raný novověk

štítky

55 knih

Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověkDějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk2004, Petr Čornej

Raný středověk Vrcholný středověk Pozdní středověk Počátky novověku Třicetiletá válka Utváření novodobé společnosti více


Evropa šestnáctého stoletíEvropa šestnáctého století2001, Richard Mackenney

Evropa 16. století je příkladem moderní historické práce, jejímž základem jsou fundované znalosti autora Mackenney Richarda. Mackenney Richard dokáže dané téma zpracovat čtivě a přístupně nejširší čtenářské obci. Málokt... více


Lidová kultura v raně novověké EvropěLidová kultura v raně novověké Evropě2005, Peter Burke

V jedné ze svých nejslavnějších prací se anglický historik Peter Burke pokouší představit lidovou kulturu raně novověké Evropy jako celek. Z hlediska zeměpisného zahrnuje celou Evropu, od Irska po Ural, od Norska po Sicí... více
Člověk českého raného novověkuČlověk českého raného novověku2007, Václav Bůžek

Kolektiv téměř dvou desítek autorů se na příkladu lidských typů a osudů ze 16. a 17. století pokusil překročit častá mlčení středověkých pramenů a prostřednictvím detailních, opět esejisticky pojatých sond vykreslit každ... více


Evropa sedmnáctého stoletíEvropa sedmnáctého století2002, Thomas Munck

Edice Dějiny Evropy. Systematicky srovnaná kniha uvádí do všech klíčových problémů tohoto kontroverzního století (třicetiletá válka, ,,všeobecná krize ", absolutismus, vzrůstající role státu). Autor věnuje nemalou p... více


Věk urozenýchVěk urozených2002, Václav Bůžek

Poprvé se českému čtenáři dostává všestranný a moderně pojatý globální pohled na úlohu šlechty v raně novověkých českých zemích, zahrnující společenské, politické, hospodářské, náboženské a kulturní souvislosti včetně ku... více


Zločin a sex v českých dějináchZločin a sex v českých dějinách2000, Jindřich Francek

Práce z oblasti českých kulturních dějin zabývající se trestněprávní problematikou - manželským právem a mravnostními delikty v českých novověkých dějinách. Publikace nám přibližuje manželské vztahy a v souvislosti s ni... více


Novověká filosofie INovověká filosofie I2001, Wolfgang Röd

Dějiny filosofie od Bacona po Spinozu (Descartes, Pascal, Hobbes a další). více


Obecné dějiny novověku I. (16. století)Obecné dějiny novověku I. (16. století)2011, Kamil Štěpánek

Skriptum MU PdF k vybraným kapitolám z dějin 16. století. více


Barokní člověk a jeho světBarokní člověk a jeho svět2004, Rosario Villari

Další z edice Člověk a jeho svět přináší dvanáct portrétů postav charakteristických pro období baroka, období velkého vzepětí duchovního a náboženského i vznícené smyslovosti, náboženských válek i počátků moderní vědy. E... více


Čtyři vladaři: Jindřich VIII., František I., Karel V., Sulejman Nádherný a posedlosti, které stvořily moderní EvropuČtyři vladaři: Jindřich VIII., František I., Karel V., Sulejman Nádherný a posedlosti, které stvořily moderní Evropu2019, John Julius Norwich

Jindřich VIII., František I., Karel V., Sulejman Nádherný a posedlosti, které stvořily moderní Evropu Kniha známého britského historika přináší barvitý a čtivý pohled na evropské dějiny 16. století perspektivou čtyř... více


Společnost českých zemí v raném novověkuSpolečnost českých zemí v raném novověku2010, Václav Bůžek

Jedná se o syntézu dějin společnosti českých zemí v 16.-18. století. Předmětem zkoumání týmu předních českých historiků se stal panovnický dvůr, šlechta, duchovenstvo, měšťané, venkované a okrajové společnosti. Čtenáři j... více


Pražští kupci na cestáchPražští kupci na cestách2013, Marie Buňatová

Hlavním tématem knihy jsou dějiny obchodu v předbělohorské Praze (1526–1618), zaměřené především na období vlády císaře Rudolfa II. (1576–1611), kdy se Praha přiřadila k největším středoevropským metropolím. Prostřednict... více


Ženy a děti ve dvorské společnostiŽeny a děti ve dvorské společnosti2015, kolektiv autorů

Publikace Ženy a děti ve dvorské společnosti se věnuje opomíjenému tématu domácí historiografie. Doposud byla věnována pozornost spíše jen ženám a rodina jako základ společnosti včetně postavení dětí zůstávala poněkud v ... více


Kulturní dějiny novověku I.Kulturní dějiny novověku I.2006, Egon Friedell

Friedellovy "kulturní dějiny" zaujímají v historiografii zvláštní místo - jako jedny z těch nejsvévolnějších a neúžasnějších exkursů do minulosti, jež nám umožňují přiblížit dávné časy a jevy. Díky svému nadání... více


1