polské dějiny

štítky

30 knih

Dějiny PolskaDějiny Polska2017, Miloš Řezník

Autoři soustředí svoji pozornost k historickým a symbolickým „uzlovým bodům“, které jsou důležité jak pro vývoj polské společnosti, tak pro pozdější polskou historickou paměť. Text tak postihuje základní problémy a souvi... více


Bílý orel, rudá hvězdaBílý orel, rudá hvězda2006, Norman Davies

Polsko-sovětská válka 1919–20 a „Zázrak nad Vislou“. Polské sovětská válka z let 1919–1920 je opomíjenou dějinnou událostí. Přitom v ní šlo o hodně: byl to první pokus říše Sovětů přenést revoluci do celé západní Evropy... více


Velká válka s křižáky 1409–1411: Světla a stíny grunvaldského vítězstvíVelká válka s křižáky 1409–1411: Světla a stíny grunvaldského vítězství2011, Radek Fukala

Bitva svedená 15. července 1410 u Grunvaldu byla jednou z největších rytířských střetnutí evropského středověku. Proběhla během války mezi polsko-litevskou unií, v jejímž čele stál král Vladislav II. Jagiello, a řádem ně... více
Román o Doubravce České a Měškovi PolskémRomán o Doubravce České a Měškovi Polském1980, Nina Bonhardová

Příběh z časů, v nichž báseň a legenda se snoubí s historií. Kníže Měšek přijímá v desátém století křesťanství a vstupuje do rodiny centralizovaných feudálních evropských států. více


Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–19992018, Timothy Snyder

Kniha je jedinečnou a přesvědčivou studií historického vývoje etnických národů založeného na jazyce a identitě. Týká se čtyř východoevropských zemí. Timothy Snyder tvrdí, že „Tématy této knihy jsou transformace národních... více


Polsko. Dějiny národa ve středu EvropyPolsko. Dějiny národa ve středu Evropy2003, Norman Davies

Britský historik Norman Davies, znalec východoevropských a zvláště polských dějin, přistoupil k tématu netradičně - jako archeolog odkrývající postupně starší a starší vrstvy. Jeho výklad začíná po roce 1945 a noří se pa... více


Válka začala v Polsku: Utajovaná fakta o německo-sovětské agresiVálka začala v Polsku: Utajovaná fakta o německo-sovětské agresi2004, Karel Richter

Velmi zajímavá, fundovaná publikace o prvních výstřelech 2. světové války, napadení Polska Německem a Sovětským svazem v září roku 1939. Dlouhodobý, stupňovaný tlak na Polsko ze strany Německa ve 20. a 30. letech 20. ... více


Rusko-polská válka v letech 1918-1921Rusko-polská válka v letech 1918-19211996, Antoni Czubiński

Monografie věnovaná vojenskému střetu mezi nově vzniklým polským státem a republikou Sovětů o podobu hranic mezi oběma státy. více


Dějiny PolskaDějiny Polska2011, Marceli Kosman

Všechna tato území byla v různých obdobích a rozdílnou měrou začleněna do velkého polského a polsko-litevského státu, který patřil na prahu historie kolem roku 1000 a znovu v období od 14. do 17. století mezi významné mo... více


Pilsudski... Katyň... Solidarita...Klíčové pojmy polských dějin 20. stoletíPilsudski... Katyň... Solidarita...Klíčové pojmy polských dějin 20. století2010, István Kovács

Poláci a Češi měli a mají mnoho společného, zároveň je však mezi jejich kulturami a dějinnými osudy velmi mnoho rozdílů. Český čtenář se může často v labyrintu polských moderních dějin cítit ztracen. Kniha maďarského his... více


Živá pochodeň na Stadionu DesetiletíŽivá pochodeň na Stadionu Desetiletí2008, Petr Blažek

Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí Protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968 Publikace představuje ve studii a edici dokumentů protest Ryszarda Siwce, který se dne 8. září 1968 se na varšavské... více


Šlechtická demokracieŠlechtická demokracie2011, Jan Květina

Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti - to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku. Práce Jana Květiny je v ... více


Za naši a vaši svoboduZa naši a vaši svobodu2006, Miloš Řezník

Století polských povstání (1794-1864) Kniha mladého historika Miloše Řezníka, který přednáší moderní dějiny na univerzitě v Saské Kamenici, je monumentální sondou do polských dějin 18. a 19. století. Autor v ní barvit... více


Polsko 1939 - Zrození bleskové válkyPolsko 1939 - Zrození bleskové války2007, Steven J. Zaloga

Německý vpád do Polska 1. září 1939 znamenal počátek 2. světové války. Výsledek tažení byl vzhledem k poměru a vybavenosti armád obou států předem rozhodnutou záležitostí. Její průběh se však předvídat nedal. Je proto ne... více


Zrazené PolskoZrazené Polsko2010, David G. Williamson

Podtitul : nacistická a sovětská invaze v roce 1939 Hitlerův vpád do Polska v září 1939 a dýka, kterou v jeho průběhu vrazil Sovětský svaz Polsku do zad, znamenaly první brutální akt druhé světové války. Avšak celé to... více


1