zahraniční politika

štítky

168 knih


Švábi 77% Švábi 2013, Jo Nesbø

V jednom bangkockém nevěstinci je nalezen norský velvyslanec v Thajsku. V zádech má nůž a v aktovce pedofilní pornosnímky. V Oslu vypuká na ministerstvu zahraničí panika, neboť velvyslanec měl úzké vazby na norského prem... více


Já, Poutník 90% Já, Poutník 2014, Terry Hayes

Mladá žena zavražděná v hotelu na Manhattanu – nelze identifikovat ji ani pachatele. Otec veřejně sťatý pod palčivým sluncem v Saúdské Arábii a syn, jenž přihlížel. Muž ze syrského výzkumného ústavu, kterému někdo zaži... více


Zahrada bestií 88% Zahrada bestií 2009, Jeffery Deaver

New York, rok 1936. Američan německého původu Paul Schumann je mafiánským hrdlořezem, jenž proslul svou geniální taktikou a zásadou přijímat pouze „spravedlivé“ zakázky. Poté se mu však jedna nájemná vražda nezdaří. Schu... více
V nejvyšších sférách 78% V nejvyšších sférách 1992, Arthur Hailey

Politika vlád, parlamentů, diplomatů v době vrcholící studené války. Co více je potřeba na dramatický dějový konflikt. Ačkoliv autor upozorňuje, že všechno v knize je fikce, přesto to rozhodující má oporu v realitě. Že p... více


Planeta Země: Kruté místo k žití 86% Planeta Země: Kruté místo k žití 2018, Andor Šándor

Jak vidí svět generál v záloze Andor Šándor, bezpečnostní znalec, kterého většina české veřejnosti respektuje, zatímco menšina mu stále něco vytýká? Je to pán, co slavil nedávno šedesátku. Velel zamlada v armádě pěšákům,... více


Umění diplomacie: Od Richelieua k pádu Berlínské zdi 95% Umění diplomacie: Od Richelieua k pádu Berlínské zdi 1996, Henry Kissinger

V jedenatřiceti kapitolách se Henry Kissinger z pohledu zkušeného politika-diplomata a historika zabývá klíčovými událostmi světových dějin, počínaje dobou kardinála Richelieua přes napoleonské války a velmocenskou rovno... více


Osudová past - Spojené státy versus Čína a Thúkýdidovo poučení z dějin 91% Osudová past - Spojené státy versus Čína a Thúkýdidovo poučení z dějin 2018, Graham T. Allison

Řecký historik Thúkýdidés popsal v Dějinách peloponnéské války dynamiku, která v 5. století př. n. l. vedla k velké antické válce mezi Athénami, jejichž moc vzrůstala, a dominující Spartou, u níž tyto změny vyvolaly velk... více


Chvála oportunismu 88% Chvála oportunismu 2016, Marek Toman

Marek Toman (* 1967), prozaik, básník, překladatel a diplomat, zvolil ve svém posledním románu nečekaného vypravěče – barokní Černínský palác na Loretánském náměstí v Praze. Je to románový hrdina pevně usazený a pyšný, i... více


Československo mezi Stalinem a Hitlerem 98% Československo mezi Stalinem a Hitlerem 1999, Igor Lukeš

Podtitul: Benešova cesta k Mnichovu. Historická práce profesora Bostonské univerzity se zabývá kořeny a směry Benešovy zahraniční politiky od konce první světové války až do mnichovské dohody v roce 1938. Lukeš podrobně... více


Nezákonné války 97% Nezákonné války 2017, Daniele Ganser

Jak země NATO sabotují OSN. Kronika doby od Kuby po Sýrii. Daniele Ganser se specializuje na dějiny po roce 1945 a mezinárodní politiku a je jedním z nejvýznamnějších společenských kritiků a analytiků v Evropě. V centru... více


Evropa, Rusko, teroristé a běženci 85% Evropa, Rusko, teroristé a běženci 2016, Karel Hvížďala

Rozhovory z větší části s univerzitními profesory či učiteli, kteří většinou žijí mimo ČR, mapují eskalující krize roku 2015, který rámují dva masakry v Paříži: 7. ledna byla vyvražděna část redakce Charlie Hebdo a v noc... více


Obnovení světového řádu: Metternich, Castlereagh a potíže s mírem 1812 – 1822 87% Obnovení světového řádu: Metternich, Castlereagh a potíže s mírem 1812 – 1822 2009, Henry Kissinger

Ve své první práci o dějinách mezinárodní politiky z roku 1957 se Kissinger zabývá diplomatickou historií Evropy od Napoleonovy porážky v Rusku přes sérii mezinárodních kongresů v letech 1814-1822 až po protiturecké povs... více


První mezi rovnými 74% První mezi rovnými 2022, Jeffrey Archer

Čtyři ambiciózní muži. Jeden cíl. Premiérem Spojeného království se totiž může stát jen jeden z nich. Píší se šedesátá léta a do Dolní sněmovny britského parlamentu se dostávají čtyři mladí a ambiciózní poslanci. Zatí... více


Colossus – Vzestup a pád amerického impéria 85% Colossus – Vzestup a pád amerického impéria 2006, Niall Ferguson

Britský historik zkoumá politickou roli Spojených států amerických v současném světě a mocenský zrod tohoto světového impéria v 19. a 20. stol. Autor se domnívá, že Spojené státy sice představují dominantní impérium s... více


Trojspolek 84% Trojspolek 1999, Milan Hlavačka

Autor, renomovaný historik moderních dějin a zkušený popularizátor, docent Filozofické fakulty UK, vyšel z textu své starší práce publikované před více než deseti lety pod titulem Podivná aliance. Text knížky, která se z... více


Mnichov: Krize appeasementu 1938 90% Mnichov: Krize appeasementu 1938 2015, David Faber

Kniha významného britského historika je jedním z ojedinělých děl, které popisují tuto klíčovou událost českých a evropských dějin z pohledu Velké Británie. Odráží doznívající traumata první světové války a obavy z nového... více


Osudné spojenectví - Praha a Moskva 1920-1948 78% Osudné spojenectví - Praha a Moskva 1920-1948 2015, Jaroslav Šedivý

V současné době opět vzrůstá zájem o velkou ruskou říši na východě, o její zahraniční politiku nejen v Evropě, o její mezinárodní pozici, kterou si buduje v konfrontaci s ideály, jež vyznává demokratická Evropa. Ona poli... více


Zadní dvorek Ameriky: USA a Latinská Amerika od Monroeovy doktríny po válku s terorem 88% Zadní dvorek Ameriky: USA a Latinská Amerika od Monroeovy doktríny po válku s terorem 2011, Grace Livingstone

USA a Latinská Amerika od Monroeovy doktríny po válku s terorem. Spojené státy zasahují do záležitostí Latinské Ameriky už téměř dvě století. Jejich zásahy na obranu bohatých a mocných podkopávaly demokracii a brzdily... více


Vzestup a pád sovětské říše 60% Vzestup a pád sovětské říše 2004, Brian Crozier

Tato kniha sleduje dějiny sovětské říše počínaje rokem 1917, podrobně zkoumá výboje komunistů v Evropě, Asii, Africe a na západní polokouli. Autor předstihl svou dobu, neboť monografie vyšla dlouho před tím, než byly ote... více


Reagan a říše zla: Vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 1981–1989 83% Reagan a říše zla: Vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 1981–1989 2004, Petr Suchý

Vývoj vztahů mezi supervelmocemi v 80. letech 20. století náleží k nejdůležitějším fenoménům posledního desetiletí studené války. Na jejich značnou proměnu, změnu sovětských postojů i politiky měla výrazný vliv nekomprom... více


Pod vycházejícím sluncem 83% Pod vycházejícím sluncem 2018, Veronika Krištofová

Japonsko-korejské vztahy v průběhu 19. a 20. století. Publikace se zabývá otázkou průběhu, vývoje a proměnlivosti korejsko-japonských vztahů v 19. a 20 století s odkazem na rozvoj vzájemného postoje v 21. století. Mapuj... více


Kdy vypukne válka? 1938 - Studie o krizi 97% Kdy vypukne válka? 1938 - Studie o krizi 2022, Piotr Maciej Majewski

Kniha Kdy vypukne válka nabízí detailní popis vybraných událostí roku 1938 od ledna do října, které předcházely mnichovskému diktátu. Rozhodnutí, jež tehdy byla přijata, měla dalekosáhlé důsledky. Autor se zaobírá zákuli... více


Česko-čínské objímání 70% Česko-čínské objímání 2021, Jakub Zelenka

Od obhajoby lidských práv k vidině velkého byznysu. Jak Česko hledalo svůj vztah k Číně. Česko bylo v posledních třiceti letech v pohledu na Čínu rozdělené na dva tábory. První vidí tuto zemi zjednodušeně jako totalitní... více


Restart 93% Restart 2022, Petr Švec

Osobnosti různých profesí, zkušeností a věku – Petr Fiala, Mikuláš Dzurinda, Michael Kocáb, Věra Jourová, Šimon Pánek, Pavel Kosatík, Tereza Nvotová, Pavel Rychetský, Karel Oliva – se zamýšlejí nejen nad rozdělením Česko... více


Podivná aliance 93% Podivná aliance 1987, Milan Hlavačka

Dějiny Německa, Itálie a Rakouska-Uherska od vyhlášení německého císařství v r. 1871, do 1. světové války. více


Geopolitika Ruska 90% Geopolitika Ruska 2017, Oskar Krejčí

Mimořádně aktuální kniha známého politologa je věnována nejkontroverznějšímu tématu současnosti – zahraniční politice Ruska v historii i současnosti. Pojednává o vzestupu a pádech ruské státnosti, přibližuje vliv geopoli... více


Nacistická hrozba: Hitler, Churchill, Roosevelt, Stalin a cesta k vojne 84% Nacistická hrozba: Hitler, Churchill, Roosevelt, Stalin a cesta k vojne 2021, Benjamin Carter Hett

Panoramatické rozprávanie o rokoch predchádzajúcich druhú svetovú vojnu – príbeh krízy demokracie, rasových konfliktov a príliš pomalého rozoznávania zla – dokáže hlboko zarezonovať aj v našej dobe. Berlín november 19... více


Bratři : John Foster Dulles, Allen Dulles a jejich tajná světová válka 92% Bratři : John Foster Dulles, Allen Dulles a jejich tajná světová válka 2016, Stephen Kinzer

Americký historik a novinář Stephen Kinzer ve své faktograficky bohaté, a přitom mimořádně poutavé, ba strhující knize líčí život a působení dvou mocných bratrů, kteří ve vypjatých letech studené války formovali a řídili... více


Partyzánská dynastie: politika a vedení Severní Koreje 68% Partyzánská dynastie: politika a vedení Severní Koreje 2003, Adrian Buzo

Korejská lidově demokratická republika je v důsledku stále se zhoršujícího stavu svého hospodářství, trvající konfrontace s Korejskou republikou a pokračujícího vývoje jaderných zbraní už dlouho předmětem pozornosti svět... více


Nebezpečný národ 96% Nebezpečný národ 2008, Robert Kagan

Každý, kdo sleduje dění v Iráku nebo diskuse o radarové základně v Brdech, by si měl přečíst knihu o prvních dvou staletích americké zahraniční politiky. Dějiny USA jsou plné paradoxů: kolonisté dychtící po další půdě př... více


Margaret Thatcherová: Vše, co si přeje 95% Margaret Thatcherová: Vše, co si přeje 2016, Charles Moore

Autorizovaná biografie Margaret Thatcherové přináší neobyčejně barvitý obraz života jedné z nejmocnějších žen v historii lidstva. Fascinující pohled na intimní aspekty přeměny Velké Británie a světa ve druhé polovině 20.... více


Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300 85% Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300 2009, Robert Antonín

Kniha pojednává o zahraniční politice českého a polského krále Václava II. v klíčových letech 1283-1300, která vrcholí ziskem polské koruny. Text nově interpretuje obraz Václava II. v narativních pramenech, popisuje vývo... více


Cesta na výsluní: Zahraniční politika Sovětského svazu 1917-1945 93% Cesta na výsluní: Zahraniční politika Sovětského svazu 1917-1945 2015, Bohuslav Litera

Zahraniční politika Sovětského svazu 1917-1945. Z občanské války v letech 1917 až 1920 vyšlo sovětské Rusko sice jako vítěz, avšak téměř dokonale diplomaticky izolované. Už o dvě desetiletí později, během druhé světov... více


Vatikán a první světová válka 100% Vatikán a první světová válka 2016, Marek Šmíd

Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914–1918 Kniha Vatikán a první světová válka s podtitulem Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914–1918 se jako první česká monografie zabývá postoj... více


Od Stalina ke Gorbačovovi: Mezinárodní postavení a politika komunistické supervelmoci 1945-1991 93% Od Stalina ke Gorbačovovi: Mezinárodní postavení a politika komunistické supervelmoci 1945-1991 2019, Bohuslav Litera

Kniha Od Stalina ke Gorbačovovi navazuje na publikaci Cesta na výsluní. Zahraniční politika Sovětského svazu 1917-1945 a analyzuje hlavní směřování sovětské zahraniční politiky v letech 1945-1991. V případě Sovětského sv... více


Role Československa v sovětské strategii 93% Role Československa v sovětské strategii 1999, Josef Kalvoda

Kniha seznamuje s rolí Československa ve strategických plánech sovětských politiků a generálů od roku 1918 do roku 1968. Autor působil jako profesor dějin a politologie na univerzitě Saint Joseph ve městě West Hartford v... více


Stalinovi diplomaté v Evropě 1930-1939 80% Stalinovi diplomaté v Evropě 1930-1939 2004, Sabine Dullin

Kniha klade otázky a hledá na ně odpovědi ve studiu vlivu stalinistického systému na zahraniční politiku SSSR a pomáhá čtenáři lépe pochopit vzestup sovětské moci v předvečer druhé světové války. Z francouzského originá... více


Kancelárka 73% Kancelárka 2022, Kati Marton

Angela Merkelová bola odjakživa outsiderka. Ako dcéra kňaza vyrastala v Sovietmi okupovanom východnom Nemecku, v mladosti pracovala ako chemická výskumníčka a do politiky vstúpila až po páde Berlínskeho múru. A predsa sa... více


Mnichovská zrada, nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v září 1938 67% Mnichovská zrada, nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v září 1938 2019, Jan Cholínský

Kniha se zabývá příčinami a vyvrcholením československé vnitropolitické a zahraničněpolitické krize v září 1938. Přináší detailní popis nepříliš známé mise, kterou na popud prezidenta Edvarda Beneše a v souladu s jeho po... více


Rozpačité spojenectví: Československo-polské vztahy v letech 1945-1949 100% Rozpačité spojenectví: Československo-polské vztahy v letech 1945-1949 2008, Zdeněk Jirásek

Publikace seznamuje čtenáře s klikatými cestami vztahů mezi Československem a Polskem těsně po druhé světové válce. Jiří Friedl na základě studia domácích i zahraničních pramenů představuje vývoj vztahů mezi Českoslovens... více