neziskové organizace

štítky

31 knih


Mé nepálské lásky 81% Mé nepálské lásky 2018, Michaela Gautam

Zajímá Vás, jaké to je, když se ve dvaadvaceti sama vydáte na druhou stranu planety učit angličtinu do zapomenutých horských údolí? Kolik prozvracených dní stojí navyknutí se na autentickou nepálskou stravu? V čem se liš... více


Julian Assange - Neautorizovaná autobiografie 93% Julian Assange - Neautorizovaná autobiografie 2012, Julian Assange

"Kniha, jejíž vydání je stejně skandální jako její neautorizovaný obsah… Jde vlastně o pracovní verzi pamětí zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assangea. Text sleduje Assangeův dosavadní život od dospívání v rodné Aus... více


Člověk 25 - Čtvrtstoletí Člověka v tísni 89% Člověk 25 - Čtvrtstoletí Člověka v tísni 2017, Jan Pergler

Kniha k 25.výročí založení organizace Člověk v tísni, rozhovory s 25 osobnostmi, které významně ovlivnili směřování organizace nebo na ni nabízejí zajímavý pohled. Dvojice novinářů a publicistů Jan Pergler a Jan Dražan v... více
Politické neziskovky a jejich boj proti západní civilizaci 89% Politické neziskovky a jejich boj proti západní civilizaci 2021, Robert Kotzian

Kniha popisuje a analyzuje fenomén progresivisticky zaměřených politických neziskových organizací, pro něž úmyslně používá hovorové označení „politická neziskovka“. Nejprve je vymezeno téma a základní pojmy, pak jsou nav... více


Úspěšná nezisková organizace 75% Úspěšná nezisková organizace 2011, Olga Medlíková

Na trhu ojedinělá praktická příručka, ve které se dozvíte, co je třeba mít, udělat a zajistit pro efektivní a správné fungování neziskové organizace, vychází nyní již ve druhém vydání. Autoři jsou zkušení odborníci v obl... více


Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace 100% Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace 2017, Petr Vrzáček

Řízení neziskovky je zcela specifickým druhem svobodného umění – jedná se o manažerský desetiboj, kterému se řídící pracovník musí věnovat prakticky denně. Počet neziskovek v ČR každoročně roste. Mnohé z existujících org... více


Organizace neziskového sektoru 70% Organizace neziskového sektoru 2010, Jaroslav Rektořík

Text publikace vznikl jako učební text pro studenty magisterského a bakalářského studia se zaměřením na veřejnou ekonomiku, veřejnou správu, regionální rozvoj a dále zaměstnance v institucích odvětví veřejného sektoru a ... více


Řízení neziskových organizací 100% Řízení neziskových organizací 1994, Peter Ferdinand Drucker

"Před čtyřiceti lety se o veřejně prospěšných organizacích příliš nemluvilo. Nemocnice byly viděny jako nemocnice, skauti a skautky jako vyznavači skautingu... Od té doby se pro tyto organizace vyvinul termín "neziskové"... více


Nestátní neziskové organizace: Právní úprava, účetnictví, audit, daně 80% Nestátní neziskové organizace: Právní úprava, účetnictví, audit, daně 2019, Šárka Kryšková

Publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, politické strany a p... více


CPDM, 20 let stavíme mosty a spojujeme břehy... 100% CPDM, 20 let stavíme mosty a spojujeme břehy... 2018, Václav Votruba

Kniha mapující 20 let existence Centra pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově. více


Řízení neziskových organizací 80% Řízení neziskových organizací 2018, Pavlína Hejduková

Publikace se věnuje klíčovým oblastem řízení neziskových organizací a jejich postavení a úloze v ekonomice. Klíčové oblasti řízení zahrnují témata jako udržitelnost, finanční řízení (včetně specifik účetnictví a daní nez... více


Nastartovali nás jako motorky - Činnost nevládních organizací při řešení romské problematiky na východním Slovensku 0% Nastartovali nás jako motorky - Činnost nevládních organizací při řešení romské problematiky na východním Slovensku 2010, Tomáš Kobes

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Falošná demokracia 0% Falošná demokracia 2020, F. William Engdahl

Kniha popisuje činnosť agentúry americkej spravodajskej služby, vrátane CIA a ministerstva zahraničných vecí. V spolupráci so súkromnými demokratickými mimovládnymi organizáciami vyvinuli a zdokonalili techniky Orwellové... více


Neziskové organizace % Neziskové organizace 1995, Charles Debbasch

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Transparency : sborník k příležitosti konference v rámci programu "Transparency of Procedures at Local Level" 0% Transparency : sborník k příležitosti konference v rámci programu "Transparency of Procedures at Local Level" 2006, Josef Štogr

Transparency : sborník k příležitosti konference v rámci programu "Transparency of Procedures at Local Level" : Ústí nad Labem, 26.-27. října 2006 Vnímání neziskového sektoru se mění v jakýchsi skocích – dlouho opomí... více


Sociální ekonomika v evropském kontextu 0% Sociální ekonomika v evropském kontextu 2006, Marie Dohnalová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Problematika zakládání organizací v sociální oblasti 0% Problematika zakládání organizací v sociální oblasti 2006, Jan Hloušek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Veřejné jednání, veřejná prospěšnost : sborník doprovázející projekt Veřejné jednání ... 0% Veřejné jednání, veřejná prospěšnost : sborník doprovázející projekt Veřejné jednání ... 2012, Josef Štogr

Z předmluvy: Diskuse, které se v České republice vedou, či spíše nevedou o veřejné prospěšnosti, statutu veřejné prospěšnosti, veřejně prospěšných organizacích a související legislativě mají zcela zamlžený kontext, a pro... více


Úspěšná nezisková oraganizace 0% Úspěšná nezisková oraganizace 2017, Olga Medlíková

Praktická příručka pro neziskové organizace. více


Adresář neziskových organizací okresu Kroměříž 0% Adresář neziskových organizací okresu Kroměříž 2003, Soňa Bosáková

Adresář neziskových organizací okresu Kroměříž. více


Nevýdělečné organizace v praxi 0% Nevýdělečné organizace v praxi 2016, Václav Dobrozemský

Praktická publikace přináší všem nevýdělečným organizacím tj. spolkům, nadacím, nadačním fondům, ústavům atd. praktické návody na účtování, vzory smluv a dalších dokumentů a také konkrétní daňové příklady, které pomohou ... více


Péče stále hřeje u srdce – Čas nejsou jen peníze 0% Péče stále hřeje u srdce – Čas nejsou jen peníze 2019, Petr Novák

Kniha navazuje na publikaci „Když péče hřeje u srdce“ (vydanou v roce 2014). Kromě kapitoly věnované dění ve Spokojeném domově v letech 2014–2019 jsou v knize obsaženy rozhovory, které Spokojený domov přinesl v těchto le... více


Zdaňování neziskových organizací 0% Zdaňování neziskových organizací 2011, Helena Stuchlíková

Publikace nabízí co možná nejucelenější informace v daňové problematice neziskových subjektů. více


Za jeden provaz % Za jeden provaz 2015, Rut Kolínská

Metodika aktivní spolupráce nestátních neziskových organizací a představitelů státní správy a samosprávy na lokální a krajské úrovni. více


Průvodce DPH u neziskových organizací 0% Průvodce DPH u neziskových organizací 2012, Dagmar Fitříková

Publikace Průvodce DPH neziskových organizací vznikla na základě četných dotazů čtenářů a účastníků seminářů a nedostatku podobných příruček na trhu. Je určena všem účetním jednotkám, které nebyly založeny za účelem podn... více


Možnosti získavania finančných zdrojov pre mimovládne neziskové organizácie % Možnosti získavania finančných zdrojov pre mimovládne neziskové organizácie 2022, Zuzana Thullnerová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Cesty k efektivní komunikaci NNO a krajů ČR 0% Cesty k efektivní komunikaci NNO a krajů ČR 2003, kolektiv autorů

Metodologie použité analýzy a výsledky celorepublikového šetření komunikace nevládních neziskových organizací a krajů, modely komunikace, související právní předpisy. více


Účetnictví nestátních neziskových organizací 0% Účetnictví nestátních neziskových organizací 2012, Jan Stejskal

3. vydání. Publikace pomůže při řešení různých účetních situací v oblasti daní a účetnictví nestátních neziskových organizací. Zejména účetní ocení zpracování postupů účtování v podvojném účetnictví a vzorů a výkladu pra... více


Nestátní neziskové organizace, dobrovolníci a možnosti spolupráce při mimořádných událostech % Nestátní neziskové organizace, dobrovolníci a možnosti spolupráce při mimořádných událostech 2022, Štěpán Kavan

Publikace se zaměřuje na nestátní neziskové organizace a dobrovolnictví v přípravě a řešení mimořádných událostí v Česku. Určeno odborné veřejnosti. více