Litva

štítek, 25 knih


Čarodějnice a déšťČarodějnice a déšť2006, J. Ivanauskaitė

Vzájemně se prolínající milostné příběhy tří k tragédii odsouzených žen, z nichž jedna žije v současnosti, druhá ve středověku a třetí (Máří Magdaléna) v době Ježíše Krista, jsou nevšedními metaforami, dráždivými detaily... více


Dějiny pobaltských zemíDějiny pobaltských zemí1996, V. Macura

Podrobný a čtivý přehled dějin Pobaltí, včetně stručného přehledu národních kultur. Doplněno mapkami, černobílými fotografiemi a tabulkami. více


Dainavské pověstiDainavské pověsti1960, V. Krėvė-Mickevičius

Soubor povídek na motivy lidových vyprávění, ve kterých klasik litevské literatury oslavil hrdinskou minulost svého národa. Obří mohyla / Zakletá dívka / Gilšė / Slaný pramen / Neklidný vrch / Kníže Kunotas / Pověst o... víceGrunwald/Tannenberg 1410 -  osudná porážka Řádu německých rytířůGrunwald/Tannenberg 1410 - osudná porážka Řádu německých rytířů2008, S. Turnbull

Osudná porážka Řádu německých rytířů. Kniha velice živě a plasticky popisuje události, jež vedly k jednomu z největších válečných střetnutí ve středověké Evropě, k bitvě mezi vesnicemi Grunwald a Tannenberg, kterou zde ... více


TūlaTūla2017, J. Kunčinas

Starý Vilnius s tajemnými zákoutími čtvrti Užupis za říčkou Vilňou, bezútěšná atmosféra posledních let sovětské éry a do ní vržení dva svobodomyslní lidé – citlivý vagabund a mladá umělkyně Tula. Chagallovští milenci, je... více


Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–19992018, T. Snyder

Kniha je jedinečnou a přesvědčivou studií historického vývoje etnických národů založeného na jazyce a identitě. Týká se čtyř východoevropských zemí. Timothy Snyder tvrdí, že „Tématy této knihy jsou transformace národních... více


Velká válka s křižáky 1409–1411: Světla a stíny grunvaldského vítězstvíVelká válka s křižáky 1409–1411: Světla a stíny grunvaldského vítězství2011, R. Fukala

Bitva svedená 15. července 1410 u Grunvaldu byla jednou z největších rytířských střetnutí evropského středověku. Proběhla během války mezi polsko-litevskou unií, v jejímž čele stál král Vladislav II. Jagiello, a řádem ně... více


Zločin genocidyZločin genocidy2001, J. Beneš

Litva v drtivém objetí velkého bratra SSSR Studie mapuje stalinské represe na litevském území v letech 1939 až 1953. Rekapitulace utrpení litevského obyvatelstva v období nejtvrdšího útlaku. více


VědmaVědma1961, E. Orzeszkowa

Román polské spisovatelky /1841-1910/ z vesnického prostředí o litevské "vědmě", která se stává obětí zaostalosti místních obyvatel. V nevinné Petruši spatřují vesničané nadpřirozenou bytost, která jim škodí. ... více


Litevské pohádkyLitevské pohádky2010, neznámý

Z folklorních sbírek vybrala, přeložila a převyprávěla Věra Kociánová. Litevské pohádky sbírali a literárně upravovali především muži. Ve srovnání s našimi jsou mnohem věcnější, litevská děvčátka si jistě nedělají iluze... více


Diktatury v rukavičkách?Diktatury v rukavičkách?2003, R. Lainová

Zrod a fungování pěti evropských autoritativních režimů v období mezi dvěma světovými válkami a obecné zasady budování demokratických systémů a mechanismů. Srovnávací studie. Na konkrétním historickém vývoji Maďarska, P... více


Hrady Řádu německých rytířůHrady Řádu německých rytířů2008, S. Turnbull

Cihlové hrady v Prusku 1230 – 1466. Do dějin se Řád německých rytířů zapsal nesmazatelným dojmem a s pozůstatky jejich působení se setkáváme dodnes. Patří k nim především mohutné hrady, které lze spatřit na území Polska... více


Pobaltí - Estonsko, Lotyšsko, LitvaPobaltí - Estonsko, Lotyšsko, Litva2017, k. autorů

Nová edice průvodců nakladatelství Marco Polo. Čtivé, aktualizované informace, doplněné barevnými fotografiemi a zejména velkou barevnou rozkládací mapou. více


Ve stínu oltářůVe stínu oltářů1959, V. Mykolaitis - Putinas

Životní příběh katolického kněze, který vyrůstá z naivního klerika v nadaného básníka a zmítán pochybnostmi nad správností své cesty pokouší se o kompromisy... Román zasazuje citlivé psychologické postřehy do realistic... více


Slovníček česko-litevský, litevsko-českýSlovníček česko-litevský, litevsko-český2010, V. Šeferis

Tento slovníček je zamýšlen jako příručka, která by měla sloužit pro základní, velmi jednoduchou, komunikaci v litevštině. Je určena pro ty čtenáře, kteří litevštinu zatím nestudovali a nezabývají se jí po odborné stránc... více


1

Doporučené štítky

křižáci diktátoři milostné vztahy mezigenerační konflikt turistické trasy Lotyšsko Maďarsko lidová kultura bitva u Grunwaldu (1410) pohádky