polské dějiny

štítky

41 knih


Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–19992018, Timothy Snyder

Kniha je jedinečnou a přesvědčivou studií historického vývoje etnických národů založeného na jazyce a identitě. Týká se čtyř východoevropských zemí. Timothy Snyder tvrdí, že „Tématy této knihy jsou transformace národních... více


Velká válka s křižáky 1409–1411: Světla a stíny grunvaldského vítězstvíVelká válka s křižáky 1409–1411: Světla a stíny grunvaldského vítězství2011, Radek Fukala

Bitva svedená 15. července 1410 u Grunvaldu byla jednou z největších rytířských střetnutí evropského středověku. Proběhla během války mezi polsko-litevskou unií, v jejímž čele stál král Vladislav II. Jagiello, a řádem ně... více


Dějiny PolskaDějiny Polska2017, Miloš Řezník

Autoři soustředí svoji pozornost k historickým a symbolickým „uzlovým bodům“, které jsou důležité jak pro vývoj polské společnosti, tak pro pozdější polskou historickou paměť. Text tak postihuje základní problémy a souvi... více
Bílý orel, rudá hvězdaBílý orel, rudá hvězda2006, Norman Davies

Polsko-sovětská válka 1919–20 a „Zázrak nad Vislou“. Polské sovětská válka z let 1919–1920 je opomíjenou dějinnou událostí. Přitom v ní šlo o hodně: byl to první pokus říše Sovětů přenést revoluci do celé západní Evropy... více


Hra o kostiHra o kosti2017, Elżbieta Cherezińska

Historický detektivní román. Bývalý pražský biskup a budoucí světec Vojtěch je zavražděn pohany. Ambiciózní polský kníže Boleslav Chrabrý toho chce využít a pomocí Vojtěchových ostatků i svých politických dovedností usi... více


Válka začala v Polsku: Utajovaná fakta o německo-sovětské agresiVálka začala v Polsku: Utajovaná fakta o německo-sovětské agresi2004, Karel Richter

Velmi zajímavá, fundovaná publikace o prvních výstřelech 2. světové války, napadení Polska Německem a Sovětským svazem v září roku 1939. Dlouhodobý, stupňovaný tlak na Polsko ze strany Německa ve 20. a 30. letech 20. ... více


Román o Doubravce České a Měškovi PolskémRomán o Doubravce České a Měškovi Polském1980, Nina Bonhardová

Příběh z časů, v nichž báseň a legenda se snoubí s historií. Kníže Měšek přijímá v desátém století křesťanství a vstupuje do rodiny centralizovaných feudálních evropských států. více


Kronika a činy polských knížat a vládcůKronika a činy polských knížat a vládců2009, Gallus Anonymus

Gall Anonym je autorem první polské kroniky, která vznikla mezi léty 1112–1117, tj. nedlouho před Kosmovou kronikou. Její autor není blíže znám. Zřejmě byl členem kanceláře Boleslava Křivoústého. Pozdějšího přízviska Gal... více


Polsko. Dějiny národa ve středu EvropyPolsko. Dějiny národa ve středu Evropy2003, Norman Davies

Britský historik Norman Davies, znalec východoevropských a zvláště polských dějin, přistoupil k tématu netradičně - jako archeolog odkrývající postupně starší a starší vrstvy. Jeho výklad začíná po roce 1945 a noří se pa... více


Rusko-polská válka v letech 1918-1921Rusko-polská válka v letech 1918-19211996, Antoni Czubiński

Monografie věnovaná vojenskému střetu mezi nově vzniklým polským státem a republikou Sovětů o podobu hranic mezi oběma státy. více


Dějiny PolskaDějiny Polska2011, Marceli Kosman

Všechna tato území byla v různých obdobích a rozdílnou měrou začleněna do velkého polského a polsko-litevského státu, který patřil na prahu historie kolem roku 1000 a znovu v období od 14. do 17. století mezi významné mo... více


Šlechtická demokracieŠlechtická demokracie2011, Jan Květina

Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti - to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku. Práce Jana Květiny je v ... více


Pilsudski... Katyň... Solidarita...Klíčové pojmy polských dějin 20. stoletíPilsudski... Katyň... Solidarita...Klíčové pojmy polských dějin 20. století2010, István Kovács

Poláci a Češi měli a mají mnoho společného, zároveň je však mezi jejich kulturami a dějinnými osudy velmi mnoho rozdílů. Český čtenář se může často v labyrintu polských moderních dějin cítit ztracen. Kniha maďarského his... více


Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí: Protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí: Protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 19682008, Petr Blažek

Publikace představuje ve studii a edici dokumentů protest Ryszarda Siwce, který se dne 8. září 1968 se na varšavském Stadionu Desetiletí polil rozpouštědlem a zapálil na protest proti účasti polských jednotek na okupaci ... více


PolskoPolsko2002, Miloš Řezník

Polsko představuje od počátku našeho souseda blízkého i jazykově, ale také do jisté míry mocenského rivala, zejména s ohledem na území Slezska. Zároveň se jedná o stát, jehož hranice v Evropě snad nejvíc kolísaly. Spojuj... více


1