KSČ

štítky

135 knih


Gustáv Husák 82% Gustáv Husák 2017, Michal Macháček

První ucelený životopis posledního komunistického prezidenta. Jméno Gustáva Husáka (1913–1991) je nejsilněji spojeno s obdobím normalizace 70. a 80. let, kdy přicházela na svět generace „Husákových dětí“. Nová Husákova b... více


Zpráva o mém muži 78% Zpráva o mém muži 2018, Josefa Slánská

Syrové svědectví o době, která za velké ideály skryla ty nejtěžší zločiny. Vzpomínky manželky generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského, popraveného ve vykonstruovaném procesu v roce 1952. Tentokrát se nejedná o ... více


Paměti a úvahy 69% Paměti a úvahy 2009, Lubomír Štrougal

Vzpomínky a úvahy dlouholetého vysokého funkcionáře Komunistické strany Československa a předsedy československé vlády přinášejí osobní svědectví, jakých není v naší současné politické literatuře mnoho. Historik si nad t... více
Dějiny Komunistické strany Československa 81% Dějiny Komunistické strany Československa 2002, Jacques Rupnik

Dějiny KSČ, jak se o nich sedmdesát let nemluvilo. Knihu napsal a roku 1981 vydal francouzský politolog, specialista na střední a východní Evropu Jacques Rupnik. V uvedeném časovém rozpětí se kniha zaměřuje na tři oblast... více


Ještě pár odpovědí 71% Ještě pár odpovědí 2011, Lubomír Štrougal

Na podzim 2009 vyšla memoárová kniha Lubomíra Štrougala Paměti a úvahy, v níž autor vylíčil svůj život a působení ve vrcholné politice ČSSR. Tato kniha zaznamenala velký úspěch a na autora se snesla sprška dotazů. Obrace... více


Rudolf Slánský 73% Rudolf Slánský 2022, Jan Chadima

Ucelená monografie výrazné postavy českých politických dějin Generální tajemník Komunistické strany Československa, strůjce a zároveň jedna z nejproslulejších obětí represivního režimu KSČ. Politické osudy Rudolfa Sláns... více


"Pojď s námi budovat pohraničí!" : Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952 87% "Pojď s námi budovat pohraničí!" : Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952 2016, Andreas Wiedemann

Důkladná práce německého historika Andrease Wiedemanna mapuje druhou a méně známou část procesu, při kterém došlo k vůbec největším přesunům obyvatelstva v českých zemích v historii – celkem se vyhnání a znovuosídlování ... více


Až po mé smrti 62% Až po mé smrti 2014, Vasil Biľak

Zanechal po sobě dlouho skrývané písemné svědectví. Patřil mezi ty, kteří k nám pozvali sovětské tanky v roce 1968? Měl vystřídat Dubčeka v čele strany po ustavení tzv. Dělnicko-rolnické vlády? Vasil Biľak ve svých pamět... více


Paměti Vasila Biľaka (2.díl) 51% Paměti Vasila Biľaka (2.díl) 1991, Vasil Biľak

Jedná se o subjektivní memoáry Vasila Bil'aka. Byly vydány bez svolení autora. více


Pěticípá totalita: 100 let KSČ v rozhovorech 80% Pěticípá totalita: 100 let KSČ v rozhovorech 2021, * antologie

Od plamenných idejí k vyhaslé ideologii. Kniha rozhovorů a polemických diskusí. V květnu 1921 byla založena KSČ. Stoleté výročí vybízí k tomu, abychom si položili otázky vztahující se k minulosti, současnosti, a i bud... více


Bez milosti a slitování 90% Bez milosti a slitování 2011, František Hanzlík

Historiku doc. PhDr. Františku Hanzlíkovi, CSc. se podařilo to, o čem mnozí badatelé sní. V průběhu dlouholetého studia archivních pramenů postupně objevil unikátní dokumenty komunistického režimu v Československu. Na je... více


Smrt pro tři ministry 88% Smrt pro tři ministry 2000, Zora Dvořáková

Kniha líčí jednu z nejzávažnějších událostí, které předznamenaly nástup komunistické totality: pokus o atentát na ministry P. Zenkla, P. Drtiny a J. Masaryka v září 1947 a jejich politické pozadí. více


Osm let po válce: Rok 1953 v Československu 70% Osm let po válce: Rok 1953 v Československu 2014, Libor Svoboda

Osm let po druhém globálním konfliktu dvacátého století byl svět rozdělen na dvě politické soustavy, u nichž bylo zřejmé, že porazit se navzájem nemohou, naopak že spolu musí koexistovat. Součástí tohoto světa bylo i lid... více


Husák - Mladé roky Gustáva Husáka 1913 – 1939 85% Husák - Mladé roky Gustáva Husáka 1913 – 1939 2015, Tomáš Černák

Príbeh odohrávajúci sa v rokoch mladosti prvého i posledného Slováka na Pražskom hrade, ktorý sa do povedomia verejnosti zapísal už v druhej polovici 30. rokov 20. storočia ako vysokoškolský líder bojujúci za zlepšenie s... více


Český a slovenský komunismus (1921-2011) 40% Český a slovenský komunismus (1921-2011) 2012, Jan Rychlík

Studie zaměřené na vybrané aspekty komunistického režimu v Československu. více


Angažované dějepisectví - stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970) 70% Angažované dějepisectví - stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970) 2011, Vitězslav Sommer

Kniha se zabývá vývojem stranické historiografie mezi lety 1950-1970 v kontextu proměn československého komunismu. Stranické dějepisectví vzniklo na počátku padesátých let jako zvláštní historiografický projekt fungující... více


Dějiny Komunistické strany Československa IV. 1969–1993 60% Dějiny Komunistické strany Československa IV. 1969–1993 2020, Tomáš Vilímek

Komunistická strana Československa sehrála v dějinách Československa významnou roli, po druhé světové válce dokonce klíčovou. Do rukou se čtenářům dostává svazek věnovaný rozmanitým aspektům její činnosti a působení v ob... více


Pravda zůstala pravdou 47% Pravda zůstala pravdou 1971, Vasil Biľak

Projevy a články Vasila Biľaka z období říjen 1967 - prosinec 1970. více


Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948: Únor 1948 - výsledek nerovného zápasu 93% Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948: Únor 1948 - výsledek nerovného zápasu 2021, František Hanzlík

Publikace ukazuje zákulisí boje o politickou moc mezi KSČ a ostatními politickými stranami v letech 1945–1948. Přináší fakta o ovládnutí tajných služeb a ministerstva vnitra komunistickou stranou v roce 1945 a důsledcích... více


Vznik a profilace KSČ v období první republiky v českých zemích 60% Vznik a profilace KSČ v období první republiky v českých zemích 2020, Peter Popálený

Publikace pojednává o vzniku a vývoji Komunistické strany Československa v období první republiky se zaměřením na české země. V rámci jednotlivých kapitol je analyzováno profilování komunistické strany ve vazbě na komuni... více