dějiny slovenského území

štítky

45 knih


Dějiny SlovenskaDějiny Slovenska1998, Dušan Kováč

Dějiny slovenského teritoria od nejstaršího osídlení po současnost. Jedná se o dějiny osídlení slovenského teritoria různorodými etniky. Hlavní pozornost se samozřejmě soustřeďuje na historické směřování slovenského nár... více


Trianon - triumf a katastrofaTrianon - triumf a katastrofa2020, Roman Holec

4. júna 1920 bola podpísaná Trianonská mierová zmluva, ktorá dala bodku za historickým Uhorskom. Zmluva priniesla strednej Európe protichodné očakávania a pocity. Na jednej strane radosť spojenú s veľkými nádejami, na dr... více


Sloveni, Slováci, kde sú vaše koreneSloveni, Slováci, kde sú vaše korene2010, Cyril A. Hromník

Úplne nový a objavný pohľad na pôvod našich predkov. Podľa najnovších u nás dosial knižne nepublikovaných výsledkov výskumu. Naši predkovia tu dokázateľne žili už pred 5 000 rokmi! Prevratné a prekvapujúce fakty, ktoré n... více
Slovenské dejiny I.Slovenské dejiny I.2008, Matúš Kučera

Prvý diel dejín Slovenska (do roku 1526) popredného slovenského historika. Dielo v úvode prináša pohľad na doterajší stav syntéz o slovenských dejinách a obsahuje kapitoly: Spoločnosť a kultúra starých Slovákov, Prvé pok... více


Nitrianske kniežatstvoNitrianske kniežatstvo2004, Ján Steinhübel

"Rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočia." Stredovekí ľudia vnímali a pociťovali svoj kmeň alebo národ predovšetkýmv protiklade s iným kmeňom a ... více


Dejiny kráľovstva uhorského: od počiatku do časov Žigmundových / vypravuje Jonáš Záborský. 1875Dejiny kráľovstva uhorského: od počiatku do časov Žigmundových / vypravuje Jonáš Záborský. 18752012, Jonáš Záborský

Dielo Jonáša Záborského Dejiny kráľovstva uhorského od počiatkov do časov Žigmundových vychádza po takmer 140 rokoch od svojho vzniku po prvý raz. Doslovný prepis Záborského rukopisu umožňuje plnohodnotne zažiť dielo tak... více


Odkryté dejiny (Dávnoveké Slovensko)Odkryté dejiny (Dávnoveké Slovensko)1975, Pavel Dvořák

Z cyklu novinových článkov, písaných do Nového slova o výsledkoch archeologických výskumov veľkomoravskej Nitry, vznikla po doplnení a prepracovaní rozsiahla publikácia, ketrá textom i obrazom dokumentuje najstaršie nále... více


Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a SloveniekTajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek2014, Oskár Cvengrosch

To tu ešte nebolo! Zabudnite na všetko, čo ste doteraz počuli o histórii Slovanov! Všetko bolo úplne inak! Napísané na základe najnovších vedeckých poznatkov a dôkladných analýz najstarších historických prameňov. Prečo s... více


Dejiny Slovenska I : (do roku 1526)Dejiny Slovenska I : (do roku 1526)1986, Richard Marsina

Dejiny obdobia feudalizmu vyšli v jednom zväzku roku 1961. Celé štvrťstoročie ďalšieho intenzívneho výskumu marxistickej slovenskej historiografie prinieslo množstvo nových poznatkov o dejinách Slovenska aj pre najstarš... více


Slovenské dejiny IV.Slovenské dejiny IV.2010, Róbert Letz

Štvrtý diel edície Slovenské dejiny zahŕňa obdobie ohraničené rokmi 1914 – 1938, teda od začiatku prvej svetovej vojny po vznik vojnového Slovenského štátu. Predmetné obdobie je mimoriadne dôležité a súčasne hektické, bo... více


Slovenské dejiny V.Slovenské dejiny V.2012, Róbert Letz

Publikácia je organickou súčasťou edície Slovenské dejiny I – IV. Nadväzuje na ňu chronologicky, tematicky i spôsobom spracovania. Slovenské dejiny V vymedzujú historické obdobie rokov 1938 – 1945. Ide o zložité obdobie,... více


Storočie dlhšie ako sto rokovStoročie dlhšie ako sto rokov1999, Ľubomír Lipták

Výber štúdií a esejí vynikajúceho slovenského historika registruje nielen problémy v historiografii, ale i spoločenské premeny, aktuálne politické dianie, stredoeurópske a európske kontexty, ako i poučenie z dejín.... více


Krátke dejiny SlovenskaKrátke dejiny Slovenska2003, kolektiv autorů

Krátke dejiny Slovenska sú určené širokému okruhu záujemcov o históriu, ktorí sa neuspokoja s obyčajným opisom udalostí, ale sú ochotní uvažovať o faktoroch minulosti, ktoré ovplyvňujú našu súčasnosť. Publikácia odrá... více


Dejiny UhorskaDejiny Uhorska2013, kolektiv autorů

K napísaniu knihy inšpirovala autorov nízka znalosť a deformované predstavy v slovenskej verejnosti o dejinách Uhorska. Za cieľ si v prvom rade stanovili rozšíriť úroveň znalostí o tejto problematike a tak prispieť k lep... více


Kronika Slovenska 1Kronika Slovenska 11998, Dušan Kováč

Prvá celkom pôvodná slovenská Kronika! Prehľad dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias po koniec 19. storočia je dielom našich popredných historikov. Spôsobom spracovania, bohatou obrazovou dokumentáciou i dopl... více


1