ideologie

štítek, 24 knih


Hegel

Hegel

1995, P. Singer

Rozbor některých ústředních myšlenek Hegelovy filozofie. více


Čtyři eseje o svobodě

Čtyři eseje o svobodě

1999, I. Berlin

Dnes již klasické dílo britského historika idejí a politického myslitele Čtyři eseje o svobodě sestavil autor ze svých starších textů a poprvé vydal v roce 1969. Zabývá se zde politickými idejemi 20. století, zejména roz... více


Fašizmus, národný socializmus a komunizmus. K ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu

Fašizmus, národný socializmus a komunizmus. K ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu

2010, M. Katuninec

Problematika komparácie totalitných teórií a ich praktického uplatňovania je ešte stále zaťažená rôznymi ideologickými skresleniami a spormi. Napriek rozsiahlemu zdroju informácií je jej spracovanie veľmi náročné a aby m... více


550 let od mučednické smrti Husovy a 50 let od zahájení Masarykova boje za osvobození Čechů a Slováků

550 let od mučednické smrti Husovy a 50 let od zahájení Masarykova boje za osvobození Čechů a Slováků

1965, P. Pitter

A co my dnes? / S použitím růz. pramenů naps. Přemysl Pitter více


Filozofové dělají revoluci

Filozofové dělají revoluci

2015, J. Petráň

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989) Monografie, sepsaná k příležitosti 25. výročí sametové revoluce, sleduje fáze „komunistického experimentu“ na Filozofické fakul... více


Nadčlověk a nadnárod

Nadčlověk a nadnárod

1946, R. Habřina

Kritický rozbor ideových kořenů nacismu. více


Modernita a holocaust

Modernita a holocaust

2010, Z. Bauman

Rozbor sociologických kořenů holocaustu, tj. vyvraždění deseti milonů Evropanů v nacistických koncentračních táborech. Možnosti prevence budoucích genocid. I když v předmluvě autor definuje holocaust v širším měřítku ja... více


Židé a Arabové - dialog idejí a zbraní

Židé a Arabové - dialog idejí a zbraní

1992, M. Mendel

Kniha arabisty Miloše Mendela se věnuje konfliktu na území Palestiny, jehož hlavními aktéry jsou Židé a Arabové. V první části autor předkládá stručné novodobé dějiny regionu počínaje židovským osídlováním Palestiny ... více


Spalovač mrtvol

Spalovač mrtvol

2005, L. Fuks

Psychologický hororový román o pracovníku krematoria Karlu Kopfrkinglovi, z něhož se částečně vlivem nacistické ideologie, částečně tím, že byl ovlivněn orientální filosofií, stává maniak. Jde vidět, jak postupem děje se... více


Nejčistší rasa

Nejčistší rasa

2013, B. R. Myers

V České republice vychází fundovaná publikace o Severní Koreji od známého amerického autora a odborníka na tuto oblast B.R. Myerse. Autor žije již několik let v jihokorejském Pusanu, kde taky přednáší na univerzitě. Bri... více


Politické ideologie a teorie: Od starověku po rok 1848

Politické ideologie a teorie: Od starověku po rok 1848

2011, V. Prorok

Kniha je jedním z literárních pokusů vyhnout se teoretickým a praktickým úskalím ideje evropocentrismu z hlediska výkladu dějin politického myšlení. Byla obsahově rozdělena do dvou částí: obsahem první části je problemat... více


Abeceda ateisty

Abeceda ateisty

1979, . kolektiv autorů

Informace, fakta a návody pro argumentaci ateistů. Zpracoval kolektiv sovětských autorů pod vedením akademika S. D. Skazkina. Encyklopedickou formou zpracovávají autoři nejdůležitější otázky z historie, teorie i praxe n... více


Historické proměny pojmu ideologie

Historické proměny pojmu ideologie

2001, P. Šaradín

Tato kniha seznamuje čtenáře se základními pohledy na proměny pojmu ideologie od osvícenství až po současnost. Autor si všímá stěžejních postojů k fenoménu ideologie a z odlišných koncepcí vybírá ty nejrozšířenější, čímž... více


Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

2013, E. Forstová

Práce Knihy podle norem se zabývá proměnou nakladatelské sféry po přijetí vydavatelského zákona v roce 1949 až do vzniku Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1953. Tehdy došlo k takové centrali... více


Totalitarismus 5: Podoby politické ideologie

Totalitarismus 5: Podoby politické ideologie

2009, I. T. Budil

Začátkem června 2009 proběhla pod záštitou Katedry antropologických a historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni odborná konference zaměřená opět na problematiku totalitních a autoritativních rež... více


1 2 >