historické prameny

štítky

50 knih


A teď už navždy 75% A teď už navždy 2001, Patricia Gaffney

Anglie 1858 Do hornického městečka Wyckerley přijíždějí dva cizinci, bratři Pendarvisové. Jack je bývalý horník trpící souchotinami a svůj čas hodlá trávit v místní hospodě nebo proháněním ženských. Connor zde má ale ... více


Vyprávění o minulých letech  aneb Nestorův letopis ruský 86% Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský 2014, neznámý - neuveden

Povesť vremennych je první historiografické dílo Kyjevské Rusi. Letopis zachycuje dějiny staroukrajinského státu v 10., 11. a na počátku 12. století, obsahuje významné právní dokumenty, legendistické texty a příběhy. ... více


Kronika stoleté války 77% Kronika stoleté války 1977, Jean Froissart

Výbor z prvních dvou knih rozsáhlého díla francouzsky píšícího kronikáře věnovaného anglo-francouzskému válečnému konfliktu, stoleté válce ve 14. a 15. století – zahrnuje léta 1325–1382. V pestrém kaleidoskopu soubojů, b... více
Střípky z českého Chicaga 95% Střípky z českého Chicaga 2017, Lenka Křížová

Edice dokumentů k dějinám Čechů v americkém Chicagu v letech 1848-1918. V padesátých letech 19. století začali do Chicaga přicházet první obyvatelé českých zemí. Město tehdy ještě nebylo příliš velké, zato se dynamick... více


Hodonín nostalgický...a taky něco o tom, jak to snad bylo 100% Hodonín nostalgický...a taky něco o tom, jak to snad bylo 2014, Antonín Kučera

Publikaci „Hodonín nostalgický…a taky něco o tom, jak to snad bylo“ vydalo město Hodonín ve spolupráci s autorem, hodonínským fotografem. Desítky srovnávacích fotografií nových a dobových doprovází zajímavé historické po... více


Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. I, Územie Slovenska pred príchodom Slovanov 90% Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. I, Územie Slovenska pred príchodom Slovanov 1998, Richard Marsina

Slovensko v staroveku, v čase historických Keltov, Rimanov, Germánov a ďalších národov. více


Zpráva o utrpení a smrti Mistra Jana Husa 100% Zpráva o utrpení a smrti Mistra Jana Husa 1913, Petr z Mladoňovic

Výtah, který Petr z Mladoňovic vytvořil pro potřeby lidu ze své rozsáhlé, latinsky psané zprávy o posledních Husových dnech. Psán byl asi v roce 1429 nebo 1435 a zachoval se v jediném opisu v knížecí Lobkovické knihovně ... více


Slovieni a Jozef II. 20% Slovieni a Jozef II. 2020, Vladimír Laubert

Kniha obsahuje aj kompletný text návodu na meranie pozemkov z pera cisára Jozefa II. Ide o úplne prvé vydanie v slovenčine. Cisár Jozef II. vydal túto knihu v jazyku slovienskom, pričom nielenže použil už dobre známu Sta... více


Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře 67% Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře 2007, Valentin Lavrenťjevič Janin

Šťastná shoda okolností umožnila historikům, archeologům a lingvistům do neuvěřitelných podrobností rekonstruovat život v jednom z center středověké Rusi. Veliký Novgorod byl z několika důvodů výjimečný: ze správního hle... více


Kosmova kronika a předchozí tradice 90% Kosmova kronika a předchozí tradice 1976, Oldřich Králík

Autor se zabývá tradicemi českého kronikářství před Kosmou a některými částmi Kosmova díla. více


Životy bratří 90% Životy bratří 2004, Gerald Frachet

Jedním z pramenů dokládajících události spojené se založením řádu a vyprávějících o životě a skutcích prvních bratří je dílo ze 13. století známé pod názvem Životy bratří. Jeho autorem je francouzský dominikán bl. Gerald... více


Svitky od Mrtvého moře a židovský původ křesťanství 80% Svitky od Mrtvého moře a židovský původ křesťanství 2004, Carsten Peter Thiede

Autor zajímavým a vzrušujícím způsobem vysvětluje, že svitky, napsané hebrejsky a aramejsky ortodoxní židovskou sektou mezi lety 150 př.n.l. a 68 n.l, byly součástí větší knihovny, jejíž rukopisy dokazovaly, že křesťanst... více


Pramene k dejinám Veľkej Moravy 100% Pramene k dejinám Veľkej Moravy 1964, Peter Ratkoš

Táto publikácia obsahuje súhrn písomných prameňov v širokom horizontálnom i vertikálnom rozptyle, pretože ide o celostný pohľad na osudy prvého ranofeudálneho slovanského štátu ... Publikácia má charakter chrestomatie, t... více


XX. století o sobě - dějiny v dokumentech 100% XX. století o sobě - dějiny v dokumentech 2005, Helena Mandelová

Tato zcela originální a čtenářsky vzrušující publikace obsahuje cca 260 historických dokumentů (nebo jejich důležité části), velké množství dobových fotografií a sdělné komentáře. Vynikající zastoupení významných osobnos... více


Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu: Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959) 80% Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu: Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959) 2022, Martin Flašar

Souběžný název: An Artist Must Never Lose Courage: Jan Novák and Bohuslav Martinů in the light of a correspondence (1947–1959). Publikace odhaluje podrobnosti vztahů Bohuslava Martinů s jeho žákem a skladatelem Janem ... více


Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století : směry - tendence - proměny 80% Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století : směry - tendence - proměny 2016, Pavel Otmar Krafl

Autoři statí se soustředili na podobu a tvářnost základních edičních řad, v rámci kterých byly a jsou editovány zejména listiny a listy, jejich vývoj v minulosti, současnosti a perspektivy do budoucnosti, okrajově se dot... více


Staročeské knihy lékařské 100% Staročeské knihy lékařské 2006, Alena M. Černá

V přepise novočeského pravopisu a s podrobným komentářem představuje lingvistka PhDr. Alena M. Černá, Ph.D., rukopisný sborník z poloviny 15. století, který pojednává o středověkém lékařství a obory s ním spjatými. Čtená... více


Česká šlechta 60% Česká šlechta 2018, Josef Holeček

Výklady časové i historické. Dějiny Českých zemí do roku 1918. České kulturní dějiny (celkově). více


Labyrint dávných dějin českých 100% Labyrint dávných dějin českých 1970, Oldřich Králík

Labyrintem dávných dějin českých míní autor, literární historik a profesor olomoucké university, v této neobyčejně živě pojaté studii dějiny 10. století. Spory o podobu 10. století začínají podle autora již v pramenech t... více


Prameň - jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume 0% Prameň - jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume 2010, Miroslav Glejtek

Autori vo svojich príspevkoch využívajú širokú škálu prameňov, na podklade ktorých možno okrývať minulosť. Príspevky sú náčrtom rôznorodého prístupu k spracovaniu a interpretácii historických prameňov a ponúkajú cenný z... více