Slováci

štítky

169 knih


SuperŽENY 88% SuperŽENY 2019, Andrea Kellö Žačoková

Príbehy výnimočných žien z našej histórie V našich dejinách bolo mnoho výnimočných žien, ktoré urobili niečo naozaj významné. No časom ich mená akoby zapadli prachom. Kniha ponúka 50 príbehov odvážnych a akčných žien... více


Rozštiepená minulosť: Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov 70% Rozštiepená minulosť: Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov 2013, József Demmel

Kniha sa novým, nezaujatým zrakom mladých budapeštianskych historikov pozerá na súžitie Slovákov a Maďarov a s neľútostným pohľadom na obe strany hľadá pravdu o konkrétnych udalostiach bez toho, aby plodila ďalšie zbytoč... více


Historia gentis Slavae / Dejiny slovenského národa 60% Historia gentis Slavae / Dejiny slovenského národa 2018, Juraj Papánek

Z pohľadu národnouvedomovacieho procesu sú pre Slovákov dejiny Juraja Papánka považované za jedno z najdôležitejších diel a doteraz neexistoval kompletný preklad tohto výnimočného spisu do slovenského jazyka. Sú to pr... více
Reemigranti 85% Reemigranti 2018, Radek Ocelák

"Minulost sedmihradských Slováků a jejich poválečný příchod z Rumunska do ČSR" (podtitul) Kniha je sedmdesát let po příchodu sedmihradských Slováků z Rumunska do českého a moravského pohraničí první souhrnnou prací o ... více


Od slov k činom: Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875-1922) 90% Od slov k činom: Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875-1922) 2014, Miloslav Szabó

Vnímanie židov/Židov zo strany predstaviteľov slovenského národného hnutia pred a bezprostredne po vzniku Československej republiky v roku 1918 stále nie je dostatočne historicky spracované. Počas približne päťdesiatich ... více


Slovenské dejiny III. 80% Slovenské dejiny III. 2015, Peter Podolan

Tretí diel edície Slovenské dejiny približuje obdobie od roku 1780 do roku 1914. Autorská dvojica ponúka prehľadný obraz tzv. dlhého 19. storočia, na ktorého začiatku sa začal proces formovania moderného slovenského náro... více


Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského 90% Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského 2017, Miroslav Musil

Autor – diplomat, polyglot, historik, spisovateľ, publicista, turistický sprievodca a cestovateľ – zdolal strechu Európy, Mont Blanc, aj strechu Afriky, Kilimandžáro, putoval s Inkami v štyritisícových výškach na Machu P... více


Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí 70% Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí 2011, Ivan Halász

19. storočie sa považuje za obdobie vzniku a rozkvetu moderných národných ideológií a identít, ktoré napriek všetkým problémom a neskorším tragédiám zohrali nezastupiteľnú úlohu v procese modernizácie tradičných stavovsk... více


O Slovensku a Slovákoch 100% O Slovensku a Slovákoch 1975, Ján Čaplovič

Čaplovičovo dielo je pozoruhodnou syntézou vtedajšieho hospodárskeho, politického a kultúrneho života v Uhorsku. Náš výber nás doň vovádza ukážkami z etnograficky cennej práce "Slováci v Uhorsku". Je to vlastne svojrázna... více


Muži diplomacie: Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby 80% Muži diplomacie: Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby 2018, Vlasta Jaksicsová

Osudy jedenástich slovenských diplomatov od Štefánika po Clementisa pohľadom popredných historikov s bojatou fotografickou prílohou. více


Podiel kresťanstva na formovaní Slovákov 60% Podiel kresťanstva na formovaní Slovákov 2021, Peter Mulík

Publikácia je súborom sond do dejín Slovenska a Slovákov s cieľom ukázať, ako kresťanstvo formovalo spoločnosť, národ a štát. Vo všeobecnej časti venovanej pôsobeniu kresťanstva na spoločnosť sa zaoberá pôvodom a charakt... více


Nepokojná hranica 100% Nepokojná hranica 2010, kolektiv autorů

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937 - 1947" uskutočnenej 3. októbra 2009 v Spišskej Belej. Zborník Nepokojná hranica zachytáva obdobie, ktoré je isto jedným z najťažších... více


Desať spravodlivých. Ľudia, knihy, dokumenty 1985-2010 100% Desať spravodlivých. Ľudia, knihy, dokumenty 1985-2010 2011, František Mikloško

"V Sodome a Gomore stačilo desať spravodlivých na záchranu týchto miest. Takže v zápase dobra a zla na počte často nezáleží." Autor, ktorého netreba bližšie predstavovať, bilancuje vo svojej ostatnej knihe životné vrc... více


Slovenská otázka na prelome storočí 100% Slovenská otázka na prelome storočí 1935, Jozef Cieker

Z obsahu: Literatúra v boji, Historická paralella, Klin maďarizmu, Tradicia, Nápor maďarizmu, Ohlasy dualizmu, Bernolák i Palkovič, Dva smery, Zlámané a obnovené mosty, Suchá ratolesť, Ovlivňovateľ generácií, Pád katedry... více


Môj útek zo sovietskeho koncentráku 100% Môj útek zo sovietskeho koncentráku 2021, Ladislav Stanislav

Kniha Môj útek zo sovietskeho koncentráku s podtitulom Spomienky slovenského dôstojníka na druhú svetovú vojnu, ktorú redakčne pripravil historik Martin Lacko, predstavuje vlastne autobiografiu Ladislava Stanislava (1917... více


Slováci v Bukovine 100% Slováci v Bukovine 1993, Vendelín Úradník

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dvadsaťpäť postáv modernej slovenskej politiky 80% Dvadsaťpäť postáv modernej slovenskej politiky 1997, Svätoslav Mathé

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovenské povstanie 1848-1849 100% Slovenské povstanie 1848-1849 1988, Mikuláš Dohnány

Publikácia obsahuje dve staršie historické práce: 1, „História povstania slovenského“ (1850) – napísal ju krátko po revolúcii jej priamy účastník, štúrovec Mikuláš Dohnány. 2, „Slovenské povstanie z rokov 1848-1849“ (... více


Pokojní v nepokoji 100% Pokojní v nepokoji 2019, Timotej Križka

21 foto-príbehov politických väzňov, ktorí aj v neslobode dokázali nájsť pokoj a vnútornú slobodu. Timotej Križka niekoľko rokov navštevoval ženy aj mužov, väzňov svedomia, ktorí na sklonku svojho života hovorili o ro... více


Andrej Hlinka: Otec národa 100% Andrej Hlinka: Otec národa 2007, Stanislav Májek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Legenda rokov meruôsmych 80% Legenda rokov meruôsmych 1998, Gabriel Viktor (p)

Základná schéma našich slovenských dejín je veľmi jednoduchá: my sme boli vždy tí dobrí, čestní, otvorení, no iní nám robili zle, krivdili nám, odstrkovali, zaznávali nás. My máme čisté svedomie, nemáme sa za čo hanbiť, ... více


Z potulek po Slovensku 100% Z potulek po Slovensku 1883, Rudolf Pokorný

Rudolf Pokorný (1853—1887) navázal na cestopisné obrazy, jimiž Božena Němcová budila zájem o Slovensko v kruzích českých. Pokorný navštívil Slovensko po prvé r. 1879 s Ad. Heydukem, potom r. 1880 a po třetí s Ludvíkem Ku... více


Spomienky dirigenta 80% Spomienky dirigenta 2010, Viliam Karmažin

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Etnogenéza Slovákov - Kto sme a aké je naše meno 60% Etnogenéza Slovákov - Kto sme a aké je naše meno 2011, Richard Marsina

Z historie je známe, že v minulosti aj v súčasnosti sa pomenovania kmeňov a národov menili či alternovali, ale často sú naozaj iba výsledkom vedeckej dedukcie a logickej úvahy. Slovenská histografia je veľa dlžná Slovák... více


Národní povaha naše a těch druhých 80% Národní povaha naše a těch druhých 2001, Petr Rákos

(Sebeklamy a předsudky jako dějinotvorná síla). Kniha se pokouší ukázat obraz národů, který si utvořili o jiných národech i o sobě, zejména, nikoli však výlučně, ve středoevropských souvislostech. více


Slovenskí veteráni druhej svetovej vojny 100% Slovenskí veteráni druhej svetovej vojny 2023, Štefan Osika

Necenzurované spomienky a skúsenosti priamych účastníkov brutálnych bojov druhej svetovej vojny, ktorú títo pamätníci prežili ako obyčajní slovenskí chlapci v ďalekej cudzine. Knihu lektorovali profesionálni historici. ... více


Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919 - 1939) 0% Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919 - 1939) 2003, Peter Švorc

Prvýkrát ucelene spracovaná monografia zachytávajúca slovensko-rusínske vzťahy v medzivojnovom období a ich celoštátne i medzinárodné súvislosti na viac než 400 stranách. Obohatená je takmer 100 fotografiami a dobovými m... více


Dejiny Slovákov v Amerike 1 0% Dejiny Slovákov v Amerike 1 1942, Konštantín Čulen

V dvoch zväzkoch popísaný život amerických Slovákov, príčiny vysťahovalectva, spôsob cestovania, veľa štatistík, boj o vyššiu životnú úroveň. Bohatá obrazová príloha veľmi dobre doplňuje texty kníh. K prílohe kníh patrí ... více


Větev ztracená, nalezená: Cestovní a úřední zprávy o Slovácích v Rumunsku z let 1930–1949 % Větev ztracená, nalezená: Cestovní a úřední zprávy o Slovácích v Rumunsku z let 1930–1949 2019, Radek Ocelák

Tento svazek je kritickým vydáním dobových cestovních a úředních zpráv na téma Slováků – a v menší míře i Čechů – v předválečném a těsně poválečném Rumunsku. Zprávy se poměrně detailně věnují geografické, demografické, h... více


Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850-1875 0% Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850-1875 2016, Ľuboš Kačírek

V publikácii získava čitateľ komplexný pohľad na národný život Slovákov v hlavnom meste Uhorska v prvých troch desaťročiach 19. storočia, ktorý sa rozvíjal na pozadí vtedajšej uhorskej spoločnosti. Po útlme národného hnu... více


Z Bratislavy do Chicaga 0% Z Bratislavy do Chicaga 1941, Karol Körper - Zrínsky

Cestopis, v ktorom Körper opísal svoju cestu, zážitky a pocity zo zájazdu medzi Slovákov žijúcich v USA. V tej dobe vycestoval Körper ako člen delegácie Spolku sv. Vojtecha a taktiež zastupoval a reprezentoval slovenský ... více


Tajný spolok "Mor ho!" 0% Tajný spolok "Mor ho!" 2004, Ľudovít Jančo

V časoch silnejúcej maďarizácie, keď vzdelávanie v rodnej reči bolo stále viac obmedzované, rozhodlo sa niekoľko stredoškolákov založiť si spolok Bratia a vzdelávať sa v slovenčine sami. Neskôr ho premenovali na spolok M... více


Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí 0% Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí 2014, kolektiv autorů

Monografia sleduje zdroje, ktoré ovplyvňovali vývoj národného vedomia Slovákov od obdobia pôsobenia Cyrila a Metoda na Veľkej Morave. Rast záujmu o minulosť priniesol humanizmus. Uhorskí historici už v 17. storočí poznal... více


Slovacicum: Kapitoly z dejín slovenskej kultúry % Slovacicum: Kapitoly z dejín slovenskej kultúry 2004, Pavol Žigo

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úspešní Slováci v Kanade % Úspešní Slováci v Kanade 2015, Joseph M. Burza

Jedinečná kniha o bežných Slovákoch, ktorí svoj úspech dosiahli v Kanade. Autormi knihy sú prezident Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory Joseph M. Burza a prvý slovenský veľvyslanec v Kanade Anton Hykisch. Publikácia... více


Cesta za slobodou % Cesta za slobodou 2013, Anton Halko

Anton Halko prežil 17, 5 roka v pekle komunistických väzníc a zomrel ako 58 ročný. Ani v 50 rokoch nebol nikto tak dlho väznený. Paradoxne ho z USA kde sa chcel vždy dostať deportovali a dostal zákaz vstupu, kvôli tomu, ... více


Slováci v československých légiách 1914 - 1917-1920 0% Slováci v československých légiách 1914 - 1917-1920 2018, Vladimír Goněc

V rokoch 1914 – 1920 sa desaťtisíce Čechov a Slovákov ako legionári a dobrovoľníci so zbraňou v ruke pričinili o oslobodenie z rakúsko-uhorskej monarchie a o vznik svojho spoločného a demokratického štátu – Československ... více


Almanach oslobodeného juhu 0% Almanach oslobodeného juhu 1946, Vladimír Kuna

Publikácia je jednou z prvých povojnových monografií, ktoré sa zaoberajú históriou južného slovenska prakticky od Veľkomoravskej ríše až po koniec II. svetovej vojny. V obsiahlom almanachu sú zaradené texty historické, n... více


Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. % Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. 1998, Richard Marsina

Knihu tvoria predovšetkým pramene úradného charakteru, teda najmä listiny a akty /spisy/, ktoré vznikli z činnosti úradných ustanovizní. Patria sem aj rôzne zákony, nariadenia, predpisy /reguly či štatúty/, zmluvy, dohod... více


Dejiny Slovákov v Amerike 2 0% Dejiny Slovákov v Amerike 2 1942, Konštantín Čulen

V dvoch zväzkoch popísaný život amerických Slovákov, príčiny vysťahovalectva, spôsob cestovania, veľa štatistík, boj o vyššiu životnú úroveň. Bohatá obrazová príloha veľmi dobre doplňuje texty kníh. K prílohe kníh patrí ... více