dějepisectví, historiografie

štítky

139 knih


Dějiny 94% Dějiny 2004, Hérodotos

Spis („Dějiny aneb devět knih dějin nazvaných Músy“) řeckého historika Hérodota z 5. století př. n. l.. Jedná se o dílo, jež již svým názvem „Zpráva o pátrání“ napovídá, že v něm jsou shrnuta Hérodotova geografická a his... více


Dějepisectví ve 20. století 78% Dějepisectví ve 20. století 2002, Georg G. Iggers

Vynikající přehled dějin moderní historiografie od nestora této disciplíny, v USA žijícího německého historika. Mistrovsky napsaný průvodce oborem, jenž prodělal ve 20. století neméně bouřlivý vývoj než mnohé přírodní vě... více


Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo 80% Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo 2011, Marc Bloch

Francouzský historik M. Bloch ve své rozsáhlé, byť nedokončené eseji uvažuje nad významem historie a historiografie a nad tím, co je podstatou historikova řemesla. Klade si řadu otázek, např. jakou roli hrají v dějinách ... více
Francouzská revoluce v dějepisectví: Škola Annales (1929–1989) 82% Francouzská revoluce v dějepisectví: Škola Annales (1929–1989) 2004, Peter Burke

Díla Marca Blocha, Luciena Febvra, Georgese Dubyho, Jacquese Le Goffa a dalších členů francouzské historické školy „Annales“ znamenaly revoluční obrat v historické vědě. Uznávaný anglicky historik kulturních dějin Peter ... více


Dějiny peloponnéské války 85% Dějiny peloponnéské války 1977, Thúkydidés

Dějiny peloponnéské války jsou literární dílo starověkého Řecka popisující Peloponéskou válku mezi Athénským námořním spolkem a Peloponéským spolkem (pod vedením Sparty). Sepsal je Thúkýdidés, který se války účastnil jak... více


Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví 70% Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví 2007, Jaroslav Marek

Dějiny dějepisectví jsou nejen výkladem toho, jak v různých dobách z různých příčin lidé, zabývající se odborně minulostí, dějiny studovali a jak je vykládali, jak je uváděli ve vztah k přítomnosti; jsou také svědectvím,... více


Vyprávění o minulých letech  aneb Nestorův letopis ruský 86% Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský 2014, neznámý - neuveden

Povesť vremennych je první historiografické dílo Kyjevské Rusi. Letopis zachycuje dějiny staroukrajinského státu v 10., 11. a na počátku 12. století, obsahuje významné právní dokumenty, legendistické texty a příběhy. ... více


Paměť a dějiny 80% Paměť a dějiny 2007, Jacques Le Goff

Le Goffova teoreticky založená kniha stála před dvěma desetiletími u počátků dnes módního tématu sociokulturní paměti. V několika navzájem provázaných esejích se zde Le Goff zamýšlí jak nad mechanismy konstruování indivi... více


Mýty naše slovenské 76% Mýty naše slovenské 2005, * antologie

Krásne a často tragické príbehy o hrdinoch, víťazstvách, porážkach a utrpení našich predkov sú súčasťou každodenného života a napriek svojej fiktívnosti reálne pôsobia na správanie ľudí. Naše mýty rovnako ako mýty ostatn... více


Jak se píšou dějiny 74% Jak se píšou dějiny 2010, Paul Veyne

Kniha Jak se píšou dějiny je především rozsáhlou demystifikací iluze, že historiografie je přísná a exaktní věda, odkrývající zákonitosti dějin. Text vznikl původně jako reakce na dobovou módu kvantitativní historie, spj... více


Husovská dilemata 87% Husovská dilemata 2015, Ctirad Václav Pospíšil

Katolický teolog se vyrovnává s palčivou otázkou, kterou je pro katolíky i pro náš národ postava Jana Husa a husitství. Kniha je určena všem, které zajímá současný postoj katolíků k Janu Husovi a husitství. více


Základní problémy studia raného novověku 46% Základní problémy studia raného novověku 2013, Marie Šedivá Koldinská

Kniha přináší širokou škálu badatelských přístupů k dějinám raného novověku i s profilujícími tematickými okruhy, na něž specialisté na toto období zaměřují svou pozornost jak v rámci české historiografie, tak v širším k... více


Husitská revoluce 1: Doba vymknutá z kloubů 86% Husitská revoluce 1: Doba vymknutá z kloubů 1995, František Šmahel

První svazek monumentálního díla předního českého historika začíná shrnutím starých i nových sporů o smysl husitství a odborného studia doma a v zahraničí. V druhé části autor hovoří o kořenech české husitské reformace. ... více


Ženy a děti ve dvorské společnosti 80% Ženy a děti ve dvorské společnosti 2015, kolektiv autorů

Publikace Ženy a děti ve dvorské společnosti se věnuje opomíjenému tématu domácí historiografie. Doposud byla věnována pozornost spíše jen ženám a rodina jako základ společnosti včetně postavení dětí zůstávala poněkud v ... více


Historikova historie 74% Historikova historie 2007, Aron Jakovlevič Gurevič

Kniha je autobiografií nejvýznamnějšího ruského medievalisty 20. století, v níž autor velmi kritickým způsobem mapuje ovzduší intelektuálního života v sovětském Rusku, vyhroceně hodnotí úroveň ruské medievalistiky a přin... více


Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním 43% Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním 2009, Jan Horský

Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním představuje originální zamyšlení nad povahou soudobého historiografického myšlení. Autor se v ní zamýšlí nad dějepisectvím jako vědou, nad dějepisectvím jako krásnou literaturou a vyp... více


Metahistorie 83% Metahistorie 2011, Hayden White

Kniha Metahistorie vyšla poprvé roku 1973. Hlavní myšlenka Whiteovy analýzy historiků a filozofů dějin spočívá v tom, že historické dílo nikdy není objektivním zachycením toho, „co se skutečně stalo“. Historická fakta to... více


František Palacký (1798-1876): životopis 93% František Palacký (1798-1876): životopis 1998, Jiří Kořalka

Kniha vyšla u příležitosti 200. výročí narození významného českého politika a historika Františka Palackého. Jde o první monografické zpracování jeho života a díla, které kromě známých faktů přináší o nové a objevné info... více


Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře 88% Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře 1983, Jiří Rak

Monografie o životě a díle, ale i o době, přátelích a spolupracovnících Bohuslava Balbína. Na konci knihy jsou připojeny ukázky z děl barokních dějepisců, věnované husitství. více


Rozhovor s dejinami: Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie s Miroslavom Michelom 68% Rozhovor s dejinami: Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie s Miroslavom Michelom 2019, Ivan Kamenec

Rozhovor s dejinami odkrýva život jedného z našich najznámejších historikov Ivana Kamenca. V rozhovore s Miroslavom Michelom prevedie čitateľa chodbami Historického ústavu SAV, odhalí radosti aj strasti historikovho reme... více