Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999

Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999 https://www.databazeknih.cz/img/books/38_/381391/bmid_obnova-narodu-polsko-ukrajina-litva-2Zl-381391.jpg 5 34 9

Kniha je jedinečnou a přesvědčivou studií historického vývoje etnických národů založeného na jazyce a identitě. Týká se čtyř východoevropských zemí. Timothy Snyder tvrdí, že „Tématy této knihy jsou transformace národních idejí, příčiny etnických čistek a podmínky národního smíření”. Tato témata Snyder vysvětluje tak, že líčí složitě propletené příběhy Polska, Ukrajiny, Litvy a Běloruska a jejich společné kořeny v raně moderním státě: Polsko-litevské unii (1569–1795), kde základy politické identity tkvěly ve sdílené kultuře a občanských právech. Kdy a jak vznikají moderní národy? Proč dochází k etnickým čistkám? Jak mohou národní státy nastolit mír? Tyto a mnohé další otázky si klade kniha Timothyho Snydera Obnova národů a pokouší se na ně opovědět na příkladu někdejší Polsko-litevské unie. Ta vznikla v roce 1569, kdy slovo „národ“ znamenalo něco podstatně jiného než dnes. V Polsko-litevské unii se hovořilo různými jazyky, vládla tam náboženská tolerance, fungoval tam parlament. Vytvořila však – anebo trvale uchovala – také jazyky, náboženství a mýty, které dnes vnímáme jako ukrajinské, běloruské či ruské. Autor nás provádí staletími a událostmi, mnohdy strašlivými a krutými, plnými nenávisti, aby na konci druhého tisíciletí dospěl k branám jiného nadstátního útvaru: Evropské unie.... celý text

Žánr:
Literatura naučná , Historie

Vydáno: , Občanské sdružení PANT
Originální název:

The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999 , 2003


více info...

Komentáře (9)


Chesterton
Chesterton
29.02.2024

[četba ČRo]
Narážím na Timothyho Snydera zas a znovu a stále se sebezáchovně jeho bolestným tématům vyhýbám. Uvítala jsem v pohnuté současnosti alespoň rozhlasovou četbu a jsem zahlcena krvavou minulostí, co se promítá do současných bolestí Ukrajiny. V zásadě je to zas a znovu totéž v různých odstínech zneužití sklonů k nacionalistickému soupeření místo spolupráce. Hluboké kořeny nekončící msty a odplaty. Smutné čtení. Hodnotit nechci, moje miska polévky to není, ztrácela jsem se a trpěla bezvýchodností tohoto druhu etnického zla. Pro studenty ideální!!

tittanie
tittanie
24.02.2024

Velice zajímavá kniha, jenom je docela náročná na čtení. Je v ní spousta informací, lidí, událostí, co taky čekat, když popisuje několik století. Narazila jsem na ni náhodou v jiné knize, která pojednávala o dění na Ukrajině.
Jsem ráda, že jsem se k této knize dostala a dokonce se mi hodila do čtenářské výzvy.


palka452
palka452
22.02.2024 5 z 5

Poučné jen jak jsem slyšela audio ztrácíte se v té politice ještě víc

pepap
pepap
18.05.2022 5 z 5

Je to užitečné čtení, přičemž od Snydera najdete i lépe napsané knihy (občas jsem se v té politice ztrácel...)
Nicméně, alespoň vám bude nastíněna Polsko-litevská unie z roku 1569, její fungování a vzájemné vztahy Litevců, Bělorusů, Ukrajinců a Poláků, kteří v ní žili, multi-jazykovost Unie, .. Za mě naprosto dechberoucí historie města Vilnius, s proměnou ze židovského centra v hlavní město dnešní Litvy. Složitost a komplikovanost Ukrajinsko-Polských vztahů kvůli krvavým etnickým čistkám, řádění UPA, odvetné akce Zemské armády, operace Visla, ...
A následná delikátní a pragmatická politika Polska, která dokázala překlenout proudy krve z minulosti a budovat mosty do Evropy pro sebe i své východní sousedy.

DědaMráz
DědaMráz
19.04.2022 5 z 5

Myslím, že anotace knihu vystihuje. Jen se připravte na to, že je třeba nějakých základních znalostí historie této části Evropy, protože autor to na vás hned rozbalí a nebude vám vysvětlovat základní věci.

amigo17
amigo17
18.11.2020 5 z 5

Ak niekto netuší, čo a prečo sa udialo u našich severných a východných susedov za posledných 500 rokov, tak v tejto knihe sa to dozvie. Veľmi dobrá a zaujímavá kniha. Silno odporúčam!

PS: Rozmýšľam, prečo nám na dejepise žiaden učiteľ nikdy neodporúčal nejakú knihu na prečítanie. Existuje toľko kvalitných kníh na rôzne témy či historické obdobia a ak vezmeme do úvahy, že história a dejiny nie sú jednoduché, ale komplikované, tak učebnice to komplexne utiahnuť nemôžu...

mirektrubak
mirektrubak
11.03.2019 4 z 5

„Propaganda obecně využívá schopnosti jazyka zobecňovat jednotlivé případy a sklonu lidí věřit obecným tvrzením, jež jsou v souladu s jejich vlastními osobními zkušenostmi. Součástí ďábelské užitečnosti etnických čistek je, že jednotlivá zvěrstva označují národní nálepkou. Ti, kdo se etnického čištění dopouštějí, nejen že ponižují, dohánějí k zuřivosti a posilují nacionalismus přeživších, ale vystavují ostatní jednotlivce z vlastní skupiny hrozbě národní odplaty. Jakmile dojde na pomstu, budou ti, kdo na obou stranách přežijí, vidět v druhých agresora, a propagandisté mohou obě strany představovat jako národy. A z toho, co začínalo jako útok nevelkého počtu lidí na určité lokality, se díky předvídatelné mstě, nacionalistickému slovníku a moci jazyka stane boj národa proti národu. Není to žádný postmoderní trik, který chápou jen vědci; je prostou politickou pravdou, že v průběhu dvacátého století se etnické čistky často využívaly.“

Přestože je popisovaná oblast geograficky docela blízko, měl jsem ve znalosti historických událostí v prostoru mezi střední Evropou a Ruskem velké mezery. A byl to právě Timothy Snyder – se svojí dvojicí skvělých knih, Krvavé země a Černá zem -, který namířil mou pozornost tímto směrem a ukázal mi fascinující příběh tamních osudem zkoušených národů.
V Obnově národů rozšiřuje Snyder svůj záběr, aby přesvědčivě ukázal, že je vznik etnicky definovaného národního cítění – tedy něčeho, co máme tendenci považovat za odvěké a přirozené, možná dokonce geneticky dané – uměle vyvolaný proces. A jak může být interpretace vlastních dějin v různých obdobích a na různých místech zásadně odlišná. A jak se tím může podnítit zdánlivý antagonismus mezi různými skupinami občanů a vzniknout nenávist a krutost, která pak vypadá jako historicky daná nezbytnost.

Kromě toho, že je Timothy Snyder pečlivý historik, je i srozumitelný a poutavý vypravěč. Jeho metoda nespočívá jen v předkládání tezí, antitezí, hromady dat a výčtu historických postav. Dějinné pohyby prezentuje na osudech konkrétních lidí, tím se mu daří překonat chronologickou i geografickou vzdálenost mezi čtenářem a popisovanou událostí. Jeho knížky tak nejsou akademická pojednání a může je snadno číst i širší veřejnost.
Takhle například popisuje děs, hrůzu a absurdnost života na Haliči: „Poláci, kteří v létě 1944 obklíčili haličskou vesnici Zubrza (Zubra), se chtěli ukrajinskému národu pomstít zabíjením Ukrajinců. Pět Poláků, kteří ve vesnici žili, však nebylo přesvědčeno, že neznámí útočníci jsou skutečně Poláci: vesničtí Poláci si zřejmě mysleli, že jde o nějakou brigádu UPA, jejíž členové předstírají, že jsou Poláci, aby odhalili Poláky ve vesnici. Protože oněch pět místních Poláků chápalo situaci takto, předstírali, že jsou Ukrajinci. Odhadli to špatně, útočníci opravdu byli Poláci. Lest se jim podařila – jejich polští krajané je pokládali za Ukrajince a zabili je. V otázce života a smrti nedokázali vrazi ani oběti rozeznat příslušníky vlastního národa.“

Některé informace pro mě byly zcela nové, například jsem neznal národnostní skupinu Lemků a poprvé jsem slyšel o operaci Visla. A právě operace Visla ve mně vyvolala asi nejsilnější emoce (dokonce i v silné konkurenci válečných zvěrstev) - nedělal jsem si samozřejmě iluze o komunistech v poválečném Polsku, ale realizace násilného vystěhování občanů vlastního státu... Člověk by si myslel, že přímý kontakt s nacistickým režimem bude návodem, jak se nechovat, ne inspirací.

Vím, že mnoho konkrétních údajů z knihy brzy zapomenu. Už teď, krátce po dočtení, se mi pletou některé letopočty – zvlášť z raného novověku. Ale jistě ve mě zůstane to, co je – podle mého soudu – hlavním poselstvím Obnovy národů: pocit obezřetnosti vůči tomu, když se mně nějaký politik bude snažit prodat jednoduchý a přehledný výklad dějin, s ostrým oddělením zlých a dobrých aktérů, viníků a obětí.

sika444
sika444
15.01.2019 5 z 5

Velmi podnětná kniha. Ukazuje, jak se dá pracovat s minulostí, s národními mýty, ale i s tak pružným pojmem, jako jsou "evropské standardy". Stojí za to zvládnout podrobnosti úvodních kapitol, kniha se bohatě odmění - člověk lecčemu porozumí.

yennda
yennda
12.01.2019 5 z 5

Historie pestré a důležité oblasti. Paradoxy dějin, vzájemné vraždění velmi podobných národů, přivlastňování si předmoderní historie moderními národními a nacionalistickými státy. Po tom všem ale překvapivé uklidnění celé oblasti, obdivuhodná zahraniční politika Polska. Čteno v angličtině, autorův styl je příjemný, věcný, nechybí místy vhodná ironie, nadsázka, upozorňující na paradox dějin.

Štítky knihy

Polsko Ukrajina dějiny Evropy východní Evropa Litva Bělorusko národní identita etnické konflikty polské dějiny národy

Autorovy další knížky

Timothy Snyder
americká, 1969
2013  95%Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem
2019  89%Cesta k nesvobodě
2017  85%Tyranie: 20 lekcí z 20. století
2015  95%Černá zem: Holokaust - historie a varování
2018  90%Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999

Kniha Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999 je v

Právě čtených13x
Přečtených52x
Čtenářské výzvě6x
Doporučených5x
Knihotéce55x
Chystám se číst89x
Chci si koupit40x
dalších seznamech3x