východní Evropa

štítky

70 knih


Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem 95% Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem 2013, Timothy Snyder

Mezi dvěma říšemi, Hitlerovou a Stalinovou, se nacházejí krvavé země. Necelá dvě desetiletí stačila, aby zde v důsledku politiky dvou vůdců zahynulo čtrnáct milionů lidí. Povědomí o událostech třicátých a čtyřicátých let... více


Osamělí 81% Osamělí 2020, Håkan Nesser

Všechno začíná v roce 1969. Během studií v Uppsale se spřátelí šestice mladých lidí. Pořídí si autobus a vyrazí s ním na cestu do východní Evropy. Tento zpočátku bezstarostný výlet jim však přinese zážitky, které je navž... více


Čím menej vieš, tým lepšie spíš: Ruská cesta k teroru a diktatúre za Jeľcina a Putina 91% Čím menej vieš, tým lepšie spíš: Ruská cesta k teroru a diktatúre za Jeľcina a Putina 2016, David Satter

Historiograficko-politická kniha Davida Sattera Čím menej vieš, tým lepšie spíš je v poradí autorovom štvrtou publikáciou na tému modernej histórie Ruska a obdobia pádu sovietskeho impéria. Ako dôverný znalec ruského a r... více
Příběhy železné opony 89% Příběhy železné opony 2019, Luděk Navara

Vlak svobody, Stěna smrti, Jak se muži měnili v žáby, Slovenský Ikaros a vlastně i Železná opona... Názvy kapitol a podkapitol této knížky znějí v dnešním kontextu spíše jako názvy surrealistických básní. Ve své době, me... více


Dějiny Ukrajiny 86% Dějiny Ukrajiny 2015, Jan Rychlík

Ukrajinci jako jedni z málo evropských národů prožili tak nešťastné dějiny, plné násilí, útlaku a odnárodňování. Dokonce i v raném středověku měl ukrajinský národ svůj vlastní stát Kyjevskou Rus, tzv., státní útvar všech... více


Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999 91% Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999 2018, Timothy Snyder

Kniha je jedinečnou a přesvědčivou studií historického vývoje etnických národů založeného na jazyce a identitě. Týká se čtyř východoevropských zemí. Timothy Snyder tvrdí, že „Tématy této knihy jsou transformace národních... více


Železná opona 92% Železná opona 2014, Anne Applebaum

Podrobení východní Evropy 1944-1956 Po skončení druhé světové války dochází k novému politickému i faktickému rozdělení evropského kontinentu. Hlavním strůjcem změn je Sovětský svaz, pod jehož důslednou kontrolou se pos... více


Stěhování národů a východ Evropy: Byzanc, Slované a Arabové 89% Stěhování národů a východ Evropy: Byzanc, Slované a Arabové 2006, Jarmila Bednaříková

Kolektivní dílo pracovníků Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně navazuje na velice úspěšnou práci J. Bednaříkové Stěhování národů, jež vyšla již ve dvojím vydání. Jestliže tato kniha se zabývala především děj... více


Stručné dejiny Ruska od Zlatej hordy cez Napoleona, Stalina až k Putinovi 82% Stručné dejiny Ruska od Zlatej hordy cez Napoleona, Stalina až k Putinovi 2022, Petr Koubský

Petr Koubský hovorí, že na vysvetlenie väčšiny ruských špecifík netreba skúmať „hlbiny ruskej duše“. Dajú sa vysvetliť úplne prízemne pomocou geografických a ekonomických podmienok, ktorými je život v Rusku vymedzený. Ru... více


Stručné dejiny Ukrajiny 86% Stručné dejiny Ukrajiny 2022, Petr Koubský

Prítomnosť vyrastá z minulosti a tá zase z predchádzajúcej minulosti. Dnešnej Ukrajine nemožno rozumieť, ak nevieme, čo sa tam odohrávalo v časoch Sovietskeho zväzu, a to najmä počas kľúčovej udalosti jeho dejín, teda dr... více


Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989 90% Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989 2000, Jiří Vykoukal

V jednotlivých navazujících statích je nejprve vylíčen zrod a vývoj sovětského impéria a poté se autoři věnují politickému vývoji jednotlivých zemí sovětského bloku - včetně bývalého Československa či NDR - resp. výkladu... více


Rusko za starého režimu 91% Rusko za starého režimu 2004, Richard Pipes

České vydání monografie Rusko za starého režimu (Russia Under the Old Regime, vyšla prvně v roce 1974) se opírá o druhé, opravené vydání z roku 1992. Pipesova studie tvoří jakýsi klíč ke čtení autorových novějších prací ... více


Dějiny Běloruska 83% Dějiny Běloruska 2021, Hienadź Sahanovič

Nové, rozšířené a přepracované vydání Dějin Běloruska seznamuje čtenáře s nejnovějšími poznatky z oblasti starších i současných běloruských dějin. Zachycuje vývoj od dob Velkoknížectví litevského přes období Rzeczpospoli... více


Brány Evropy: Dějiny Ukrajiny 94% Brány Evropy: Dějiny Ukrajiny 2023, Serhii Plokhy

Tragická historie evropského národa. Ukrajina dnes bojuje s Ruskem o zachování své územní celistvosti a politické nezávislosti. Současný konflikt je však pouze poslední v dlouhé řadě bitev o území Ukrajiny a její exis... více


Hovory o Ukrajině 89% Hovory o Ukrajině 2023, Jiří Padevět

Jak vznikala ukrajinská státnost a založil Ukrajinu skutečně Lenin, jak tvrdí ruská média? Kdo byli „banderovci“ a proč toto téma dodnes vzbuzuje tolik vášní? Co byl ukrajinský Majdan a byla rusko-ukrajinská válka nevyhn... více


Zrod střední a východní Evropy 93% Zrod střední a východní Evropy 2008, František Dvorník

Kniha Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem představuje jednu z vrcholných prací Františka Dvorníka, českého medievalisty, byzantologa a mezinárodně proslulého badatele, který od začátku čtyřicátých let ži... více


Cestou do Babadagu 91% Cestou do Babadagu 2009, Andrzej Stasiuk

Knihou Cestou do Babadagu (Jadšc do Babadag, 2004) navázal Andrzej Stasiuk na knihu esejů Moje Evropa, kterou napsal spolu s přítelem, ukrajinským spisovatelem Jurijem Andruchovyčem. V Cestou do Babadagu tak znovu otevír... více


Útěk od praporů : Kreml a krize impéria 1964 – 1991 84% Útěk od praporů : Kreml a krize impéria 1964 – 1991 1998, Karel Durman

V historicko-politologické studii Útěk od praporů mapuje historik a sovětolog Karel Durman kremelskou politiku v období od Říjnového puče v roce 1964 do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Vychází jak z rozsáhlé memoár... více


Rusko, Ukrajina a my 94% Rusko, Ukrajina a my 2016, Alexander Duleba

Rozhovory Tomáša Gálisa s Alexandrom Dulebom Je Ukrajina umelý štát? Prečo je Rusko také veľké? Je jeho zahraničná politika racionálna a prečo vsadili len na vývoz ropy a plynu? Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedá... více


Kyjevská Rus: Dějiny, kultura, společnost 92% Kyjevská Rus: Dějiny, kultura, společnost 2019, Michal Téra

Kniha představuje dějiny Kyjevské Rusi od jejích počátků až do 13. století. Práce uvádí základní soubor pramenů a soudobé odborné literatury k dané problematice a seznamuje čtenáře s vývojem východní Evropy od nejstaršíc... více