polské dějiny

štítky

53 knih


Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999 91% Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999 2018, Timothy Snyder

Kniha je jedinečnou a přesvědčivou studií historického vývoje etnických národů založeného na jazyce a identitě. Týká se čtyř východoevropských zemí. Timothy Snyder tvrdí, že „Tématy této knihy jsou transformace národních... více


Dějiny Polska 88% Dějiny Polska 2017, Miloš Řezník

Autoři soustředí svoji pozornost k historickým a symbolickým „uzlovým bodům“, které jsou důležité jak pro vývoj polské společnosti, tak pro pozdější polskou historickou paměť. Text tak postihuje základní problémy a souvi... více


Velká válka s křižáky 1409–1411: Světla a stíny grunvaldského vítězství 83% Velká válka s křižáky 1409–1411: Světla a stíny grunvaldského vítězství 2011, Radek Fukala

Bitva svedená 15. července 1410 u Grunvaldu byla jednou z největších rytířských střetnutí evropského středověku. Proběhla během války mezi polsko-litevskou unií, v jejímž čele stál král Vladislav II. Jagiello, a řádem ně... více
Bílý orel, rudá hvězda 87% Bílý orel, rudá hvězda 2006, Norman Davies

Polsko-sovětská válka 1919–20 a „Zázrak nad Vislou“. Polské sovětská válka z let 1919–1920 je opomíjenou dějinnou událostí. Přitom v ní šlo o hodně: byl to první pokus říše Sovětů přenést revoluci do celé západní Evropy... více


Hra o kosti 74% Hra o kosti 2017, Elżbieta Cherezińska

Historický detektivní román. Bývalý pražský biskup a budoucí světec Vojtěch je zavražděn pohany. Ambiciózní polský kníže Boleslav Chrabrý toho chce využít a pomocí Vojtěchových ostatků i svých politických dovedností usi... více


Válka začala v Polsku: Utajovaná fakta o německo-sovětské agresi 67% Válka začala v Polsku: Utajovaná fakta o německo-sovětské agresi 2004, Karel Richter

Velmi zajímavá, fundovaná publikace o prvních výstřelech 2. světové války, napadení Polska Německem a Sovětským svazem v září roku 1939. Dlouhodobý, stupňovaný tlak na Polsko ze strany Německa ve 20. a 30. letech 20. ... více


Kronika a činy polských knížat a vládců 71% Kronika a činy polských knížat a vládců 2009, Gallus Anonymus

Gall Anonym je autorem první polské kroniky, která vznikla mezi léty 1112–1117, tj. nedlouho před Kosmovou kronikou. Její autor není blíže znám. Zřejmě byl členem kanceláře Boleslava Křivoústého. Pozdějšího přízviska Gal... více


Román o Doubravce České a Měškovi Polském 87% Román o Doubravce České a Měškovi Polském 1980, Nina Bonhardová

Příběh z časů, v nichž báseň a legenda se snoubí s historií. Kníže Měšek přijímá v desátém století křesťanství a vstupuje do rodiny centralizovaných feudálních evropských států. více


Dějiny Polska 74% Dějiny Polska 2011, Marceli Kosman

Všechna tato území byla v různých obdobích a rozdílnou měrou začleněna do velkého polského a polsko-litevského státu, který patřil na prahu historie kolem roku 1000 a znovu v období od 14. do 17. století mezi významné mo... více


Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy 92% Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy 2003, Norman Davies

Britský historik Norman Davies, znalec východoevropských a zvláště polských dějin, přistoupil k tématu netradičně - jako archeolog odkrývající postupně starší a starší vrstvy. Jeho výklad začíná po roce 1945 a noří se pa... více


Rusko-polská válka v letech 1918-1921 85% Rusko-polská válka v letech 1918-1921 1996, Antoni Czubiński

Monografie věnovaná vojenskému střetu mezi nově vzniklým polským státem a republikou Sovětů o podobu hranic mezi oběma státy. více


Pilsudski... Katyň... Solidarita...Klíčové pojmy polských dějin 20. století 97% Pilsudski... Katyň... Solidarita...Klíčové pojmy polských dějin 20. století 2010, István Kovács

Poláci a Češi měli a mají mnoho společného, zároveň je však mezi jejich kulturami a dějinnými osudy velmi mnoho rozdílů. Český čtenář se může často v labyrintu polských moderních dějin cítit ztracen. Kniha maďarského his... více


Šlechtická demokracie 83% Šlechtická demokracie 2011, Jan Květina

Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti - to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku. Práce Jana Květiny je v ... více


Varšava 1920: Leninovo neúspěšné dobývání Evropy 84% Varšava 1920: Leninovo neúspěšné dobývání Evropy 2023, Adam Zamoyski

V létě 1920 se před branami Varšavy odehrála bitva řadící se svým dějinným významem po bok bitev u Marathonu a Waterloo. Přes své osudové důsledky byl příběh o tom, jak Lenin málem otřásl uspořádáním ustaveným Versailles... více


Polsko 75% Polsko 2002, Miloš Řezník

Polsko představuje od počátku našeho souseda blízkého i jazykově, ale také do jisté míry mocenského rivala, zejména s ohledem na území Slezska. Zároveň se jedná o stát, jehož hranice v Evropě snad nejvíc kolísaly. Spojuj... více


Varšavanka / Veselka 85% Varšavanka / Veselka 1988, Stanisław Wyspiaňski

Kniha obsahuje dvě nejvýznamnější divadelní hry malíře a dramatika Stanisława Wyspiańského Varšavanka a Veselka. Svazek je obohacen o výběr z korespondence, komentáře, dobové ohlasy a velmi obsáhlé pojednání o dramatikov... více


Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí: Protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968 95% Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí: Protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968 2008, Petr Blažek

Publikace představuje ve studii a edici dokumentů protest Ryszarda Siwce, který se dne 8. září 1968 se na varšavském Stadionu Desetiletí polil rozpouštědlem a zapálil na protest proti účasti polských jednotek na okupaci ... více


Polsko 1939: Zrození bleskové války 93% Polsko 1939: Zrození bleskové války 2007, Steven J. Zaloga

Německý vpád do Polska 1. září 1939 znamenal počátek 2. světové války. Výsledek tažení byl vzhledem k poměru a vybavenosti armád obou států předem rozhodnutou záležitostí. Její průběh se však předvídat nedal. Je proto ne... více


Čechové a Poláci v 2. pol. XVI. století 100% Čechové a Poláci v 2. pol. XVI. století 1948, Josef Macůrek

R.1573-1589 : tři kapitoly z dějin česko-polské politické vzájemnosti. více


Zrazené Polsko 87% Zrazené Polsko 2010, David G. Williamson

Podtitul : nacistická a sovětská invaze v roce 1939 Hitlerův vpád do Polska v září 1939 a dýka, kterou v jeho průběhu vrazil Sovětský svaz Polsku do zad, znamenaly první brutální akt druhé světové války. Avšak celé to... více


Za naši a vaši svobodu 80% Za naši a vaši svobodu 2006, Miloš Řezník

Století polských povstání (1794-1864) Kniha mladého historika Miloše Řezníka, který přednáší moderní dějiny na univerzitě v Saské Kamenici, je monumentální sondou do polských dějin 18. a 19. století. Autor v ní barvit... více


Paměti 90% Paměti 1975, Jan Chryzostom Pasek

Chudý mazovský šlechtic a rváč Jan Chryzostom Pasek, typický reprezentant mentality své společenské třídy, žil přibližně v letech 1630-1701. Své Paměti psal na sklonku života; v jejich zachované části jsou vylíčena léta ... více


Tu na Westerplatte 70% Tu na Westerplatte 1971, Zbigniew Flisowski

Obrana Westerplatte vošla do poľských dejín ako jeden zo symbolov tragického septembra 1939. Na malom bojovom úseku tu vidno odvahu i statočnosť poľských vojakov a dôstojníkov, ktorí bojovali proti dvadsaťnásobnej nepria... více


Dějiny Polska v meziválečném období 60% Dějiny Polska v meziválečném období 1999, Lukáš Fasora

Příručka pro středoškolské učitele moderních dějin. více


Půl století dějin Polska 1939-1989 80% Půl století dějin Polska 1939-1989 2000, Andrzej Paczkowski

Jedno z nejlepších děl o nejnovějších polských dějinách. Autor se dopodrobna zabývá všemi hlavními silami, které tyto dějiny utvářely: podzemním i domácím odbojem za války, komunistickou stranou, která se po válce chopil... více


Polsko v boji se Sověty 80% Polsko v boji se Sověty 1933, Juliusz Rómmel

Jezdecké boje polské armády v r. 1920 s Buděnným. více


Polsko a Československo v evropských vztazích 1933‒1939 80% Polsko a Československo v evropských vztazích 1933‒1939 2009, Stanislav Vaclavovič Morozov

Polsko a Československo. Dva slovanské státy, dvě sousedící země a přesto mezi nimi bylo v letech 1918‒1938 tolik rozporů! Toto dílo je analýzou československo-polských stanovisek zasazených do vztahů v předválečné Evr... více


Konec samostatnosti polské 100% Konec samostatnosti polské 1906, Arnold Müller

Nástin dějin Polska, historická samostatnost, její ztráta a obsáhlý popis pokusů o obnovení koncem 19. století. více


Dějiny Polska v datech 100% Dějiny Polska v datech 2010, Miloš Řezník

Praktická příručka, která seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími daty a událostmi z dějin, domácí i mezinárodní politiky i se základními údaji z kulturní a hospodářské sféry. Jednotlivá období jsou uvedena přehledovými sta... více


Mýtus republiky: Identita a politický diskurz raně novověké polské šlechty 80% Mýtus republiky: Identita a politický diskurz raně novověké polské šlechty 2020, Jan Květina

V kontrastu s tradičním narativem polské historické identity, který je obvykle zatížen mnohými stereotypy, pasujícími tamní šlechtické předky do rolí zpupných feudálů, fanatických katolíků, romantických válečníků či dion... více


Dozvuky polského bezkráloví z roku 1587: příspěvek k osvětlení snah rodu Habsburského o získáni koruný Polské v letech 1588-94 100% Dozvuky polského bezkráloví z roku 1587: příspěvek k osvětlení snah rodu Habsburského o získáni koruný Polské v letech 1588-94 1929, Josef Macůrek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Etika solidarity 100% Etika solidarity 1998, Józef Tischner

Jedným z ľudí angažujúcich sa za slobodnú krajinu slobodných ľudí počas komunistického diktátu v Poľsku bol aj kňaz Józef Tischner. Tento muž obdarený vysokou intelektuálnou silou, patril v 80. rokoch medzi významných oc... více


Dějiny Polska 60% Dějiny Polska 1975, Josef Kolejka

Přehledná práce pětičlenného autorského kolektivu podává ucelený obraz polských dějin od nejstarších dob až po současnost. Zvýšenou pozornost přitom věnuje novým a nejnovějším dějinám Polska, československo-polským vztah... více


Demokracie, stát a společnost - Případová studie Polské republiky 100% Demokracie, stát a společnost - Případová studie Polské republiky 2019, Jana Gyüreová

Tato monografie se zabývá demokracií, státem a společností se zaměřením na vnímání demokratických hodnot v Polsku. Hlavním cílem monografie je na základě zvoleného teoretického a metodologického přístupu zjistit, nakolik... více


Češi a Poláci v minulosti 2.: Období kapitalismu a imperialismu 80% Češi a Poláci v minulosti 2.: Období kapitalismu a imperialismu 1967, Viktor Kudělka

Druhý díl, koncipovaný jako samostatný celek, dělí studovanou epochu na dvě časově i rozsahem nestejné části. První zachycuje česko-polské vztahy od počátků národního obrození do vzniku samostatných států r. 1918, druhá ... více


Korczak člověk % Korczak člověk 2012, Anna Bystrzycká

Text seznamuje s filosofií výchovy Janusze Korczaka, lékaře, spisovatele, vychovatele, psychologa, sociologa, humanisty, filosofa, zastánce dětských práv. Základními pilíři Korczakovy filosofie výchovy jsou důstojnost čl... více


Dějiny polského národa 0% Dějiny polského národa 1948, Josef Macůrek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovanství a polská společnost v 19. století 0% Slovanství a polská společnost v 19. století 1984, Jaromír Mikulka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Polsko v epoše socialismu % Polsko v epoše socialismu 1977, Július Sedliak

Výklad o socialistické industrializaci Polska v poválečném období a o hlavních směrech jeho výstavby v současné etapě je uveden stručným přehledem starších i novějších polských dějin a doplněn některými dokumenty mezinár... více


Děje národu polského % Děje národu polského 1867, Lucjan Siemieński

Popis knihy není zatím k dispozici. více