dějiny slovenského území

štítky

67 knih


Dějiny Slovenska 82% Dějiny Slovenska 1998, Dušan Kováč

Dějiny slovenského teritoria od nejstaršího osídlení po současnost. Jedná se o dějiny osídlení slovenského teritoria různorodými etniky. Hlavní pozornost se samozřejmě soustřeďuje na historické směřování slovenského nár... více


Trianon - triumf a katastrofa 92% Trianon - triumf a katastrofa 2020, Roman Holec

4. júna 1920 bola podpísaná Trianonská mierová zmluva, ktorá dala bodku za historickým Uhorskom. Zmluva priniesla strednej Európe protichodné očakávania a pocity. Na jednej strane radosť spojenú s veľkými nádejami, na dr... více


Nitrianske kniežatstvo 89% Nitrianske kniežatstvo 2004, Ján Steinhübel

"Rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočia." Stredovekí ľudia vnímali a pociťovali svoj kmeň alebo národ predovšetkýmv protiklade s iným kmeňom a národom či... více
Sloveni, Slováci, kde sú vaše korene 60% Sloveni, Slováci, kde sú vaše korene 2010, Cyril A. Hromník

Úplne nový a objavný pohľad na pôvod našich predkov. Podľa najnovších u nás dosial knižne nepublikovaných výsledkov výskumu. Naši predkovia tu dokázateľne žili už pred 5 000 rokmi! Prevratné a prekvapujúce fakty, ktoré n... více


Slovenské dejiny I. 89% Slovenské dejiny I. 2008, Matúš Kučera

Prvý diel dejín Slovenska (do roku 1526) popredného slovenského historika. Dielo v úvode prináša pohľad na doterajší stav syntéz o slovenských dejinách a obsahuje kapitoly: Spoločnosť a kultúra starých Slovákov, Prvé pok... více


Dejiny kráľovstva uhorského: od počiatku do časov Žigmundových / vypravuje Jonáš Záborský. 1875 91% Dejiny kráľovstva uhorského: od počiatku do časov Žigmundových / vypravuje Jonáš Záborský. 1875 2012, Jonáš Záborský

Dielo Jonáša Záborského Dejiny kráľovstva uhorského od počiatkov do časov Žigmundových vychádza po takmer 140 rokoch od svojho vzniku po prvý raz. Doslovný prepis Záborského rukopisu umožňuje plnohodnotne zažiť dielo tak... více


Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek 43% Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek 2014, Oskár Cvengrosch

To tu ešte nebolo! Zabudnite na všetko, čo ste doteraz počuli o histórii Slovanov! Všetko bolo úplne inak! Napísané na základe najnovších vedeckých poznatkov a dôkladných analýz najstarších historických prameňov. Prečo s... více


Odkryté dejiny (Dávnoveké Slovensko) 96% Odkryté dejiny (Dávnoveké Slovensko) 1975, Pavel Dvořák

Z cyklu novinových článkov, písaných do Nového slova o výsledkoch archeologických výskumov veľkomoravskej Nitry, vznikla po doplnení a prepracovaní rozsiahla publikácia, ketrá textom i obrazom dokumentuje najstaršie nále... více


Dejiny Slovenska. I, (do roku 1526) 96% Dejiny Slovenska. I, (do roku 1526) 1986, Richard Marsina

Dejiny obdobia feudalizmu vyšli v jednom zväzku roku 1961. Celé štvrťstoročie ďalšieho intenzívneho výskumu marxistickej slovenskej historiografie prinieslo množstvo nových poznatkov o dejinách Slovenska aj pre najstarš... více


Storočie dlhšie ako sto rokov 95% Storočie dlhšie ako sto rokov 1999, Ľubomír Lipták

Výber štúdií a esejí vynikajúceho slovenského historika registruje nielen problémy v historiografii, ale i spoločenské premeny, aktuálne politické dianie, stredoeurópske a európske kontexty, ako i poučenie z dejín. více


Krátke dejiny Slovenska 85% Krátke dejiny Slovenska 2003, kolektiv autorů

Krátke dejiny Slovenska sú určené širokému okruhu záujemcov o históriu, ktorí sa neuspokoja s obyčajným opisom udalostí, ale sú ochotní uvažovať o faktoroch minulosti, ktoré ovplyvňujú našu súčasnosť. Publikácia odrá... více


Slovenské dejiny IV. 95% Slovenské dejiny IV. 2010, Róbert Letz

Štvrtý diel edície Slovenské dejiny zahŕňa obdobie ohraničené rokmi 1914 – 1938, teda od začiatku prvej svetovej vojny po vznik vojnového Slovenského štátu. Predmetné obdobie je mimoriadne dôležité a súčasne hektické, bo... více


Slovenské dejiny V. 95% Slovenské dejiny V. 2012, Róbert Letz

Publikácia je organickou súčasťou edície Slovenské dejiny I – IV. Nadväzuje na ňu chronologicky, tematicky i spôsobom spracovania. Slovenské dejiny V vymedzujú historické obdobie rokov 1938 – 1945. Ide o zložité obdobie,... více


Zamlčané dejiny    Pôvod a začiatky Slovenov-Slovákov 67% Zamlčané dejiny Pôvod a začiatky Slovenov-Slovákov 2014, Viktor Timura

Minulosť Slovanov, a s ňou súvisiaci pôvod a začiatky Slovenov-Slovákov, sú zaťažené účelovými dezinformáciami. Ich minulosť bola dlho zamlčovaná, prekrucovaná, spochybňovaná, zahmlievaná a odsudzovaná. Toto úsilie malo ... více


Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov 100% Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov 2018, Denisa Gaálová

Spoznajte slovenské dejiny v tejto fantastickej knihe, ktorá by nemala chýbať v žiadnej detskej knižnici. Kniha prevedie mladých čitateľov našou minulosťou od praveku až po vznik samostatného Slovenska. Nečakajte však uč... více


Dejiny Uhorska 80% Dejiny Uhorska 2013, kolektiv autorů

K napísaniu knihy inšpirovala autorov nízka znalosť a deformované predstavy v slovenskej verejnosti o dejinách Uhorska. Za cieľ si v prvom rade stanovili rozšíriť úroveň znalostí o tejto problematike a tak prispieť k lep... více


Kronika Slovenska 2 80% Kronika Slovenska 2 1999, Dušan Kováč

Obsahom druhého zväzku Kroniky Slovenska sú historické osudy našej vlasti v 20. storočí. Najnovšie dejiny Slovenska majú viacero období, ktoré sa donedávna pokladali za biele miesta, o ktorých sa nehovorilo, alebo ktorýc... více


Slovenské dejiny III. 80% Slovenské dejiny III. 2015, Peter Podolan

Tretí diel edície Slovenské dejiny približuje obdobie od roku 1780 do roku 1914. Autorská dvojica ponúka prehľadný obraz tzv. dlhého 19. storočia, na ktorého začiatku sa začal proces formovania moderného slovenského náro... více


Slovenské územie v historickom kontexte 100% Slovenské územie v historickom kontexte 2017, Richard Marsina

Publikácia sa venuje termínu slovenské územie, ktorého názov je odvodený od slovenského etnika, obývajúceho tento región nepretržite od príchodu slovanských kmeňov až do súčasnosti. Slováci žili na tomto území kompaktne,... více


Obrázkové Slovenské Dejiny 100% Obrázkové Slovenské Dejiny 1942, František Hrušovský

Dějiny Slovenska od pravěku, až po Slovenský štát. více


Kronika Slovenska 1 90% Kronika Slovenska 1 1998, Dušan Kováč

Prvá celkom pôvodná slovenská Kronika! Prehľad dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias po koniec 19. storočia je dielom našich popredných historikov. Spôsobom spracovania, bohatou obrazovou dokumentáciou i dopl... více


Dejiny dávnovekého Slovenska 90% Dejiny dávnovekého Slovenska 1991, Alexander Ruttkay

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovenské dejiny II. 90% Slovenské dejiny II. 2017, Michal Bada

Historik PhDr. Michal Bada, PhD., prehľadne približuje kľúčové i čiastkové problémy obdobia raného novoveku medzi rokmi 1526 – 1780. Porážka uhorského kráľovského vojska 29. augusta 1526 v bitke pri Moháči mala pre uhors... více


O pôvode a dejoch Slovákov podľa Václava Hájeka z Libočan 80% O pôvode a dejoch Slovákov podľa Václava Hájeka z Libočan 2011, Milan Stanislav Ďurica

Hájekova kniha bola dokončená v roku 1539. Odvtedy až do druhej polovice 18. storočia nielen v českej pôvodine, ale aj v troch nemeckých vydaniach, ktoré pripravil protestant Johann Sandel a vyšli v rokoch 1596, 1697 a 1... více


Codex diplomaticus episcopatus nitriensis 100% Codex diplomaticus episcopatus nitriensis 2021, Richard Marsina

Posledné veľké dielo najvýznamnejšieho slovenského historika stredoveku Richarda Marsinu, ktorý spolupracoval s Jozefom Melišom, prináša dobové svedectvá o najstaršej cirkevnej inštitúcii na Slovensku – Nitrianskom bisku... více


Slovenské dejiny 60% Slovenské dejiny 1939, František Hrušovský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Z historie prevratu 80% Z historie prevratu 1927, Jur Janoška

Knižné vydanie série článkov uverejnených v Národných novinách v decembri 1926, v ktorých ide o vznik Československa v roku 1918. více


Od doby kamennej po Veľkú Moravu 80% Od doby kamennej po Veľkú Moravu 2011, Martin Vančo

Publikácia Od doby kamennej po Veľkú Moravu s podtitulom Dejiny umenia Slovenska od historika umenia Martina Vanča predstavuje súhrnné spracovanie najstarších dokladov umenia na území Slovenska od staršej doby kamennej p... více


Historické prírodné katastrofy v Žilinskom kraji 100% Historické prírodné katastrofy v Žilinskom kraji 2015, Miloš Jesenský

Monografia predstavuje odbornú historickú prácu, prinášajúcu v rámci regionálnych dejín čitateľovi fenomén, ktorý sprevádzal a ovplyvňoval dejiny ľudskej spoločnosti od najstarších čias. Sila prírodných katastrof dokázal... více


Archeológia na Kysuciach 100% Archeológia na Kysuciach 2010, Miloš Jesenský

Kniha po prvýkrát prehľadne a na jednom mieste sumarizuje archeologické nálezy z regiónu Kysúc a populárnou formou podáva obraz o vývoji danej oblasti od prvých stôp dávnovekých ľudí až po obdobie novoveku. Rozprávanie i... více


Odkedy sme Slováci? Pôvod Slovákov a kresťanstvo 100% Odkedy sme Slováci? Pôvod Slovákov a kresťanstvo 2006, Milan Stanislav Ďurica

Od straty stredovekej štátnosti sa vystriedali na našom území tatárske, husitské, turecké plienenia, potom odnárodňovacie procesy zo strany južných i západných susedov až po polstoročie medzinárodnej ateistickej komunist... více


Slovensko a druhá svetová vojna % Slovensko a druhá svetová vojna 2000, Jiří Bílek

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. – 31. mája 2000. Publikované príspevky prednesené na konferencii z príležitosti 55. výročia konca druhej svetovej vojny sa venujú širokému spekt... více


Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách % Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách 2021, Miroslav Huťka

Dejiny Uhorska v rokoch 1382-1526 Napísať text, ktorého obsahom sú dejiny, má mnohé úskalia. Predovšetkým je to výber faktov, no v neposlednom rade aj metodika spracovania. Mnohé historické práce, najmä tie, ktoré vyš... více


Južné Slovensko v rokoch 1938-1945 0% Južné Slovensko v rokoch 1938-1945 1972, Lóránt Tilkovszky

Autor, maďarský historik, prináša poznatky najmä o činiteľoch maďarskej iredenty, o činnosti maďarských školských úradov v oblasti maďarizácie škôl, o politických akciách Esterházyho a pod. Udalosti podáva tak, ako ich n... více


Po stopách komunizmu a miľniky slovenskej krútňavy % Po stopách komunizmu a miľniky slovenskej krútňavy 2009, Zoltán G. Meško

Predložená práca je historickým prehľadom, či skôr mozaikou turbulentných čias od začiatku tzv. "priemyselnej revolúcie" v 18. storočí (roku 1780 vo Veľkej Birtánii), ktorú nasledovali prudké otrasy v politickom, sociáln... více


Slovensko v Rakúsko- Uhorsku 0% Slovensko v Rakúsko- Uhorsku 1995, Dušan Kováč

Kniha približuje obraz Slovenska na prelome stroročí. více


Prehľad dejín KSČ na Slovensku % Prehľad dejín KSČ na Slovensku 1973, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi 0% Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi 1983, Jozef Kuzmík

Slovník tvorí: predhovor, úvodná štúdia s názvom "Črty z histórie Slovenska v staroveku a v stredoveku a súvekí autori, pramene a knižní skriptori so slovenskými vzťahmi", vlastný chronologicky usporiadaný a podľa vývino... více


Remeselnícke cechové organizácie na Slovensku % Remeselnícke cechové organizácie na Slovensku 2000, Jozef Majerech-Mrzúch

Život a činnosť remeselníckych cechových organizácií a ich príslušníkov na Slovensku vzbudzuje u mnohých veľký záujem podrobnejšie poznať tieto živnostenské organizácie. Ich činnosti sú v každom smere nanajvýš zaujímavé ... více


Slovacicum: Kapitoly z dejín slovenskej kultúry % Slovacicum: Kapitoly z dejín slovenskej kultúry 2004, Pavol Žigo

Popis knihy není zatím k dispozici. více