


Nebeská krůpěj 82% Nebeská krůpěj 1921, Vlasta Javořická

Příběh o ženské obětavosti, věrnosti a trpělivé a nezištné oddanosti se odehrává na české vesnici na počátku 20. století. Tichá, skromná a pracovitá Anička se nevdávala z velké lásky, ale na přání a podle rozumu svých r... více


Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích 99% Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích 2013, Jiří Mikulec

Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století. Tato... více


Korouhve 74% Korouhve 1941, Jan Zahradníček

Sbírka poezie s první částí věnovanou rodině, přátelům a rodné zemi. Druhá část má náboženskou tématiku. Závěrečný třetí oddíl s názvem Korouhve obsahuje básně Svatý Vojtěch, Svatý Prokop, Svatý Jan Nepomucký a Svatý Cyr... více


Pietas Austriaca 90% Pietas Austriaca 2013, Anna Coreth

Fenomén rakouské barokní zbožnosti. Průlomová studie (nejen pro historiky) o vztahu mezi náboženskou praxí a životním stylem Habsburského domu od konce středověku až po novověk. V odkazu na základní prameny autorka př... více


Ctihodná Marie Elekta Ježíšova - Po stopách španělské mystiky v českém baroku 92% Ctihodná Marie Elekta Ježíšova - Po stopách španělské mystiky v českém baroku 1992, Zdeněk Kalista

Monografie věnovaná významné osobonosti barokní spirituality. Jméno Marie Elekty nám samo o sobě nic neříká. Nepatřila prostě k významným osobnostem, o kterých se mluví dlouhá staletí. A nás od ní děli několik set let, p... více


Netradiční náboženství u nás 75% Netradiční náboženství u nás 1998, Zdeněk Vojtíšek

Publikace uvádí tradiční náboženská hnutí a rozebírá (vznik, vývoj a současnost, představitelé, struktura, emblém a ukázka z tiskovin) duchovní hnutí, která se ČR začala prosazovat po roce 1989. více


Víra a zbožnost jagellonského věku 100% Víra a zbožnost jagellonského věku 2001, Josef Macek

Syntetická práce o náboženských a duchovních dějinách Čech v období vlády Jagellonců (1471–1526). Macek v této knize zkoumal mnohovrstevnatý náboženský, kulturní a společenský život dvojího lidu (katolíků a utrakvistů) v... více


Zbožnost není zadarmo 100% Zbožnost není zadarmo 2010, Donald S. Whitney

Podtitul: Svoboda, zbožnost, nebo zákonictví? Svoboda je odměnou disciplíny. Zkušenému hudebníkovi není zatěžko posadit se před neznámou skladbu a zahrát ji bez jediné chybičky. Při pohledu na něj se zdá, že je to sna... více


Svatá hostina a svatý půst 100% Svatá hostina a svatý půst 2017, Caroline Walker Bynum

Kniha Svatá hostina a svatý půst, napsaná v roce 1988, zevrubným způsobem pojednává o specifických podobách ženské zbožnosti především v období 13. a 14. století. Pronikavě přitom ukazuje, jak byla ženská zbožnost a žens... více


Religiozita v dramatu českého národního obrození 80% Religiozita v dramatu českého národního obrození 2003, Radomír Malý

Doba osvícenství, romantismu a s nimi spojeného národního obrození znamená mimo jiné i odklon od tradičních náboženských hodnot, konkrétně těch, které byly preferovány pobělohorským protireformačním katolicismem a barokn... více


Zbožnost středověku 70% Zbožnost středověku 2007, Martin Nodl

Kniha vznikla v rámci projektu LC521: Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost (evropské souvislosti českého tématu) více


Výjimečný případ Evropa: Podoby víry v dnešním světě 60% Výjimečný případ Evropa: Podoby víry v dnešním světě 2009, Grace Davie

Tato publikace významné anglické socioložky zkoumá evropské náboženství v celosvětových souvislostech a ukazuje, že Evropa představuje v záležitostech víry „speciální případ". Evropané totiž často shledávají víru velmi o... více


Svaté obrázky. Pražská devoční grafika 18. a 19. století 100% Svaté obrázky. Pražská devoční grafika 18. a 19. století 2017, Jiří Lukas

Svaté obrázky představují specifický pramen poznání náboženského života v Čechách. Drobná devoční grafika umožňuje nejen vhled do postupných proměn náboženských představ věřících vrstev obyvatelstva, ale zachycuje i prom... více


Praxis pietatis 100% Praxis pietatis 1922, Jan Amos Komenský

Cvičení se v pobožnosti pravé, knížka milostná. více


Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí 90% Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí 2013, Dana Hamplová

Kniha se zabývá českou náboženskou scénou v posledních dvou desetiletí tak, jak ji zachycují akademické kvantitativní výzkumy náboženství a další statistiky. První kapitola krátce shrnuje současné sociologické přístupy k... více